Translation Log

[22-9-2018] [22:41:29] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This option allows you to change the Fortnite-like compass's color on your screen. Use the format: R G B (RGB being 3 numbers between 0 and 255 which make up a color. To find the color code you want you can do /headlights and then look at what it says in the RGB boxes so for example if you wanted red you'd have: 255 0 0 - To use white color (255 255 255), leave this blank' from '' to 'Ta opcja pozwala ci na zmianę koloru kompasu wyświetlanego na twoim ekranie. Użyj formatu R G B (RGB są to 3 numery pomiędzy 0 a 255 tworzące kolor. Aby znaleźć odpowiedni kod koloru możesz użyć /headlights i sprawdzić kod koloru w okienkach RGB. Na przykład jeśli chciałeś czerwony, miałbyś kod 255 0 0 - Aby użyć koloru białego (255 255 255), pozostaw to pole puste)'.
[22-9-2018] [22:40:04] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This option shows a Fortnite-like compass, useful for communication. Set this to 'Yes' to enable it, 'No' to disable it. This may impact your FPS if enabled' from '' to 'Ta opcja pozwala na włączenie kompasu, pomagającego w komunikacji. Ustaw to na 'Yes' aby włączyć lub na 'No' aby wyłączyć. Włączenie kompasu może wpłynąć na twoje FPSy.'.
[22-9-2018] [22:39:08] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This option allows you to change the Fortnite-like compass's position on your screen.' from '' to 'Ta opcja pozwala zmienić pozycję kompasu na twoim ekranie.'.
[22-9-2018] [22:38:55] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only criminals and gangsters are able to warp to riots.' from '' to 'Tylko przestępcy oraz gangsterzy mogą przenieść się na miejsce zamieszek.'.
[22-9-2018] [22:38:40] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Warp to Riot' from '' to 'Przenieś na miejsce zamieszek'.
[22-9-2018] [22:38:30] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Use %s to warp to the riot.' from '' to 'Użyj %s aby przenieść się na miejsce zamieszek.'.
[22-9-2018] [22:38:13] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has started riot warping. Use %s to warp to the riot.' from '' to '%s otworzył warpy na zamieszki. Użyj %s aby przenieść się w miejsce zamieszek.'.
[22-9-2018] [22:37:36] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s: Warps players to their teams' locations. Use '/fbm warp frz' to freeze on warp.' from '' to '%s: Przenosi graczy na miejsce startowe ich drużyn. Użyj '/fbm warp frz' aby zamrozić graczy po przeniesieniu.'.
[22-9-2018] [22:37:09] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Compass Position' from '' to 'Pozycja kompasu'.
[22-9-2018] [22:36:18] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Compass Color' from '' to 'Kolor kompasu'.
[22-9-2018] [22:36:14] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Enable Compass' from '' to 'Włącz kompas'.
[22-9-2018] [20:20:52] Server Script added new text to translate: 'Only criminals and gangsters are able to warp to riots.'.
[22-9-2018] [17:33:59] TSF|Juk|RF| (Juk) submit a 'ru' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'Вы не можете нанять охранника внутри этой базы!'.
[22-9-2018] [17:33:26] TSF|Juk|RF| (Juk) submit a 'ru' translation of 'Playtime (hours): ' from '' to 'Время Игры (часы):'.
[22-9-2018] [17:28:08] TSF|Juk|RF| (Juk) submit a 'ru' translation of 'In Position' from '' to 'На позиции'.
[22-9-2018] [16:41:51] Server Script added new text to translate: 'Use %s to warp to the riot.'.
[22-9-2018] [16:34:09] Server Script added new text to translate: 'Warp to Riot'.
[22-9-2018] [16:34:04] Server Script added new text to translate: '%s has started riot warping. Use %s to warp to the riot.'.
[22-9-2018] [15:47:11] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Crime Scene' from '' to 'Scena del crimine'.
[22-9-2018] [15:46:58] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Congratulations! You have finished your introduction. If you feel something should be added here, feel free to provide feedback to our Developers. Press ENTER to exit.' from '' to 'Congratulazioni! Hai finito la tua introduzione. Se ti senti che qualcosa dovrebbe essere aggiunta qui, sentiti libero di fornirci un feedback ai nostri sviluppatori. Premi INVIO per uscire.'.
[22-9-2018] [15:43:35] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Removed %s successfully!' from '' to 'Rimosso %s con successo!'.
[22-9-2018] [03:46:49] Ti|Abdelrhman|VIP added new text to translate: 'This option allows you to change the Fortnite-like compass's color on your screen. Use the format: R G B (RGB being 3 numbers between 0 and 255 which make up a color. To find the color code you want you can do /headlights and then look at what it says in the RGB boxes so for example if you wanted red you'd have: 255 0 0 - To use white color (255 255 255), leave this blank'.
[22-9-2018] [03:45:47] eXc|Belascuen added new text to translate: 'This option allows you to change the Fortnite-like compass's position on your screen.'.
[22-9-2018] [03:44:36] |CPD|Gud added new text to translate: 'Compass Color'.
[22-9-2018] [03:44:13] CDD|Rotten added new text to translate: 'Compass Position'.
[22-9-2018] [00:02:12] ANT-AMMAR-[CIA]#RS added new text to translate: '%s: Warps players to their teams' locations. Use '/fbm warp frz' to freeze on warp.'.
[21-9-2018] [15:08:25] Easy added new text to translate: 'This option shows a Fortnite-like compass, useful for communication. Set this to 'Yes' to enable it, 'No' to disable it. This may impact your FPS if enabled'.
[21-9-2018] [11:59:00] L-OfficerHiels[MERC] added new text to translate: 'Enable Compass'.
[21-9-2018] [03:10:48] [CIT]Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Chemical Factory Requires oil, Hemp and Herbs to operate. Every hour it will convert 3000 oil, 100 Hemp and 50 Herbs into 150 Chemicals. Chemicals can be sold in F7.' from 'Fábrica de produtos químicos Requer oil, hemp e herb para operar. A cada hora, converterá 3000 oil, 100 hemp e 50 herbs em 150 produtos químicos. Os produtos químicos podem ser vendidos no F7.' to 'Fábrica de produtos químicos Requer oil, hemp e herb para operar. A cada hora, converterá 3000 oil, 100 hemp e 50 herbs em 150 Chemicals. Os produtos químicos podem ser vendidos no F7.'.
[20-9-2018] [23:22:54] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from '' to 'Solo criminales y gangsters pueden usar este comando.'.
[20-9-2018] [23:13:02] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'CONTROLES DEL TECLADO: - Usa tus teclas de flecha izquierda / derecha o 'A' / 'D' para cambiar la categoría. - Usa tus teclas de flecha arriba / abajo o 'W' / 'S' para cambiar el arma. - Presiona 'Enter' o 'F' para comenzar el proceso de compra. - Usa 'ESC' o 'Space' para volver. CONTROLES DEL MOUSE: - Usa tu ruedita del mouse hacia abajo para ir hacia la categoría previa de armas. - Usa tu ruedita del mouse hacia arriba para ir a la siguiente categoría de armas. - Doble click sobre un arma para comenzar el proceso de compra. - Clickea sobre un arma para seleccionar. - Usa el botón derecho del mouse para volver. '.
[20-9-2018] [22:36:29] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'KLAVYE KONTROLLERİ: - Sağ / Sol ok tuşlarını ya da 'A' / 'D' tuşlarını kullanarak kategoriyi değiştirin. - Aşağı / Yukarı ok tuşlarını yada 'W' / 'S' tuşlarını kullanarak silahı değiştirin. - 'Enter' ya da 'F' basarak satın alma sürecini başlatın. - 'ESC' ya da 'Space' tuşuna basarak geri dönebilirsiniz. FARE KONTROLLERİ: - Silahların önceki kategorisine gitmek için fare tekerleğini aşağıya kaydırın. - Silahların sonraki kategorisine gitmek için fare tekerleğini yukarı kaydırın. - Satın alma sürecini başlatmak için bir silaha çit tıklayın. - Bir silahı seçmek için üstüne tıklayın. - Geri dönmek için sağ fare butonuna tıklayın. '.
[20-9-2018] [22:31:57] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Airstrike Cancelled' from '' to 'Hava Saldırısı İptal Edildi'.
[20-9-2018] [22:31:40] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Please wait till the current process is done.' from '' to 'Lütfen şu anki işlem bitene kadar bekleyin.'.
[20-9-2018] [22:31:25] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Auto add song to the selected playlist when converted' from '' to 'Çevrildiğinde şarkıyı seçilen oynatma listesine otomatik olarak ekle'.
[20-9-2018] [21:51:37] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'STEROWANIE KLAWIATURĄ: - Użyj strzałek w lewo / w prawo lub 'A' / 'D' aby zmienić kategorię. - Użyj strzałek w górę / w dół lub 'W' / 'S' aby zmienić broń. - Wciśnij 'Enter' lub 'F' aby rozpocząć zakup. - Użyj 'ESC' lub Spacji aby powrócić do poprzedniego okna. STEROWANIE MYSZKĄ: - Obróć kółko myszy w dół aby wybrać następną broń. - Obróć kółko myszy w górę aby wybrać następną kategorię. - Kliknij na broń dwa razy aby rozpocząć zakup. - Kliknij na broń aby wybrać broń którą chcesz kupić. - Użyj prawego przycisku myszy aby powrócić do poprzedniego okna. '.
[20-9-2018] [21:49:53] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only search for a query once every %s seconds.' from '' to 'Możesz wyszukać zapytanie tylko raz na %s sekund.'.
[20-9-2018] [21:49:42] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Select a query to convert it to MP3.' from '' to 'Wybierz zapytanie aby przekonwertować je na MP3.'.
[20-9-2018] [21:49:28] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Specify a query.' from '' to 'Określ zapytanie.'.
[20-9-2018] [21:49:20] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Proceed with caution' from '' to 'Ostrożnie kontynuować'.
[20-9-2018] [21:48:21] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.' from '' to 'LS jest podzielone na wiele terenów, przejmij nad nimi kontrolę aby zyskać nagrody.'.
[20-9-2018] [21:47:44] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't make progress in this turf due to your group mates being more than %s in the same turf.' from '' to 'Nie możesz zyskać postępów na tym terenie ponieważ znajduje się na nim więcej niż %s członków twojej grupy.'.
[20-9-2018] [21:47:03] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Assignment Complete' from '' to 'Zadanie wykonane'.
[20-9-2018] [21:45:46] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Max Results' from '' to 'Maksymalna ilość wyników'.
[20-9-2018] [21:44:55] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Auto add song to the selected playlist when converted' from '' to 'Automatycznie dodaj piosenkę do wybranej playlisty po konwersji'.
[20-9-2018] [21:44:38] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Requesting Heavy Backup' from '' to 'Potrzebne ciężkie wsparcie'.
[20-9-2018] [21:44:14] TSF|Juk|RF| (Juk) submit a 'ru' translation of 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.' from '' to 'Только криминалы, гангстеры и медики могут использовать эту команду.'.
[20-9-2018] [21:43:41] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.' from '' to 'Tylko przestępcy, gangsterzy oraz medycy mogą używać tej komendy.'.
[20-9-2018] [21:43:23] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'In Position' from '' to 'Na pozycji'.
[20-9-2018] [21:43:09] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please wait till the current process is done.' from '' to 'Zaczekaj aż bieżący proces się zakończy.'.
[20-9-2018] [21:42:51] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Cancel Paramedic Dispatch' from '' to 'Przerwać wysłanie medyków'.
[20-9-2018] [21:42:36] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Airstrike Successful' from '' to 'Nalot udany'.
[20-9-2018] [21:42:29] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'On Duty' from '' to 'Na służbie'.
[20-9-2018] [21:41:35] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Airstrike Unsuccessful' from '' to 'Nalot nieudany'.
[20-9-2018] [21:41:26] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Report to base' from '' to 'Zgłosić się do bazy'.
[20-9-2018] [21:41:09] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Cover' from '' to 'Znaleźć osłonę'.
[20-9-2018] [21:40:57] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Heavy Causality but not Life Threatening' from '' to 'Duże obrażenia ale nie zagrażają życiu'.
[20-9-2018] [21:40:10] TSF|Juk|RF| (Juk) submit a 'ru' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Выберите радиостанцию для проигрывания. ' to 'Нажмите на радиостанцию для воспроизведения. '.
[20-9-2018] [21:37:10] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Negative' from '' to 'Odmawiam'.
[20-9-2018] [21:36:42] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Caution! Fire on site' from '' to 'Ostrożnie! Ogień na miejscu'.
[20-9-2018] [21:36:17] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Responding' from '' to 'reaguję'.
[20-9-2018] [21:35:32] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Suspect Down, in Custody' from '' to 'Podejrzany zdjęty, w areszcie'.
[20-9-2018] [21:34:57] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'Schować pojazdy'.
[20-9-2018] [21:34:49] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Airstrike Cancelled' from '' to 'Nalot przerwany'.
[20-9-2018] [21:34:38] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Return To Your Vehicles' from '' to 'Wracać do pojazdów'.
[20-9-2018] [21:34:27] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Off Duty' from '' to 'Kończę służbę'.
[20-9-2018] [21:34:15] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Roger' from '' to 'Przyjąłem'.
[20-9-2018] [21:33:51] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Not Life Threatening' from '' to 'Nie zagrażający życiu'.
[20-9-2018] [21:33:41] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Covering Fire' from '' to 'Ogień zaporowy'.
[20-9-2018] [21:33:36] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Requesting Light Backup' from '' to 'Potrzebne lekkie wsparcie'.
[20-9-2018] [21:33:26] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Arrived On Scene' from '' to 'Dotarłem na miejsce'.
[20-9-2018] [21:33:13] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Life Threatening' from '' to 'Zagrażający życiu'.
[20-9-2018] [21:33:05] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Patrolling / Dispatch for Patrolling' from '' to 'Patroluje / Rozpoczynam patrol'.
[20-9-2018] [21:32:53] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Copy that' from '' to 'Zrozumiałem'.
[20-9-2018] [21:32:28] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Repeat last transmission, statement' from '' to 'Powtórz ostatni komunikat'.
[20-9-2018] [21:32:21] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Affirmative' from '' to 'Potwierdzam'.
[20-9-2018] [21:31:49] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Performing Airstrike' from '' to 'Wykonuję nalot'.
[20-9-2018] [21:31:41] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Requesting Airstrike' from '' to 'Potrzebny nalot'.
[20-9-2018] [17:19:25] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'You can only use %s once every % seconds.' from '' to 'Puoi usarlo solo %s ogni % secondo.'.
[20-9-2018] [17:17:38] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Welcome to %s hood!' from '' to 'Benvenuto alla %s base!'.
[20-9-2018] [17:16:18] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Using '/viphats' players can wear certain items as hats. If you suffer from low FPS disabling this will help.' from '' to 'Usando '/viphats' i giocatori potranno indossare alcuni oggetti come cappelli. Se soffri di bassi FPS disabilitali che ti aiuterà.'.
[20-9-2018] [17:10:15] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Show Default Graffiti' from '' to 'Mostra i Graffiti di Default'.
[20-9-2018] [17:09:30] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Copy that' from '' to 'Copia quello'.
[20-9-2018] [17:09:04] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'This option lets you disable seeing messages in local chat and FMSG that contain chinese (and probably other similar languages) so you don't have to see stuff you can't read.' from '' to 'Questa opzione ti permette di disabilitare la visualizzazione dei messaggi nella local chat e nella FMSG che contengono il cinese (e probabilmente altre lingue simili) cosi non puoi vedere cose che non puoi leggere.'.
[20-9-2018] [17:05:59] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Set a key between 1 and 9 to switch weapons to this slot (Detonator)' from '' to 'Imposta un comando tra 1 e 9 per cambiare arma in questo slot (Donatore)'.
[20-9-2018] [17:04:37] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Kind' from '' to 'Genere'.
[20-9-2018] [17:04:10] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Press %s to start the Fire Truck mission.' from '' to 'Premi %s per iniziare la missione del Fire Truck.'.
[20-9-2018] [16:49:04] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Max Results' from '' to 'Resultados máximos'.
[20-9-2018] [16:01:56] [M19]Andres80y added new text to translate: 'Please wait till the current process is done.'.
[20-9-2018] [15:51:25] Kia|AFK added new text to translate: 'Specify a query.'.
[20-9-2018] [15:49:25] Realywest|LnS added new text to translate: 'You can only search for a query once every %s seconds.'.
[20-9-2018] [15:48:49] 5th|Thanatos'CSA added new text to translate: 'Select a query to convert it to MP3.'.
[20-9-2018] [15:47:53] TOXIC. added new text to translate: 'Max Results'.
[20-9-2018] [11:55:09] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Zene Ismétlése (lejátszani újra és újra)'.
[20-9-2018] [06:57:18] Grek[31] added new text to translate: ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select. - Use right mouse button to get back. '.
[20-9-2018] [03:02:31] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Performing Airstrike' from '' to 'Realizando ataque aéreo'.
[20-9-2018] [03:01:54] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Covering Fire' from '' to 'Cubriendo fuego'.
[20-9-2018] [03:01:41] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Proceed with caution' from '' to 'Proceder con precaución'.
[20-9-2018] [03:01:28] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Arrived On Scene' from '' to 'Llegó a la escena'.
[20-9-2018] [03:00:19] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Cover' from '' to 'Cubrir'.
[20-9-2018] [02:59:21] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'Oculten sus vehículos'.
[20-9-2018] [02:59:03] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Airstrike Unsuccessful' from '' to 'Ataque aéreo fallido'.
[20-9-2018] [02:58:47] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Caution! Fire on site' from '' to '¡Precaución! Fuego en el sitio'.
[20-9-2018] [02:57:54] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Suspect Down, in Custody' from '' to 'Sospechoso caído, en custodia'.
[20-9-2018] [02:57:34] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Requesting Airstrike' from '' to 'Solicitando ataque aéreo'.
[20-9-2018] [00:53:38] HG|Escape added new text to translate: 'Auto add song to the selected playlist when converted'.
[19-9-2018] [23:15:10] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Heist / Riot Top Damage/Killers' from '' to 'Heist / Rel Top Schademakers / moordenaars'.
[19-9-2018] [23:14:56] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Shuffle (plays random songs)' from '' to 'Shuffle (speel random liedjes)'.
[19-9-2018] [23:14:43] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'Blijf in het rel gebied om wanted level, 5k, 100 reputatie punten en 2 van elke drug te verdienen elke 2 minuten.'.
[19-9-2018] [23:14:16] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Stay in this area to gain wanted level.' from '' to 'Blijf in het rel gebied om wanted level te krijgen.'.
[19-9-2018] [23:14:01] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from '' to 'Alleen criminelen en gangsters zijn in staat deze commando te gebruiken.'.
[19-9-2018] [23:13:38] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Can't make progress in this turf due to your group mates being more than %s in the same turf.' from '' to 'Kan geen vooruitgang maken in deze turf omdat je groep mensen met meer dan %s zijn in de zelfde turf.'.
[19-9-2018] [23:13:00] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You've already submitted a help ticket, wait for it to be solved first.' from '' to 'Je hebt al een ticket gestuurd, wacht eerst tot dat die opgelost is.'.
[19-9-2018] [23:12:33] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.' from '' to 'Alleen criminelen, gangsters en genezers zijn in staat deze commando te gebruiken.'.
[19-9-2018] [23:12:15] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.' from '' to 'Sommige turfs verdeelt over LS, neem de controle over ze samen met je groep maten om beloningen te ontvangen.'.
[19-9-2018] [23:11:45] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'No riot is being hosted right now.' from '' to 'Er word op dit moment geen rel gehouden.'.
[19-9-2018] [23:11:35] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to '%s Country Supporter is naar jou toe geworpen voor support en ondersteuning.'.
[19-9-2018] [23:11:19] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'In Position' from '' to 'In Positie'.
[19-9-2018] [23:11:12] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You've got %s units of %s drug.' from '' to 'Je hebt gekregen %s eenheden van %s drug.'.
[19-9-2018] [23:10:58] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Riot is hosted at %s. %s Cops vs %s Criminals.' from '' to 'Een rel word gehost bij %s. %s Politie tegen %s Criminelen.'.
[19-9-2018] [23:10:44] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Riot is hosted at %s' from '' to 'Een rel word gehost bij %s'.
[19-9-2018] [23:10:37] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'Blijf in deze rel om wanted level te krijgen.'.
[19-9-2018] [23:10:10] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Druk op 'N' om deze NPC te genezen.'.
[19-9-2018] [23:10:02] Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Requesting Airstrike' from '' to 'Verzoek Airstrike'.
[19-9-2018] [22:14:38] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Repeat last transmission, statement' from '' to 'قم بإعادة اخر إذاعة، تصريح'.
[19-9-2018] [22:13:31] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Copy that' from '' to 'أفهم ذلك'.
[19-9-2018] [22:10:23] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Patrolling / Dispatch for Patrolling' from '' to 'قيام بدوريات / دعم لإقامة دوريات'.
[19-9-2018] [22:09:59] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Arrived On Scene' from '' to 'وصلت إلى مكان الحادثة'.
[19-9-2018] [22:09:37] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Requesting Light Backup' from '' to 'طلب دعم خفيف'.
[19-9-2018] [22:09:23] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Life Threatening' from '' to 'تهديد حياة'.
[19-9-2018] [22:09:16] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Covering Fire' from '' to 'تغطية النار'.
[19-9-2018] [22:08:37] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Not Life Threatening' from '' to 'ليس تهديد حياة'.
[19-9-2018] [22:08:16] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Cancel Paramedic Dispatch' from '' to 'إلغاء دعم الإسعاف'.
[19-9-2018] [22:07:24] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Heavy Causality but not Life Threatening' from '' to 'ضحية كبيرة ولكن ليس تهديد بالحياة'.
[19-9-2018] [22:05:25] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Airstrike Cancelled' from '' to 'تم إلغاء الضربة الجوية'.
[19-9-2018] [22:05:16] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Proceed with caution' from '' to 'تقدم بحذر'.
[19-9-2018] [22:05:09] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Requesting Heavy Backup' from '' to 'طلب دعم مكثف'.
[19-9-2018] [22:04:48] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Caution! Fire on site' from '' to 'الحذر! هنالك نار بالموقع'.
[19-9-2018] [22:04:03] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Cover' from '' to 'تغطية'.
[19-9-2018] [22:03:47] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Airstrike Unsuccessful' from '' to 'ضربة جوية فاشلة (غير ناجحة)'.
[19-9-2018] [22:03:04] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Performing Airstrike' from '' to 'تنفيذ الضربة الجوية'.
[19-9-2018] [22:01:40] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Requesting Airstrike' from '' to 'طلب ضربة جوية'.
[19-9-2018] [22:01:24] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Assignment Complete' from '' to 'إكمال المهمة'.
[19-9-2018] [22:01:07] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Airstrike Successful' from '' to 'تمت الضربة الجوية بنجاح'.
[19-9-2018] [22:00:47] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Affirmative' from '' to 'ايجابي'.
[19-9-2018] [22:00:32] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Responding' from '' to 'استجابة'.
[19-9-2018] [21:59:11] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Return To Your Vehicles' from '' to 'قم بالعودة إلى المركبات'.
[19-9-2018] [21:59:00] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'قم بإخفاء المركبات'.
[19-9-2018] [21:58:45] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Off Duty' from '' to 'عاطل عن الحدمة'.
[19-9-2018] [21:32:00] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can only use %s once every % seconds.' from '' to 'A %s csak egyszer használható % másodpercenként.'.
[19-9-2018] [21:29:45] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'Rejtsd el a járműveidet'.
[19-9-2018] [21:28:48] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Covering Fire' from '' to 'Fedező Tűz'.
[19-9-2018] [21:28:30] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Copy that' from '' to 'Egyetértek'.
[19-9-2018] [21:27:31] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Affirmative' from '' to 'Értettem'.
[19-9-2018] [21:27:04] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Arrived On Scene' from '' to 'Helyszínre Érkezve'.
[19-9-2018] [21:26:39] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Arrest Points / Arrests ratio' from '' to 'Elkapás Pont / Elkapás Arány'.
[19-9-2018] [21:25:32] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Airstrike Unsuccessful' from '' to 'Sikertelen Légicsapás'.
[19-9-2018] [21:25:15] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Airstrike Successful' from '' to 'Sikeres Légicsapás'.
[19-9-2018] [21:24:52] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Airstrike Cancelled' from '' to 'Légicsapás Visszavonva'.
[19-9-2018] [21:13:24] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Negative' from '' to 'سلبي'.
[19-9-2018] [19:38:50] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Performing Airstrike' from '' to 'Hava Saldırısı Gerçekleştiriliyor'.
[19-9-2018] [19:38:16] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Requesting Airstrike' from '' to 'Hava Saldırısı İsteniyor'.
[19-9-2018] [19:38:02] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Assignment Complete' from '' to 'Görev Tamamlandı'.
[19-9-2018] [19:37:47] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Responding' from '' to 'Olay Yerine Gidiliyor'.
[19-9-2018] [19:37:34] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'Araçlarınızı Gizleyin'.
[19-9-2018] [19:37:23] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Cover' from '' to 'Siper Al'.
[19-9-2018] [19:36:36] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Proceed with caution' from '' to 'Dikkatli ilerleyin'.
[19-9-2018] [19:36:28] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Return To Your Vehicles' from '' to 'Araçlarınıza Geri Dönün'.
[19-9-2018] [19:36:21] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Requesting Heavy Backup' from '' to 'Ağır Destek İsteniyor'.
[19-9-2018] [19:34:44] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Off Duty' from '' to 'Görev Dışında'.
[19-9-2018] [19:34:27] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Roger' from '' to 'Anlaşıldı'.
[19-9-2018] [19:33:54] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'On Duty' from '' to 'Nöbette'.
[19-9-2018] [19:33:25] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Negative' from '' to 'Olumsuz'.
[19-9-2018] [19:30:29] Medellin|Karota added new text to translate: 'Not Life Threatening'.
[19-9-2018] [19:29:37] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Requesting Light Backup' from '' to 'Hafif Destek İsteniyor'.
[19-9-2018] [19:29:10] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Arrived On Scene' from '' to 'Olay Yerine Ulaşıldı'.
[19-9-2018] [19:28:49] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Copy that' from '' to 'Anlaşıldı'.
[19-9-2018] [19:28:34] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Affirmative' from '' to 'Olumlu'.
[19-9-2018] [18:52:16] naVi#YANDEX added new text to translate: 'Heavy Causality but not Life Threatening'.
[19-9-2018] [18:38:37] [Vagos]TheNightMare added new text to translate: 'Life Threatening'.
[19-9-2018] [18:28:33] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Airstrike Cancelled' from '' to 'Ataque aéreo cancelado'.
[19-9-2018] [18:28:10] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Off Duty' from '' to 'Fuera de servicio'.
[19-9-2018] [18:28:02] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'On Duty' from '' to 'En servicio'.
[19-9-2018] [18:27:52] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Report to base' from '' to 'Reportarse a la base'.
[19-9-2018] [18:27:05] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Airstrike Successful' from '' to 'Ataque aéreo exitoso'.
[19-9-2018] [18:25:53] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Assignment Complete' from '' to 'Mision cumplida'.
[19-9-2018] [18:17:14] Goldie'Cake (meatball) submit a 'ro' translation of 'Total arrests: ' from '' to 'Aresturi totale:'.
[19-9-2018] [18:16:56] Goldie'Cake (meatball) submit a 'ro' translation of 'Total meat hunted (kg): ' from '' to 'Carne vanata in total (kg):'.
[19-9-2018] [18:16:44] ~|acHe[G]er added new text to translate: 'Caution! Fire on site'.
[19-9-2018] [18:16:25] Goldie'Cake (meatball) submit a 'ro' translation of 'Song name:' from '' to 'Numele melodiei:'.
[19-9-2018] [18:16:17] Goldie'Cake (meatball) submit a 'ro' translation of 'Chapter:' from '' to 'Capitol:'.
[19-9-2018] [18:16:07] Goldie'Cake (meatball) submit a 'ro' translation of 'Only the team leader will be able to challenge other teams and accept challenges from other teams. Usually the leader is the one who created the team The money that your team win will be split amongst all members. Though before starting the duel, the money bet will be taken from the team leader If you reconnect you'll be auto-kicked from the team. In case you are the team leader., a random member will be designed as new leader.' from '' to 'Doar liderul echipei poate sa provoace si sa accepte provocari de la celelalte echipe. Deobicei, liderul e cel care a creat echipa. Banii pe care echipa ta ii castiga vor fi impartiti intre membrii ecipei. Totusi, inainte de inceperea duelului, banii vor fi luati de la liderul echipei. Daca te reconectezi vei fi scos automat din echipa. In caz ca esti liderul echipei, un membru aleatoriu va fi ales ca lider.'.
[19-9-2018] [17:57:52] Werewolf added new text to translate: 'Cancel Paramedic Dispatch'.
[19-9-2018] [17:07:58] CDT-Pronto_X-[EX]#USAR added new text to translate: 'Assignment Complete'.
[19-9-2018] [16:56:57] salone added new text to translate: 'Airstrike Cancelled'.
[19-9-2018] [16:47:28] Ti|West|NFS added new text to translate: 'Airstrike Unsuccessful'.
[19-9-2018] [16:40:11] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'You've already submitted a help ticket, wait for it to be solved first.' from '' to 'لقد أرسلت مسبقاً تذكرة مساعدة، إنتظر حتى يتم حل المشكلة الحالية.'.
[19-9-2018] [16:39:00] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Suspect Down, in Custody' from '' to 'تم إعتقال المشتبه به وأنه في الحراسة'.
[19-9-2018] [16:38:08] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from 'فقط المجرمين ورجال العصابات قادرين على إستعمال هذا الأمر.' to 'يمكن إستخدام هذا الأمر من قبل المجرمين ورجال العصابات فقط.'.
[19-9-2018] [16:37:27] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Report to base' from '' to 'تقرير للمقر'.
[19-9-2018] [16:37:00] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'On Duty' from '' to 'فعال للخدمة'.
[19-9-2018] [16:36:33] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Roger' from 'علم' to 'حاضر'.
[19-9-2018] [16:36:18] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'In Position' from '' to 'في المكان'.
[19-9-2018] [16:35:53] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from '' to 'فقط المجرمين ورجال العصابات قادرين على إستعمال هذا الأمر.'.
[19-9-2018] [16:34:41] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Roger' from '' to 'علم'.
[19-9-2018] [16:33:37] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Can't make progress in this turf due to your group mates being more than %s in the same turf.' from '' to 'غير ممكن الإستمرار في منطقة الإحتلال هذه بسبب زملائك في المجموعة، عددهم أكبر من %s في نفس منطقة الإحتلال.'.
[19-9-2018] [16:32:37] Opie{666}[SoA]'LS added new text to translate: 'Airstrike Successful'.
[19-9-2018] [16:30:05] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Stay in this area to gain wanted level.' from '' to 'إبقى في هذه المنطقة لكي تحصل على رتبة مطلوبة.'.
[19-9-2018] [16:29:47] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'No riot is being hosted right now.' from '' to 'لا يوجد مشاغبة مستضافة في الوقت الحالي.'.
[19-9-2018] [16:29:28] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'You've got %s units of %s drug.' from '' to 'لديك %s وحدات من المخدر %s.'.
[19-9-2018] [16:28:35] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to '%s داعم دولي قد جاء إليك للدعم والمساعدة.'.
[19-9-2018] [16:27:29] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.' from '' to 'فقط المجرمين، رحال العصابات والمسعفون قادرين على إستعمال هذا الأمر.'.
[19-9-2018] [16:26:56] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Riot is hosted at %s. %s Cops vs %s Criminals.' from '' to 'تم إستضافة مشاغبة في %s. %s رجال شرطة ضد %s مجرمين.'.
[19-9-2018] [16:26:08] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Riot is hosted at %s' from '' to 'تم إستضافة مشاغبة في %s'.
[19-9-2018] [16:25:24] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.' from '' to 'البعض من مناطق الإحتلال منتشرة حول LS، سيطر على هذه المناطق مع زملائك في المجموعة لكي تحصلوا على جوائز.'.
[19-9-2018] [16:24:07] SR-Faith#NS (Max1) submit a 'ar' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'إبقى في هذه منطقة المشاغبة لكي تحصل على رتبة مطلوبة.'.
[19-9-2018] [16:22:27] Jeff#AC added new text to translate: 'Performing Airstrike'.
[19-9-2018] [15:30:26] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSAI - Használd a bal / jobb nyilakat vagy az 'A' / 'D' billentyűt a kategória váltáshoz. - Használd a fel / le nyilakat vagy a 'W' / 'S' billentyűt a fegyverváltáshoz. - Nyomd az 'Entert' vagy az 'F' billentyűt a vásárlás folyamatához. - Nyomd az 'ESC' vagy a 'Space' billentyűt a visszalépéshez. EGÉR BEÁLLÍTÁSAI - Gördíts lefele az előző kategóriájú fegyverekhez. - Gördíts felfele a következő kategóriájú fegyverekhez. - Dupla kattintás a fegyverre a vásárlási folyamat megkezdéséhez. - Kattints egy fegyverre egy új fegyver választásához. - Nyomd a jobb egérgombot a visszalépéshez. '.
[19-9-2018] [15:27:56] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSAI - Használd a bal / jobb nyilakat vagy az 'A' / 'D' billentyűt a kategória váltáshoz. - Használd a fel / le nyilakat vagy a 'W' / 'S' billentyűt a fegyverváltáshoz. - Nyomd az 'Entert' vagy az 'F' billentyűt a vásárlás folyamatához. - Nyomd az 'ESC' vagy a 'Space' billentyűt a visszalépéshez. EGÉR BEÁLLÍTÁSAI - Gördíts lefele a következő fegyverhez. - Gördíts felfele a következő kategóriájú fegyverekhez. - Nyomd a bal egérgombot a vásárlás folyamatához. - Nyomd a jobb egérgombot a visszalépéshez. '.
[19-9-2018] [15:23:36] /\KF/\Tolga added new text to translate: 'Patrolling / Dispatch for Patrolling'.
[19-9-2018] [15:16:20] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'To clear the stadium.' from '' to 'Per liberare lo stadio.'.
[19-9-2018] [15:15:53] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You got %s for fixing %s abandoned vehicles!' from '' to 'Hai ricevuto %s per aver riparato %s veicoli abbandonate!'.
[19-9-2018] [15:15:47] Panic added new text to translate: 'Off Duty'.
[19-9-2018] [15:15:44] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Hide Your Vehicles' from '' to 'Nascondi il Tuo Veicolo'.
[19-9-2018] [15:14:59] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of '%s left to put the fire out' from '' to '%s manca per spegnere il fuoco'.
[19-9-2018] [15:12:26] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You can only send $%s every 7 days.' from '' to 'Tu puoi solo mandare $%s ogni 7 giorni.'.
[19-9-2018] [15:11:39] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You recieved $2,500 for sucessfully drilling into the robbery.' from '' to 'Hai ricevuto $2,500 per aver perforato nella rapina con successo.'.
[19-9-2018] [15:10:59] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'WEAPONS' from '' to 'ARMI'.
[19-9-2018] [15:10:46] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'You abandoned your guard.' from '' to 'Hai abbandonato la tua guardia.'.
[19-9-2018] [15:10:23] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Total playtime' from '' to 'Ore di gioco totali'.
[19-9-2018] [15:10:17] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier.' from '' to 'Tu dovresti avere %s in modo da creare questa barriera.'.
[19-9-2018] [15:09:21] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'Una fabbrica di nitro richiede olio per operare. Ogni ora convertirà 1500 unità di olio in 7000 unità di nitro. Il nitro può essere venduto ai giocatori da F7 per incrementare la velocità dell'auto.'.
[19-9-2018] [15:07:58] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Press %s to hide ammunation GUI.' from '' to 'Premi %s per nascondere l'ammunation GUI.'.
[19-9-2018] [15:07:13] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Rules of this duel:' from '' to 'Regole di questo duello:'.
[19-9-2018] [15:06:48] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Ti sei unito a una cronaca queque.'.
[19-9-2018] [15:05:47] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Scores have been reset!' from '' to 'I punteggi sono stati risettati!'.
[19-9-2018] [15:05:10] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Total time spent in jail' from '' to 'Tempo totale speso nella galera'.
[19-9-2018] [15:04:50] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Total arrests: ' from '' to 'Totale arresti:'.
[19-9-2018] [15:04:33] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Apply for squad' from '' to 'Apply per una squadra'.
[19-9-2018] [15:04:26] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Total news pictures taken: ' from '' to 'Totale foto di notizie prese:'.
[19-9-2018] [15:04:09] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Queue' from '' to 'Coda'.
[19-9-2018] [15:03:54] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'The stadium is opened now!' from '' to 'Lo stadio è aperto adesso!'.
[19-9-2018] [15:03:50] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Lost duels:' from '' to 'Duelli persi:'.
[19-9-2018] [15:03:34] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Can only place vender twice every 10 seconds' from '' to 'Puoi posizionare il distributore soltanto due volte ogni 10 secondi'.
[19-9-2018] [15:03:24] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Total races won' from '' to 'Gare totali vinte'.
[19-9-2018] [15:00:20] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Capture 1000 turfs.' from '' to 'Cattura 1000 turfs.'.
[19-9-2018] [14:59:54] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'When a player gets muted, jailed, banned by an admin you won't see those messages if you set this to 'No'.' from '' to 'Quando un player viene mutato, incarcerato, bannato da un admin tu non puoi vedere il messaggio se lo hai settato a 'No'.'.
[19-9-2018] [14:57:10] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Clothes Store' from '' to 'Negozi di Vestiti'.
[19-9-2018] [14:56:28] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'GPS waypoint may not show correctly as you are out of the map' from '' to 'Il waypoint dell'GPS potrebbe non essere visualizzato correttamente quando sei fuori dalla mappa'.
[19-9-2018] [14:52:53] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Private Queue' from '' to 'Coda Privata'.
[19-9-2018] [14:51:37] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Affirmative' from '' to 'Affermativo'.
[19-9-2018] [14:51:28] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Options' from '' to 'Opzioni'.
[19-9-2018] [14:06:14] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Cover' from '' to 'Fedezz'.
[19-9-2018] [14:06:05] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Roger' from '' to 'Vettem'.
[19-9-2018] [14:05:24] [BO]Trapsfall added new text to translate: 'On Duty'.
[19-9-2018] [13:28:38] MaHMouD[HGD] added new text to translate: 'Arrived On Scene'.
[19-9-2018] [12:29:24] BozkurT[HellHounds] added new text to translate: 'Report to base'.
[19-9-2018] [11:45:00] CDT-Denizcemf[DTA-FD] added new text to translate: 'Requesting Airstrike'.
[19-9-2018] [11:27:45] sorax56r added new text to translate: 'Requesting Heavy Backup'.
[19-9-2018] [10:53:55] EsCeNT added new text to translate: 'Requesting Light Backup'.
[19-9-2018] [09:20:40] [MS-13]V.I.P#RS added new text to translate: 'Suspect Down, in Custody'.
[19-9-2018] [08:36:59] 1337#Biin'Xvtt added new text to translate: 'Proceed with caution'.
[19-9-2018] [08:16:30] gaowooo added new text to translate: 'Covering Fire'.
[19-9-2018] [06:02:00] RR|^Kor[O]nel^| added new text to translate: 'Cover'.
[19-9-2018] [04:57:31] Chakra|cP added new text to translate: 'Hide Your Vehicles'.
[19-9-2018] [04:55:09] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'You've got %s units of %s drug.' from '' to 'Tienes %s unidades de droga %s.'.
[19-9-2018] [04:54:05] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to 'Country Supporter %s se ha teletransportado en orden hacia ti para darte soporte y ayudarte.'.
[19-9-2018] [04:51:02] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Repeat last transmission, statement' from '' to 'Repetir última transmisión, comunicado'.
[19-9-2018] [04:50:22] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Return To Your Vehicles' from '' to 'Vuelvan a sus vehículos'.
[19-9-2018] [04:50:09] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Roger' from '' to 'De acuerdo'.
[19-9-2018] [04:49:40] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Copy that' from '' to 'Copiado'.
[19-9-2018] [04:47:42] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Responding' from '' to 'Respondiendo'.
[19-9-2018] [04:47:34] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'In Position' from '' to 'En posición'.
[19-9-2018] [04:40:59] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Affirmative' from '' to 'Afirmativo'.
[19-9-2018] [04:40:50] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Negative' from '' to 'Negativo'.
[19-9-2018] [02:40:55] [M19]Tatansti added new text to translate: 'Return To Your Vehicles'.
[19-9-2018] [01:51:18] The'egoNNes added new text to translate: 'In Position'.
[19-9-2018] [01:35:02] 9ueve6seis added new text to translate: 'Repeat last transmission, statement'.
[19-9-2018] [01:01:09] 1337#Elektro added new text to translate: 'Copy that'.
[19-9-2018] [00:28:25] GA~[IF]Redox#VP added new text to translate: 'Roger'.
[19-9-2018] [00:20:32] sorax56r added new text to translate: 'Responding'.
[19-9-2018] [00:15:49] nM|xRyze~' added new text to translate: 'Affirmative'.
[19-9-2018] [00:05:45] KLM-RC|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Negative' from '' to 'Negativo'.
[19-9-2018] [00:05:26] Gunna added new text to translate: 'Negative'.
[18-9-2018] [23:25:20] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You've got %s units of %s drug.' from '' to 'Dostałeś %s sztuk %s.'.
[18-9-2018] [23:24:59] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to 'Country Supporter %s teleportował się do ciebie, aby udzielić ci pomocy.'.
[18-9-2018] [21:47:11] KLM-RC|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.' from '' to 'Apenas criminosos, gangsters e médico podem usar este comando.'.
[18-9-2018] [21:43:24] KLM-RC|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.' from '' to '%s Country Supporter teleportou para junto de você para o ajudar.'.
[18-9-2018] [21:38:30] KLM-RC|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You've got %s units of %s drug.' from '' to 'Você tem %s unidades de droga %s.'.
[18-9-2018] [21:36:07] KLM-RC|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't make progress in this turf due to your group mates being more than %s in the same turf.' from '' to 'Não pode progredir neste turf porque tem mais de %s membros de grupo no mesmo turf.'.
[18-9-2018] [19:07:09] Server Script added new text to translate: '%s Country Supporter warped to you in order to support and help you.'.
[18-9-2018] [15:04:22] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You cannot participate in this event. Try within 30 minutes' from '' to 'Non puoi partecipare in questo evento. Prova entro 30 minuti'.
[18-9-2018] [14:47:46] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'The player must be in event dimension or the main dimension!' from '' to 'Il giocatore deve essere nella dimensione dell'evento o nella dimensione principale!'.
[18-9-2018] [14:46:42] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Last Man Standing is already in progress. %s / %s still standing!' from '' to 'L'ultimo Uomo In Piedi è già in progresso. %s / %s ancora in piedi!'.
[18-9-2018] [14:45:20] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Press 'F7' to open the trading interface. Sell resources you don't need to other players and the server. Some players have even managed to make a lot of profit just from buying and selling resources. All trading is done through the interface so there is no risk of scamming. You could also earn or buy basic resources like Iron and use the crafting system (press 'F9') to craft complex resources like med kits and sell for a profit. Resources are marked with two colors, yellow and green. Each color is automatically determined based on the selling price, meaning that cheaper resources are marked in green, and the more expensive in yellow.' from '' to 'Premi 'F7' per aprire la interfaccia del commercio. Vendi le risorse di cui non hai bisogno a altri giocatori e al server. Alcuni giocatori sono riusciti a farsi moltissimi soldi solo comprando e vendendo risorse. Tutto il mercato è completato nell'interfaccia e quindi non cè rischio di essere truffati. Tu puoi inoltre guadagnare o comprare risorse di base come per esempio il ferro e usare il sistema di lavorazione (premi 'F9') per lavorare risorse complesse come i kit di primo soccorso e venderli per avere un profitto. Le risorse sono segnate con due colori, giallo e verde. Ogni colore è automaticamente determinato basando sul prezzo del venditore, significa che le risorse più economiche sono segnate di verde, e quelle più costose di giallo.'.
[18-9-2018] [14:30:54] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from '' to 'Benvenuto alla %s base! Se non sei stato invitato dal proprietario del gruppo, vattene per favore!.'.
[18-9-2018] [14:28:55] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s ha lasciato la cronaca queque.'.
[18-9-2018] [14:28:03] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Criminals call at Cv blip by %s: %s' from '' to 'Chiamata Criminale al Cv blip da %s: %s'.
[18-9-2018] [14:27:09] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Find and break into the manager's safe!' from '' to 'Trova e rompi la cassaforte del manager!'.
[18-9-2018] [14:26:32] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Nota che cambiare la password del gioco o la password del forum, cambierà soltanto dove avevi cambiato.'.
[18-9-2018] [14:24:30] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You've joined DD Event.' from '' to 'Ti sei unito all'evento DD.'.
[18-9-2018] [14:23:51] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Play a chronicle' from '' to 'Gioca una cronaca'.
[18-9-2018] [14:23:15] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You have completed a daily challenge of robbing %s houses!' from '' to 'Hai completato una sfida giornaliera di rubare %s case!'.
[18-9-2018] [14:22:32] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You have entered criminals riot area, stay in this area to gain wanted level, earn 5k every 2 minutes and 100 rep points.' from '' to 'Sei entrato nell'area della rivolta dei criminali, stai dentro questa zona per guadagnare il livello del ricercato, guadagni 5k ogni 2 minuti e 100 punti reputazione.'.
[18-9-2018] [14:20:23] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'CITchecking: the player is doing an action which prevents him from warping to the event' from '' to 'CITcontrollo: il giocatore sta facendo un'azione che non gli permette di teletrasportarsi nell'evento.'.
[18-9-2018] [14:18:54] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This barrier is excluded in hourly events.' from '' to 'Questa barriera è esclusa dall'evento orario.'.
[18-9-2018] [14:18:02] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Your money has been decreased by %s %% because you died.' from '' to 'I tuoi soldi sono stati diminuiti di %s %% perchè sei morto.'.
[18-9-2018] [14:17:06] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Buy vehicle' from '' to 'Compra veicolo'.
[18-9-2018] [14:16:52] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Total bus stops: ' from '' to 'Totale fermate dell'autobus:'.
[18-9-2018] [14:14:36] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Hai completato la sfida giornaliera di trovare %s scatole misteriose essendo civile!'.
[18-9-2018] [14:12:10] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Total meat hunted (kg): ' from '' to 'Totale carne cacciata (kg):'.
[18-9-2018] [14:11:30] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'L'account non esiste.'.
[17-9-2018] [19:57:13] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You've got %s units of %s drug.' from '' to '%s kadar %s uyuşturucusu elde ettiniz.'.
[17-9-2018] [19:56:33] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için bir radyo istasyonunun üzerine tıklayın. ' to 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıklayın. '.
[17-9-2018] [19:56:14] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Can't make progress in this turf due to your group mates being more than %s in the same turf.' from '' to 'Bu turf alanında %s sayısından fazla grup arkadaşınız bulunduğu için ilerleme katedemezsiniz.'.
[17-9-2018] [19:53:43] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.' from '' to 'Sadece suçlular, gangsterler ve doktorlar bu komutu kullanabilir.'.
[17-9-2018] [17:50:48] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'You cannot use this vehicle as a fire fighter!' from '' to 'Non puoi utilizzare questo veicolo da pompiere!'.
[17-9-2018] [17:48:25] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Apartments' from '' to 'Appartamenti'.
[17-9-2018] [17:48:13] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Defend 1000 turfs.' from '' to 'Difendi 1000 turfs.'.
[17-9-2018] [17:47:47] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Iron' from '' to 'Ferro'.
[17-9-2018] [17:44:19] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Take a Selfie' from '' to 'Scatta un Selfie'.
[17-9-2018] [17:43:11] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'This option lets you disallow receiving friend requests. If you set this to 'No' anyone who sends an invite will be told you don't allow requests.' from '' to 'Questa opzione ti permette di disattivare le richieste di amicizia. Se lo vuoi impostare a 'NO' colui che ti invierà l'invito gli dirà che non accetti richieste.'.
[17-9-2018] [17:38:12] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Please wait for sometime, a cursor is being downloaded' from '' to 'Aspetta per qualche tempo, il cursore si sta istallando'.
[17-9-2018] [17:36:53] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Enable Notifications' from '' to 'Attiva le notifiche'.
[17-9-2018] [17:36:02] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'You have found the murder weapon!' from '' to 'Hai trovato l'arma del delitto!'.
[17-9-2018] [17:35:23] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Chapters' from '' to 'Capitoli'.
[17-9-2018] [17:34:55] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Turfs captured' from '' to 'Turfs catturati'.
[17-9-2018] [17:34:38] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'You should select an account to remove.' from '' to 'Dovresti selezionare un account da rimuovere.'.
[17-9-2018] [17:34:02] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'The drill has heated up.' from '' to 'Il trapano si è riscaldato.'.
[17-9-2018] [17:32:48] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Help and Information' from '' to 'Aiuto e informazioni'.
[17-9-2018] [17:30:47] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Description' from '' to 'Descrizione'.
[17-9-2018] [17:18:02] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Convert' from '' to 'Converti'.
[17-9-2018] [17:17:55] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Daily Challenges' from '' to 'Sfide giornaliere'.
[17-9-2018] [17:17:03] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'How to bind? If you're going to bind a specific key, make sure all arguments are entered. Example: '/bind z qs turfs'. Now after pressing 'Z', it will output the current turfs you have managed to take in the server.' from '' to 'Come fare i bind? Se stai facendo un bind su un tasto specifico, assicurati che tutti gli argomenti siano stati inseriti. Per esempio: '/bind z qs turfs'. Ora dopo aver premuto 'Z' ti usciranno i turf correnti che sei riuscito a prendere sul server.'.
[17-9-2018] [17:07:32] Server Script added new text to translate: 'Only criminals, gangsters and medics are able to use this command.'.
[16-9-2018] [18:01:09] Server Script added new text to translate: 'You've got %s units of %s drug.'.
[16-9-2018] [15:45:06] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Total deliveries: ' from '' to 'Vse dobave:'.
[16-9-2018] [15:43:58] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Player is already in an event' from '' to 'Igralec je že v dogodku'.
[16-9-2018] [15:43:18] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Plant the bomb!' from '' to 'Nastavi bombo!'.
[16-9-2018] [12:46:05] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'If you disable kill messages you'll no longer see who killed who (you only see nearby kills) on the right side of your screen. If you disable this you will only see who you've killed and who killed you.' from '' to 'Se tu disabiliti i messaggi di uccisione, non vedrai più chi ha ucciso chi (vedrai solo le uccisioni vicine) sulla parte destra del tuo schermo. Se tu disabiliti questo, vedrai solo chi hai ucciso e chi ha ucciso te.'.
[16-9-2018] [12:42:27] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This option lets you enable or disable the car reflections shader. The car reflection shader creates a real reflections of the GTA world on vehicles. This feature will turn itself off if FPS drops below your minimum FPS.' from '' to 'Questa opzione ti permette di abilitare o disabilitare i riflessi sulla shader dell'auto. I riflessi sulla shader dell'auto creano dei veri riflessi del mondo di GTA sull'auto. Questa funzione si spegnerà da sola se gli FPS diminuiscono sotto il limite minimo.'.
[16-9-2018] [12:38:14] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You found the murder weapon! Press %s to open the Case File.' from '' to 'Hai trovato l'arma del delitto! Premi %s per aprire i documenti del caso.'.
[16-9-2018] [12:34:33] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Crafting this item will increase your food level by 100 food points. Having food points will heal you over time.' from '' to 'Craftando questa cosa il tuo livello del cibo aumenterà di 100. Avere i punti cibo ti guarirà nel tempo.'.
[16-9-2018] [11:44:19] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'This option lets you enable or disable receiving CITphone SMS messages only from people who are on your friends list. Select 'Yes' to enable, select 'No' to disable.' from '' to 'Questa opzione ti consente di abilitare o disabilitare la recezione degli SMS su CITphone solo da persone che sono presenti nell'elenco dei tuoi amici. Seleziona 'Si' per attivarlo, seleziona 'No' per disattivarlo.'.
[16-9-2018] [11:38:07] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'Non puoi permetterti di acquistare cibo!'.
[16-9-2018] [11:35:58] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Destroy' from '' to 'Distruggi'.
[16-9-2018] [11:35:28] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Turn lights on' from '' to 'Accendi le luci'.
[16-9-2018] [11:35:05] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Civilian' from '' to 'Civili'.
[16-9-2018] [11:34:51] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Edit' from '' to 'Modifica'.
[16-9-2018] [11:34:36] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Defusing...' from '' to 'Disinnescare...'.
[16-9-2018] [11:33:38] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Other' from '' to 'Altro'.
[16-9-2018] [11:33:23] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Answer:' from '' to 'Risposta:'.
[16-9-2018] [11:32:35] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Next Step: ' from '' to 'Prossimo Step:'.
[16-9-2018] [11:31:36] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Won duels:' from '' to 'Duelli vinti: '.
[16-9-2018] [05:31:37] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'Permanece en esta área de turbia criminal para ganar nivel de búsqueda.'.
[15-9-2018] [19:20:33] Server Script added new text to translate: 'Can't make progress in this turf due to your group mates being more than %s in the same turf.'.
[15-9-2018] [18:13:41] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.' from '' to 'Tem turfs espalhados por LS, conquiste os turfs juntamente com os seus membros de grupo para ganhar recompensas.'.
[15-9-2018] [17:14:20] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Casino' from '' to 'Kasino'.
[15-9-2018] [16:32:13] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'Выбранный игрок не находится в главном измерении.'.
[15-9-2018] [16:31:29] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Trivia timed out! The answer was: %s! Another trivia will start in 10 minutes.' from '' to 'Время на ответ истекло! Ответом было: %s! Следующий пример будет через 10 минут!'.
[15-9-2018] [16:30:24] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Stop the RED team from planting the bomb!' from '' to 'Предотвратите установку бомбы Красной командой!'.
[15-9-2018] [16:28:58] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'The helicopter has arrived. Head for it and get out of here!' from '' to 'Вертолет прибыл. Двигайтесь к нему и валите от туда!'.
[15-9-2018] [16:28:23] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to 'Разрешено иметь только 1 форум аккаунт на компьютер! Имя аккаунта на форуме: %s '.
[15-9-2018] [16:25:39] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'Находясь на этой территории, каждые 2 минуты Вы будете получать уровень розыска, 5к $, 100 репутации, 2 единицы каждого наркотика.'.
[15-9-2018] [16:22:47] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Usage: '/qs quickStatCommand'. View available commands by doing '/qsk'.' from '' to 'Используйте: "/qs сокращение". Всевозможные сокращения Вы можете посмотреть через "/qsk"'.
[15-9-2018] [16:21:14] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Unknown team, the valid teams are Red/Blue/White!' from '' to 'Неизвестная команда, для выбора доступны только Красная/Синяя/Белая!'.
[15-9-2018] [16:19:25] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Coordinates received. The commander is sending you a helicopter.' from '' to 'Координаты получены. Коммандор посылает за Вами вертолёт.'.
[15-9-2018] [16:18:37] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Pause / Play' from '' to 'Пауза / Воспроизведение'.
[15-9-2018] [16:17:44] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!' from '' to 'Похоже на то, что работникам на Oil Factory нужна Ваша помощь. Так помогите же им!'.
[15-9-2018] [16:15:59] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'Ваш голос имеет влияние, только когда Вы находитесь в LV. Если больше голосов за "Yes", тогда "sea sparrow" будет иметь возможность стрелять.'.
[15-9-2018] [16:13:04] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'Вы должны быть "Medic", чтобы вылечить этого бота.'.
[15-9-2018] [16:12:27] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Нажмите "N", чтобы вылечить этого бота.'.
[15-9-2018] [15:31:30] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'Aranma seviyesi kazanmak için bu isyan alanında kalın.'.
[15-9-2018] [15:31:15] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Riot is hosted at %s. %s Cops vs %s Criminals.' from '' to 'İsyan %s mekanında gerçekleşiyor. %s Polis ve %s Suçlu var.'.
[15-9-2018] [15:30:16] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Riot is hosted at %s' from '' to 'İsyan %s mekanında gerçekleşiyor'.
[15-9-2018] [15:30:02] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'Her 2 dakikada 5k para, 100 şöhret puanı ve her uyuşturudan 2 adet kazanmak için bu alanda kalın.'.
[15-9-2018] [15:29:28] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'No riot is being hosted right now.' from '' to 'Şu an gerçekleşiyor olan bir isyan yok.'.
[15-9-2018] [15:28:58] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from '' to 'Sadece suçlular ve gangsterlar bu komutu kullanabilir.'.
[15-9-2018] [15:28:43] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.' from '' to 'LS'in etrafına birkaç alan yayıldı, grup üyelerinle alanların kontrolünü ele geçir ve ödülleri al.'.
[15-9-2018] [15:27:56] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Stay in this area to gain wanted level.' from '' to 'Aranma seviyesi kazanmak için bu alanda kalın.'.
[15-9-2018] [15:27:46] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of killing two gangsters by sniper rapidly %s time(s)!' from '' to 'İki adet gangsteri ardarda %s kere öldürme günlük görevini tamamladın!'.
[15-9-2018] [15:27:17] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You've already submitted a help ticket, wait for it to be solved first.' from '' to 'Çoktan bir yardım çağrısı gönderdin, ilk önce onun çözülmesini bekle.'.
[15-9-2018] [15:26:26] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Shuffle (plays random songs)' from '' to 'Karıştır (rastgele bir şarkı çalar)'.
[15-9-2018] [15:25:51] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Heist / Riot Top Damage/Killers' from '' to 'Soygun / İsyan En fazla zarar veren/Öldüren'.
[15-9-2018] [15:25:35] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'When a heist / armed robbery / riot ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics. If you are a top player you will still see the message even with this disabled.' from '' to 'Bir soygun / silahlı soygun / isyan bittiğinde sohbet kutunda iki takımdan da en fazla zarar veren 3 kişi ve en fazla kişi öldüren 3 kişi ve en iyi 3 paramediğin kim olduğunu gösteren bir mesaj belirir. Eğer en iyilerden birisiysen, bunu görmeyi devre dışı bıraksan bile göreceksin.'.
[15-9-2018] [15:23:44] Jens[Biker] (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!' from '' to 'Görünüşe göre bu petrol fabrikasındakilerin biraz yardıma ihtiyacı var, onlara yardım et!'.
[15-9-2018] [15:15:26] Server Script added new text to translate: 'Some turfs spread around LS, take control of them along with your group mates to earn rewards.'.
[15-9-2018] [14:51:23] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Stadium' from '' to 'Stadio'.
[15-9-2018] [14:51:06] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Song:' from '' to 'Canzone:'.
[15-9-2018] [14:50:39] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Smoke cigar' from '' to 'Fuma un sigaro.'.
[15-9-2018] [14:49:24] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Send 5000 criminals to jail.' from '' to 'Manda 5000 criminali in galera.'.
[15-9-2018] [14:49:03] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Send 2500 criminals to jail.' from '' to 'Manda 2500 criminali in galera.'.
[15-9-2018] [14:48:44] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Send 100 criminals to jail.' from '' to 'Manda 100 criminali in galera.'.
[15-9-2018] [14:47:36] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'SOUNDS / MUSIC / AUDIO' from '' to 'SUONI / MUSICA / AUDIO'.
[15-9-2018] [14:47:06] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Save me please!' from '' to 'Salvami per favore!'.
[15-9-2018] [14:45:19] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Progress' from '' to 'Progressi'.
[15-9-2018] [14:44:34] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Premi '%s' o '%s' per chiudere.'.
[15-9-2018] [14:43:41] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Press 'N' to buy %s' from '' to 'Premi 'N' per comprare %s'.
[15-9-2018] [14:42:43] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Play for 62 days, that's 1488 hours.' from '' to 'Gioca per 62 giorni, sono 1488 ore.'.
[15-9-2018] [14:42:16] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Play for 28 days, that's 672 hours.' from '' to 'Gioca per 28 giorni, sono 672 ore.'.
[15-9-2018] [14:41:42] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Play for 24 hours.' from '' to 'Gioca per 24 ore.'.
[15-9-2018] [14:41:27] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Play for 1 week, that's 168 hours.' from '' to 'Gioca per 1 settimana, sono 168 ore.'.
[15-9-2018] [14:39:50] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Pilot' from '' to 'Pilota'.
[15-9-2018] [14:39:33] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Only HSO/AHSO can stop civilian events.' from '' to 'Solo gli HSO/AHSO possono fermare gli eventi da civile.'.
[15-9-2018] [14:37:28] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Military Missions' from '' to 'Missioni da Militare'.
[15-9-2018] [14:36:47] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Military' from '' to 'Militare'.
[15-9-2018] [14:36:07] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Lock Game Time' from '' to 'Blocca il tempo del gioco'.
[15-9-2018] [14:34:20] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Iron Miner' from '' to 'Minatore di ferro'.
[15-9-2018] [14:33:46] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Join a group.' from '' to 'Entra in un gruppo.'.
[15-9-2018] [14:33:12] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Kill 5000 players.' from '' to 'Uccidi 5000 giocatori.'.
[15-9-2018] [14:32:29] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Kill Yourself' from '' to 'Commetti un suicidio'.
[15-9-2018] [14:30:58] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Leave Team' from '' to 'Abbandona la squadra'.
[15-9-2018] [14:30:12] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Leave' from '' to 'Esci'.
[15-9-2018] [14:29:35] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'Mission accomplished, good job soldiers!' from '' to 'Missione compiuta, ottimo lavoro soldati!'.
[15-9-2018] [14:25:24] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of '[Maths]' from '' to '[Matematica]'.
[15-9-2018] [14:24:46] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'has been added to the notify list! It'll notify you when they login and quit!' from '' to 'è stato aggiunto all'elenco delle notifiche! Ti avviserà quando faranno l'accesso o quando avranno abbandonato!'.
[15-9-2018] [14:19:48] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of '60 Desert Eagle (Deagle) rounds made using Iron and Explosive (You must own this weapon first!)' from '' to '60 colpi di Desert Eagle (Deagle) fatti con l'Iron e con gli Explosive (Devi prima possedere quest'arma!)'.
[15-9-2018] [13:32:25] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You won the duel!' from '' to 'Zmagali ste dvoboj!'.
[15-9-2018] [13:28:26] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Buying weapons' from '' to 'Kopujem orožje'.
[15-9-2018] [13:26:33] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You can only send $%s every 7 days.' from '' to 'Lahko samo posljes $%s vsakih 7 dni.'.
[15-9-2018] [13:25:48] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Scores have been reset!' from '' to 'Rezulatati so se resetirali!'.
[15-9-2018] [11:42:17] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'teste ' to 'Selecione uma estação de rádio para tocar. '.
[15-9-2018] [11:41:57] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Riot is hosted at %s. %s Cops vs %s Criminals.' from '' to 'Motim está sendo organizado em %s. %s Policiais vs %s Criminosos.'.
[15-9-2018] [11:41:21] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'Fique nesta área de motim para ganhar nível de procura.'.
[15-9-2018] [11:40:37] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Riot is hosted at %s' from '' to 'Motim está sendo organizado em %s'.
[15-9-2018] [11:39:42] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'No riot is being hosted right now.' from '' to 'Nenhum motim está sendo organizado de momento.'.
[15-9-2018] [11:39:10] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from '' to 'Apenas criminais e gangsters podem usar este comando.'.
[15-9-2018] [08:25:28] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Single Duel' from '' to 'Enojni Dvoboj'.
[15-9-2018] [08:18:43] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Low gravity' from '' to 'Nizka gravitacija'.
[15-9-2018] [08:18:07] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Get song name' from '' to 'Pridobite ime pesmi'.
[15-9-2018] [00:14:19] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Stay in this riot area to gain wanted level.' from '' to 'Zostań na obszarze zamieszek aby zyskać poziom poszukiwań.'.
[15-9-2018] [00:14:04] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only criminals and gangsters are able to use this command.' from '' to 'Jedynie przestępcy oraz gangsterzy mogą używać tej komendy.'.
[15-9-2018] [00:13:48] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'No riot is being hosted right now.' from '' to 'Obecnie nie trwają żadne zamieszki.'.
[15-9-2018] [00:13:40] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Riot is hosted at %s' from '' to 'Zamieszki trwają w %s'.
[15-9-2018] [00:13:29] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Riot is hosted at %s. %s Cops vs %s Criminals.' from '' to 'Obecnie zamieszki trwają w %s. %s policjantów vs %s przestępców.'.
[14-9-2018] [20:50:19] Server Script added new text to translate: 'Stay in this riot area to gain wanted level.'.
[14-9-2018] [20:50:13] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Pause / Play' from '' to 'Megállítás / Lejátszás'.
[14-9-2018] [20:07:32] [CIT]Vampire (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'police' from 'Policial' to 'polícias'.
[14-9-2018] [20:01:02] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Enable Car Paint Shader' from '' to 'Attiva Il Disegno Personalizzato Sull'Auto'.
[14-9-2018] [19:59:46] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Not saving car tuning as list of modifications was too long.' from '' to 'La lista della messa a punto dell'auto non è salvata in quanto era troppo lunga.'.
[14-9-2018] [19:57:01] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'You do not have an occupation to quit.' from '' to 'Tu non hai un'occupazione dalla quale rinunciare.'.
[14-9-2018] [19:55:54] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Attiva il conto alla rovescia della Polizia'.
[14-9-2018] [19:55:10] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Total successful bankrobs' from '' to 'Totale banche rapinate con successo'.
[14-9-2018] [19:52:50] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'A team named 'Terrorists' has to plant the bomb in the right place, they have to protect it to explode. Another team named 'Counter-Terrorists' has to defuse the bomb. If the bomb was defused, 'Counter-Terrorists' team would be the winner team. If the bomb was exploded, 'Terrorists' team would be the winner team.' from '' to 'Una squadra nominata 'Terroristi' ha il dovere di piantare la bomba nel posto giusto, devono proteggerla fincnhè esplode. Una'altra squadra nominata 'Anti-Terroristi' ha il compito di disinnescare la bomba. se la bomba è stat disinnescata, la squadra dei 'Anti-Terroristi' vince. Se la bomba esplode, la squadra dei 'Terroristi' vince.'.
[14-9-2018] [19:44:35] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of '%s: To clear the stadium.' from '' to '%s: Per svuotare lo stadio.'.
[14-9-2018] [19:43:56] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of '50 Shotgun shells made using Iron, Oil and Explosive (You must own this weapon first!)' from '' to '50 cartucce di Shotgun sono fatte con Ferro, Olio e Esplosivo (Tu prima devi possedere questa arma!!)'.
[14-9-2018] [19:39:59] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Set this to 'Yes' if you want to recevie a notification whenever someone in your alliance logs in..' from '' to 'Imposta questo su 'Yes' se vuoi ricevere una notifica ogni volta che qualcuno della tua alleanza accede al server..'.
[14-9-2018] [19:39:00] Server Script added new text to translate: 'Only criminals and gangsters are able to use this command.'.
[14-9-2018] [19:36:37] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'To break into the vault, you have to use drills and circuit breakers. You need to drill twice and circuit break once. Drill: It can be crafted from F9. It does not get consumed after usage. Hold 'n' to drill. Your drill can overheat, reducing the progress to a certain %%, once it overheats, you should immediately stop drilling and start drill after a few seconds. Circuit Breaker: This makes you go through a circuitbreaker puzzle from GTA V. This is available to all players. Use the arrow keys/W/A/S/D to change direction of the line and make it go to the other side where there is the end. You need to reach the door image, and avoid all the green colored shapes and avoid going out of the whole box itself to complete it.' from '' to 'Per rompere la cassaforte, devi usare i trapani e gli interruttori. Devi usare il trapano due volte e l'interruttore una volta. Trapano: Può essere craftato da F9. Non si consuma dopo l'utilizzo. Tieni premuto 'n' per usare il trapanol. Il tuo trapano può surriscaldare, ridurre il processo a una certa %%, quando si surriscalda, dovresti smettere subito di usare il trapano e riprendere dopo alcuni secondi. Interruttorer: Questo ti porta in un interruttore puzzel da GTA V . Questo è a disposizione di tutti i giocatori. Usate i tasti freccia/W/A/S/D per cambiare la direzione della linea e farlo andare dall'altra parte dove si trova la fine. Devi raggiungere la foto della porta, e evitare tutte le forme colorate di verde e evita di uscire fuori dalla schermata in sè per completarlo.'.
[14-9-2018] [19:35:29] Server Script added new text to translate: 'Riot is hosted at %s. %s Cops vs %s Criminals.'.
[14-9-2018] [17:43:39] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'COMANDI DELLA TASTIERA: - Usa le freccie sinistra / destra dalla tastiera o 'A' / 'D' per cambiare categoria. - Usa le freccie su / giù dalla tastiera o 'W' / 'S' per cambiare le armi. - Premi 'Invio' o 'F' per iniziare il processo di acquisto. - Usa 'ESC' o 'Spazio' per ritornare indietro. COMANDI DEL MOUSE: - Scrolla la rotellina del mouse verso il basso per andare alla prossima arma. - Scrolla la rotellina del mouse verso l'alto per andare alla prossima categoria di armi. - Usa il tasto destro per tornare indietro. '.
[14-9-2018] [17:27:35] Server Script added new text to translate: 'Riot is hosted at %s'.
[14-9-2018] [17:24:23] Server Script added new text to translate: 'No riot is being hosted right now.'.
[14-9-2018] [17:15:46] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'A related series of events!' from '' to 'Una serie correlata di eventi!'.
[14-9-2018] [17:13:38] [FFH]DarkLexsus#nXs (Vincenzo02) submit a 'it' translation of 'This option lets you enable or disable the detail shader. The detail shader makes some game textures more detailed. Select 'Yes' to enable, select 'No' to disable.' from '' to 'Questa opzione ti consente di abilitare o disabilitare le shaders in dettaglio. Le shaders rendono più dettagliate le texture del gioco. Seleziona 'Si' per attivarle, seleziona 'No' per disattivarle..'.
[14-9-2018] [04:11:08] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'Permanece en esta área para ganar nivel de búsqueda y 5k, 100 puntos de reputación y 2 unidades de cada droga cada 2 minutos.'.
[14-9-2018] [04:10:01] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Stay in this area to gain wanted level.' from '' to 'Permanece en esta área para ganar nivel de búsqueda.'.
[13-9-2018] [23:35:53] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Carregue na estação de rádio para ouvir. ' to 'teste '.
[13-9-2018] [23:35:33] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Selecione a estação que quer ouvir ' to 'Carregue na estação de rádio para ouvir. '.
[13-9-2018] [23:28:56] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'When a heist / armed robbery / riot ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics. If you are a top player you will still see the message even with this disabled.' from '' to 'Quando um heist / assalto à mão armada / motim termina, as mensagens aparecem em sua caixa de bate-papo, informando os 3 principais causadores de danos e os 3 principais assassinos de ambos os lados e os 3 principais médicos. Se você estiver no top, ainda verá a mensagem mesmo com esta opção desativada.'.
[13-9-2018] [23:27:57] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Selecione a estação de rádio para tocar. ' to 'Selecione a estação que quer ouvir '.
[13-9-2018] [22:31:28] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Heist / Riot Top Damage/Killers' from 'Heist / Motim Top Dano/Killer' to 'Heist / Motim Top Dano/Killers'.
[13-9-2018] [22:31:04] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Heist / Riot Top Damage/Killers' from '' to 'Heist / Motim Top Dano/Killer'.
[13-9-2018] [22:28:36] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Click na rádio que quer ouvir. ' to 'Selecione a estação de rádio para tocar. '.
[13-9-2018] [22:28:12] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from 'Você já aplicou neste grupo hoje. Para aplicar novamente, pede para os líderes do grupo apagarem a sua aplicação anterior.' to 'Você já aplicou para este grupo hoje. Para aplicar novamente solicite a um líder de grupo para apagar a sua aplicação anterior.'.
[13-9-2018] [22:26:25] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!' from '' to 'Conta de fórum '%s' não pode ser criada porque já existe no fórum!'.
[13-9-2018] [22:25:24] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s maths trivia!' from '' to 'Você completou um desafio diário respondendo a %s trivia de matemática!'.
[13-9-2018] [22:24:57] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s state official quizzes!' from 'Você completou um desafio diário respondendo a %s Quiz de Oficial de Estado!' to 'Você completou um desafio diário respondendo a %s Quizzes de Oficial de Estado!'.
[13-9-2018] [22:24:18] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s state official quizzes!' from '' to 'Você completou um desafio diário respondendo a %s Quiz de Oficial de Estado!'.
[13-9-2018] [22:19:09] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'Utilidade: /getforumaccount <A Sua Password> (A password está errada)'.
[13-9-2018] [22:18:27] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from '' to 'Você já aplicou neste grupo hoje. Para aplicar novamente, pede para os líderes do grupo apagarem a sua aplicação anterior.'.
[13-9-2018] [22:16:18] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'Permaneça nesta área para ganhar nível de procura e 5k, 10 pontos de rep e 2 unidades de cada droga a cada 2 minutos.'.
[13-9-2018] [22:13:31] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Stay in this area to gain wanted level.' from '' to 'Permaneça nesta área para ganhar nível de procura.'.
[13-9-2018] [22:12:19] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Selecione uma estação de rádio para ' to 'Click na rádio que quer ouvir. '.
[13-9-2018] [21:42:34] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Selecione uma estação de rádio para tocar. ' to 'Selecione uma estação de rádio para '.
[13-9-2018] [21:34:23] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Pause / Play' from '' to 'Pauza / Odtwórz'.
[13-9-2018] [21:34:13] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Shuffle (plays random songs)' from '' to 'Mieszaj (odtwarza losowe piosenki)'.
[13-9-2018] [21:33:59] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Heist / Riot Top Damage/Killers' from '' to 'Najwięcej obrażeń/zabójstw na skoku / zamieszkach.'.
[13-9-2018] [21:32:56] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'When a heist / armed robbery / riot ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics. If you are a top player you will still see the message even with this disabled.' from '' to 'Kiedy kończy się skok / napad / zamieszki, w oknie czatu pojawią się nazwy 3 osób które zadały najwięcej obrażeń oraz 3 osób które zabiły najwięcej przeciwników po obu stronach, zostaną również wyświetleni 3 najlepsi medycy. Jeśli byłeś jednym z nich, wiadomość zostanie wyświetlona nawet jeśli są one wyłączone.'.
[13-9-2018] [21:31:15] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You've already submitted a help ticket, wait for it to be solved first.' from '' to 'Wysłałeś już jedną prośbę o pomoc, poczekaj aż zostanie ona rozwiązana.'.
[13-9-2018] [21:31:12] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing two gangsters by sniper rapidly %s time(s)!' from '' to 'Você completou o desafio diário de matar dois gangsters usando sniper rapidamente %s de tempo!'.
[13-9-2018] [21:30:39] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'Pozostań na tym obszarze aby zyskać poziom poszukiwania, 5k gotówki, 100 punktów reputacji oraz 2 sztuki każdego narkotyku co 2 minuty.'.
[13-9-2018] [21:30:03] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Stay in this area to gain wanted level.' from '' to 'Pozostań na tym obszarze aby zyskać poziom poszukiwania.'.
[13-9-2018] [21:29:02] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Carregue numa estação de radio para tocar. ' to 'Selecione uma estação de rádio para tocar. '.
[13-9-2018] [21:22:45] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Match full word' from '' to 'Iguale a palavra completa.'.
[13-9-2018] [21:21:33] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!' from '' to 'Está parecendo que os trabalhadores da fábrica de petróleo estão precisando de assistência, certifique-se que os ajuda!'.
[13-9-2018] [21:18:27] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.' from '' to 'Conta de forúm '%s' criada com sucesso, terá que usar a password que usou aqui para efetuar login em %s.'.
[13-9-2018] [21:13:58] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'CONTROLES DE KEYBOARD: - Aperta a seta esquerda / direita ou 'A' / 'D' para mudar de categoria. - Aperta a seta cima / baixo para mudar de arma. - Aperta 'Enter' ou 'F' para iniciar a compra. - Aperta 'ESC' ou 'Barra de Espaço' para retroceder. CONTROLES DE MOUSE: - Faz scroll down para mudar de arma. - Faz scroll up para ir na próxima categoria de arma. - Aperte botão esquerdo do mouse para iniciar a compra. - Aperte botão direito do mouse para retroceder. '.
[13-9-2018] [21:05:37] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Sea Sparrow disparando'.
[13-9-2018] [20:20:47] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Mudar a password in-game ou no forúm vai apenas mudar no local onde você efetuou a alteração.'.
[13-9-2018] [19:15:23] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'Você precisa de ser 'Médico' para curar este ped.'.
[13-9-2018] [19:04:13] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'Seu voto de preferência só conta se estiver em LV. Se mais jogadores votarem 'Sim' do que 'Não' o Sea Sparrow pode disparar.'.
[13-9-2018] [19:02:23] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Aperte 'N' para curar o ped.'.
[13-9-2018] [18:51:06] Server Script added new text to translate: 'Stay in this area to gain wanted level.'.
[13-9-2018] [18:49:44] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '60%% menos dano do Seasparrow/Hunter'.
[13-9-2018] [18:48:29] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Pause / Play' from '' to 'Pausa / Tocar'.
[13-9-2018] [18:46:57] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clique em uma estação de rádio para tocar. ' to 'Carregue numa estação de radio para tocar. '.
[13-9-2018] [18:46:08] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'Shuffle (plays random songs)' from '' to 'Misturar (toca músicas em ordem aleatória)'.
[13-9-2018] [18:44:33] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'CONTROLES DE TECLADO: - Usa a tecla da seta esquerda / direita ou 'A' / 'D' para mudar a categoria. - Usa a tecla da seta cima / baixo ou 'W' / 'S' para mudar de arma. - Pressiona 'Enter' ou 'F' para começar o processo de compra - Usa 'ESC' ou 'Espaço' para voltar atrás. CONTROLES DE MOUSE: - Usa o scroll para baixo para retroceder à categoria de armas - Usa o scroll para cima para avançar para próxima categoria de armas. - Faz duplo clique na arma para iniciar o processo de compra. - Carrega numa arma para selecionar nova arma. - Usa o botão direito do mouse para voltar atrás. '.
[13-9-2018] [18:33:21] KLM-C|eXoud'Ns (eXoud) submit a 'pt_BR' translation of 'You've already submitted a help ticket, wait for it to be solved first.' from '' to 'Você já submeteu um pedido de ajuda, aguarde que este seja resolvido.'.
[13-9-2018] [17:56:59] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Premi 'N' per curare questo pedone.'.
[13-9-2018] [17:56:13] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'When you enter an apartment owned by someone else they can set any music stream they want. If you don't want to listen to these streams set this to disabled.' from '' to 'Quando tu entri nell'appartamento di qualcun'altro, loro possono mettere qualsiasi musica in streaming che vogliono. Se non vuoi ascoltare questi stream imposta su disabilitato.'.
[13-9-2018] [17:51:34] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Classic Group, Squad, Alliance Blips' from '' to 'Classici Group, Squad, Alliance Blips'.
[13-9-2018] [17:50:21] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This will reset your SPAS (Combat Shotgun) to normal mode.' from '' to 'Questo imposterà il tuo SPAS (Combat Shotgun) alla modalità normale.'.
[13-9-2018] [17:49:17] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This will set your SPAS (Combat Shotgun) to Crowd Control mode. Magazine: 14 rounds. Accuracy: Terrible. Move and shoot: No.' from '' to 'Questo imposterà il tuo SPAS (Combact Shotgun) in modalità folle. Magazzino: 14 giri. Precisione: Terribile. Cammina e spara: No.'.
[13-9-2018] [17:46:07] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This option lets you disable the help system showing in the right of your screen when you enter certain areas' from '' to 'Questa opzione ti permette di disabilitare il sistema d'aiuto mostrato sulla destra del tuo schermo quando entri in certe aree'.
[13-9-2018] [17:43:52] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Only fire trucks can be used when you are a firefighter' from '' to 'I camion dei pompieri possono essere usati solo quando sei un pompiere'.
[13-9-2018] [17:39:50] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Questions? You can press J (Chat Interface) and by selecting the Support channel, you can request for assistance in English. You can select My Country to get help in your language. Press J now!' from '' to 'Domande? Puoi premere J (Interfaccia chat) e selezionando la chat di supporto, puoi chiedere assistenza in Inglese. Puoi selezionare Mia Nazione per avere l'aiuto nella tua lingua. Premi J ora!'.
[13-9-2018] [17:33:57] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Choose Alliance Nametag' from '' to 'Scegli La Targhetta Dell'Alliance'.
[13-9-2018] [17:30:43] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Disable ped's moving head' from '' to 'Disabilita il movimento della testa dei giocatori'.
[13-9-2018] [17:24:27] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Song name:' from '' to 'Nome della canzone:'.
[13-9-2018] [17:23:56] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Custom player skins are mainly used by groups, it allows us to have different textures on the same player model. If you have low FPS disabling this might help.' from '' to 'Le skin personalizzate dei giocatori sono principalmente usate dai gruppi, ci permettono di avere uno stile diverso sullo stesso modello del giocatore. Se hai gli FPS bassi, disabilitando questo ti potrebbe aiutare.'.
[13-9-2018] [17:17:03] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Chapter:' from '' to 'Capitolo:'.
[13-9-2018] [17:16:41] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of '[LV] Punch When Sprinting' from '' to '[LV] Dare un pugno correndo'.
[13-9-2018] [17:14:12] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features, with very complete descriptions. Try it now!' from '' to 'Noi abbiamo un sistema d'aiuto molto completo. Premendo F1, sarai ingrado di scoprire tutto delle nostre caratteristiche, con le descrizioni complete. Provalo subito!'.
[13-9-2018] [17:01:51] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'This option lets you enable the beautiful blue sky instead of default miserable sky. Or you can enable the 'real night' which makes night time very dark.' from '' to 'Questa opzione ti permette di attivare un bellissimo cielo blu invece del miserabile cielo predefinito. Oppure puoi attivare la 'notte vera' che fà diventare la notte molto scura.'.
[13-9-2018] [16:58:17] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of '%s: To warp player to his team position on join stadium.' from '' to '%s: Per teletrasportare il giocatore nella posizione della sua squadra nel unirsi in stadio.'.
[13-9-2018] [16:49:43] Server Script added new text to translate: 'You've already submitted a help ticket, wait for it to be solved first.'.
[13-9-2018] [16:45:00] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Blip Management' from '' to 'Gestione Blip'.
[13-9-2018] [16:43:28] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'Unit Invites' from '' to 'Inviti Unità'.
[13-9-2018] [16:42:07] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'My Duel Team Invites' from 'Gli Inviti Della Mia Squadra Di Duello.' to 'Gli Inviti Della Mia Squadra Di Duello'.
[13-9-2018] [16:41:45] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'My Duel Team Invites' from '' to 'Gli Inviti Della Mia Squadra Di Duello.'.
[13-9-2018] [16:38:44] [FFH]Safi[FFH] (safi) submit a 'it' translation of 'DuKe has submitted an application.' from '' to 'Duke ha presentato una domanda.'.
[12-9-2018] [18:49:30] [CIT]Tincho|TSF (Tencho) submit a 'es' translation of 'Shuffle (plays random songs)' from '' to 'Shuffle (reproduce canciones aleatorias)'.
[12-9-2018] [13:58:39] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!' from '' to 'يبدو أن العمال في مصنع النفط بحاجة إلى بعض المساعدة، تأكد من توفيرها!'.
[12-9-2018] [13:57:45] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'When a heist / armed robbery / riot ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics. If you are a top player you will still see the message even with this disabled.' from '' to 'عندما تنتهي سرقة / سطو مسلح / شغب تظهر رسائل في صندوق الدردشة تعلم بأعلى ثلاثة مخربون وثلاثة آخرون مقاتلين من كلا الطرفين وأيضاً أعلى ثلاثة مسعفون. إذا كنت من أعلى اللاعبون، ستبقى ترى هذه الرسالة حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل ظهور هذه الرسالة.'.
[12-9-2018] [13:54:09] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Heist / Riot Top Damage/Killers' from '' to 'أعلى مخربون/مقاتلون في السرقة/الشغب'.
[12-9-2018] [13:52:14] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Pause / Play' from '' to 'وقف / تشغيل'.
[12-9-2018] [13:51:58] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Shuffle (plays random songs)' from '' to 'خلط (تشغيل أغاني بشكل عشوائي)'.
[12-9-2018] [13:51:14] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'عليك أن تكون 'مسعف' لشفاء هذا المجسم البشري.'.
[12-9-2018] [13:50:16] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'ضوابط لوحة المفاتيح: - استخدم مفاتيح الأسهم الخاصة بك إلى اليسار / اليمين أو "A" / "D" لتغيير الفئة. - استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى / لأسفل أو "W" / "S" لتغيير السلاح. - اضغط على "أدخل" أو "F" لبدء عملية الشراء. - استخدم "ESC" أو "Space" للرجوع. ضوابط فأرة الحاسوب: - استخدم فأرة الحاسوب بالتمرير للذهاب إلى الفئة السابقة من الأسلحة. - استخدم فأرة الحاسوب بالتمرير للذهاب إلى الفئة التالية من الأسلحة. - انقر مرتين على السلاح لبدء عملية الشراء. - انقر على سلاح معيّن لتحديد سلاح جديد. - استخدم زر فأرة الحاسوب الأيمن للرجوع. '.
[12-9-2018] [13:44:39] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.' from '' to 'إبقى في هذه المنطقة للحصول على مستوى مطلوب و 5 آلاف، 100 نقطة سمعة ووحدتين من كل مخدر كل دقيقتين.'.
[12-9-2018] [13:42:28] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'إضغط 'N' لشفاء هذا المجسم البشري.'.
[12-9-2018] [04:08:51] Venus'NaB added new text to translate: 'When a heist / armed robbery / riot ends messages appear in your chatbox saying the top 3 damagers and top 3 killers on both sides and top 3 medics. If you are a top player you will still see the message even with this disabled.'.
[12-9-2018] [01:41:41] [C.V]GaleGOD added new text to translate: 'Heist / Riot Top Damage/Killers'.
[12-9-2018] [01:12:56] Renegades|ReXMagna.nXs added new text to translate: 'Shuffle (plays random songs)'.
[11-9-2018] [18:23:06] Server Script added new text to translate: 'Stay in this area to gain wanted level and 5k, 100 rep points and 2 units of each drug every 2 minutes.'.
[11-9-2018] [16:26:52] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'CONTROLES DEL TECLADO: - Usa tus teclas de flechas izquierda / derecha o 'A' / 'D' para cambiar la categoría. - Usa tus teclas de flechas arriba / abajo o 'W' / 'S' para cambiar el arma. - Presiona 'Enter' o 'F' para empezar el proceso de compra. - Usa 'ESC' o 'Space' para volver. CONTROLES DEL MOUSE: - Usa la rueda del mouse hacia abajo para volver a la categoría previa de armas. - Usa la rueda del mouse hacia arriba para ir a la siguiente categoría de armas. - Doble click sobre un arma para empezar el proceso de compra. - Clickea sobre un arma para seleccionar una nueva. - Usa el boton derecho del mouse para volver. '.
[11-9-2018] [15:31:58] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Pause / Play' from '' to 'Pausar / Reproducir'.
[11-9-2018] [14:17:59] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to ' KLAVYE KONTROLLERİ: - Kategori değiştirmek için sol / sağ ok tuşlarını veya 'A' / 'D' tuşlarını kullanın. - Silahı değiştirmek için yukarı / aşağı ok tuşlarını veya 'W' / 'S' tuşlarını kullanın. - Satın alma sürecini başlatmak için 'Enter' veya 'F' tuşuna basın. - Çıkmak için 'ESC' veya 'SPACE' tuşunu kullanın. FARE KONTROLLERİ: - Önceki kategoriye dönmek için fare tekerleğini aşağı kaydırın. - Sonraki kategoriye geçmek için fare tekerleğini yukarı kaydırın. - Satın alma sürecini başlatmak için bir silaha çift tıklayın. - Yeni bir silah seçmek için bir silaha tıklayın. - Çıkmak için farenin sağ tuşunu kullanın. '.
[11-9-2018] [13:51:08] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to 'Seasparrow/Hunter mermilerine karşı 60%% oranında direnç'.
[11-9-2018] [13:49:29] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Pause / Play' from '' to 'Durdur / Oynat'.
[11-9-2018] [13:49:20] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'Bu vatandaşı iyileştirmek için 'Medic' olmanız gerekmektedir.'.
[11-9-2018] [13:42:49] Yunus[EX] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Bu vatandaşı iyileştirmek için 'N' tuşuna basın.'.
[11-9-2018] [00:27:07] |CPD|Caroline added new text to translate: 'Pause / Play'.
[10-9-2018] [21:37:16] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'STEROWANIE KLAWIATURĄ: - Użyj strzałek w lewo / w prawo lub 'A' / 'D' aby zmienić kategorię. - Użyj strzałek w górę / w dół lub 'W' / 'S' aby zmienić broń. - Wciśnij 'Enter' lub 'F' aby rozpocząć zakup. - Użyj 'ESC' lub Spacji aby powrócić do poprzedniego okna. STEROWANIE MYSZKĄ: - Obróć kółko myszy w dół aby wybrać następną broń. - Obróć kółko myszy w górę aby wybrać następną kategorię. - Kliknij na broń dwa razy aby rozpocząć zakup. - Kliknij na broń aby wybrać broń którą chcesz kupić. - Użyj prawego przycisku myszy aby powrócić do poprzedniego okna. '.
[10-9-2018] [21:35:24] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Join %s hourly event now! Use %s to participate.' from 'Dołącz do %s godzinnego eventu teraz! Użyj %s by uczestniczyć.' to 'Dołącz do godzinnego eventu %s! Użyj %s by uczestniczyć.'.
[10-9-2018] [20:54:30] Danut_Killer added new text to translate: ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the previous category of weapons. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapons. - Double click on a weapon to start the buying process. - Click on a weapon to select a new weapon. - Use right mouse button to get back. '.
[10-9-2018] [16:51:22] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Presiona 'N' para curar este ped.'.
[10-9-2018] [16:51:01] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'Necesitas ser 'Medic' para curar este ped.'.
[9-9-2018] [22:46:25] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to heal this ped.' from '' to 'Wciśnij 'N' aby uleczyć tego peda.'.
[9-9-2018] [22:46:08] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!' from '' to 'Wygląda na to że pracownicy fabryki ropy potrzebują trochę pomocy, upewnij się że ją dostaną!'.
[9-9-2018] [22:26:33] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to be 'Medic' to heal this ped.' from '' to 'Musisz być 'Medykiem' aby uleczyć tego peda.'.
[9-9-2018] [19:25:01] UGANDABOSS added new text to translate: 'Press 'N' to heal this ped.'.
[9-9-2018] [19:22:47] #ArDABeY|SS added new text to translate: 'You need to be 'Medic' to heal this ped.'.
[9-9-2018] [19:18:51] Universe|09D[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'Arrest payment increased %s%%!' from '' to 'Plata pe un arest a crescut %s %%!'.
[9-9-2018] [19:02:26] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing two gangsters by sniper rapidly %s time(s)!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het vermoorden van twee gangsters in een korte tijd %s tijden!'.
[9-9-2018] [19:01:00] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '60%% minder schade van de Seasparrow/Hunter'.
[9-9-2018] [19:00:25] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!' from '' to 'Het ziet er naar uit dat de werknemers bij de olie fabriek wat hulp nodig hebben, zorg voor wat hulp!'.
[9-9-2018] [18:35:45] Universe|09D[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'To assign this job target player must first quit their current job.' from '' to 'Pentru a da acest job, jucătorul targetat trebuie să renunțe mai întâi la slujba lui curenta.'.
[9-9-2018] [18:32:37] Universe|09D[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'Utilizare: /getforumaccount Paroladvsdejoc (ați introdus parola greșita)'.
[9-9-2018] [18:29:45] Universe|09D[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'A soldier from your squad has left/died so the chronicle is canceled.' from '' to 'Un soldat din echipa ta a plecat/a murit, cronica a fost anulată.'.
[9-9-2018] [18:28:17] Universe|09D[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'Nu poti angaja un gardian in bază!'.
[9-9-2018] [18:27:32] Universe|09D[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Utilizare: /getforumaccount Paroladvs.dejoc'.
[9-9-2018] [18:00:09] 1337|sWift-xvtt*1k (sWift) submit a 'ru' translation of 'To write a dynamic code you must add %s in front of every code. Example: You are in Idlewood and write: %sloc Output is: Idlewood' from '' to 'Чтобы написать динамический код, Вы должны добавить %s перед каждым кодом. Например: Вы находитесь в Idlewood и пишите: %sloc Получаете: Idlewood'.
[9-9-2018] [17:58:57] 1337|sWift-xvtt*1k (sWift) submit a 'ru' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '60%% уменьшение урона от Seasparrow/Hunter'.
[9-9-2018] [17:53:29] 1337|sWift-xvtt*1k (sWift) submit a 'ru' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Возможность стрельбы с Sea Sparrow'.
[9-9-2018] [04:30:02] 1337#SlowEel24'DFA added new text to translate: 'Looks like workers at oil factory need some help, make sure to provide it!'.
[8-9-2018] [21:20:13] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'Twój głos liczy się tylko w LV. Jeśli więcej osób przebywających w LV, zagłosuje na 'Yes' niż na 'No', działa seasparrow'a będą działać.'.
[8-9-2018] [21:17:40] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing two gangsters by sniper rapidly %s time(s)!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie szybkiego zabicia dwóch gangsterów ze snajperki %s razy!'.
[8-9-2018] [21:17:04] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '60%% mniej obrażeń od Seasparrow'a/Hunter'a'.
[7-9-2018] [18:08:30] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '60%%-kal kevesebb sebzés a Seasparrow-tól/Hunter-től'.
[7-9-2018] [18:07:28] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to '%s másodperced van, hogy visszatérj a rabláshoz.'.
[7-9-2018] [13:34:36] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You have completed a daily challenge of killing two gangsters by sniper rapidly %s time(s)!' from '' to 'لقد أكملت التحدي اليومي بقتل اثنين من رجال العصابات بالقناص عدة مرات %s مرة/مرات!'.
[7-9-2018] [13:33:40] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of '60%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '60%% أقل ضرر من Seasparrow/Hunter'.
[7-9-2018] [01:27:45] Server Script added new text to translate: 'You have completed a daily challenge of killing two gangsters by sniper rapidly %s time(s)!'.
[6-9-2018] [19:00:20] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Nyomj '%s'-t, vagy '%s'-t a bezáráshoz.'.
[6-9-2018] [16:40:42] staljack added new text to translate: '60%% less damage from Seasparrow/Hunter'.
[6-9-2018] [00:21:11] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'تصويتك للأفضلية يحتسب فقط إذا كنت في LV. إذا قام العديد من الاعبين بالتصويت لـ'Yes' أكثر من 'No' فسيتم تفعيل السلاح الموجود في مروحية Sea Sparrow.'.
[4-9-2018] [20:27:51] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Strzelanie Sea Sparrowem'.
[4-9-2018] [20:27:32] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from '' to 'Napisałeś już dzisiaj jedno podanie do tej drupy. Aby napisać je ponownie, poproś liderów grupy o usunięcie twojego poprzedniego podania.'.
[3-9-2018] [20:33:16] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Klik op een radio station om het af te spelen. ' to 'Klik op een radio station om het nummer af te spelen. '.
[3-9-2018] [20:30:43] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'KEYBOARD CONTROLS: - Gebruik je linker / rechter pijltjes toetsen of 'A' / 'D' om de catagorie te veranderen. - Gebruik omhoog / omlaag pijltjes toetsen of 'W' / 'S' om van wapen te veranderen. - Druk op 'Enter' of 'F' om het start process te beginnen. - Druk op 'ESC' of 'Space' om terug te gaan. MUIS CONTROLS: - Gebruik muis scroll omlaag om naar het volgende wapen te gaan. - Gebruik muis scroll omhoog om naar de volgende catagorie te gaan. - Gebruik je linker muis knop om het start process te beginnen. - Gebruik je rechter muis knop om terug te gaan. '.
[3-9-2018] [20:28:04] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Sea Sparrow Schieten'.
[3-9-2018] [20:27:56] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from '' to 'Je hebt al een solicitatie gemaakt voor deze groep vanmdaag. Om een nieuwe te maken, vraag de groep leiders je oude te verwijderen van vandaag.'.
[3-9-2018] [20:27:12] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'Jou stem telt alleen als je in LV bent. Als meer spelers 'Yes' dan 'No' stemmen zal het wapen van de sea sparrow werken.'.
[3-9-2018] [20:26:47] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s heeft je unsacked van de politie / militaire baan.'.
[3-9-2018] [20:26:37] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Noteer dat het veranderen van je ingame of forum wachtwoord alleen veranderd waar je het veranderd hebt.'.
[3-9-2018] [20:26:16] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'Je kunt geen bewaker huren binnen deze basis!'.
[3-9-2018] [03:17:49] KLM-SC|Rami'97 (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Sepa que cambiando la contraseña del juego o del foro solo va a cambiarse donde tu la cambiaste.'.
[3-9-2018] [03:17:17] KLM-SC|Rami'97 (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Uso: /getforumaccount TuContraseñaDelJuegoAqui'.
[3-9-2018] [03:15:40] KLM-SC|Rami'97 (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'Uso: /getforumaccount TuContraseñaDelJuegoAqui (Lo que sea que introdujiste como contraseña estaba incorrecto)'.
[3-9-2018] [03:14:46] KLM-SC|Rami'97 (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'Tu voto de preferencia solo cuenta cuando estas en LV. Si mas jugadores votan "Yes" que "No" el arma del seasparrow va a funcionar.'.
[2-9-2018] [23:39:00] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Sea Sparrow إمكانية إطلاق النار لـ'.
[2-9-2018] [20:13:08] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.' from '' to 'Oyun sadece LV'de isen sayılır. Eğer 'Evet' cevabı, 'Hayır'dan fazla ise sea sparrowun üzerindeki silah çalışır hale gelecektir.'.
[2-9-2018] [20:12:28] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of '[LV] Sea Sparrow Shooting' from '' to '[LV] Sea Sparrow ile Vurma'.
[2-9-2018] [05:13:33] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from '' to 'Actualmente has aplicado por este grupo hoy. Para aplicar nuevamente, solicita a los lideres del grupo que eliminen tu anterior aplicación que has hecho hoy.'.
[2-9-2018] [05:11:46] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to '¡Solo 1 cuenta de foro por computadora esta permitida! Nombre de cuenta del foro: %s'.
[2-9-2018] [05:10:21] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to '¡No puedes contratar un guardia dentro de esta base!'.
[1-9-2018] [20:24:12] LyN~IceCream#cB added new text to translate: 'Your vote on preference only counts when in LV. If more players vote 'Yes' than 'No' the gun on the sea sparrow will function.'.
[1-9-2018] [20:23:38] Rozz[SoA]TR added new text to translate: '[LV] Sea Sparrow Shooting'.
[1-9-2018] [20:13:24] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: Attention! The CITy island is on fire. Rescue the civilians there.' from '' to 'RIASZTÁS MINDEN EGYSÉGNEK: A CITy sziget lángokban áll. Mentsd ki onnan a civileket.'.
[1-9-2018] [20:12:15] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'Nem hívhatsz le járművet %s másodpercig a gyorsutazás használata után.'.
[1-9-2018] [20:11:34] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'Nem válthatsz munkát egy lázadó közelében!'.
[1-9-2018] [20:03:39] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s can't join the chronicle so kicked him.' from '' to '%s nem csatlakozhat a krónikához, ezért ki lett rúgva.'.
[1-9-2018] [18:48:19] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Oyuniçi ya da forum şifresini değiştirmenin sadece değiştirdiğin yerden değişeceğini unutma. '.
[1-9-2018] [18:47:29] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You don't have enough money to hire a guard!' from '' to 'Korumayı işe almaya yeterli paran yok!'.
[1-9-2018] [18:47:06] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'Bu üssün içinden bir koruma işe alamazsın!'.
[1-9-2018] [18:46:19] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.' from '' to 'Forum hesabı '%s' başarıyla yaratıldı, %s hesabına giriş yapmak için burada kullandığınız şifreyi kullanın.'.
[1-9-2018] [18:45:29] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Kullanım: /getforumaccount OyunİçiŞifreniziBurayaYazın'.
[1-9-2018] [18:44:21] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'Kullanım: /getforumaccount OyunİçiŞifreniziBurayaYazın (Girdiğiniz şifre yanlıştı)'.
[1-9-2018] [18:43:34] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to 'Bir bilgisayardan sadece bir forum hesabı açılabilir! Forum hesap adı: %s'.
[1-9-2018] [18:43:00] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'This ped is dead!' from '' to 'Bu yaya ölü!'.
[1-9-2018] [18:42:43] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You already have a guard!' from '' to 'Zaten bir koruman var!'.
[1-9-2018] [18:42:36] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!' from '' to 'Forum hesabı '%s' zaten varolduğu için yaratılamıyor!'.
[1-9-2018] [18:42:07] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to '300 saatten az oynamışsın, bu yüzden de sadece $3,000,000 miktarında para yollayabilirsin.'.
[1-9-2018] [18:40:50] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from '' to 'Bu grup için bugün zaten başvurdun. Tekrar başvurmak için grup liderlerinden bugünkü başvurunu silmesini iste.'.
[1-9-2018] [18:39:23] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'Rütben ekip bankasına para yatırmak için yeterli değil!'.
[1-9-2018] [18:39:00] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Kapatmak için '%s' ya da '%s' tuşuna bas.'.
[1-9-2018] [18:38:42] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to 'Bu yayayı koruma olarak işe alamazsın.'.
[1-9-2018] [18:37:25] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'Zaten maksimum mermiye, 9000 adet, sahipsin.'.
[1-9-2018] [18:37:06] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'KLAVYE KONTROLLERİ: -Kategoriyi değiştirmek için sağ/sol ok tuşlarını ya da 'A' / 'D' tuşlarını kullan. -Silahı değiştirmek için aşağı / yukarı ok tuşlarını ya da 'W' / 'S' tuşlarını kullan. -Satın alma işlemini başlatmak için 'Enter' ya da 'F' tuşuna bas. -Önceki ekrana dönmek için 'ESC' ya da 'Boşluk(Space)' tuşunu kullan. FARE KONTROLLERİ: -Sonraki silah için farenin tekerleğini aşağı kaydır. -Sonraki kategori için farenin tekerleğini yukarı kaydır. -Satın alma işlemini başlatmak için sol fare tuşuna tıkla. -Önceki ekrana dönmek için sağ fare tuşuna tıkla. '.
[1-9-2018] [13:16:56] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'لا يمكنك بإستئجار حارس داخل هذا المقر!'.
[1-9-2018] [13:16:32] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.' from '' to 'أنت مسبقاً قدمت طلباً اليوم لهذه المجموعة. للتقديم مجدداً، أطلب من قائدي المجموعة بأن يقوموا بإزالة التقديم السابق الذي قدمته اليوم.'.
[31-8-2018] [23:35:08] Server Script added new text to translate: 'You already applied for this group today. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.'.
[31-8-2018] [19:05:50] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Digite: /getforumaccount SuaSenhaDoJogoAqui'.
[31-8-2018] [19:04:06] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'Você já tem o máximo de 9000 munições para essa arma.'.
[31-8-2018] [19:02:46] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to 'Apenas 1 conta do fórum por computador permitido! Nome da conta do fórum: %s'.
[31-8-2018] [19:02:10] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have enough money to hire a guard!' from '' to 'Você não tem dinheiro suficiente para contratar um guarda!'.
[31-8-2018] [19:01:58] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'Você não pode contratar um guarda dentro desta base!'.
[31-8-2018] [19:01:39] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't hire a guard inside this base!' from '' to 'Nie możesz wynająć ochroniarza wewnątrz tej bazy!'.
[31-8-2018] [19:01:36] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'Você tem menos de 300 horas de jogo, então você só pode enviar $3,000,000.'.
[31-8-2018] [19:00:48] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to 'Você não pode contratar esse ped como guarda!'.
[31-8-2018] [19:00:33] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'Seu rank não tem permissão para depositar no banco do esquadrão!'.
[31-8-2018] [18:59:34] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'This ped is dead!' from '' to 'Este ped está morto!'.
[31-8-2018] [18:59:15] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Pressione '%s' ou '%s' para fechar.'.
[31-8-2018] [18:58:37] fhahsf (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You already have a guard!' from '' to 'Você já tem um guarda!'.
[31-8-2018] [18:51:52] Server Script added new text to translate: 'You can't hire a guard inside this base!'.
[31-8-2018] [17:48:10] Passio (Arran) removed text to translate: 'You already applied for this group today. You can only apply for one group once a day. To apply again, request the group leaders to delete your previous application you made today.'.
[31-8-2018] [04:27:11] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'To write a static code you must add %s in front of every code. Example: If you write: %s10-4 Output is: Roger (10-4)' from '' to 'Чтобы написать статичный код, Вы должны добавить %s перед каждым кодом. Например: Если вы напишите %s10-4 То получите: Roger (10-4)'.
[31-8-2018] [04:24:41] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Automatically shoot and aim' from '' to 'Автоматическая стрельба и наводка'.
[31-8-2018] [04:24:03] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to 'Вы не можете нанять этого бота в качестве телохранителя.'.
[31-8-2018] [04:23:19] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'This option lets you to enable or disable automatically aim when you press left or right mouse button. This is somehow useful if you face issues with weapon binds.' from '' to 'Эта опция позволяет Вам включать или выключать автоматическую стрельбу по нажатию левой или правой кнопки мыши. Это может быть полезно, если Вы встречаете проблемы с оружейными биндами.'.
[31-8-2018] [04:21:50] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Highlight when another player says a certain thing.' from '' to 'Появляется, когда другой игрок что-либо говорит.'.
[31-8-2018] [04:21:06] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to '%s был успешно убран из команды Госслужащих.'.
[31-8-2018] [04:20:28] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ: - Используйте стрелочки влево / вправо или "A" / "D", чтобы изменить категорию. - Используйте стрелочки вверх / вниз или "W" / "S", чтобы поменять оружие. - Нажмите "Enter" или "F" для покупки. - Используйе "ESC" или "Пробел", чтобы вернуться назад. УПРАВЛЕНИЕ МЫШЬЮ: - Используйте колесико вниз, чтобы перейти к следующему оружию. - Используйте колесико вверх, чтобы перейти к следующей категории оружия. - Используйте левую кнопку мыши для покупки - Используйте правую кнопку мыши, чтобы вернуться назад. '.
[31-8-2018] [04:17:00] 1337|sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Включить Полицейский Отсчёт'.
[29-8-2018] [20:46:11] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'STEROWANIE KLAWIATURĄ: - Użyj strzałek w lewo / w prawo lub 'A' / 'D' aby zmienić kategorię. - Użyj strzałek w górę / w dół lub 'W' / 'S' aby zmienić broń. - Wciśnij 'Enter' lub 'F' aby rozpocząć zakup. - Użyj 'ESC' lub Spacji aby powrócić do poprzedniego okna. STEROWANIE MYSZKĄ: - Obróć kółko myszy w dół aby wybrać następną broń. - Obróć kółko myszy w górę aby wybrać następną kategorię. - Użyj lewego przycisku myszy aby rozpocząć zakup. - Użyj prawego przycisku myszy aby powrócić do poprzedniego okna. '.
[29-8-2018] [20:44:22] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'Je hebt al de maximale 9000 eenheid munitie voor dit wapen.'.
[29-8-2018] [20:43:54] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'Je hebt minder dan 300 speel uren dus je kan alleen $3,000,000 versturen.'.
[29-8-2018] [20:43:37] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't have enough money to hire a guard!' from '' to 'Nie posiadasz wystarczająco gotówki aby wynająć ochroniarza!'.
[29-8-2018] [20:43:37] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'Gebruik: /cityzonekick <ID> <spelerNaam of all>'.
[29-8-2018] [20:43:23] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'Zmiana hasła w grze lub na forum zostanie zastosowana tylko w miejscu w którym jej dokonałeś.'.
[29-8-2018] [20:43:22] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Match full word' from '' to 'Overeen komen met het hele woord'.
[29-8-2018] [20:43:11] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!' from '' to 'Forum account '%s' kan niet worden gecreerd omdat het al bestaat op het forum!'.
[29-8-2018] [20:42:49] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'gebruik: /getforumaccount JouIngameWachwoordHier (Wat je ook hebt ingevuld als wachtwoord was verkeerd)'.
[29-8-2018] [20:42:48] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Użycie: /getforumaccount TwojeHasłoWGrze'.
[29-8-2018] [20:42:34] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.' from '' to 'Konto na forum '%s' zostało utworzone, użyj hasła którego używasz tutaj aby zalogować się na %s.'.
[29-8-2018] [20:42:19] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'Gebruik: /getForumAccount jouIngameWachtwoordHier'.
[29-8-2018] [20:42:01] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'Użycie: /getforumaccount TwojeHasłoWGrze (Cokolwiek wpisałeś jako hasło było błędne)'.
[29-8-2018] [20:41:34] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You don't have enough money to hire a guard!' from '' to 'Je hebt niet genoeg geld om een bewaker te huren!'.
[29-8-2018] [20:41:22] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.' from '' to 'Forum account '%s' succesvol gecreerd, gebruik het wachtwoord dat je hier gebruikt om in te loggen op %s.'.
[29-8-2018] [20:41:21] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You already have a guard!' from '' to 'Posiadasz już ochroniarza!'.
[29-8-2018] [20:41:14] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This ped is dead!' from '' to 'Ten ped jest martwy!'.
[29-8-2018] [20:41:07] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to 'Na jednym komputerze możesz posiadać tylko 1 konto na forum! Nazwa konta: %s'.
[29-8-2018] [20:40:55] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to 'Je kunt deze NPC niet huren als bewaker!'.
[29-8-2018] [20:40:46] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'Je hebt je bewaker verlaten...'.
[29-8-2018] [20:40:38] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'Jou rank heeft geen toegang om geld te storten in de squad bank!'.
[29-8-2018] [20:40:33] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!' from '' to 'Konto na forum '%s' nie może zostać utworzone ponieważ istnieje już konto o tej samej nazwie!'.
[29-8-2018] [20:40:26] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to 'Alleen 1 forum account per computer is toegestaan! Forum account naam: %s'.
[29-8-2018] [20:40:07] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to 'Nie możesz wynająć tego peda jako ochroniarza!'.
[29-8-2018] [20:40:05] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You already have a guard!' from '' to 'Je hebt al een bewaker!'.
[29-8-2018] [20:38:50] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'This ped is dead!' from '' to 'Deze NPC is dood!'.
[29-8-2018] [20:38:41] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Druk op '%s' of '%s' om te sluiten.'.
[28-8-2018] [15:39:51] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To zoom in and out use the mouse wheel.' from 'Hogy közelíts és távolíts, hasznádt az egér görgőt' to 'Hogy közelíts és távolíts, használd az egér görgőt.'.
[28-8-2018] [13:25:08] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have %s minutes to complete the robbery.' from '' to '%s perced van, hogy befejezd a rablást.'.
[28-8-2018] [13:24:55] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Criminals call at Red Skull blip by %s: %s' from '' to 'Bűnözők hívása a Piros Koponya jelzésnél %s által: %s'.
[28-8-2018] [13:24:21] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This ped is dead!' from '' to 'Ez a gyalogos halott!'.
[28-8-2018] [13:24:04] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Plane Takedown' from '' to 'Repülőgép Eltávolítása'.
[28-8-2018] [13:23:43] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Total hijack cars delivered: ' from '' to 'Összes leszállított eltérítendő autó::'.
[28-8-2018] [13:22:34] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've got %s ammo of %s.' from '' to '%s %s töltényt kaptál.'.
[28-8-2018] [13:22:10] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've got %s.' from '' to '%s-t kaptál.'.
[28-8-2018] [13:21:32] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Show Bomb Timer for Rustler/Cropduster' from '' to 'Bomba Időzítő Bekapcsolása Rustler/Cropduster számára'.
[28-8-2018] [13:20:44] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Lejátszási listák és Számok - Hozzáadás és Törlés'.
[26-8-2018] [22:23:49] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You already have a guard!' from '' to '¡Ya tienes un guardia!'.
[26-8-2018] [22:23:13] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!' from '' to '¡Cuenta del foro '%s' no puede ser creada porque esta actualmente existe en el foro!'.
[26-8-2018] [22:21:41] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You don't have enough money to hire a guard!' from '' to '¡No tienes dinero suficiente para contratar un guardia!'.
[26-8-2018] [22:21:11] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to '¡No puedes contratar este ped como guardia!'.
[26-8-2018] [22:16:24] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.' from '' to 'Cuenta del foro '%s' creada satisfactoriamente, usa la contraseña que usas aquí para ingresar en %s.'.
[26-8-2018] [20:06:07] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You can't hire this ped as guard!' from '' to 'لا يمكنك إستئجار هذا الجسم البشري كـ حارس!'.
[26-8-2018] [20:05:45] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!' from '' to 'غير ممكن إنشاء حساب المنتدى '%s' لأنه متواجد مسبقاً في المنتدى!'.
[26-8-2018] [20:03:20] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s' from '' to 'مسموح فقط حساب منتدى واحد لكل كمبيوتر! اسم حساب المنتدى: %s'.
[26-8-2018] [20:02:09] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You already have a guard!' from '' to 'انت بالأصل تملك حارس!'.
[26-8-2018] [20:01:59] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'This ped is dead!' from '' to 'هذا الجسم البشري ميت!'.
[26-8-2018] [19:58:30] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)' from '' to 'إستعمال: /getforumaccount كلمة مرور اللعبة هنا (كلما كان ما أدخلته ككلمة مرور كان خطأ)'.
[26-8-2018] [19:57:08] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.' from '' to 'حساب المنتدى '%s' تم إنشاؤه بنجاح، إستعمل كلمة المرور التي تستعملها هنا للدخول على %s.'.
[26-8-2018] [19:55:26] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You don't have enough money to hire a guard!' from '' to 'ليس لديك ما يكفي من المال لإستئجار حارس!'.
[26-8-2018] [19:53:26] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere' from '' to 'إستعمال: /getforumaccount كلمة مرور اللعبة هنا'.
[26-8-2018] [19:52:38] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.' from '' to 'انتبه أن تغيير كلمة المرور الخاصة باللعبة أو بالمنتدى سيتم تغييرها فقط في المكان الذي غيرتها فيه.'.
[26-8-2018] [16:15:16] Server Script added new text to translate: 'You already have a guard!'.
[26-8-2018] [16:12:43] RePiecer added new text to translate: 'You can't hire this ped as guard!'.
[26-8-2018] [15:55:09] Server Script added new text to translate: 'You don't have enough money to hire a guard!'.
[25-8-2018] [23:32:32] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Solve %s within 15 seconds to recieve a reward of $5,000! Use /mt <answer>!' from '' to 'Oldd meg a(z) %s egyenletet 15 másodpercen belül, hogy megkapd az $5,000 jutalmat! Használd a /mt <válasz> parancsot!'.
[25-8-2018] [23:25:14] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of ' The football stadium is the place where football matches are hosted. You have a lot of features to do when you rent it. Typing /fbm shows you how to manage it as a host. If you are the renter of the stadium and outside it for 15 minutes or disconnected to the server for 15 minutes, your rental expires. The rental duration is an hour, and you can rent it twice only a day. The ball that's thrown by the host can be pushed by the participants. Pushing it to the goal of the opposing team gets the scorer team a point. The points can be reset by the host. As a host, you can create 3 teams inside the stadium, which are the blue, red and white ones. The participants can be frozen, kicked out of it and added to any team by you. The white team is the spectator one, and the other teams are the match players. Double-click on the player to move him to any team you want. Every online player increases the rental cost by $400. ' from '' to 'A futball stadion az a hely, ahol meccseket tudsz rendezni. Sok lehetőséged van, ha bérled a stadiont. A /fbm megmutatja, hogy tudod rendezőként kezelni. Ha kibéreltél egy stadiont, és 15 percre elhagytad a szervert, akkor a stadion bezár, hogy más is bérelni tudja. Lehetőséged van kibérelni a stadiont egy órára, de ha már kétszer kibérelted egy nap, ugyanazon a napon nem tudod kibérelni újra. A labda ellökhető a résztvevők által, amit a rendező rak le. El kell lökni a labdát az ellenséges csapat céljához, ez pontot szerez a csapatnak. Csapatokat tudsz csinálni a stadionban, a csapatok kékek, pirosak, és fehérek. A résztvevőket le lehet fagyasztani, kirúgni, vagy csoportokhoz adni. A fehér csapat a néző csapat, és a másik csapatok a játszó csapatok. Dupla klikk a játékosra, hogy abba a csoportba rakd, amelyikbe akarod. Minden online játékos 400$-ral a bérlési költséget. '.
[25-8-2018] [23:15:32] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'Kevesebb, mint 300 játékórád van, ezért csak $3,000,000-t küldhetsz.'.
[25-8-2018] [23:15:07] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have already sent a transfer request to %s. Reconnect to terminate all transfer requests.' from '' to 'Már elküldtél egy átutalás kérelmet %s-nak/nek. Csatlakozz újra az összes átutalás kérelem megszakításához.'.
[25-8-2018] [23:13:54] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You don't have any guard!' from '' to 'Nincs őröd!'.
[25-8-2018] [23:12:29] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features. Try it now!' from '' to 'Egy teljes segítő rendszerünk van. Az F1 megnyomásával képes leszel megtalálni mindent a lehetőségekről teljes leírásokkal. Próbáld ki most!'.
[25-8-2018] [23:11:10] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Turn blinkers / indicators on' from '' to 'Szemellenző / indikátor bekapcsolása'.
[25-8-2018] [23:10:46] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster'). The whole of Los Santos is split into 100 x 100 meter turfs. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group is number 1 controller divided by active turfers there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every minute increases your groups control by 1. Spraying graffiti sometimes increases by 10. Killing someone increases by 3. Getting killed decreases by 3. Control will decrease by 1 every hour. If 10 groups have some control over a turf, any points you earn will count towards removing group 10's control until it reaches 0 then your group will start taking control. To see the 10 groups and their control over the turf you're in do: '/turfcontrol'.' from '' to 'A területfoglalás feltétele hogy csoporttag és gengszter (írd '/gangster') legyél. Az egész Los Santos 100 x 100 méteres területekre van osztva. Állj egy másik csoport területébe hogy elfoglald és védd meg a saját területeidet más csoportoktól. A fizetség azon alapul hogy a csoportod hány területet birtokol elsődlegesen az aktív területfoglalók által. A grefitik felfestése segíthet a területirányításban, vegyél egy spray dobozt és írd '/graffiti' hogy válassz egy firkát. A területben tartózkodás minden percben 1 irányítási pontot ad. A grefitik felfújása néha 3-al növeli. Valaki megölése esetében is 3-al növekszik. A meghalás 3-al csökkenti. Az irányítás minden órában csökken 1-el. Ha 10 csoportnak van irányítási pontja egy területen, minden gyűjtött ponttal csökken a 10 csoport pontja amíg eléri a 0-át és aztán a te csoportod kezdi el az irányítást. Hogy lásd a 10 csoport irányítási szintjét amiben benne vagy írd: '/turfcontrol'.'.
[25-8-2018] [23:10:09] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Trivia timed out! The answer was: %s! Another trivia will start in 10 minutes.' from '' to 'Az egyenlet ideje lejárt! A válasz ez volt: %s! A következő egyenlet 10 perc múlva kezdődik.'.
[25-8-2018] [23:08:13] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This option lets you change the color of (DISCORD) messages. Use the format: R G B (RGB being 3 numbers between 0 and 255 which make up a color. To find the color code you want you can do /headlights and then look at what it says in the RGB boxes so for example if you wanted red you'd have: 255 0 0 - To use the discord color, leave this blank' from '' to 'Ezzel a beállítással megváltoztathatod a (DISCORD) színét. Formátum: R G B (RGB 3 színt takar 0 és 255 között) ami megadja a színt. Hogy metudd a színkódot, használd a /headlights parancsot és nézd meg a számot az RGB mezőben tehát ha pirosat szeretnél, akkor: 255 0 0 - Ha a discord színt akarod használni, hagyd ezt üresen'.
[25-8-2018] [23:05:51] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'The trivia has been answered by %s first, the answer was: %s! Another trivia will start in 10 minutes!' from '' to 'Az egyenlet legelőször %s által lett megválaszolva, a válasz ez volt: %s! A következő egyenlet 10 perc múlva kezdődik!'.
[25-8-2018] [23:02:51] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You can increase your maximum FPS (frames per second) from 36 up to a maximum of 100. We recommend you DO NOT have it higher than 45 else you will suffer from various GTA bugs including: not being able to take off in a skimmer, animation bugs, not being able to swim fast and losing health when climbing over some objects.' from '' to 'Emelni tudod a maximum FPS-edet (képkocka per másodperc) 36-ról akár maximum 100-ig. NEM AJÁNLJUK, hogy 45-nél magasabbra állíts, mert számos GTA bugot tapasztalhatsz: Nem lennél képes levenni a siklót, animációs bugok, nem tudnál gyorsan úszni, és életet veszítenél, mikor objektumokon mászol át.'.
[25-8-2018] [22:59:40] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'Elhagytad az őrödet...'.
[25-8-2018] [22:59:13] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You moved while fixing the abandoned vehicle.' from '' to 'Megmozdultál, miközben egy elhagyott járművet javítottál.'.
[25-8-2018] [20:29:13] Server Script added new text to translate: 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere'.
[25-8-2018] [20:21:10] Server Script added new text to translate: 'Forum account '%s' can't be created because it already exists on the forum!'.
[25-8-2018] [20:19:43] Server Script added new text to translate: 'Note that changing ingame or forum password will only change it where you changed it.'.
[25-8-2018] [20:19:43] Server Script added new text to translate: 'Forum account '%s' successfully created, use the password you use here to login on %s.'.
[25-8-2018] [20:19:20] Server Script added new text to translate: 'Usage: /getforumaccount YourIngamePasswordHere (Whatever you entered as password was wrong)'.
[25-8-2018] [20:19:19] Server Script added new text to translate: 'Only 1 forum account per computer allowed! Forum account name: %s'.
[25-8-2018] [19:22:31] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'CONTROLES DE TECLADO: - Usa tus teclas de flecha izquierda / derecha o 'A' / 'D' para cambiar la categoría. - Usa tus teclas de flecha arriba / abajo o 'W' / 'S' para cambiar el arma. - Presiona 'Enter' o 'F' para empezar el proceso de compra. - Usa 'ESC' o 'Space' para volver atrás. CONTROLES DEL MOUSE: - Usa la ruedita del mouse hacia abajo para ir a la siguiente arma. - Usa la ruedita del mouse hacia arriba para ir a la siguiente categoria de arma. - Usa el botón izquierdo del mouse para empezar el proceso de compra. - Usa el botón derecho del mouse para volver. '.
[25-8-2018] [19:16:47] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'Actualmente tienes el máximo de 9000 municiones para esta arma.'.
[25-8-2018] [19:14:41] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Presiona '%s' o '%s' para cerrar.'.
[25-8-2018] [19:14:16] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'This ped is dead!' from '' to '¡Este ped esta muerto!'.
[25-8-2018] [19:08:56] Server Script added new text to translate: 'This ped is dead!'.
[24-8-2018] [18:57:46] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. ' from '' to 'ضوابط لوحة المفاتيح: - استعمل مفتاح السهم الأيسر / الأيمن أو 'A' / 'D' لكي تغير الفئة. - استعمل مفتاح السهم الأعلى / الأسفل أو 'W' / 'S' لكي تغير السلاح. - اضغط 'Enter' أو 'F' لبدء عملية الشراء. - استعمل 'Esc' أو 'Space' للعودة. ضوابط فأرة الحاسوب: - حرك الفأرة للأسفل لكي تنتقل للسلاح التالي. - حرك الفأرة للأعلى لكي تنتقل للفئة التالية من السلاح. - استعمل زر الفأرة الأيسر لبدء عملية الشراء. - استعمل زر الفأرة الأيمن للعودة. '.
[24-8-2018] [18:46:22] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'أنت تملك بالأصل الحد الأقصى من 9000 رصاصة لهذا السلاح.'.
[24-8-2018] [18:44:30] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'اضغط '%s' أو '%s' للإغلاق.'.
[24-8-2018] [18:43:56] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'أنت تملك أقل من 300 ساعة لذلك بإمكانك أن ترسل $3,000,000 فقط.'.
[23-8-2018] [23:19:04] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Wciśnij '%s' lub '%s' aby zamknąć.'.
[23-8-2018] [23:18:51] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'Posiadasz już maksimum 9000 pocisków do tej broni.'.
[23-8-2018] [18:36:19] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.' from '' to 'Вы уже достигли максимума в 9000 патронов для данного оружия.'.
[23-8-2018] [18:35:44] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'У Вас меньше чем 300 часов, поэтому Вы не можете переслать более $3,000,000.'.
[23-8-2018] [18:34:48] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'Ваш ранг не позволяет Вам положить деньги в банк отряда!'.
[23-8-2018] [18:33:53] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You were kicked out of the chronicle queue.' from '' to 'Вы были кикнуты из комнаты хроники.'.
[23-8-2018] [18:33:19] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Press '%s' or '%s' to close.' from '' to 'Нажмите "%s" или "%s", чтобы закрыть.'.
[23-8-2018] [18:32:28] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to 'Нельзя взять работу находясь в машине.'.
[23-8-2018] [18:32:11] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Attention soldiers! A group of military personnels have been taken hostages.' from '' to 'Внимание солдаты! Группа военных была взята в заложники.'.
[23-8-2018] [18:30:39] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'A member from your squad has left/died.' from '' to 'Член твоего отряда вышел или умер.'.
[23-8-2018] [18:29:49] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s снял(а) с тебя работу полицейского/военного.'.
[22-8-2018] [17:09:45] StatuesqueCans2 added new text to translate: 'You already have the maximum of 9000 ammo for this weapon.'.
[22-8-2018] [17:06:17] SmoggyRider66 added new text to translate: ' KEYBOARD CONTROLS: - Use your left / right arrow keys or 'A' / 'D' to change the category. - Use your up / down arrow keys or 'W' / 'S' to change the weapon. - Press 'Enter' or 'F' to start the buying process. - Use 'ESC' or 'Space' to get back. MOUSE CONTROLS: - Use mouse scroll down to go to the next weapon. - Use mouse scroll up to go to the next category of weapon. - Use left mouse button to start the buying process. - Use right mouse button to get back. '.
[22-8-2018] [16:21:16] BigFootHUN added new text to translate: 'Press '%s' or '%s' to close.'.
[21-8-2018] [22:57:34] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'Masz mniej niż 300 godzin rozgrywki, więc możesz wysłać tylko $3,000,000.'.
[21-8-2018] [22:57:05] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'Twoja ranga nie posiada uprawnień do wpłacania pięniędzy do banku składu.'.
[21-8-2018] [22:56:24] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'Porzuciłeś swojego ochroniarza...'.
[19-8-2018] [12:03:43] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Welcome to CIT Daily Challenges! Daily challenges is a concept of doing certain challenges within 24 hours with the outcome of getting certain rewards if successfully completed within the time limit. There are several categories so that everyone is able to complete a challenge within their own sub-community, the categories are 'Mafia Wars', 'Law', 'Criminal', 'Civilian' and 'Miscellaneous'. You will only be able to complete the challenges once per day, however, you're able to complete all the challenges of each category at the same time. To make it as clear as possible, you have to complete the challenges within 24 hours in order to receive the rewards. Use %s to either have the daily challenges progress message turned on, or turned off. ' from '' to 'Üdvözlünk a CIT Napi Kihívásokban! A napi kihívások adott kihívások konceptiója 24 órán belül, aminek az eredménye egy adott jutalom, ha sikeresen teljesíted az időhatáron belül. Van néhány kategória, amit mindenki képes teljesíteni a saját közösségében, a kategóriák 'Maffia Háborúk', 'Rendőr', 'Bűnöző', 'Civil' és 'Vegyes'. Naponta csak egyszer teljesítheted a kihívásokat, azonban az összes kihívást teljesítheted egyszerre. Hogy a lehető legtisztább legyen, A kihívások 24 óra alatt kell teljesítened, hogy megkapd a jutalmakat. Használd a(z) %s-t, hogy be- vagy kikapcsold a napi kihívások előrehaladási folyamat üzenetét. '.
[19-8-2018] [11:56:36] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Everything in CIT is interactive. Players, vehicles, bots, etc. By Pressing X, you will be able to interact. Press X and click on yourself for an example of what this feature is for' from '' to 'CIT-en minden interaktív. A játékosok, járművek, botok, stb. Az X megnyomásával interkaciókra vagy képes. Nyomj X-et és kattints magadra, hogy megtudd, mire jó ez a lehetőség'.
[19-8-2018] [00:30:46] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'Tu rango no tiene permiso para depositar en el banco de la squad!'.
[19-8-2018] [00:30:30] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.' from '' to 'Tienes menos de 300 horas de juego por lo que solo puedes enviar $3,000,000.'.
[18-8-2018] [20:08:43] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You're confused: shooting blocked' from 'Вы шокированы: стрельба заблокирована' to 'Вы оглушены: стрельба заблокирована'.
[18-8-2018] [18:56:25] Server Script added new text to translate: 'You have less than 300 hours of play time so you can only send $3,000,000.'.
[18-8-2018] [16:13:36] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'Применение: /cityzonekick <ID> <имяигрока или all (все)>'.
[18-8-2018] [14:51:44] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!' from '' to 'رتبتك لا تملك الإذن لإيداع مال في بنك الفرقة!'.
[18-8-2018] [11:02:43] Server Script added new text to translate: 'Your rank doesn't have permission to deposit to squad bank!'.
[18-8-2018] [03:22:37] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'Digite: /cityzonekick <ID> <NomeDoJogador ou all>'.
[18-8-2018] [03:21:22] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'Você abandonou seu guarda...'.
[18-8-2018] [01:15:50] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Выберите радиостанцию для прослушивания. ' to 'Выберите радиостанцию для проигрывания. '.
[18-8-2018] [01:14:59] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Van Heist (deliver for cash)' from '' to 'Инкассаторская машина (доставьте для получения денег)'.
[18-8-2018] [01:13:46] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Failed to find player with '%s' in their name or multiple players had that in their name.' from '' to 'Не удалось найти игрока с "%s" в его имени, или же найдено несколько совпадений.'.
[18-8-2018] [01:11:26] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Шефы полиции могут начинать полицейский отсчет, который появляется в центре экрана. Выставьте параметр "Yes", чтобы видеть эти сообщени, или "No", чтобы не видеть.'.
[17-8-2018] [23:16:35] Yunus (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You've already equipped O2 Tanks!' from 'O2 Tankları zaten belinizde!' to 'Dalış tüpü zaten sırtınızda!'.
[17-8-2018] [23:16:20] Yunus (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Equipped O2 Tanks!' from 'O2 Tankı belinize aldınız!' to 'Dalış tüpünü sırtınıza taktınız.'.
[17-8-2018] [17:30:53] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'لقد تركت الحارس الخاص بك...'.
[17-8-2018] [17:29:39] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'إستعمال: /cityzonekick <رقم الـID> <اسم اللاعب أو الكل>'.
[17-8-2018] [15:49:30] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'Kullanım: /cityzonekick <ID> <oyuncuAdı ya da all(herkes)>'.
[17-8-2018] [15:48:56] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'Korumanı geride bıraktın...'.
[17-8-2018] [15:29:40] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You abandoned your guard...' from '' to 'Has abandonado a tu guardia...'.
[17-8-2018] [12:26:34] [FFH]DarkCloud[FFH-xV] added new text to translate: 'You abandoned your guard...'.
[17-8-2018] [09:44:46] [CIT]Brian (Brian92) submit a 'it' translation of '$ per unit' from '$ per pezzo' to '$ al pezzo'.
[17-8-2018] [09:44:21] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFWe are still Rioting at the Train Station near Movie yard Armed robbery, follow red skull blip!'.
[17-8-2018] [09:44:20] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFRiot in progress at the Church behind BNA Base, join us please!'.
[17-8-2018] [09:44:19] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFRequesting all available Criminals/Gangsters to C-Villa for a Cop Hunt Event, don't miss the fun!'.
[17-8-2018] [09:44:19] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFMore Criminals needed at JFM, don't let us down!'.
[17-8-2018] [09:44:18] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFLet's attend JFM Criminals!'.
[17-8-2018] [09:44:17] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFJoin the new Criminal Community Discord for more info about everything related to the Criminal Side! Link: https://discord.gg/XJtub95'.
[17-8-2018] [09:44:17] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFHuge Support support needed at Red skull blip near Corleone Family, join us please!!'.
[17-8-2018] [09:44:16] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFHuge Support needed at JFM ASAP!!'.
[17-8-2018] [09:44:15] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFHuge Riot in progress inside the Church behind BNA Base, follow the red skull blip to join us.. Cops will beg for mercy!'.
[17-8-2018] [09:44:14] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFCriminals Bosses are now able to talk on In-game Team Chat from Criminal Discord Server.. LINK: https://discord.gg/XJtub95'.
[17-8-2018] [09:44:13] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFAttention: We managed to create a new Discord Server for Criminals Only 'Criminal Community', join us! LINK: https://discord.gg/XJtub95'.
[17-8-2018] [09:44:12] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFCriminal Bosses are now able to see In-game Criminal chat on Criminal Discord Server.. and soon Criminal Bosses will be able to talk from Discord on In-game Team Chat!'.
[17-8-2018] [09:44:11] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFAttention: We managed to create a Discord Server for Criminals Only ' Criminal Community' Join us: https://discord.gg/XJtub95'.
[17-8-2018] [09:44:10] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFAttention: We managed to Create a new Discord Server for Criminals, join us people! LINK: https://discord.gg/XJtub95'.
[17-8-2018] [09:44:09] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFF60 Criminal at Train Station between Movie Yard and Country Club Armed robbery, follow the Red skull blip to join us!'.
[17-8-2018] [09:44:08] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [CIT]Relerx[FBI]: #FFFFFFLast test'.
[17-8-2018] [09:44:08] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) [Grove$]SanD: #FFFFFFHeyo dears, we're requesting all available Criminals/Gangsters to C-villa for a cop-kill event hosted by KLM-SC|Rami, don't miss it.'.
[17-8-2018] [09:44:07] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) GA~[IF]IVAN>B+|IVANs: #FFFFFFWe have won the JFM riot and all the cops are dead. Good job!'.
[17-8-2018] [09:44:06] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) GA~[IF]IVAN>B+|IVANs: #FFFFFFWe are now killing cops inside Jefferson Motel. Join us and get paid!'.
[17-8-2018] [09:44:05] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) GA~[IF]IVAN>B+|IVANs: #FFFFFFJefferson Motel riot - Come and kill cops for money and fame!'.
[17-8-2018] [09:44:02] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFFRiot is going on at the Church located nearby BNA base. Follow the Red Skull blip and join us!'.
[17-8-2018] [09:44:01] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFFGet ready, we will leave the interior.'.
[17-8-2018] [09:44:00] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#F6FF65Requesting #F6FF65more #F6FF65criminals #F6FF65to #F6FF65the #F6FF65C-Villa #F6FF65for #F6FF65a #F6FF65riot!'.
[17-8-2018] [09:43:59] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#d9005fRiot #d9005fis #d9005fgoing #d9005fon #d9005fat #d9005fJFM. #d9005fJoin #d9005fus!'.
[17-8-2018] [09:43:58] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#E5F52BRiot #E5F52Bis #E5F52Bstill #E5F52Bgoing #E5F52Bon #E5F52Bat #E5F52BJFM. #E5F52BYour #E5F52Bsupport #E5F52Bis #E5F52Bneeded!'.
[17-8-2018] [09:43:57] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#C4F73DOver #C4F73D50 #C4F73Dcriminals #C4F73Dare #C4F73Drioting #C4F73Dat #C4F73DLS #C4F73DChurch. #C4F73DJoin #C4F73Dus!'.
[17-8-2018] [09:43:55] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#9852a8T#660066e#9852a8st'.
[17-8-2018] [09:43:54] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#9852a8Preparing #cc99ccfor #b17e95a #9852a8riot #9852a8at #9852a8C-Villa. #9852a8Join #9852a8us!'.
[17-8-2018] [09:43:53] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#23FF00Move #23FF00to #23FF00JFM #23FF00if #23FF00you #23FF00want #23FF00to #23FF00burn #23FF00some #23FF00pigs!'.
[17-8-2018] [09:43:51] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#2020F5The #2020F5riot #2020F5has #2020F5been #2020F5started. #2020F5Follow #2020F5the #2020F5blip!'.
[17-8-2018] [01:00:48] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [Grove$]SanD: #FFFFFFHeyo dears, we're requesting all available Criminals/Gangsters to C-villa for a cop-kill event hosted by KLM-SC|Rami, don't miss it.'.
[16-8-2018] [22:28:33] 1337#sWift-xvtt|AFK (sWift) submit a 'ru' translation of 'Miner' from 'Шахтер' to 'Шахтер LS'.
[16-8-2018] [22:28:22] 1337#sWift-xvtt|AFK (sWift) submit a 'ru' translation of 'Iron Miner' from 'Шахтер' to 'Шахтер LV'.
[16-8-2018] [21:49:26] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFHuge Support needed at JFM ASAP!!'.
[16-8-2018] [19:49:29] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFMore Criminals needed at JFM, don't let us down!'.
[16-8-2018] [19:15:54] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#23FF00Move #23FF00to #23FF00JFM #23FF00if #23FF00you #23FF00want #23FF00to #23FF00burn #23FF00some #23FF00pigs!'.
[16-8-2018] [19:12:08] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFLet's attend JFM Criminals!'.
[16-8-2018] [18:55:52] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFF60 Criminal at Train Station between Movie Yard and Country Club Armed robbery, follow the Red skull blip to join us!'.
[16-8-2018] [18:48:18] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFWe are still Rioting at the Train Station near Movie yard Armed robbery, follow red skull blip!'.
[16-8-2018] [18:30:30] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#F6FF65Requesting #F6FF65more #F6FF65criminals #F6FF65to #F6FF65the #F6FF65C-Villa #F6FF65for #F6FF65a #F6FF65riot!'.
[16-8-2018] [18:25:11] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFRequesting all available Criminals/Gangsters to C-Villa for a Cop Hunt Event, don't miss the fun!'.
[16-8-2018] [18:09:17] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFCriminals Bosses are now able to talk on In-game Team Chat from Criminal Discord Server.. LINK: https://discord.gg/XJtub95'.
[16-8-2018] [17:53:00] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFCriminal Bosses are now able to see In-game Criminal chat on Criminal Discord Server.. and soon Criminal Bosses will be able to talk from Discord on In-game Team Chat!'.
[16-8-2018] [17:31:56] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFJoin the new Criminal Community Discord for more info about everything related to the Criminal Side! Link: https://discord.gg/XJtub95'.
[16-8-2018] [03:23:19] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'Uso: /cityzonekick <ID> <NombreJugador or all>'.
[15-8-2018] [23:19:41] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) GA~[IF]IVAN>B+|IVANs: #FFFFFFWe have won the JFM riot and all the cops are dead. Good job!'.
[15-8-2018] [22:12:33] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>' from '' to 'Użycie: /cityzonekick <ID> <NazwaGracza lub all>'.
[15-8-2018] [20:56:36] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFAttention: We managed to create a new Discord Server for Criminals Only 'Criminal Community', join us! LINK: https://discord.gg/XJtub95'.
[15-8-2018] [20:29:06] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#E5F52BRiot #E5F52Bis #E5F52Bstill #E5F52Bgoing #E5F52Bon #E5F52Bat #E5F52BJFM. #E5F52BYour #E5F52Bsupport #E5F52Bis #E5F52Bneeded!'.
[15-8-2018] [20:17:25] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#d9005fRiot #d9005fis #d9005fgoing #d9005fon #d9005fat #d9005fJFM. #d9005fJoin #d9005fus!'.
[15-8-2018] [20:11:02] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) GA~[IF]IVAN>B+|IVANs: #FFFFFFJefferson Motel riot - Come and kill cops for money and fame!'.
[15-8-2018] [19:21:45] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) GA~[IF]IVAN>B+|IVANs: #FFFFFFWe are now killing cops inside Jefferson Motel. Join us and get paid!'.
[15-8-2018] [17:42:44] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFAttention: We managed to create a Discord Server for Criminals Only ' Criminal Community' Join us: https://discord.gg/XJtub95'.
[15-8-2018] [17:03:42] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFHuge Support support needed at Red skull blip near Corleone Family, join us please!!'.
[15-8-2018] [16:56:55] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFFGet ready, we will leave the interior.'.
[15-8-2018] [16:43:44] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#C4F73DOver #C4F73D50 #C4F73Dcriminals #C4F73Dare #C4F73Drioting #C4F73Dat #C4F73DLS #C4F73DChurch. #C4F73DJoin #C4F73Dus!'.
[15-8-2018] [16:40:05] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFHuge Riot in progress inside the Church behind BNA Base, follow the red skull blip to join us.. Cops will beg for mercy!'.
[15-8-2018] [16:33:24] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFFRiot is going on at the Church located nearby BNA base. Follow the Red Skull blip and join us!'.
[15-8-2018] [16:25:16] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#2020F5The #2020F5riot #2020F5has #2020F5been #2020F5started. #2020F5Follow #2020F5the #2020F5blip!'.
[15-8-2018] [16:23:55] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFRiot in progress at the Church behind BNA Base, join us please!'.
[15-8-2018] [16:20:30] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#9852a8Preparing #cc99ccfor #b17e95a #9852a8riot #9852a8at #9852a8C-Villa. #9852a8Join #9852a8us!'.
[15-8-2018] [15:41:43] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This option lets you to enable or disable automatically aim when you press left or right mouse button. This is somehow useful if you face issues with weapon binds.' from '' to 'Ez az opció lehetővé teszi, hogy ki- vagy bekapcsold az automatikus célzást, amikor bal vagy jobb gombot nyomsz. Ez valamilyen módon hasznos, ha fegyver bindelési problémákkal nézel szembe.'.
[15-8-2018] [14:00:56] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [PiRu$]Shogun#R: #FFFFFFAttention: We managed to Create a new Discord Server for Criminals, join us people! LINK: https://discord.gg/XJtub95'.
[15-8-2018] [12:07:31] Server Script added new text to translate: 'Usage: /cityzonekick <ID> <playerName or all>'.
[15-8-2018] [03:32:26] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) Brand#SK: #FFFFFF#9852a8T#660066e#9852a8st'.
[15-8-2018] [03:17:11] Server Script added new text to translate: '#FF0000(CB Note) [CIT]Relerx[FBI]: #FFFFFFLast test'.
[14-8-2018] [20:20:38] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of arresting %s different criminals!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző bűnöző letartóztatásával!'.
[14-8-2018] [20:19:51] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of attending %s riot(s)!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s. zavargásba csatlakozásoddal!'.
[14-8-2018] [20:16:11] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of being jailed %s times!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s. bebörtönzésed alkalmával!'.
[14-8-2018] [20:11:59] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of being online for %s hours!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s online eltöltött órával!'.
[14-8-2018] [20:10:23] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of capturing %s turfs!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s terület elfoglalásával!'.
[14-8-2018] [20:10:05] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s briefcases!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s aktatáska leszállításával!'.
[14-8-2018] [20:09:36] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s packages as a trucker!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s szállítmány leszállításával kamionosként!'.
[14-8-2018] [20:08:44] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s packs as a delivery man!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s csomag leszállításával teherautós futárként!'.
[14-8-2018] [20:06:52] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s rejtett doboz megtalálásával civilként!'.
[14-8-2018] [20:05:55] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s repülő vadászat mellékküldetés teljesítésével!'.
[14-8-2018] [19:59:46] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of fixing %s abanonded vehicles!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s elhagyatott jármű megjavításával!'.
[14-8-2018] [19:59:11] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of healing %s players!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s játékos gyógyításáért!'.
[14-8-2018] [19:58:38] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s cop(s) in heist!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s rendőr megölésével egy rabláson!'.
[14-8-2018] [19:58:01] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s criminals in heists!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s bűnöző megölésével egy rabláson!'.
[14-8-2018] [19:57:19] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different cops!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző rendőr megölésével!'.
[14-8-2018] [19:56:46] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different criminals!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző bűnöző megölésével!'.
[14-8-2018] [19:56:04] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters by long-range shot!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző gengszter távolból leadott lövésed megölésével!'.
[14-8-2018] [19:51:28] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző gengszter DM-ben való megölésével!'.
[14-8-2018] [19:50:21] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző gengszter megölésével!'.
[14-8-2018] [19:49:41] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different militaries!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző militárius megölésével!'.
[14-8-2018] [19:48:41] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different rebels!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s lázadó megölésével!'.
[14-8-2018] [19:48:14] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military by long-range shot!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző militárius egység távoli lövéseddel való megölésével!'.
[14-8-2018] [19:45:47] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s különböző militárius egység megölésével!'.
[14-8-2018] [19:45:09] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of killing gangsters by %s %s time(s)!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s gengszter %s-szeri megöléséért!'.
[14-8-2018] [19:40:46] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of rescuing %s peds!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s bot újraélesztésével!'.
[14-8-2018] [19:40:24] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of putting out %s fires!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s tűz kioltásával!'.
[14-8-2018] [19:39:57] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of robbing %s stores!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s bolt kirablásával!'.
[14-8-2018] [19:39:38] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of solving %s crime casses!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s bűneset megoldásáért!'.
[14-8-2018] [19:38:45] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s helyes betűzés jóváhagyásával!'.
[14-8-2018] [19:36:24] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s armed robberies!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s fegyveres rablás megnyerésével!'.
[14-8-2018] [19:35:44] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s krónika megnyerésével!'.
[14-8-2018] [19:33:27] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s párbaj megnyerésével!'.
[14-8-2018] [19:32:46] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s heists!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s rablás megnyerésével!'.
[14-8-2018] [19:32:17] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s races!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s verseny megnyerésével!'.
[14-8-2018] [19:31:49] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of winning hourly events %s times!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s megnyert óránkénti event megnyerésével!'.
[14-8-2018] [19:30:16] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s state official quizzes!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s Megyei Hivatalnok kvíz megválaszolásával!'.
[14-8-2018] [19:28:56] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s maths trivia!' from '' to 'Teljesítettél egy napi kihívást %s matek kérdés megválaszolásával!'.
[14-8-2018] [10:28:43] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of '-- Job Description Truckers transport finished goods and raw materials over land to and from manufacturing plants, retail, and distribution centers. Truckers are expected to be quality drivers, with the ability to properly operate large vehicles with attached trailers, as well as to be able to endure long drives and drive carefully on highways. In order you begin your job, you will need to enter the truck that corresponds to your job class. You will then be ordered to load up on a shipment at the job site and deliver it to another location. When you arrive and unload that shipment, you will be ordered to return to the depot where you will be paid. Applicants should expect to drive long distances across city lines and spend a majority of their time on the road. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '-- Описание работы Дальнобойщики перевозят готовые изделия и сырьё по стране туда и обратно, на заводы, розничную продажу, и в центры распределения. Дальнобойщики должны быть опытными водителями, с умением водить большой транспорт с присоединённым к нему трейлером, также должны выносить длинные дороги и осторожно водить на трассе. Чтобы начать работу, Вам нужно сесть в грузовик, который определяет класс Вашей перевозки. Затем Вам прикажут загрузить груз и доставить его на заданное место. Когда Вы прибудете и разгрузите этот груз, Вам прикажут вернуться в точку загрузки, где Вам заплатят. Рабочие должны ожидать длинные пути и ездить на большое расстояние через город и уделять значимое время на дорогу. -- Ранги работы %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' to '-- Описание работы Дальнобойщики перевозят готовые изделия и сырьё по стране туда и обратно, на заводы, розничную продажу, и в центры распределения. Дальнобойщики должны быть опытными водителями, с умением водить большой транспорт с присоединённым к нему трейлером, также должны выносить длинные дороги и осторожно водить на трассе. Чтобы начать работу, Вам нужно сесть в грузовик, который определяет класс Вашей перевозки. Затем Вам прикажут загрузить груз и доставить его на заданное место. Когда Вы прибудете и разгрузите этот груз, Вам прикажут вернуться в точку загрузки, где Вам заплатят. Рабочие должны ожидать длинных путей, езду на большое расстояние через город и затрату большого кол-ва времени на поездку. -- Ранги работы %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[14-8-2018] [10:25:02] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of '-- Job Description The role of the bus driver is to drive to various populous locations around the city. When you enter you will be given a stop to drive to, marked by a waypoint blip. When you arrive at the stop, you will be paid and then be given a new stop to drive to. Pick up players to earn additional cash. The bus stops will be given to you in a set order along a route. If your vehicle is too damaged, you will be unable to go to any more bus stops until you repair your vehicle. If you work long enough, you will be promoted, thus earning more pay. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '-- Описание работы Роль водителя автобуса - водить автобус по разным популярным точкам города. Когда Вы сядете в автобус, Вам будут предоставлены остановки, которые также можно увидеть на вашей миникарте. Когда Вы доедете до остановки, Вам заплатят, а также покажут следующую остановку. Подбирайте игроков, чтобы заработать дополнительные деньги. Остановки установлены в определённом порядке. Если Вы будете достаточно долго работать, то Вас повысят и соответственно Вы будете больше зарабатывать. -- Ранги работы %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' to '-- Описание работы Роль водителя автобуса - развозить пассажиров по разным популярным точкам города. Когда Вы сядете в автобус, Вам будут предоставлены остановки, которые также можно увидеть на вашей миникарте. Когда Вы доедете до остановки, Вам заплатят, а также покажут следующую остановку. Подбирайте игроков, чтобы заработать дополнительные деньги. Остановки установлены в определённом порядке. Если Вы будете достаточно долго работать, то Вас повысят и соответственно Вы будете больше зарабатывать. -- Ранги работы %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[14-8-2018] [10:23:35] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'To be able to pickpocket other players, you must be a Criminal or Gangster. Also, the player that you're going to pickpocket should have more than $500,000 on hand, have over 24 hours of playtime and not be inside a safezone. 1) Press 'X'. 2) Click on the player that you're going to pickpocket. 3) Click on 'Pickpocket'. Once you have pickpocketed the player, you will receive the following: $5000 or 50 units of any drug. Pickpocketing gives 35 criminal reputation points. There is also a random chance you will get caught and not receive anything except a wanted level. Pickpocketing cops also instantly gives you a wanted level.' from 'Чтобы иметь возможность грабить других игроков, вы должны быть Criminal Gangster (используйте '/gangster'). Кроме того, игроки, которых вы пытаетесь обокрасть, должны иметь более $500,000 на руках, наиграть более 24 часов и не находится в безопасной зоне. 1. Нажмите 'X'. 2. Кликните на игрока, которого собираетесь ограбить. 3. Кликните 'Карманная кража'. Если игрок не заметит вашу попытку, вы получите: $5000 или 50 грамм случайного наркотика. Карманная кража дает 35 очков криминальной репутации. Однако есть шанс, что вы облажаетесь и не получите ничего, кроме уровня розыска. Попытавшись ограбить полицейского, вы так же моментально получите уровень розыска.' to 'Чтобы иметь возможность грабить других игроков, вы должны быть Criminal'ом или Gangster'ом (используйте '/criminal' или '/gangster'). Кроме того, игроки, которых вы пытаетесь обокрасть, должны иметь более $500,000 на руках, наиграть более 24 часов и не находится в безопасной зоне. 1. Нажмите 'X'. 2. Кликните на игрока, которого собираетесь ограбить. 3. Кликните 'Карманная кража'. Если игрок не заметит вашу попытку, вы получите: $5000 или 50 грамм случайного наркотика. Карманная кража дает 35 очков криминальной репутации. Однако есть шанс, что вы облажаетесь и не получите ничего, кроме уровня розыска. Попытавшись ограбить полицейского, вы так же моментально получите уровень розыска.'.
[14-8-2018] [10:20:42] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of '-- A Mechanic can make money by performing repairs on any player owned vehicle. To repair a vehicle just stand still next to the vehicle, press X, click on the vehicle and click Repair Vehicle. Mechanics can paint vehicles with their spray can. There is no fee if you paint your own vehicle, else you'll be paid with $1,500. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '-- Механик может заработать денег чиня транспорт других игроков. Для того, чтобы починить транспорт, встаньте рядом, нажмите Ч (англ. X), затем нажмите на машину и выберете "Починить Транспорт". Механики также могут красить машины используя балончик c аэрозолью. Вы не получите плату, если покрасите свой собственный транспорт, но если этот транспорт принадлежит другому игроку, Вы заработаете $1,500. -- Уровни Работы %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' to '-- Механик может заработать денег чиня транспорт других игроков. Для того, чтобы починить транспорт, встаньте рядом, нажмите Ч (англ. X), затем нажмите на машину и выберете "Починить Транспорт". Механики также могут красить машины используя балончик c аэрозолем. Вы не получите плату, если покрасите свой собственный транспорт, но если этот транспорт принадлежит другому игроку, Вы заработаете $1,500. -- Уровни Работы %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[14-8-2018] [10:19:51] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster'). The whole of Los Santos is split into 100 x 100 meter turfs. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group is number 1 controller divided by active turfers there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every minute increases your groups control by 1. Spraying graffiti sometimes increases by 10. Killing someone increases by 3. Getting killed decreases by 3. Control will decrease by 1 every hour. If 10 groups have some control over a turf, any points you earn will count towards removing group 10's control until it reaches 0 then your group will start taking control. To see the 10 groups and their control over the turf you're in do: '/turfcontrol'.' from 'Turfing - борьба за территории. Los Santos поделен на турфы (территории) размером 100 х 100 метров. Чтобы турфить, вы должны состоять в группе и быть гангстером (используйте '/gangster'). Каждую турфу контролирует группа, набравшая больше влияния. Нахождение на турфе увеличивает ваше влияние на 1 каждую минуту. Вы так же можете рисовать граффити, купив или скрафтив баллончик, и выбрав рисунок '/graffiti'. Граффити увеличит влияние на 10, но рисовать можно только раз в две минуты. Убийство противника повышает влияние на 3, ваша смерть снижает на 3. Кроме того, влияние снижается на 1 каждый час. Иметь влияние на турфе может только десять групп. Так что если все десять слотов заняты, все очки, которое вы зарабатываете, будут тратиться на уменьшение влияния десятой группы. Чтобы посмотреть контроль групп, используйте '/turfcontrol', находясь на интересующей вас турфе.' to 'Turfing - борьба за территории. Los Santos поделен на турфы (территории) размером 100 х 100 метров. Чтобы турфить, вы должны состоять в группе и быть гангстером (используйте '/gangster'). Каждую турфу контролирует группа, набравшая больше влияния. Нахождение на турфе увеличивает ваше влияние на 1 каждую минуту. Вы так же можете рисовать граффити, купив или скрафтив баллончик, и выбрав рисунок '/graffiti'. Граффити увеличит влияние на 10, но рисовать можно только раз в две минуты. Убийство противника повышает влияние на 3, ваша смерть снижает на 3. Кроме того, влияние снижается на 1 каждый час. Иметь влияние на турфе может только десять групп. Так что если все десять слотов заняты, все очки, которые вы зарабатываете, будут тратиться на уменьшение влияния десятой группы. Чтобы посмотреть контроль групп, используйте '/turfcontrol', находясь на интересующей вас турфе.'.
[14-8-2018] [10:19:45] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Turfing requires you to be part of a group and you must be a gangster (use '/gangster'). The whole of Los Santos is split into 100 x 100 meter turfs. You stand in another groups turf to take it from them and defend your own turfs from other groups. Payment is based on how many turfs your group is number 1 controller divided by active turfers there are in your group. Spraying graffiti in a turf can help increase your groups control, buy a spray can from a shop and use '/graffiti' to pick a spray. Standing in a turf every minute increases your groups control by 1. Spraying graffiti sometimes increases by 3. Killing someone increases by 3. Getting killed decreases by 3. Control will decrease by 1 every hour. If 10 groups have some control over a turf, any points you earn will count towards removing group 10's control until it reaches 0 then your group will start taking control. To see the 10 groups and their control over the turf you're in do: '/turfcontrol'.' from 'Turfing - борьба за территории. Los Santos поделен на турфы (территории) размером 100 х 100 метров. Чтобы турфить, вы должны состоять в группе и быть гангстером (используйте '/gangster'). Каждую турфу контролирует группа, набравшая больше влияния. Нахождение на турфе увеличивает ваше влияние на 1 каждую минуту. Вы так же можете рисовать граффити, купив или скрафтив баллончик, и выбрав рисунок '/graffiti'. Граффити увеличит влияние на 10, но рисовать можно только раз в две минуты. Убийство противника повышает влияние на 3, ваша смерть снижает на 3. Кроме того, влияние снижается на 1 каждый час. Иметь влияние на турфе может только десять групп. Так что если все десять слотов заняты, все очки, которое вы зарабатываете, будут тратиться на уменьшение влияния десятой группы. Чтобы посмотреть контроль групп, используйте '/turfcontrol', находясь на интересующей вас турфе.' to 'Turfing - борьба за территории. Los Santos поделен на турфы (территории) размером 100 х 100 метров. Чтобы турфить, вы должны состоять в группе и быть гангстером (используйте '/gangster'). Каждую турфу контролирует группа, набравшая больше влияния. Нахождение на турфе увеличивает ваше влияние на 1 каждую минуту. Вы так же можете рисовать граффити, купив или скрафтив баллончик, и выбрав рисунок '/graffiti'. Граффити увеличит влияние на 10, но рисовать можно только раз в две минуты. Убийство противника повышает влияние на 3, ваша смерть снижает на 3. Кроме того, влияние снижается на 1 каждый час. Иметь влияние на турфе может только десять групп. Так что если все десять слотов заняты, все очки, которые вы зарабатываете, будут тратиться на уменьшение влияния десятой группы. Чтобы посмотреть контроль групп, используйте '/turfcontrol', находясь на интересующей вас турфе.'.
[14-8-2018] [10:18:20] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your primary duty will be to arrest wanted players. Wanted players can be identified with the police computer (press F5) and by the number at the end of their name tag such as: [1]. Most criminals will try to kill you though so kill them to arrest them. If a criminal is running away you can shoot them with the tazer to slow them down then hit them with the night stick 3 times to arrest them. Then you must get them to the nearest police station. Once you've got the job you'll need a cop car so go to the PD parking lot and enter the blue marker to get yourself a car. Remember that if you leave your car behind in a pursuit or you die you can get your car back by pressing F2 then selecting recover! Enter LSPD and go to the marker at the front desk to get this job. Level: %s Arrests: %s Arrested Points: %s Arrest Points / Arrests: %s Heisters killed: %s Total arrest kills: %s Points till next level: %s' from 'Вашей основной обязанностью будет арест преступников. Игроки в розыске могут быть опознаны с помощью полицейского компьютера (жми F5), а также по звёздам над их головами. Большинство преступников вооружены и опасны, таких можете расстреливать на месте. Однако, если уголовник не оказывает вооруженное сопротивление, вам придется его нейтрализовать, ударив три раза полицейской дубинкой, а затем продержать под стражей по 3 секунды за каждую звезду розыска. Если преступник пытается убежать, замедлите его шокером (tazer). Как только вы заступите на службу, вам понадобится полицейская машина, возьмите её на парковке в синем маркере. Помните: что если вы бросили свою машину позади в пылу погони, можете телепортировать её к себе через меню F2. На работу полицейским можно устроиться в полицейских департаментах Los Santos'a и San Fierro (LSPD и SFPD). Уровень: %s Аресты: %s Очки арестов: %s Очки арестов / аресты: %s Грабителей убито: %s Всего преступников убито: %s Очков до следующего уровня: %s' to 'Вашей основной обязанностью будет арест преступников. Игроки в розыске могут быть опознаны с помощью полицейского компьютера (жми F5), а также по звёздам над их головами. Большинство преступников вооружены и опасны, таких можете расстреливать на месте. Однако, если уголовник не оказывает вооруженное сопротивление, вам придется его нейтрализовать, ударив три раза полицейской дубинкой, а затем продержать под стражей по 3 секунды за каждую звезду розыска. Если преступник пытается убежать, замедлите его шокером (tazer). Как только вы заступите на службу, вам понадобится полицейская машина, возьмите её на парковке в синем маркере. Помните, что если вы бросили свою машину позади в пылу погони, можете телепортировать её к себе через меню F2. На работу полицейским можно устроиться в полицейских департаментах Los Santos'a и San Fierro (LSPD и SFPD). Уровень: %s Аресты: %s Очки арестов: %s Очки арестов / аресты: %s Грабителей убито: %s Всего преступников убито: %s Очков до следующего уровня: %s'.
[14-8-2018] [10:18:08] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your primary duty is to stop wanted players, most will be violent and require lethal force to stop. Ones that aren't violent offenders can be arrested by hitting them 3 times with the nightstick, then stay near the offender for 3 seconds per star they have, for them to be imprisoned. Wanted players will have 1 to 6 stars (★) above their name. They can be tracked down with the police computer (press F5). If a criminal is running away you can shoot them with the tazer to slow them down. You can get cop cars at the PD parking lot and enter the blue marker to get yourself a car. Remember that if you leave your car behind in a pursuit or you die you can get your car back by pressing F2 then selecting recover!' from 'Вашей основной обязанностью будет арест преступников. Игроки в розыске могут быть опознаны с помощью полицейского компьютера (жми F5), а также по звёздам над их головами. Большинство преступников вооружены и опасны, таких можете расстреливать на месте. Однако, если уголовник не оказывает вооруженное сопротивление, вам придется его нейтрализовать, ударив три раза полицейской дубинкой, а затем продержать под стражей по 3 секунды за каждую звезду розыска. Если преступник пытается убежать, замедлите его шокером (tazer). Как только вы заступите на службу, вам понадобится полицейская машина, возьмите её на парковке в синем маркере. Помните: что если вы бросили свою машину позади в пылу погони, можете телепортировать её к себе через меню F2.' to 'Вашей основной обязанностью будет арест преступников. Игроки в розыске могут быть опознаны с помощью полицейского компьютера (жми F5), а также по звёздам над их головами. Большинство преступников вооружены и опасны, таких можете расстреливать на месте. Однако, если уголовник не оказывает вооруженное сопротивление, вам придется его нейтрализовать, ударив три раза полицейской дубинкой, а затем продержать под стражей по 3 секунды за каждую звезду розыска. Если преступник пытается убежать, замедлите его шокером (tazer). Как только вы заступите на службу, вам понадобится полицейская машина, возьмите её на парковке в синем маркере. Помните, что если вы бросили свою машину позади в пылу погони, можете телепортировать её к себе через меню F2.'.
[14-8-2018] [10:18:01] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your primary duty is to stop wanted players, most will be violent and require lethal force to stop. Ones that aren't violent offenders can be arrested by hitting them 3 times with the nightstick. Wanted players can be identified with the police computer (press F5) and they will have 1 to 6 stars (★) above their name. Most criminals will try to kill you though so kill them to arrest them. If a criminal is running away you can shoot them with the tazer to slow them down then hit them with the nightstick 3 times to arrest them. Then you must get them to the nearest police station. Once you've got the job you'll need a cop car so go to the PD parking lot and enter the blue marker to get yourself a car. Remember that if you leave your car behind in a pursuit or you die you can get your car back by pressing F2 then selecting recover!' from 'Вашей основной обязанностью будет арест преступников. Игроки в розыске могут быть опознаны с помощью полицейского компьютера (жми F5), а также по звёздам над их головами. Большинство преступников вооружены и опасны, так что всех можете расстреливать на месте. Если преступник пытается убежать, попробуйте замедлить его шокером (tazer). Как только вы заступите на службу, вам понадобится полицейская машина, возьмите её на парковке в синем маркере. Помните: что если вы бросили свою машину позади в пылу погони, можете телепортировать её к себе через меню F2.' to 'Вашей основной обязанностью будет арест преступников. Игроки в розыске могут быть опознаны с помощью полицейского компьютера (жми F5), а также по звёздам над их головами. Большинство преступников вооружены и опасны, так что всех можете расстреливать на месте. Если преступник пытается убежать, попробуйте замедлить его шокером (tazer). Как только вы заступите на службу, вам понадобится полицейская машина, возьмите её на парковке в синем маркере. Помните, что если вы бросили свою машину позади в пылу погони, можете телепортировать её к себе через меню F2.'.
[14-8-2018] [10:16:55] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Weed Farm is a place you can harvest 1000 grams of weed every hour. For that you will need a combine harvester, such as the farmer job. When you finish it, you will receive the weed and some wanted points, so be careful to not call cops attention. You can use /weedtime to check the time left to the weed grow, however you will need to be a Gangster to harvest the drug.' from 'Конопляная ферма - волшебное место, где вы можете собрать урожай в 1000 грамм травки (weed) каждый час. Вам понадобится спецтехника (combine harvester), прямо как у местных фермеров. По окночании сбора помимо травки вы так же получите уровень розыска, так что будьте осторожны. Чтобы узнать колько осталось до свежего урожаю, используйте '/weedtime'. Не забудьте стать гангстером ('/gangster')!' to 'Конопляная ферма - волшебное место, где вы можете собрать урожай в 1000 грамм травки (weed) каждый час. Вам понадобится спецтехника (combine harvester), прямо как у местных фермеров. По окончании сбора помимо травки вы так же получите уровень розыска, так что будьте осторожны. Чтобы узнать колько осталось до свежего урожая, используйте '/weedtime'. Не забудьте стать гангстером ('/gangster')!'.
[13-8-2018] [21:47:32] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Although you can use drugs yourself and sell drugs to other players in the trading interface (press 'F7') you can also find bots (peds / pedestrians) who have a message above their head like 'Got any Speed?' if you want to sell that drug to them just press 'X' and click on them.' from 'Хотя вы и сами можете использовать наркотики, а также продавать их другим игрокам через торговую площадку 'F7', вы так же можете найти ботов, которые непрочь купить у вас пакетик веществ. Если захотите продать такому боту, нажмите 'Х' и кликните на него.' to 'Хотя вы и сами можете использовать наркотики, а также продавать их другим игрокам через торговую площадку 'F7', вы также можете найти ботов, которые непрочь купить у вас пакетик веществ. Если захотите продать такому боту, нажмите 'Х' и кликните на него.'.
[13-8-2018] [21:40:25] 1337#sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'If your question isn't answered here, press 'Close', press 'J', make sure you're on the 'Support' channel, ask your question there and another player will respond.' from 'Если Вы не нашли ответа на вопрос, нажмите нажмите 'J', убедитесь, что Вы пишете в 'Support' и задавайте свои вопросы на Английском, а какой-нибудь игрок Вам ответит.' to 'Если Вы не нашли ответа на вопрос, нажмите 'J', убедитесь, что Вы пишете в 'Support' и задавайте свои вопросы на Английском, а какой-нибудь игрок Вам ответит.'.
[13-8-2018] [12:25:28] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Turn blinkers / indicators off' from '' to 'Szemellenző / indikátor kikapcsolása'.
[13-8-2018] [12:24:34] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'A team named 'Terrorists' has to plant the bomb in the right place, they have to protect it to explode. Another team named 'Counter-Terrorists' has to defuse the bomb. If the bomb was defused, 'Counter-Terrorists' team would be the winner team. If the bomb was exploded, 'Terrorists' team would be the winner team.' from '' to 'Egy csapat 'Terroristák' néen el kell helyezzék a bombát a megfelelő helyen, és meg kell védeniük, hogy felrobbanjon. A másik csapat 'Ellen-Terroristák' néven ki kell iktassák a bombát. Ha a bomba ki lett iktatva, az 'Ellen-Terroristák' nyertek. Ha a bomba felrobbant, a 'Terroristák' nyertek.'.
[13-8-2018] [12:22:33] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'A Rendőr Főnökök rendőr visszaszámlálást indíthatnak, ami a képernyőd közepén jelenik meg. Állitsd ezt 'Igen'-re, hogy lásd, vagy állítsd 'Nem'-re, hogy ne lásd.'.
[13-8-2018] [12:21:26] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This option lets you enable or disable the car reflections shader. The car reflection shader creates a real reflections of the GTA world on vehicles. This feature will turn itself off if FPS drops below your minimum FPS.' from '' to 'Ez az opció lehetővé teszi, hogy ki- vagy bekapcsold az autó kinézet visszatükröződését. Az autó visszatükröződés egy valós visszatükröződést ad a GTA világáról a járműveken.. Ez a lehetőség alapból ki van kapcsolva, ha az FPS-ed a minimum FPS alá esik.'.
[12-8-2018] [21:04:53] 1337#sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Are you sure you want to leave your group?' from 'Вы уверены, что хотите покинуть вашу группу?' to 'Вы уверены, что хотите покинуть группу?'.
[12-8-2018] [21:04:38] 1337#sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Are you sure you want to remove this rank? People in this rank will be auto demoted to the previous rank' from 'Вы уверены что хотите удалить этот ранг? Люди с этим рангом будут автоматически понижены на предыдущий.' to 'Вы уверены, что хотите удалить этот ранг? Люди с этим рангом будут автоматически понижены на предыдущий.'.
[12-8-2018] [21:04:31] 1337#sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Are you sure you want to leave your unit?' from 'Вы уверены что хотите покинуть Ваш Юнит?' to 'Вы уверены, что хотите покинуть Ваш Юнит?'.
[12-8-2018] [21:04:27] 1337#sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Are you sure you want to buy this house?' from 'Вы уверены что хотите купить этот дом?' to 'Вы уверены, что хотите купить этот дом?'.
[12-8-2018] [21:04:22] 1337#sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Are you sure you want to buy a group custom title?' from 'Вы уверены что хотите купить титул для группы?' to 'Вы уверены, что хотите купить титул для группы?'.
[12-8-2018] [19:47:22] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s zniósł twoje zawieszenie z pracy policji/ wosjkowego.'.
[12-8-2018] [17:25:00] 1337|sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'Вы можете играть Armed Robbery только один раз в %s секунд. Вам следует подождать %s секунд, чтобы ограбить снова.'.
[12-8-2018] [16:52:37] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Match full word' from '' to 'Concuerda palabra completa'.
[12-8-2018] [16:52:00] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Sonido en bucle (Escucharlo una y otra vez)'.
[12-8-2018] [16:51:08] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s te ha re-contratado de los trabajos policia/militar.'.
[12-8-2018] [16:50:09] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Jefes de policia/Jefes de criminales pueden empezar una cuenta regresiva que aparece en el medio de tu pantalla. Pone esto a "Yes" para verlko, y a "No" para no verlo.'.
[12-8-2018] [16:48:23] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Alternar la cuenta regresiva de la policía'.
[11-8-2018] [03:30:51] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s removeu você do trabalho de policial/militar.'.
[10-8-2018] [16:26:53] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Take someone to %s to interrogate!' from '' to 'Vigyél valakit a %s-re kihallgatáshoz!'.
[10-8-2018] [16:26:20] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Take this ped to %s to interrogate!' from '' to 'Vidd el ezt a botot %s-re a kihallgatáshoz!'.
[10-8-2018] [16:04:05] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to warp.' from '' to 'A portáláshoz nyomd meg a '%s' betűt.'.
[10-8-2018] [16:01:39] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to exit the suspect's house.' from '' to 'Nyomd a '%s' billentyűt hogy kilépj a gyanusított házából.'.
[10-8-2018] [16:00:54] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to enter the suspect's house.' from '' to 'Nyomd a '%s' billentyűt hogy belépj a gyanusított házába.'.
[10-8-2018] [16:00:02] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press '%s' to complete step %s/%s' from '' to 'Nyomd a '%s' billentyűt a %s/%s lépés befejezéséhez'.
[10-8-2018] [15:57:40] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press %s to view ammunation GUI.' from '' to 'Nyomd a %s billentyűt a fegyver infóhoz.'.
[10-8-2018] [15:53:36] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press %s to start the Fire Truck mission.' from '' to 'Nyomd a %s billentyűt a Tűzoltó küldetés megkezdéséhez.'.
[10-8-2018] [15:52:49] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press %s to cancel the Fire Truck mission.' from '' to 'Nyomd a %s billentyűt a Tűzoltó küldetés elvetéséhez.'.
[10-8-2018] [15:51:00] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Joining DD Event' from '' to 'Csatlakozás a DD eventhez'.
[10-8-2018] [14:22:56] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s: To freeze the participants.' from '' to '%s: A résztvevők lefagyasztásához.'.
[10-8-2018] [14:22:09] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s: To (un)freeze the current ball.' from '' to '%s: A labda (ki)fagyasztásához.'.
[10-8-2018] [14:20:43] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s is the winner team of the %s event! The next event starts in 1 hour.' from '' to '%s a győztes csapat a %s eventen! A következő event 1 óra mulva kezdődik.'.
[10-8-2018] [14:19:43] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s health points at Armed Robbery / Heist.' from '' to '%s életpont Fegyveres Rabláson / Rabláson.'.
[10-8-2018] [14:18:10] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of '%s has taken the bomb.' from '' to '%s felvette a bombát.'.
[10-8-2018] [13:37:06] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Повтор Песни (проигрывать только одну композицию)'.
[9-8-2018] [19:17:25] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s artık sizi polis/asker işini kullanmaktan alıkoymuyor.'.
[9-8-2018] [19:13:53] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to '%s düello kazanma günlük görevini tamamladın!'.
[9-8-2018] [19:13:34] Jens{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Match full word' from '' to 'Kelimelerin hepsini eşleştir'.
[9-8-2018] [18:55:20] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'YouTube MP3 Konvertáló'.
[9-8-2018] [02:58:22] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: Attention! The CITy island is on fire. Rescue the civilians there.' from '' to 'AVISO PARA TODAS AS UNIDADES: CITy island está em chamas. Resgate as pessoas de lá.'.
[9-8-2018] [02:54:56] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Você completou um desafio diário de terminar a missão parelela de derrubar avião %s vezes!'.
[9-8-2018] [02:50:30] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Chefes da Polícia/Chefes Criminal podem iniciar uma contagem regressiva da polícia que aparece no meio da tela. Defina isso como 'Yes' para vê-lo ou 'No' para não vê-lo.'.
[9-8-2018] [02:49:41] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to 'Removido com sucesso %s da State Official Team.'.
[9-8-2018] [02:48:50] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Alternar contagem regressiva da polícia'.
[9-8-2018] [02:48:13] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Toggle Team Countdown' from '' to 'Alternar contagem regressiva da equipe'.
[9-8-2018] [02:45:45] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing gangsters by %s %s time(s)!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar gangsters por %s %s vez(es)!'.
[9-8-2018] [02:43:07] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to 'Você completou um desafio diário de ganhar %s crônicas!'.
[9-8-2018] [02:42:33] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to 'Você completou um desafio diário de ganhar %s duelos!'.
[9-8-2018] [02:41:37] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to 'Você concluiu um desafio diário de enviar %s ortografia corretas!'.
[9-8-2018] [02:34:30] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to 'Não pode atribuir trabalho quando o jogador está dentro de um veículo'.
[9-8-2018] [02:34:02] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'This vehicle doesn't support paintjobs.' from '' to 'Este veículo não suporta paintjobs.'.
[9-8-2018] [02:33:31] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'Não pode mudar de emprego próximo de um rebelde!'.
[8-8-2018] [21:46:20] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'If you set this to 'No' you won't be able to see law chat messages, these are the messages that start with [E] that you see when playing as law enforcement.' from '' to 'Ha ezt 'Nemre' állítod akkor nem fogod látni a rendőrségi csevej üzeneteit, ezek azok az üzenetek amelyek az [E] előtaggal jelennek meg amikor rendőrként játszol.'.
[8-8-2018] [21:40:56] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'If you are using our new HUD, it shows all the weapons you have. Set this to 'Yes' to only show the weapon you're holding.' from '' to 'Ha az új HUD módot használod, akkor az összes meglévő fegyveredet látod. Válaszd az 'Igent' hogy csak a jelenleg tartott fegyvered látszódjon.'.
[8-8-2018] [21:37:49] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'It is normal for players to want to be able to sell their items, as well as buy new ones, you can do this via our F7 Trading System Interface. Press F7 now!' from '' to 'Normális ha egy játékos el akarja adni a dolgait, ugyanúgy mint újakat venni, ezt megteheted az F7 Eladási Rendszer Ablakában. Nyomd le az F7 billentyűt most!'.
[8-8-2018] [20:15:17] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Zet Politie Aftelling Aan'.
[8-8-2018] [20:15:06] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Toggle Team Countdown' from '' to 'Zet Team Aftelling Aan'.
[8-8-2018] [20:12:10] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Police Chiefs/Criminal Bosses kunnen een aftelling starten dat weergeven word in het midden van je scherm. Zet dit naar 'Yes' om te zien, of naar 'No' om het niet te zien.'.
[8-8-2018] [20:11:54] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Police Chiefs kunnen een aftelling starten dat weergeven word in het midden van je scherm. Zet dit naar 'Yes' om te zien, of naar 'No' om het niet te zien.'.
[8-8-2018] [20:10:25] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid door het winnen van %s kronieken!'.
[8-8-2018] [20:09:57] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het winnen van %s uitdagingen.'.
[8-8-2018] [20:09:41] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to 'Je kunt geen baan geveven wanneer een speler in een voertuig zit'.
[8-8-2018] [20:09:20] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Herhalend Geluid (speel het overnieuw de heletijd)'.
[8-8-2018] [20:08:56] [H]Mr.Nuko|AFK (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to 'Succesvol %s verwijderd van het State Officials Team.'.
[8-8-2018] [10:23:30] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You have dropped the bomb.' from '' to 'Ste izpostili bombo.'.
[8-8-2018] [10:22:55] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Cut trees' from '' to 'Posekaj drevesa'.
[7-8-2018] [22:42:23] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'One of our soldiers was on a routine patrol mission when he was ambushed by an unknown amount of attackers for unknown reasons. He's badly injured and pinned down at the side of his jeep. Your mission is as follows: 1. The wounded soldiers location will be marked on your map. Head towards that location. 2. Do NOT approach the wounded soldier as we think that's what the attackers want. 3. Look for the attackers from a distance, ideally using a sniper rifle. 4. Kill the attackers, there's likely to be 2 of them. 5. Approach the wounded soldier, a flare will then be lit to signal medical air transport. This mission has 5 different possible locations.' from '' to 'A kotonáink egyike rutin járőr misszión vett részt amikoris csapdába csalták ismeretlen számú támadók ismeretlen okból. Súlyosan megsérült és eszméletlenül fekszik a jeepje mellett. A te küldetésed sorrendben: 1. A sérült katona helye meg lesz jelölve a térképeden. Vedd az irányt arra. 2. NE közelítsd meg a sérült katonát, mivel úgy gondoljuk hogy ez az amit akarnak. 3. Keress támadókat a távolból, ideális lenne egy távcsöves puskát használni. 4. Likvidáld a támadókat, valószínűleg 2 van. 5. Közelítsd meg a sérült katonát, egy fáklyával jelezd a légi mentőknek a helyet. Ennek a missziónak 5 különböző helylehetősége van.'.
[6-8-2018] [19:07:30] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'This vehicle doesn't support paintjobs.' from '' to 'Este vehiculo no soporta trabajos de pintura.'.
[6-8-2018] [19:07:00] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to '¡Has completado un reto diario de ganar %s duelos!'.
[6-8-2018] [18:00:04] Faith|AFK (Max1) submit a 'ar' translation of '%s has unsacked you from police/ military job.' from '' to '%s قام بفصلك من مهنة الشرطة / العسكرية'.
[6-8-2018] [13:52:22] Server Script added new text to translate: '%s has unsacked you from police/ military job.'.
[6-8-2018] [12:13:46] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of robbing %s houses!' from '' to 'Befejezted a "rabolj ki %s házat" napi kihívást!'.
[6-8-2018] [12:13:20] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to 'Befejezted a "lőjj %s golyót" napi kihívást!'.
[5-8-2018] [22:17:31] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You have 1 hour of VIP left. Press F7 to buy more.' from 'У Вас остался 1 час VIPа. Купите ещё через панель F7..' to 'У Вас остался 1 час VIPа. Купите ещё через панель F7.'.
[5-8-2018] [22:16:59] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You have 1 hour of VIP left. Press F7 to buy more.' from 'У Вас остался 1 час VIPа. Купите ещё в интерфейсе F7.' to 'У Вас остался 1 час VIPа. Купите ещё через панель F7..'.
[5-8-2018] [22:13:58] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You have 1 hour of VIP left. Press F7 to buy more.' from 'У Вас остался 1 час VIPа. Нажмите F7 чтобы купить ещё.' to 'У Вас остался 1 час VIPа. Купите ещё в интерфейсе F7.'.
[5-8-2018] [21:41:04] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'Je kunt je baan niet veranderen dichtbij een rebel!'.
[5-8-2018] [21:40:27] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'This vehicle doesn't support paintjobs.' from '' to 'Dit voertuig ondesteunt geen paintjobs.'.
[5-8-2018] [20:49:21] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s has placed a Mystery Box. Go find where it is and what is inside it!' from '%s разместил таинственную коробку. Иди найди где она и что у нее внутри!' to '%s разместил таинственную коробку. Найди её и узнай, что внутри!'.
[5-8-2018] [20:08:07] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Match full word' from '' to 'تطابق الكلمة كاملة'.
[5-8-2018] [15:07:12] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Good job! You have answered the trivia first and won $5,000!' from '' to 'Szép munka! Te válaszoltál elsőként a triviumra és $5,000 a nyereményed!'.
[5-8-2018] [15:01:18] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Good job! The police could not be called! You have %s seconds before the police realizes the store is getting robbed!' from '' to 'Szép munka! A rendőrséget nem riasztották! Van %s másodperced amíg a rendőrség tudomást szerez a rablásról!'.
[5-8-2018] [14:59:05] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Get your following ped nearer to you!' from '' to 'Hozd a téged követő botot közelebb magadhoz!'.
[5-8-2018] [14:58:03] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Get song name' from '' to 'Zenefelismerés'.
[5-8-2018] [14:56:46] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Get a ped to this marker to rescue!' from '' to 'Hozz egy botot ebbe a jelbe az ellátáshoz!'.
[5-8-2018] [14:55:34] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'GPS waypoint may not show correctly as you are out of the map' from '' to 'A GPS útvonala nem biztos hogy pontosan jelenik meg, ugyanis a térképen kívűl vagy.'.
[5-8-2018] [14:54:37] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'GPS waypoint may not show correctly as the location marked is out of the map' from '' to 'A GPS helymegjelölése nem biztos hogy pontos ugyanis a kijelölt terület a térképen kívül van.'.
[4-8-2018] [17:02:23] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Match full word' from '' to 'Całe słowa'.
[4-8-2018] [16:45:53] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to 'لقد أكملت التحدي اليومي بفوز %s مبارزات!'.
[4-8-2018] [13:34:49] [H]Chilo added new text to translate: 'Match full word'.
[3-8-2018] [23:46:58] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie wygrania %s pojedynków!'.
[3-8-2018] [20:15:06] 1337#sWift|AFK (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your bike skill is now at %s/1000.' from 'Ваш навык велосипедной езды теперь %s/1000.' to 'Ваш навык водителя мотоцикла теперь %s/1000.'.
[3-8-2018] [17:24:42] [CIT]MaXenon|FFH (MaXenonTR) submit a 'tr' translation of 'This vehicle doesn't support paintjobs.' from '' to 'Bu araç özel boyaları desteklemiyor.'.
[3-8-2018] [17:23:13] [CIT]MaXenon|FFH (MaXenonTR) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıkla. ' to 'Oynatmak için bir radyo istasyonunun üzerine tıklayın. '.
[3-8-2018] [17:06:05] Server Script added new text to translate: 'You have completed a daily challenge of winning %s duels!'.
[3-8-2018] [14:39:09] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'This vehicle doesn't support paintjobs.' from '' to 'هذه المركبة لا تدعم طلاء السيارات.'.
[2-8-2018] [22:59:43] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This vehicle doesn't support paintjobs.' from '' to 'Ten pojazd nie obsługuje malowań.'.
[2-8-2018] [21:36:45] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'How to bind? If you're going to bind a specific key, make sure all arguments are entered. Example: '/bind z qs turfs'. Now after pressing 'Z', it will output the current turfs you have managed to take in the server.' from '' to 'Hogy kell bindelni? Ha 'bindelni' akarsz egy kiválasztott betűt, győződj meg róla hogy mindent helyesen írtál-e. Például: '/bind z qs turfs'. Ezután ha lenyomod a 'Z' betűt, akkor megjeleníti az összes eddig elfoglaltt területedet a szerveren.'.
[2-8-2018] [21:32:08] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hit Target (kill for cash)' from '' to 'Hit Célpont (öld meg pénzért)'.
[2-8-2018] [21:30:55] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hire a guard ped' from '' to 'Bérelni egy örző botot'.
[2-8-2018] [21:30:06] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hijack this car' from '' to 'Lopd el ezt az autót'.
[2-8-2018] [21:29:55] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Hijack cars delivered' from '' to 'Lopott autók leszállítva'.
[2-8-2018] [21:26:50] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Having a ped that is following you for 2 minutes is unacceptable!' from '' to 'Egy botot ami 2 percig követ téged nem tolerálható!'.
[2-8-2018] [21:25:06] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Have a ped from the dead peds to interrogate and then, take him to this marker!' from '' to 'Szerezz egy botot a halott botok közül a kihallgatáshoz, aztán hozd ebbe a jelzésbe!'.
[2-8-2018] [20:33:26] Server Script added new text to translate: 'This vehicle doesn't support paintjobs.'.
[2-8-2018] [13:56:19] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Can't change job near a rebel!' from 'Bir isyancının yakındayken meslek değiştirilemez!' to 'Bir isyancının yakınındayken meslek değiştirilemez!'.
[2-8-2018] [11:36:17] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'رؤساء الشرطة/رؤساء المجرمين بإمكانهم بدء العد التنازلي للشرطة الذي يظهر في وسط الشاشة الخاصة بك. ضبط هذا كـ 'نعم' لكي تراها، أو 'لا' لكي لا تراها.'.
[2-8-2018] [11:34:07] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'رؤساء الشرطة بإمكانهم بدء عد تنازلي للشرطة الذي يظهر في وسط الشاشة الخاصة بك. ضبط هذا على 'نعم' لكي تراها، أو 'لا' لكي لا تراها.'.
[2-8-2018] [11:31:32] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Toggle Team Countdown' from '' to 'تفعيل العد التنازلي الخاص بالفريق'.
[2-8-2018] [11:31:20] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'تفعيل العد التنازلي للشرطة'.
[2-8-2018] [11:26:26] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'صوت الحلقة (قم بتشغيله مراراً وتكراراً)'.
[2-8-2018] [11:24:35] [1337]Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to 'تم إزالة %s من فريق رؤساء الدولة.'.
[1-8-2018] [22:10:29] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Komisarze policji/Szefowie przestępców mogą rozpocząć odliczanie drużynowe, które pojawia się na środku ekranu. Ustaw to na 'Yes' aby je wyświetlać lub na 'No' aby nie wyświetlać.'.
[1-8-2018] [22:09:44] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Toggle Team Countdown' from '' to 'Odliczanie drużynowe'.
[1-8-2018] [22:09:24] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to 'Pomyślnie usunięto %s z Urzędników Stanowych'.
[1-8-2018] [22:08:59] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to 'Nie możesz przydzielić pracy graczowi znajdującemu się w pojeździe'.
[1-8-2018] [22:08:35] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'Nie możesz zmienić pracy, gdy w pobliżu znajduje się rebeliant!'.
[31-7-2018] [18:27:12] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Disable Arabic' from 'Arapçayı deaktif hale getir' to 'Arapçayı Devre Dışı Bırak'.
[31-7-2018] [18:25:51] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You must first pass the 'Safe Online Banking' course in '/courses'.' from 'Siz önce /courses de 'Güvenli Çevrimiçi Bankacılık' dersini geçmek zorundasınız.' to 'Bu komutu kullanabilmek için öncelikle /courses bölümündeki 'Safe Online Banking' isimli kursu geçmek zorundasınız.'.
[31-7-2018] [18:22:43] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Your %s is being hidden as you're far away from it.' from 'Sizin %s isimli aracınız gizlendi, çünkü ondan uzaklaştınız.' to '%s isimli aracınız gizlendi, çünkü ondan çok uzaklaştınız.'.
[31-7-2018] [18:20:59] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'Bir isyancının yakındayken meslek değiştirilemez!'.
[31-7-2018] [18:20:33] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Toggle Team Countdown' from '' to 'Takım Geri Sayımını Göster'.
[31-7-2018] [18:20:08] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to 'Araç içindeki oyuncuya meslek atanamaz.'.
[31-7-2018] [18:19:19] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Police Chief veya Criminal Boss olan oyuncular ekranın tam ortasında çıkan bir geri sayım yapabilir. Eğer yapılan geri sayımı görmek istiyorsanız bu seçeneği 'Yes', istemiyorsanız 'No' yapın.'.
[31-7-2018] [18:16:28] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to '%s başarıyla State Official ekibinden çıkarıldı.'.
[31-7-2018] [17:54:00] TM|Panda1341-T added new text to translate: 'Police Chiefs/Criminal Boss can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.'.
[31-7-2018] [17:52:25] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Los Police Chiefs pueden empezar una cuenta regresiva policial que aparece en el medio de tu pantalla. Configura esto a 'Yes' para verlo, o 'No' para no verlo.'.
[31-7-2018] [17:49:16] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Successfully removed %s from State Official Team.' from '' to '%s removido satisfactoriamente del equipo de State Official.'.
[31-7-2018] [17:47:35] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'El jugador objetivo no esta en la dimensión principal.'.
[31-7-2018] [17:45:33] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to '¡Has completado un reto diario de ganar %s crónicas!'.
[31-7-2018] [17:44:11] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to '¡No puedes asignar trabajo cuando un jugador esta adentro de un vehículo!'.
[31-7-2018] [17:43:36] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to '¡No puedes cambiar de trabajo cerca de un rebelde!'.
[31-7-2018] [16:14:41] [CIT]Vampire|TSF added new text to translate: 'Successfully removed %s from State Official Team.'.
[31-7-2018] [15:45:17] 1337#OldKiller (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'Нельзя изменить работу возле повстанца!'.
[31-7-2018] [15:41:57] 1337#OldKiller (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'This queue is full.' from '' to 'Эта комната заполнена.'.
[31-7-2018] [14:43:08] KLM-EC|kiksho (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Can't assign job when player is inside a vehicle' from '' to 'لايمكن توظيف الاعب عندما يكون بداخل مركبة'.
[31-7-2018] [14:43:07] TRG|Neforty added new text to translate: 'Toggle Team Countdown'.
[31-7-2018] [14:41:36] KLM-EC|kiksho (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Can't change job near a rebel!' from '' to 'لايمكن تغيير المهنة بالقرب من متمرد!'.
[31-7-2018] [09:43:23] Server Script added new text to translate: 'Can't assign job when player is inside a vehicle'.
[31-7-2018] [09:42:23] Server Script added new text to translate: 'Can't change job near a rebel!'.
[31-7-2018] [04:32:56] Akram{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to '%s kez günlem kazanma günlük görevini tamamladınız!'.
[31-7-2018] [04:32:34] Akram{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.' from '' to 'Bu hikaye iptal edildi çünkü ana ekipten çok fazla üye öldü.'.
[31-7-2018] [04:32:05] Akram{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Sesi Tekrarla '.
[31-7-2018] [04:31:05] Akram{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Polis şefleri bir polis geri sayımı başlatabilir ki bu da ekranınızın ortasında gözükür. Görmek için 'Evet'i seçin, görmemek için ise 'Hayır'ı. '.
[31-7-2018] [04:30:11] Akram{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Polis Geri Sayımını Başlat'.
[30-7-2018] [21:44:27] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Toggle Police Countdown' from '' to 'Odliczanie Policji'.
[30-7-2018] [21:44:21] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Komisarze policji mogą rozpocząć odliczanie na środku twojego ekranu. Ustaw to na 'Yes' aby wyświetlać odliczanie lub na 'No' aby go nie wyświetlać.'.
[30-7-2018] [21:43:33] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Zapętl (powtarzaj utwór)'.
[30-7-2018] [21:43:10] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie ukończenia %s kronik!'.
[30-7-2018] [18:09:03] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different criminals!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, убив %s разных криминалов!'.
[30-7-2018] [18:08:45] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different cops!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, убив %s разных копов!'.
[30-7-2018] [18:08:29] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s criminals in heists!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, убив %s криминалов на Хеистах!'.
[30-7-2018] [18:07:55] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s cop(s) in heist!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, убив %s копов на Хеистах!'.
[30-7-2018] [18:07:23] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of healing %s players!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, вылечив %s игроков!'.
[30-7-2018] [18:06:39] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of fixing %s abanonded vehicles!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, починив %s сломанных машин!'.
[30-7-2018] [18:05:41] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, выстрелив %s пуль!'.
[30-7-2018] [18:04:03] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, найдя %s таинственных коробок за цивилиана.!'.
[30-7-2018] [18:01:55] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s packs as a delivery man!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, доставив %s грузов за курьера!'.
[30-7-2018] [18:01:08] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s packages as a trucker!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, доставив %s грузов за дальнобойщика!'.
[30-7-2018] [18:00:14] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s briefcases!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, доставив %s кейсов!'.
[30-7-2018] [17:59:02] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of capturing %s turfs!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, захватив %s турф!'.
[30-7-2018] [17:57:50] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of being online for %s hours!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, пробыв в игре %s часов!'.
[30-7-2018] [17:57:34] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of being jailed %s times!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, побыв в тюрьме %s раз!'.
[30-7-2018] [17:56:42] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of attending %s riot(s)!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, посетив бунт %s раз!'.
[30-7-2018] [17:56:15] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of arresting %s different criminals!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, аррестовав %s разных криминалов!'.
[30-7-2018] [17:55:56] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s state official quizzes!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, ответив на вопросы от State Official %s раз!'.
[30-7-2018] [17:55:32] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of answering %s maths trivia!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, решив пример %s раз!'.
[30-7-2018] [17:45:54] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'The most wanted player online is %s with %s wanted points.' from 'Самый разыскиваемый игрок в сети это %s с %s очков розыска.' to 'Самый разыскиваемый игрок в сети - это %s с %s очков розыска.'.
[30-7-2018] [12:38:19] [CIT]Dredd#DoM (Dredd) submit a 'el' translation of 'The body has been photographed and sent to the morgue.' from '' to 'Η σορόςι φωτογραφήθηκε και στάλθηκε στο νεκροτομείο.'.
[30-7-2018] [12:37:32] [CIT]Dredd#DoM (Dredd) submit a 'el' translation of 'The body hasn't been photographed yet.' from '' to 'Η σορός δεν έχει φωτογραφηθεί ακόμη.'.
[30-7-2018] [12:35:57] [CIT]Dredd#DoM (Dredd) submit a 'el' translation of 'Static' from '' to 'Στατικό'.
[30-7-2018] [12:35:37] [CIT]Dredd#DoM (Dredd) submit a 'el' translation of 'Showing %s / %s actions' from '' to 'Προβολή %s / %s ενεργειών'.
[30-7-2018] [12:35:22] [CIT]Dredd#DoM (Dredd) submit a 'el' translation of 'Showing 0/0 actions' from '' to 'Προβολή 0/0 ενεργειών'.
[30-7-2018] [12:35:17] [CIT]Dredd#DoM (Dredd) submit a 'el' translation of 'Showing 0 actions' from '' to 'Προβολή 0 ενεργειών'.
[30-7-2018] [11:50:16] [CIT]Coolit3 (Cupa) submit a 'ar' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!' from '' to 'لقد أكملت التحدي اليومي بقيامك بالفوز في %s قصة تاريخية!'.
[30-7-2018] [05:57:03] Akram{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of '400+ Ping: Walk only' from '400+ Ping: Sadece yürümek' to '400+ Ping: Sadece yürüyebilirsin'.
[30-7-2018] [00:21:08] SCPO-Royal*USNS (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press M to warp to Ammu-Nation, where you can purchase weapons. You can find these stores by searching for the gun blip in F11. Buy a weapon under 40K and make sure to buy ammo for it' from '' to 'Az M megnyomásával a fegyverbolthoz portálsz, ahol fegyvereket vásárolhatsz. Ezek a boltok az F11 térképén egy kis fegyver ikonnal lettek megjelölve. Vásárolj egy fegyvert 40 ezer alatt és győződj meg arról hogy lőszert is veszel bele.'.
[29-7-2018] [20:28:09] Server Script added new text to translate: 'You have completed a daily challenge of winning %s chronicles!'.
[29-7-2018] [18:16:33] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You can't lock your vehicle because it is too damaged.' from '' to 'Ne moreš zakleniti tvojega vozila, ker je vozilo preveč uničeno.'.
[29-7-2018] [18:15:23] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You need to wait %s second(s) before you can throw another airbomb.' from '' to 'Moraš počakati %s sekund preden lahko spet vržeš bombo.'.
[29-7-2018] [18:14:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You can rent this car show area for 1 hour at the price of 100,000$ through this panel. You can press 'N' to open utilities panel. Remember that being the owner of the carShow area doesn't allow you to disrespect server's rules neither stream illegal or disturbing stuff. Renting this area only to keep it occupied without hosting an actual car show will get you punished for Disruptive Behaviour.' from '' to 'Lahko najameš to carshow območje za eno uro z ceno 100,000$ skozi to okono. Lahko pritisneš 'N', da odpreš okno orodij. Zapomni si, tudi če si lastnik carshow območja ne smeš predvajati prepovedanih ali smotljihiv zvokov/videov. Najem tega območja je samo zato, da je zaseden, če ne vodiš resničnega carshowa boš bil kaznovan za Zmotljivo Obnašanje.'.
[29-7-2018] [18:09:34] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This is a free streaming area, use /setvideoid <youtube vid ID>' from '' to 'To je območje brezplačnega predvajanja, uporabi /setvideoid <ID youtube videa>'.
[29-7-2018] [17:18:25] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s packs as a delivery man!' from '' to 'Você completou um desafio diário de entregar %s pacotes como entregador!'.
[29-7-2018] [17:16:41] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military by long-range shot!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s unidades de militares diferentes por tiro de longo alcance!'.
[29-7-2018] [17:15:21] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of fixing %s abanonded vehicles!' from '' to 'Você completou um desafio diário de consertar %s veículos abandonados!'.
[29-7-2018] [17:14:49] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different militaries!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s militares diferentes!'.
[29-7-2018] [17:13:57] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters by long-range shot!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s gangsters diferentes por tiro de longo alcance!'.
[29-7-2018] [17:12:21] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s briefcases!' from '' to 'Você completou um desafio diário de entregar %s pastas!'.
[29-7-2018] [17:11:38] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s unidades diferentes de militares!'.
[29-7-2018] [17:11:16] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s armed robberies!' from '' to 'Você completou um desafio diário de ganhar %s assaltos à mão armada!'.
[29-7-2018] [17:10:29] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of arresting %s different criminals!' from '' to 'Você completou um desafio diário de prender %s criminosos diferentes!'.
[29-7-2018] [17:10:03] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to 'Você completou um desafio diário de disparar %s balas!'.
[29-7-2018] [17:09:24] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of rescuing %s peds!' from '' to 'Você completou um desafio diário de resgatar %s pedestres!'.
[29-7-2018] [17:08:15] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Você completou um desafio diário de encontrar %s caixas misteriosas como um civil!'.
[29-7-2018] [17:07:29] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s gangsters diferentes.'.
[29-7-2018] [17:04:42] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You've respawned successfully. %s lives left out of %s.' from '' to 'Você respawned com sucesso. %s vidas de %s.'.
[29-7-2018] [17:03:44] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s gangsters diferentes na DM!'.
[29-7-2018] [17:03:13] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different rebels!' from '' to 'Você completou um desafio diário de matar %s rebeldes diferentes!'.
[29-7-2018] [17:02:40] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Placed in a queue with '%s' key. Tell your friends to enter the same key to join together.' from '' to 'Colocado em uma fila com a chave '%s'. Diga a seus amigos para digitar a mesma chave para se unirem.'.
[29-7-2018] [17:01:37] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.' from '' to 'A história foi cancelada porque muitos membros da equipe foram mortos.'.
[29-7-2018] [17:01:05] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'Você só pode fazer um assalto à mão armada a cada %s segundos. Você tem %s segundos restantes para poder roubar novamente.'.
[29-7-2018] [17:00:35] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'This option lets you enable or disable chronicles msuic. If you don't want to listen to chronicles music that can be quite interesting to listen when playing a chronicle, set this setting to 'No', set this setting to 'Yes' otherwise.' from '' to 'Esta opção permite ativar ou desativar música das crônicas. Se você não quiser ouvir músicas que possam ser muito interessantes para ouvir ao reproduzir uma crônica, defina essa configuração como 'No', defina essa configuração como 'Yes', caso contrário.'.
[29-7-2018] [16:57:21] Magneto (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.' from '' to 'Chefes de Polícia podem começar uma contagem regressiva da polícia que aparece no meio da tela. Defina isso como 'Yes' para vê-lo ou 'No' para não vê-lo.'.
[29-7-2018] [14:03:42] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Loop Sound (play it over and over again)' from '' to 'Repetir música (toca repetidamente)'.
[29-7-2018] [14:03:17] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'Não é possível recuperar um veículo por %s segundos depois de usar o transporte rápido.'.
[29-7-2018] [04:17:35] AFC~KrizZHD[ICE] added new text to translate: 'Loop Sound (play it over and over again)'.
[28-7-2018] [20:14:47] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vehicle is too damaged to deploy a barrel' from '' to '您的车辆太壞而无法部署桶'.
[28-7-2018] [20:13:51] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vehicle is too damaged to transport %s, repair it.' from '' to '您的车辆太壞而无法运送 %s,需要维修。'.
[28-7-2018] [20:13:20] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vehicle is too damaged to transport passengers, repair it.' from '' to '您的车辆太壞而无法运送乘客,需要维修。'.
[28-7-2018] [20:12:15] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If you punch while sprinting you can cause some exploits so here you can vote to stop the exploiting. If more players vote 'Yes' than 'No' that are currently in LV, punching while sprinting will be possible.' from '' to '您对偏好的投票仅适用于LV。 如果你在冲刺时揮拳,这可能會被濫用,所以你可以投票停止濫用。 如果 “赞成” 多於 “反對”,将能冲刺时揮拳。'.
[28-7-2018] [20:09:46] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. Instant weapon switching means that switching weapons is much faster, which can cause issues like desync exploits. If more players vote 'Yes' than 'No' that are currently in LV, weapons will instantly switch.' from '' to '您的投票仅适用于LV。 即时武器切换意味切换武器速度更快,或會导致异步濫用。 如果 “赞成” 多於 “反對”,武器将能於即时切换。'.
[28-7-2018] [20:06:07] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. Switch when aiming means that you can switch weapon without even letting go of aim. If more players vote 'Yes' than 'No' that are currently in LV, weapons will be switchable while aiming.' from '' to '您的投票仅适用于LV。 射擊中瞄准意味你可於射擊时瞄准武器,这可能會被濫用。 如果 “赞成” 多於 “反對”,武器将能於射擊时瞄准。'.
[28-7-2018] [20:05:55] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. Switch when aiming means that you can switch weapon without even letting go of aim. If more players vote 'Yes' than 'No' that are currently in LV, weapons will instantly switch.' from '' to '您的投票仅适用于LV。 射擊中瞄准意味你可於射擊时瞄准武器,这可能會被濫用。 如果 “赞成” 多於 “反對”,武器将能於射擊时瞄准。'.
[28-7-2018] [20:04:57] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. Switch when shooting means that you can switch weapon while shooting, this is probably exploitable. If more players vote 'Yes' than 'No' that are currently in LV, weapons will switchable while shooting.' from '' to '您的投票仅适用于LV。 射擊中切换意味你可於射擊时切换武器,这可能會被濫用。 如果 “赞成” 多於 “反對”,武器将能於射擊时切换。'.
[28-7-2018] [20:00:39] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'Zombotech runs many experiments from it's Tierra Robada research facility, there is a very large facility underground but you only need to provide security for the bit above ground. Many test subjects from our experiments escape so it's likely you'll spend all your time protecting the outside world from these failed experiments by killing the escaped zombies! The facility can be found just West of the desert airstrip / aeroplane graveyard.' from '' to '尸保特 (Zombotech) 于研究设施进行很多实验,其地下研究所规模相当庞大。不过,你需要做的就只是为公司之地面出入口提供保安服务。许多活体试验品都经已从实验室中逃脱。因此现在请你全力于这堆试验品丧尸走出地面出入口之前击杀他们来保护外界的安全! 该设施可以於沙漠机场 / 飞机墓地的西边找到。'.
[28-7-2018] [19:57:23] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] 15%% more pay as 'Miner'' from '' to '[第二装备格] “矿工” 工资高 15 %%'.
[28-7-2018] [19:56:18] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of '[DO NOT CRAFT THIS. IT HAS NO USE YET!] This item can be used in store robberies to drill into the cash register.' from '' to '[请勿製作此物品。 它暫没有用!]此项目可用于商店抢劫钻收银机。'.
[28-7-2018] [19:54:34] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'boost at' from '' to '提升'.
[28-7-2018] [19:54:24] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'delivered the clothes to Pull & Bear shop in State Official event and won %s' from '' to '在官方活动将衣服送到 Pull&Bear 并赢得 %s'.
[28-7-2018] [19:53:46] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won $%s' from '%s' to '在官方活动中将玻璃送到IKEA并赢得$%s'.
[28-7-2018] [19:52:59] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won $%s' from '在State Offical活动中运送玻璃到IKEA商店并可得到 $%s' to '%s'.
[28-7-2018] [19:52:22] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won %s' from '' to '在官方活动中将玻璃送到IKEA并赢得%s'.
[28-7-2018] [19:51:15] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'explosives packs' from '' to '炸药包'.
[28-7-2018] [19:51:04] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'found the mystery box placed by %s and got $%s' from '找到了神秘箱子里面的 %s 并得到 %s' to '找到%s放置的神秘盒子并获得$%s'.
[28-7-2018] [19:50:38] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'found the mystery box placed by %s and got %s' from '' to '找到%s放的神秘盒子并获得%s'.
[28-7-2018] [19:49:08] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'has deleted your help entry: %s' from '' to '您帮助条已删除: %s'.
[28-7-2018] [19:48:06] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'hit' from '' to '劑'.
[28-7-2018] [17:23:58] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Join %s hourly event now! Use %s to participate.' from '' to 'Jelentkezz a(z) %s eseményre most! Használd a(z) %s-t, hogy részt vegyél.'.
[28-7-2018] [17:21:40] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Head to the town. The destination point is on your radar.' from '' to 'Menj a városba. A célállomás a radarodon van.'.
[28-7-2018] [17:21:05] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Hourly Event is running already.' from '' to 'Az Órás Event már fut.'.
[28-7-2018] [17:20:22] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'Lennie kell %s-nak/nek, hogy ilyen akadályt tudj craftolni!'.
[28-7-2018] [17:19:01] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You are signed up for the next hourly event.' from '' to 'Feliratkoztál a következő órás eseményre.'.
[28-7-2018] [17:18:43] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You killed a rebel. %s rebels left out of %s.' from '' to 'Megöltél egy felkelőt. %s felkelő maradt a %s-ból/ből.'.
[28-7-2018] [17:17:56] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Suspect's House' from '' to 'Gyanúsított Háza'.
[28-7-2018] [17:17:45] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Sor / krónika elhagyása'.
[28-7-2018] [17:17:26] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Class Selection' from '' to 'Osztály Kiválasztása'.
[28-7-2018] [17:14:32] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You completed the mission successfully.' from '' to 'Sikeresen teljesítetted a küldetést.'.
[28-7-2018] [17:14:22] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Squad Chat Above Head' from '' to 'Osztag Chat Fej Felett'.
[28-7-2018] [17:14:11] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Teams Duel' from '' to 'Csoport Párbaj'.
[28-7-2018] [17:14:00] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To write a dynamic code you must add %s in front of every code. Example: You are in Idlewood and write: %sloc Output is: Idlewood' from '' to 'Hogy egy változó kódot írj, %s-t kell tenned minden kód elé. Példa: Idlewood-ban vagy és írd: %sloc Kimenet: Idlewood'.
[28-7-2018] [17:12:26] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Suspect Eliminated! Case Closed.' from '' to 'Gyanúsított Semlegesítve! Ügy Lezárva.'.
[28-7-2018] [17:11:52] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Minimum and Maximum Wanted Level' from '' to 'Minimum és Maximum Körözöttségi Szint'.
[28-7-2018] [17:11:28] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Press %s to know more information.' from '' to 'Nyomj %s-t, hogy több információt tudj meg.'.
[28-7-2018] [17:10:35] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You found the murder weapon! Press %s to open the Case File.' from '' to 'Megtaláltad a gyilkos fegyvert! Nyomj %s-t, hogy megnyisd az Esetfájlt.'.
[28-7-2018] [17:09:59] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Turned off daily challenges progress.' from '' to 'Napi kihívás folyamat kikapcsolva.'.
[28-7-2018] [17:09:50] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Turned on daily challenges progress.' from '' to 'Napi kihívás folyamat bekapcsolva.'.
[28-7-2018] [17:09:23] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Now search for clues nearby.' from '' to 'Most keress nyomokat a közelben.'.
[28-7-2018] [17:08:51] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features, with very complete descriptions. Try it now!' from '' to 'Egy teljes segítő rendszerünk van. Az F1 megnyomásával képes leszel megtalálni mindent a funkcióinkról teljes leírásokkal. Próbáld ki most!'.
[28-7-2018] [15:14:56] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'match!' from '' to '匹配!'.
[28-7-2018] [15:14:32] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'members to your radar.' from '' to '成员到您雷达上。'.
[28-7-2018] [15:13:50] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'not found in your list of allies, make sure it's exactly right!' from '' to '在你盟友名单找不到,请完全正确!'.
[28-7-2018] [15:13:02] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'of' from '' to '的'.
[28-7-2018] [15:12:48] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'of each drug' from '' to '每种药'.
[28-7-2018] [15:12:18] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'stars' from '' to '星'.
[28-7-2018] [15:12:02] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'was not found in any visible GUI grid.' from '' to '在可见的GUI任何网格中找不到。'.
[28-7-2018] [15:08:35] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'viewer.' from '' to '读者'.
[28-7-2018] [15:08:03] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'uploaded successfully' from '' to '上传成功'.
[28-7-2018] [15:07:40] KLM-VM|ThePenguinQUACK (HKPenguin) submit a 'zh_CN' translation of 'to' from '' to '去'.
[28-7-2018] [11:46:00] Chiefs|Burn-ES added new text to translate: 'Police Chiefs can start a police countdown which appears in the middle of your screen. Set this to 'Yes' to see it, or 'No' to not see it.'.
[28-7-2018] [08:51:41] SaHli77 added new text to translate: 'Toggle Police Countdown'.
[27-7-2018] [22:30:58] 1337|sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Defend the area for %s minutes to complete the robbery.' from 'Защитите область за %s минут чтобы закончить ограбление. ' to 'Защищайте область %s минуты, чтобы закончить ограбление. '.
[27-7-2018] [19:37:25] 1337|sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Custom personal skin on this skin turned off.' from 'Заказной персональный скин на данном скине был отключен.' to 'Заказной шейдер на данном скине был отключен.'.
[27-7-2018] [15:24:48] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'A hostage has been killed.' from '' to 'A túsz meg lett ölve.'.
[27-7-2018] [15:24:33] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Protect the President to escape, you have %s minutes. Kill all the criminals you face!' from '' to 'Védd meg az Elnököt, hogy megmeneküljön, %s perced van. Öld meg az összes bűnözőt, akivel találkozol!'.
[27-7-2018] [15:22:47] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've got %s drugs of %s.' from '' to '%s %s drogot kaptál.'.
[27-7-2018] [15:19:30] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'President can not enter vehicles as a driver.' from '' to 'Az elnök nem léphet be járművekbe sofőrként.'.
[27-7-2018] [15:18:59] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s is chosen to be a Detective.' from '' to '%s lett választva Detektívnek.'.
[27-7-2018] [15:18:39] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You got $%s for completeing a mechanic side mission!' from '' to '$%s-t kaptál a szerelő mellékküldetés teljesítéséért!'.
[27-7-2018] [15:17:53] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Csatlakoztál egy krónika sorhoz.'.
[27-7-2018] [15:17:18] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'A member from your squad has left/died.' from '' to 'Egy tag az osztagodból kilépett/meghalt.'.
[27-7-2018] [15:16:53] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You are already in an hourly event.' from '' to 'Már benne vagy egy órás eseményben.'.
[27-7-2018] [15:16:36] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This team is currently dueling, wait till duel ends' from '' to 'Ez a csoport jelenleg párbajozik, várd meg, hogy a párbaj érjen véget.'.
[27-7-2018] [15:16:02] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've joined Murder Mystery.' from '' to 'Csatlakoztál a Gyilkosság Rejtélyhez.'.
[27-7-2018] [15:15:32] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s has entered the chronicle queue.' from '' to '%s belépett a krónika sorba.'.
[27-7-2018] [15:14:43] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Press %s to hide ammunation GUI.' from '' to 'Nyomj %s-t, hogy elrejtsd az ammunation GUI-t.'.
[27-7-2018] [15:14:04] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Válassz egy sort a csatlakozáshoz.'.
[27-7-2018] [01:44:49] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Coordinates received. The commander is sending you a helicopter.' from '' to 'Coordenadas recebidas. O comandante está lhe enviando um helicóptero.'.
[27-7-2018] [01:24:28] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Infiltrate the location and eliminate all threats. Then radio for evac' from '' to 'Infiltre a localização e elimine todas as ameaças. Então use a rádio para evacuar'.
[27-7-2018] [01:22:59] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'The helicopter has arrived. Head for it and get out of here!' from '' to 'O helicóptero chegou. Vá em frente e saia daqui!'.
[27-7-2018] [01:20:58] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'CIT Chronicles is a feature where players can cooperate together or play alone through a variety of stories. Some stories are split up into chapters. Players can also invite their friends to play a chronicle by typing the same key in the "key" field. The 'type' column defines how many players are required for that chronicles such as 4 or solo. ' from '' to 'CIT Chronicles é um recurso em que os jogadores podem cooperar juntos ou jogar sozinhos através de uma variedade de histórias. Algumas histórias são divididas em capítulos. Os jogadores também podem convidar seus amigos para jogar uma crônica, digitando a mesma chave no campo "chave". A coluna 'tipo' define quantos jogadores são necessários para as crônicas, como 4 ou solo. '.
[27-7-2018] [01:09:56] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'A soldier from your squad has left/died so the chronicle is canceled.' from '' to 'Um soldado do seu esquadrão saiu/morreu, então a crônica foi cancelada.'.
[27-7-2018] [01:07:00] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You should be in any of these teams in order to play this story: %s' from '' to 'Você deve estar em qualquer uma dessas equipes para reproduzir esta história: %s'.
[27-7-2018] [01:05:39] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Você entrou na área de tumultos de criminosos.'.
[27-7-2018] [01:05:24] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to '%s adet doğru kelime yazma günlük görevini tamamladınız!'.
[27-7-2018] [01:04:41] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Watch out, many rebels have come out. Defend yourselves!' from '' to 'Dikkat, bir sürü isyancı ortaya çıktı. Kendinizi savunun!'.
[27-7-2018] [01:04:34] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'O alvo não está na dimensão principal.'.
[26-7-2018] [22:47:27] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Je hebt het criminele rellen gebied betreden.'.
[26-7-2018] [22:47:07] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'Doel speler is niet in de hoofd dimensie.'.
[26-7-2018] [18:55:37] DIR-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Player1,Player2,...' from '' to 'Igralec1,Igralec2,...'.
[26-7-2018] [12:45:18] [KGB]Vladimir (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have prevented %s from robbing a store.' from 'Вы предотвратили %s от ограбления магазина.' to 'Вы предотвратили ограбления магазина, убив %s .'.
[26-7-2018] [10:13:50] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'الاعب غير متواجد في العالم الأساسي.'.
[26-7-2018] [10:13:24] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'لقد دخلت إلى منطقة شغب المجرمين.'.
[26-7-2018] [05:31:12] |TSF|Tincho (Tencho) submit a 'es' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Has entrado en el area de rebelión de criminales.'.
[25-7-2018] [21:59:14] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've already sent a duel request to this team' from '' to 'Már elküldtél egy párbaj felkérést ennek a csapatnak'.
[25-7-2018] [21:58:35] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'The player must be in event dimension or the main dimension!' from '' to 'A játékos bizonyára egy esemény dimenzióban, vagy a fődimenzióban van!'.
[25-7-2018] [21:57:52] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Press %s to buy from this shop.' from '' to 'Nyomj %s-t, hogy vásárolj ebből a boltból.'.
[25-7-2018] [21:56:58] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You aren't playing a chronicle.' from '' to 'Jelenleg nem játszol krónikát.'.
[25-7-2018] [21:56:46] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'No event is running right now.' from '' to 'Jelenleg nem fut semmilyen esemény.'.
[25-7-2018] [21:56:29] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Lázadó bűnözők területére léptél.'.
[25-7-2018] [21:55:54] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Head to our base. The destination point is on your radar.' from '' to 'Vedd az irányt a bázisunk felé. A célállomás a radarodon van.'.
[25-7-2018] [21:55:17] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Mission: Rescue all people and extinguish all fires!' from '' to 'Küldetés: Mentsd meg az összes embert, és oltsd el az összes tüzet!'.
[25-7-2018] [21:54:29] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Stopped the current chronicle successfully.' from '' to 'Jelenlegi krónika sikeresen megállítva.'.
[25-7-2018] [21:53:28] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Car to be scrapped' from '' to 'Autók, amiket szét kell szedni'.
[25-7-2018] [21:53:17] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You can throw another bomb in %s seconds' from '' to '%s másodperc múlva dobhatsz le másik bombát'.
[25-7-2018] [21:52:39] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'To zoom in and out use the mouse wheel.' from '' to 'Hogy közelíts és távolíts, hasznádt az egér görgőt'.
[25-7-2018] [21:51:33] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Show Law Chat' from '' to 'Rendőr Chat Megjelenítése'.
[25-7-2018] [21:50:58] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Unit Chat Above Head' from '' to 'Egység Chat Fej Felett'.
[25-7-2018] [21:50:47] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Enable Chronicles Music' from '' to 'Krónikák Zenéjének Engedélyezése'.
[25-7-2018] [21:26:25] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Wkroczyłeś na teren zamieszek.'.
[25-7-2018] [21:26:17] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'Gracz nie znajduje się w głównym wymiarze.'.
[25-7-2018] [20:16:46] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Caution: LV is full of experienced exploiters so as a new player you will die a lot.' from 'Uyarı: LV bir çok deneyimli ve usta oyuncularla dolu. Yeni bir oyuncu olarak sürekli ölebilirsiniz.' to 'Uyarı: LV birçok deneyimli ve usta oyuncularla dolu. Yeni bir oyuncu olarak sürekli ölebilirsiniz.'.
[25-7-2018] [20:16:23] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Typing challenge' from 'Yazma yarışması' to 'Yazışma düellosu'.
[25-7-2018] [20:12:32] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You made $%s from today's typing challenge.' from 'Bugünün yazma yarışmasından $%s kazandın.' to 'Bugünün yazışma düellosundan $%s kazandınız.'.
[25-7-2018] [20:07:38] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Play chronicle' from '' to 'Günlem oynat'.
[25-7-2018] [20:06:47] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'Her %s saniyede yalnızca bir kez silahlı soygun yapabilirsiniz. Tekrar silahlı soygun yapabilmek için %s saniyeniz kaldı.'.
[25-7-2018] [20:05:42] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Target player isn't in main dimension.' from '' to 'Hedef oyuncu ana boyutta değil.'.
[25-7-2018] [20:04:58] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Suçluların isyan alanına girdiniz.'.
[25-7-2018] [20:04:41] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have entered criminals riot area, stay in this area to gain wanted level.' from 'Siz criminallerin isyan alanına girdiniz, aranma seviyenizi artırmak için burada kalın.' to 'Suçluların isyan alanına girdiniz, aranma seviyenizi artırmak için burada kalın.'.
[25-7-2018] [20:03:59] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'Soyguna dönmek için %s saniyeniz var.'.
[25-7-2018] [09:47:13] ks3r (sWift) submit a 'ru' translation of 'Use Repair Kit' from 'Используйте ремонтный набор' to 'Исп. ремонтный набор'.
[25-7-2018] [06:25:08] ks3r (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'У Вас есть %s секунд, чтобы вернуться к ограблению.'.
[25-7-2018] [06:23:43] ks3r (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have entered criminals riot area.' from '' to 'Вы вошли на территорию криминального бунта.'.
[25-7-2018] [06:22:23] ks3r (sWift) submit a 'ru' translation of 'You are already in an hourly event.' from '' to 'Вы уже на ежечасовом событии.'.
[24-7-2018] [21:58:53] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Total successful bankrobs: ' from '' to 'Összes sikeres bankrablás:'.
[24-7-2018] [18:42:20] Server Script added new text to translate: 'You have entered criminals riot area.'.
[24-7-2018] [04:29:46] BoB (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have sms muted %s, they can not send you SMS anymore. To unmute, do /smsmute %s' from 'Вы приглушили %s, они не смогут больше отправлять Вам SMS. Чтобы разрешить им писать Вам SMS снова, напишите /smsmute %s' to 'Вы приглушили %s, он(а) не смогут больше отправлять Вам SMS. Чтобы разрешить ему/ей писать Вам SMS снова, напишите /smsmute %s'.
[24-7-2018] [03:33:32] BoB|AFK (sWift) submit a 'ru' translation of 'You've respawned successfully. %s lives left out of %s.' from '' to 'Вы были зареспавнены. Осталось %s из %s жизней.'.
[23-7-2018] [19:09:32] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You can increase your maximum FPS (frames per second) from 36 up to a maximum of 100. We recommend you DO NOT have it higher than 45 else you will suffer from various GTA bugs including: not being able to take off in a skimmer, animation bugs, not being able to swim fast and losing health when climbing over some objects.' from '' to 'Ti lahko zvišaš tvoj maksimum FPS (slike na sekundo) od 36 do največ 100 FPS-ja. Priporočamo ti, da ne nastaviš višje kot 45 drugače boš trpel od različnih GTA bugov vključno z: ne boš mogel vzleteti z Skimmerjem, animation bugov, ne boš mogel hitro plavati in izgubljaš HP ko plezaš čez določene objekte.'.
[23-7-2018] [19:03:35] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Setting this to 'No' means that only CITbook friends, staff members, squad and group members can mark you on their map with a blip. You might want to disable this if someone is repeatedly finding you and harassing you.' from '' to 'Če nastaviš to na 'Ne' pomeni, da te lahko samo CITBook prijatelji, člani staff ekipe in člani skupine označijo na njihovi mapi z znakom. Mogoče boš želel izklopiti to opcijo, če te kdo zasleduje.'.
[23-7-2018] [19:01:26] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'A wedding ring for getting married. Both players who want to get married need a wedding ring. Then you will need to use /marry PlayerName to send proposal and use /marryconfirm PlayerName to accept a proposal.' from '' to 'Poročni prstan za poroko. Oba igralca, ki se želita poročiti morata imeti poročni prstan. Potem pa moraš napisati /marry ImeIgralca, da zaprosiš in uporabi /marryconfirm ImeIgralca, da spremješ zaprosilo.'.
[23-7-2018] [18:59:26] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Vehicle damaged! Are you sure you want to sell your %s for 95%% of what it cost?' from '' to 'Vozilo ranjeno! Če si prepričan da želiš prodati tvoj %s za 95%% od prve cene?'.
[23-7-2018] [18:58:38] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Successfully marked %s in your radar as black and red icon. Double click again to unmark.' from '' to 'Uspešno označil %s na tvojem radarju z črno in belo ikono. Dvakrat klikni, da odstraniš označbo.'.
[23-7-2018] [17:38:17] 1337|sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Law' from 'Закон' to 'Полиция'.
[23-7-2018] [13:33:04] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Illegal trucking missions' from '' to 'Illegális kamionos küldetések'.
[23-7-2018] [13:32:26] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'Nem vagy sorban.'.
[23-7-2018] [13:32:12] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You've respawned successfully. %s lives left out of %s.' from '' to 'Sikeresen újraéledtél. %s élet maradt hátra a %s-ból/ből.'.
[23-7-2018] [13:31:41] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You don't have the bomb to plant.' from '' to 'Nincs bombád, amit lerakhatnál.'.
[23-7-2018] [13:31:31] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'This queue is full.' from '' to 'A sor tele van.'.
[23-7-2018] [13:31:07] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s elhagyta a krónika sorban állást.'.
[23-7-2018] [13:30:50] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s elhagyta a krónikát.'.
[23-7-2018] [13:30:37] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You have passed the robbery!' from '' to 'Sikeresen elvégezted a rablást!'.
[23-7-2018] [13:30:26] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Már benne vagy ebben a sorban.'.
[23-7-2018] [13:29:40] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Break into the Vault' from '' to 'Törj be a Menedékbe'.
[23-7-2018] [13:29:28] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'The drill has cooled down!' from '' to 'A fúró lehűlt!'.
[23-7-2018] [13:28:57] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Queue' from '' to 'Sorban áll'.
[23-7-2018] [06:06:26] 1337|sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Proceed to the crime scene displayed on your map.' from 'Перейдите к месту преступления, которое отображается на вашей карте.' to 'Проследуйте к месту преступления, которое отображается на вашей карте.'.
[23-7-2018] [01:36:08] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You don't own a business property!' from '' to 'У Вас нет бизнеса.'.
[23-7-2018] [01:35:21] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You can only use %s once every 5 seconds.' from '' to 'Вы можете использовать %s только раз в 5 секунд.'.
[23-7-2018] [01:34:34] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Your vote on preference only counts when in LV. If you punch while sprinting you can cause some exploits so here you can vote to stop the exploiting. If more players vote 'Yes' than 'No' that are currently in LV, punching while sprinting will be possible.' from '' to 'Ваше мнение учитывается только при нахождении в ЛВ. Использование удара с кулака на бегу в ЛВ создает некоторые эксплоиты, следовательно, выбрав "No", Вы сможете остановить эксплойтеров. Если больше игроков выберет "Yes", чем "No", станет возможно бить с кулака на бегу.'.
[23-7-2018] [01:30:02] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You killed a rebel. %s rebels left out of %s.' from '' to 'Вы убили повстанца. В живых осталось %s из %s повстанцев '.
[23-7-2018] [01:29:19] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'У Вас в распоряжении должно быть %s, чтобы скрафтить барьер! '.
[23-7-2018] [00:58:12] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'delivered the clothes to Pull & Bear shop in State Official event and won %s' from '' to 'доставил(а) одежду в магазин Pull & Bear (ивент от State Official) и получил(а) %s'.
[23-7-2018] [00:56:18] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have passed the robbery!' from '' to 'Вы завершили ограбление.'.
[23-7-2018] [00:55:52] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Other' from '' to 'Другие'.
[23-7-2018] [00:54:25] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'No change in benefits from last level.' from '' to 'Награда за повышение не предусмотрена.'.
[22-7-2018] [23:58:04] Server Script added new text to translate: 'Target player isn't in main dimension.'.
[22-7-2018] [20:56:45] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Invite to Unit' from 'Пригласить в бизнес' to 'Пригласить в Юнит'.
[22-7-2018] [20:32:51] |TSF|Tincho|AFK (Tencho) submit a 'es' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Clickea una estacion de radio para reproducir. ' to 'Clickea una estación de radio para reproducir. '.
[22-7-2018] [20:32:36] |TSF|Tincho|AFK (Tencho) submit a 'es' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to '¡Deberias tener por lo menos %s para fabricar esta barrera!'.
[22-7-2018] [20:30:48] |TSF|Tincho|AFK (Tencho) submit a 'es' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'Tienes %s segundos para volver al robo.'.
[22-7-2018] [20:30:17] |TSF|Tincho|AFK (Tencho) submit a 'es' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'Solo puedes ejecutar un armed robbery una vez cada %s segundos. Tienes %s segundos restantes antes de que puedas robar de nuevo.'.
[22-7-2018] [19:46:33] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'One per line, put the account names that can open this door or gate:' from '' to 'Eden na vsako črto, vstavi imena računo, ki lahko odprejo ta vrata:'.
[22-7-2018] [16:07:39] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'To be able to pickpocket other players, you must be a Criminal or Gangster. Also, the player that you're going to pickpocket should have more than $500,000 on hand, have over 24 hours of playtime and not be inside a safezone. 1) Press 'X'. 2) Click on the player that you're going to pickpocket. 3) Click on 'Pickpocket'. Once you have pickpocketed the player, you will receive the following: $5000 or 50 units of any drug. Pickpocketing gives 35 criminal reputation points. There is also a random chance you will get caught and not receive anything except a wanted level. Pickpocketing cops also instantly gives you a wanted level.' from '' to 'Če želiš biti žepar, moraš biti kriminalec ali gangster. Igralec, ki ga želiš obkrasti mora imeti pri sebi več kot $500,000, več kot 24 ur preigranega časa in ne sme biti v varni coni. 1)Pritisni 'X'. 2) Klikni na igralca, katerega boš obkral. 3) Pritisni na 'Pickpocket'. Ko si obkral igralca boš dobil naslednje: $5000 ali 50 komadov katerekoli droge. Biti Žepar ti da 35 kriminalskih prepoznavnostnih točk. Je tudi majhna možnost, da te ujamejo in ne dobiš nič razen wanted level-a.Kraja od policistov ti automatsko da wanted level.'.
[22-7-2018] [16:03:10] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'To work as Hunter you need to venture yourself into forests. Hunting Club owner will mark a specific area in the forest in which the animal was last seen. You need a Country rifle to kill animals. Remember to not go too near the animal and to not enter the area with vehicles or jetpacks, noise will scare animals away.' from '' to 'Če želiš delati kot Lovec moraš iti v gozd. Lastnik kluba Lovcov ti bo označil del gozda, kjer je bila žival nazadnje videna. Potrebuješ vaško puško, da ubiješ živali. Zapomni si, da ne greš preblizu živali in, da ne vstopiš v del gozda z vozili ali jetpackom, glas bo ustrašil živali.'.
[22-7-2018] [16:00:24] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Welcome to the football stadium! Use '/leavestadium' to leave!' from '' to 'Dobrodošel v nogometnem stadionu! Uporabi '/leavestadium', da zapustiš!'.
[22-7-2018] [15:59:51] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Being hurt in the last 10 seconds prevents you from exiting houses.' from '' to 'Ker si bil v zadnjih 10 sekundah ranjen, ne moreš zapustiti hiš.'.
[22-7-2018] [12:37:36] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Super Adverts are chat box lines that begin with (ADVERT)' from '' to 'Super Reklame so pogovorna okna, ki se začnejo z (ADVERT)'.
[22-7-2018] [12:36:43] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'A parachute for slowing you down when you're falling from a great height. Note: You can only have ONE of this item at a time.' from '' to 'Padalo, da te upočasni ko padaš z višine. Opomnik: Lahko imaš samo eno padalo.'.
[22-7-2018] [12:34:35] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of ' When scoring, the scorer team will receive a point also, you are able to reset the points. Points will be displayed every goal has been scored. Renting costs $%s' from '' to ' Ko pride do zadetka, bo ekipa, ki je gol zadela dobila točko, ti lahko ponastaviš točke. Točke bodo prikazane za vsak gol. Cena najema $%s'.
[22-7-2018] [12:33:28] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s: To see how many players in a specific team.' from '' to '%s: Da vidiš koliko igralcev je v določeni ekipi.'.
[22-7-2018] [12:32:29] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s: To close/open the stadium.' from '' to '%s: Da zapreš/odpreš stadion.'.
[22-7-2018] [12:31:41] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Key:' from '' to 'Ključ:'.
[22-7-2018] [12:31:03] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Custom Skin' from '' to 'Koža po meri'.
[22-7-2018] [12:30:50] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Account name: ' from '' to 'Ime računa:'.
[22-7-2018] [12:30:30] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Pritisni 'N' da naročiš sladoled.'.
[22-7-2018] [12:29:56] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'An order of drugs has been placed, make your way to Ocean Docks in Los Santos to set up the meet.' from '' to 'Naročilo za droge je bilo postavljeno, pojdi do Ocean Docks-a v Los Santos-u, da pripraviš srečanje-'.
[22-7-2018] [12:28:48] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you enable or disable main chat from appearing in your chatbox. Select 'Yes' to enable, select 'No' to disable. To use main chat: /main message here.' from '' to 'Ta opcija ti omogoča, da vklopiš ali izklopiš glavni chat (da se ti ne prikazuje v pogovoru). Izberi 'Ja' za vklop, izberi 'Ne' za izkop. Da uporabiš glavni chat: /main sporočilo tukaj.'.
[22-7-2018] [12:27:03] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'The football stadium is the place where you can host matches. You have a lot of features to do when you rent the stadium like you can freeze players who are in the stadium, throw the ball, kick any player in the stadium and more. Typing '/fbm h' will show you the possible commands and what you can do as a hoster. If you rented the stadium and left the server for 15 minutes, the stadium will be closed for someone else to rent. You are able to rent the stadium for an hour but if you rented it twice a day, you won't be able to rent it again in the same day. When throwing a ball, it'll spawn a vehicle which is caddy and participants are able to push the caddy by sawed-off gun to score a goal. Pushing the caddy to the opponent's goal will give the scorer team a point. You can create teams inside the stadium, the teams are red, blue and white. You can add players in any team you want. White is a team of spectators, double click on a player to move him to the white team. When scoring, the scorer team will receive a point also, you are able to reset the points. Points will be displayed every goal has been scored. Renting costs $%s' from '' to 'Nogometni stadion je mesto, kjer lahko imaš tekme. Ko najemeš stadion imaš veliko funkcij: lahko zamrzneš igralce, ki so v stadionu, vržeš žogo, odstraniš igralce iz stadiona in več. Če napišeš '/fbm h' boš videl seznam mogočih ukazov in kaj lahko narediš kot gostitelj. Če najameš stadion in zapustil strežnik za 15 minut, bo stadion zaprt in, ga bo lahko najel kdo drug. Ti lahko najameš stadion za eno uro, amapk če ga najemeš dvakrat na dan, ga neboš mogel najeti še enkrat v istem dnevu. Ko mečeš žogo se bo prikazalo vozilo, ki je Caddy in sodelujoči lahko porivajo vozilo z Sawed-off orožjem, da dosežejo gol. Porivanje Caddy-a v gol nasprotnika, bo dodelilo točko ekipi, ki je zadela. Lahko narediš ekipe v stadionu, ekipe so: rdeča, modra in bela. Lahko dodaš igralce v katerokoli ekipo hočeš. Bela je ekipa gledalcev, klikni dvakrat na igralca, da ga premakneš v belo ekipo. Ob zadetku, bo ekipa, ki je gol zadela dobila točko, ti lahko ponastaviš točke. Točke bodo prikazane ob vsakem zadetku. Cena najema je $%s'.
[22-7-2018] [12:17:30] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Help and Information' from '' to 'Pomoč in informacije'.
[22-7-2018] [12:17:21] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Red' from '' to 'Rdeča'.
[22-7-2018] [12:17:08] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Reach L10 Farmer.' from '' to 'Doseži L10 Kmet.'.
[22-7-2018] [08:31:28] ADV-Magneto[FBI] (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'All threats eliminated. Head to the roof and plant a flare.' from '' to 'Todas as ameaças eliminadas. Dirija-se ao telhado e plante uma chama.'.
[22-7-2018] [08:26:45] ADV-Magneto[FBI] (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Head to the town. The destination point is on your radar.' from '' to 'Vá para a cidade. O ponto de destino está no seu radar.'.
[22-7-2018] [08:26:03] ADV-Magneto[FBI] (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Head to our base. The destination point is on your radar.' from '' to 'Siga para nossa base. O ponto de destino está no seu radar.'.
[21-7-2018] [12:06:15] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s αποχώρησε από το χρονικό.'.
[21-7-2018] [12:06:05] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s αποχώρησε από την ουρά του χρονικού.'.
[21-7-2018] [12:05:43] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of '%s has entered the chronicle queue.' from '' to '%s μπήκε στην ουρά του χρονικού.'.
[21-7-2018] [12:05:13] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Placed in a queue with '%s' key. Tell your friends to enter the same key to join together.' from '' to 'Μπήκατε στην ουρά με το κλειδί '%s'. Πείτε στους φίλους σας να μπουν με το ίδιο κλειδί για να παίξετε μαζί.'.
[21-7-2018] [11:58:09] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Sending the coordinates to the commander.' from '' to 'Οι συντενταγμένες στέλνονται στον διοικητή.'.
[21-7-2018] [11:57:15] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Kills left to become hitman: ' from '' to 'Φόνοι που απέμειναν για να γίνεται πληρωμένος δολοφόνος:'.
[21-7-2018] [11:56:48] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Kill the President before he escapes, you have %s minutes. Kill the President!' from '' to 'Σκοτώστε τον Πρωθυπουργό πριν αποδράσει, έχετε %s λεπτά. Σκοτώστε τον!'.
[21-7-2018] [11:56:27] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Kill the President before he escapes. You have %s minutes to kill the President!' from '' to 'Σκοτώστε τον Πρωθυπουργό πριν αποδράσει. Έχετε %s λεπτά για να σκοτώσετε τον Πρωθυπουργό!'.
[21-7-2018] [11:56:00] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Kill the President!' from '' to 'Σκοτώστε τον Πρωθυπουργό!'.
[21-7-2018] [11:55:36] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Kind' from '' to 'Είδος'.
[21-7-2018] [11:55:25] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'A group of military personnels has been captured and held hostage somewhere in Fort Carson. Your mission is to infiltrate the town and eliminate all threats. Then send the coordinates to the commander so they can send out a rescue team. For the best experience, please turn off all music from mplayer and phone radio. Credits: Written by KhoaBui. Scripted by JaVa. Music by Daniel Beijbom.' from '' to 'Μία ομάδα από το προσωπικό του στρατού κρατείτε εχμάλωτη κάπου στο Fort Carson. Η αποστολή σας είναι να εισβάλετε στην πόλη και να σκοτώσετε όλους τους εχθρούς. Έπειτα, στείλτε τις συντενταγμένες στον διοικητή ώστε να στείλει μία ομάδα διάσωσης. Για την βέλτιστη εμπειρία, παρακαλούμε κλείστε την μουσική από το mplayer και το ραδιόφωνο του κινητού. Λίστα συντελεστών: Γραμμένο από τον KhoaBui. Σκηνικά από τον JaVa. Μουσική από τον Daniel Beijbom.'.
[21-7-2018] [11:51:37] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Location to take a job' from '' to 'Τοποθεσία δουλειάς'.
[21-7-2018] [11:51:19] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Leaving Hourly Event' from '' to 'Εγκαταλείπετε την Ωριαία Εκδήλωση'.
[21-7-2018] [11:50:58] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Εγκατάληψη ουράς / χρονικού'.
[21-7-2018] [11:50:49] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Leave' from '' to 'Εγκατάλειψη'.
[21-7-2018] [11:50:44] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Κατάταξη'.
[21-7-2018] [11:50:33] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Progress' from '' to 'Πρόοδος'.
[21-7-2018] [11:50:26] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Private Queue' from '' to 'Ιδιωτική Ουρά'.
[21-7-2018] [11:50:05] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Key:' from '' to 'Κλειδί:'.
[21-7-2018] [11:50:01] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Key' from '' to 'Κλειδί'.
[21-7-2018] [11:49:49] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Play a chronicle' from '' to 'Παίξτε ένα χρονικό'.
[21-7-2018] [11:49:41] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Play chronicle' from '' to 'Παίξτε χρονικό'.
[21-7-2018] [11:49:36] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Play chronicles' from '' to 'Παίξτε χρονικά'.
[21-7-2018] [11:48:48] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Κάντε κλικ σε ένα σταθμό ραδιοφώνου για να τον παίξετε. ' to 'Κάντε κλικ σε έναν σταθμό ραδιοφώνου για να τον παίξετε. '.
[21-7-2018] [11:48:32] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Clear List' from '' to 'Εκκαθάριση Λίστας'.
[21-7-2018] [11:48:22] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Chronicles Guide' from '' to 'Οδηγός Χρονικών'.
[21-7-2018] [11:48:16] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Chronicles' from '' to 'Χρονικά'.
[21-7-2018] [11:48:11] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Chronicle' from '' to 'Χρονικό'.
[21-7-2018] [11:48:06] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Επιλέξτε μία ουρά για να μπείτε.'.
[21-7-2018] [11:47:52] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Επιλέξτε ένα χρονικό για να το παίξετε.'.
[21-7-2018] [11:47:43] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Choose Alliance Nametag' from '' to 'Επιλέξτε Nametag Συμμαχίας'.
[21-7-2018] [11:47:25] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Chapters' from '' to 'Κεφάλαια'.
[21-7-2018] [11:47:21] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Chapter:' from '' to 'Κεφάλαιο:'.
[21-7-2018] [11:47:17] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Chapter' from '' to 'Κεφάλαιο'.
[21-7-2018] [11:46:46] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'Δεν μπορείτε να προσθέσετε την δουλειά του αστυνομικού σε αυτόν τον παίκτη γιατί αυτός έχει εκδιωχθεί από την αστυνομία!'.
[21-7-2018] [11:46:08] KLM-P|Zer0#UFN (Z3r0) submit a 'el' translation of 'CIT Chronicles is a feature where players can cooperate together or play alone through a variety of stories. Some stories are split up into chapters. Players can also invite their friends to play a chronicle by typing the same key in the "key" field. The 'type' column defines how many players are required for that chronicles such as 4 or solo. ' from '' to 'Τα χρονικά του CIT είναι ένα χαρακτηριστικό οπού οι παίκτες μπορούν να συνεργαστούν ή να παίξουν μόνοι τους μέσω μιας ποικιλίας από ιστορίες. Κάποιες ιστορίες είναι χωρισμένες σε κεφάλαια. Οι παίκτες μπορούν να προσκαλέσουν τους φίλους τους να παίξουν ένα χρονικό πληκτρολογώντας το ίδιο κλειδί στο πεδίο του "key". Η στήλη 'type' καθορίζει πόσοι παίκτες απαιτούνται για το χρονικό αυτό όπως 4 ή μόνος. '.
[20-7-2018] [20:36:12] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'A team named 'Terrorists' has to plant the bomb in the right place, they have to protect it to explode. Another team named 'Counter-Terrorists' has to defuse the bomb. If the bomb was defused, 'Counter-Terrorists' team would be the winner team. If the bomb was exploded, 'Terrorists' team would be the winner team.' from '' to 'Ekipa imenovana 'Terroristi' mora pripraviti bombo na pravo mesto, bombo morajo ščititi, da eksplodira. Druga ekipa 'Counter-Terroristi' morajo bombo izklopiti. Če je bomba izklopljena, so zmagovalci 'Counter-Terroristi'. Če bi bomba eksplodirala bi zmagala ekipa 'Terroristi'.'.
[20-7-2018] [20:33:47] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Event auto cancelled, Cz|TactiX'#77 disconnected.' from '' to 'Dogodek automatsko preklican, Cz|TactiX'#77 se je odjavil.'.
[20-7-2018] [20:33:04] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Due to spam, you can only send 45 messages per 2 minutes, wait %s minute(s).' from '' to 'Zaradi spama, lahko pošlješ samo 45 sporočil vsake 2 minute, počakaj %s minut(o).'.
[20-7-2018] [20:31:39] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'search' from 'Poišči' to 'poišči'.
[20-7-2018] [19:36:32] RCT-sWift[7331] (sWift) submit a 'ru' translation of '%s are the winner team of the %s event! The next event starts in 1 hour.' from '%s команда которая выиграла в %s! Следующее событие начинается через 1 час.' to '%s выиграли в %s! Следующее событие начинается через 1 час.'.
[20-7-2018] [17:28:00] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '[Maths]' from '' to '[Matematika]'.
[20-7-2018] [17:20:40] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '-- Job Description The role of the bus driver is to drive to various populous locations around the city. When you enter you will be given a stop to drive to, marked by a waypoint blip. When you arrive at the stop, you will be paid and then be given a new stop to drive to. Pick up players to earn additional cash. The bus stops will be given to you in a set order along a route. If your vehicle is too damaged, you will be unable to go to any more bus stops until you repair your vehicle. If you work long enough, you will be promoted, thus earning more pay. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Opis Poklica Vloga voznika avtobusa je, da voziš do različnih populiranih lokacij po mestu. Ko vstopiš boš dobil postajo, do katere moraš voziti, označena z blipom. Ko prispeš pri postaji, boš bil plačan in dobil novo postajo, do katere moraš voziti. Poberi igralce, da dobiš dodaten denar. Avtobusne postaje ti bodo dane v določenem vrstnem redu odvisno od poti (mestne/državne). Če je tvoje vozilo preveč uničeno, ne boš mogel iti naprej do postaj, dokler ne popraviš vozila. Če boš delal dovolj časa, boš prišel v višjo stopnjo in posledično dobil več denarja. -- Nivoji službe %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[20-7-2018] [17:14:22] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'An outbreak of a virus has been detected! %s people require medical treatment!' from '' to 'Izbruh virusa je bil zaznan! %s ljudi potrebuje zdravniško pomoč!'.
[20-7-2018] [16:32:04] CON-Faith|96[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'بإمكانك أن تعمل سطو مسلح مرة كل %s ثواني. أنت تملك %s ثواني متبقية قبل أن تتمكن من السرقة مرة أخرى.'.
[20-7-2018] [14:40:39] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'لديك %s ثانية فقط للرجوع إلى مهمة عملية السرقة.'.
[20-7-2018] [14:30:43] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Нажмите на радиостанцию для воспроизведения. ' to 'Выберите радиостанцию для прослушивания. '.
[20-7-2018] [12:22:04] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Ranglista'.
[20-7-2018] [12:20:57] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Play chronicles' from '' to 'Krónika Játszása'.
[20-7-2018] [12:20:35] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Kind' from '' to 'Fajta'.
[20-7-2018] [12:19:29] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Options' from '' to 'Opciók'.
[20-7-2018] [12:19:18] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Chapter' from '' to 'Fejezet'.
[20-7-2018] [12:19:08] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Clear List' from '' to 'Lista Törlése'.
[20-7-2018] [12:19:00] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Key' from '' to 'Kulcs'.
[20-7-2018] [12:18:54] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Hangerő:'.
[20-7-2018] [12:18:41] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'YouTube Link Másolása'.
[20-7-2018] [12:14:30] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Test New URL' from '' to 'Új URL Tesztelése'.
[20-7-2018] [12:14:08] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Other' from '' to 'Egyéb'.
[20-7-2018] [12:13:22] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Hang Gyorsaság:'.
[20-7-2018] [12:13:14] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Private Queue' from '' to 'Privát Sor'.
[20-7-2018] [12:12:58] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Leave' from '' to 'Elhagyás'.
[20-7-2018] [12:12:50] [BO]Trapsfall (Nattila99) submit a 'hu' translation of 'Song name:' from '' to 'Szám neve:'.
[19-7-2018] [23:04:11] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Look for the CJ Icon on your map, go there and get the vehicle. Once you've entered the driver seat you will be given another blip on your map where you will have to deliver the vehicle. The payment is based on the amount of criminals online. This is a competetive criminal task so you must be a Gangster: '/gangster' to do this mission.' from '' to 'Išči za CJ ikono na radarju, pojdi tam in vzemi vozilo. Ko vstopiš v vozniški sedež boš dobil novo oznako na radarju, kamor boš moral dostaviti avto. Plačilo je odvisno od števila kriminalcev, ki so prisotni. To je tekmovalno delo kriminalca, zato moraš biti Gangster: '/gangster' da začneš to misijo.'.
[19-7-2018] [23:01:12] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'The vault has already been drilled into, so you only recieved $1,000.' from '' to 'Ta sef je že bil zvrtan, zato si prejel samo $1,000.'.
[19-7-2018] [23:00:20] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You can only boost turf control by spraying graffiti every % minutes.' from '' to 'Kontrolo turfa lahko povečaš s tem, da sprejaš grafite samo vsakih % minut.'.
[19-7-2018] [22:59:20] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Delivery Man is a simple job, you'll only need to follow these steps to start making money: 1. Get a delivery vehicle. 2. Go to the blip placed in your radar. 3. Enter the yellow marker to get paid.' from '' to 'Delivery man je enostaven poklic, samo sledi tem korakom, da začneš pridobivati denar: 1. Dobi dostavno vozilo. 2. Pojdi do znaka na radarju. 3. Vstopi v rumen marker, da prejmeš denar.'.
[19-7-2018] [22:56:38] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves.' from '' to 'Vozniki tankov goriva so odgovorni, da vzdržujejo črpalke okoli San Andreasa, da so vedno polne za stranke. Vsemi svoj 'DFT Tank' in naloži gorivo v najblijži rafineriji. Potem pojdi do črpalke označene na mapi, da napolneš njihove rezerve.'.
[19-7-2018] [22:52:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Uporniki lahko napadajo samo Vojsko. Zavzeti turfi zunaj LV-ja in LS-ja so za Upornike in Vojsko. Zavzemanje in ščitenje teh turfov, ti bo dalo denar. Če imaš rad team deathmatch, je to zate.'.
[19-7-2018] [21:43:48] ADV-Magneto[FBI-CMF] (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'The advanced hummer has been broken for some reasons. Continue on foot.' from '' to 'O advanced hummer foi quebrado por alguns motivos. Continue a pé.'.
[19-7-2018] [20:37:03] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Show Police Dispatch Calls' from '' to 'Показывать оповещения диспетчера полиции'.
[19-7-2018] [20:36:42] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Enable State Officials Quiz Messages' from '' to 'Включить викторину от State Official'.
[19-7-2018] [20:36:05] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Hourly Event Alert' from '' to 'Опевещение о событии'.
[19-7-2018] [20:21:04] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'Możesz dokonać rabunku tylko raz na %s sekund. Pozostało %s sekund zanim będziesz mógł ponownie coś obrabować.'.
[19-7-2018] [20:20:38] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'Masz %s sekund na powrót do miejsca rabunku.'.
[19-7-2018] [17:24:58] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'Você tem %s segundos para voltar ao roubo.'.
[19-7-2018] [16:22:33] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.' from '' to 'Je kunt alleen een gewapende overvalen plegen elke %s seconden. Je moet nog %s seconden wachten voordat je weer een overval kunt plegen.'.
[19-7-2018] [16:21:33] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'CIT Chronicles is a feature where players can cooperate together or play alone through a variety of stories. Some stories are split up into chapters. Players can also invite their friends to play a chronicle by typing the same key in the "key" field. The 'type' column defines how many players are required for that chronicles such as 4 or solo. ' from '' to 'CIT Chronicles is een optie waar spelers samen kunnen werken of alleen te spelen door verschillende verhalen. Sommige verhalen zijn verdeeld in verschillende hoofdstukken. Spelers kunnen ook hun vrienden uitnodigen door de zelfde toets in het 'key' veld in te voeren. Het 'type' kolom definieert hoeveel spelers er nodig zijn voor de bepaalde Chronicles, zoals een duo van 4 of alleen. '.
[19-7-2018] [16:17:38] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'A group of military personnels has been captured and held hostage somewhere in Fort Carson. Your mission is to infiltrate the town and eliminate all threats. Then send the coordinates to the commander so they can send out a rescue team. For the best experience, please turn off all music from mplayer and phone radio. Credits: Written by KhoaBui. Scripted by JaVa. Music by Daniel Beijbom.' from '' to 'Een groep militairen is gevangen genomen en wordt gegijzeld ergens in Fort Carson. Jouw missie is de stad te infiltreren en alle dreigingen uit te schakelen. Daarna moet je de coördinaten de commandant sturen, zodat zij een reddingsteam kunnen sturen. Voor de beste ervaring, zet alle muziek van mplayer uit en de radio op je telefoon. Credits: Geschreven door KhoaBui. Gescript door JaVa. Muziek door Daniel Beijboom.'.
[19-7-2018] [16:12:59] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'You have %s seconds to return to the robbery.' from '' to 'Je hebt %s seconden om terug te keren naar de overval.'.
[19-7-2018] [15:29:53] mstm5 added new text to translate: 'You have %s seconds to return to the robbery.'.
[19-7-2018] [15:13:36] Server Script added new text to translate: 'You can only do an armed robbery once every %s seconds. You have %s seconds left before you can rob again.'.
[19-7-2018] [12:50:07] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '-- Job Description Firefighters are the ones who're saving the town from burning. Enter a firetruck and get started putting out fires! When you arrive at the fire, you need to get out of the firetruck and pick the Fire Extinguisher and start spraying out the fires. Each fire you put out, you get a certain amount of money. There's also a rank system and each time you level up, you will earn a bonus each fire you put out! -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Opis Poklica Gasilci so tisti, ki rešujejo mesto pred ognjem. Vstopi v gasilsko vozilo in začni gastiti ogenj! Ko prispeš do ognja, moraš iti iz gasilskega vozila in vzeti Gasilski Aparat in začni sprayati ognje. Vsak ogenj, ki ga pogasiš to bo dal določeno vsoto denarja. Obstaja tudi sistem nivojov in vsakič ko zvišaš nivo dobiš več denarja na ogenj, ki ga pogasiš! -- Nivoji poklica %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[19-7-2018] [12:45:52] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Your money has been decreased by %s %% because you killed a civilian!' from '' to 'Tvoj denar je bil znižan za %s %% ker si ubil civilista!'.
[19-7-2018] [12:33:13] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'The asteroid is rich in gold and oil which are very valuable on earth. There's profit to be made from the demand for those commodities on the F7 market. Explore the asteroid to find resources to mine. You will need to use your modified Geiger counter which comes with your spacesuit to locate oil and gold. The Geiger counter will make noises and tell you the distance between you and the nearest resource. This job uses the same promotion system as iron and cave miner. It also benefits from the pay bonus after completing the 'Minerals' course in '/courses'.' from '' to 'Asteroid je bogat in zlat in olje katero je zelo drago na zemlji. S tem lahko narediš profit od zahteve za te materiale na F7 tržnici. Razišči asteroid in najdi dobrine, katere lahko izkoplješ. Uporabiti boš moral tvoj spremenjen Geiger števec, ki pride z tvojo vesoljsko uniformo, da najdeš zlato in olje. Geiger števec bo naredil zvoke in ti pove razdaljo med tabo in najbljižjo dobrino. Ta služba uporablja isti sistem promocij kot rudar železa in jamski rudar. Poklicu tudi pripomore bonus pri plači s tem, da končaš izpit 'Minerali' v '/courses'.'.
[19-7-2018] [12:27:31] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters!' from '' to 'Končal si dveni izziv, s tem, da si ubil %s različnih gangsterjev.'.
[19-7-2018] [12:26:42] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Protect the President to escape, you have %s minutes. Kill all the criminals you face!' from '' to 'Ščiti predsednika da zbeži, imaš %s minut. Ubi vse krimilance, ki jih vidiš.'.
[19-7-2018] [12:26:06] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Being hurt in the last 10 seconds prevents you from warping to the mission's location.' from '' to 'Ker si bil ranjen v zadnjih 10 sekundah se ne moreš teleportirati do lokacije misije.'.
[19-7-2018] [12:25:19] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'found the mystery box placed by %s and got %s' from '' to 'je našel skrito škatlo, ki jo je postavil %s in dobil %s.'.
[19-7-2018] [12:24:50] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Crafting barrier '%s' (press %s to cancel)' from '' to 'Izdelovanje prepreke '%s' (pritisni %s da prekličeš)'.
[19-7-2018] [12:23:50] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '-- Job Description Truckers transport finished goods and raw materials over land to and from manufacturing plants, retail, and distribution centers. Truckers are expected to be quality drivers, with the ability to properly operate large vehicles with attached trailers, as well as to be able to endure long drives and drive carefully on highways. In order you begin your job, you will need to enter the truck that corresponds to your job class. You will then be ordered to load up on a shipment at the job site and deliver it to another location. When you arrive and unload that shipment, you will be ordered to return to the depot where you will be paid. Applicants should expect to drive long distances across city lines and spend a majority of their time on the road. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Opis poklica Tovornjakarji prevažajo dobrine in surove materiale do in iz tovarn, trgovin. Od tovornjakarjov je pričakovano, da so dobri vozniki z izkušnjami z vožnjo velikih vozil z prikolicami, in da so pripravljeni na dolge poti in voziti prevido na avto cestah. Če želiš začeti službo moraš vstopiti v tovornjak, ki se ujema z tvojo klaso poklica. Naročeno ti bo, da greš naložiti dobrine v točki poklica in dostaviti do druge lokacije. Ko prispeš in izprasneš to dostavo, ti bo naročeno, da se vrneš na točko nalaganja, kjer boš dobil plačo. Od prijavnikov pričakujemo da vozijo dolge razdalje čez mestne ceste in porabi večino časa na poti. -- Nivo službe %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[19-7-2018] [12:15:47] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You should be in any of these teams in order to play this story: %s' from '' to 'Če želiš igrati to zgodbo moraš biti v eni od teh ekip: %s'.
[19-7-2018] [12:14:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Trivia timed out! The answer was: %s! Another trivia will start in 10 minutes.' from '' to 'Trivia zaključena, ker predolgo časa ni bilo odgovora! Odgovor je bil: %s! Naslednja trivia se začne čez 10 minut.'.
[19-7-2018] [12:14:51] SAC-Universe[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'Can't use any chat when fully muted.' from '' to 'Nu poti folosi niciun chat când esti complet mut!'.
[19-7-2018] [12:13:52] SAC-Universe[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'Mission accomplished, good job soldiers!' from '' to 'Misiune completă, bine facut soldați!'.
[19-7-2018] [12:12:42] SAC-Universe[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'You don't own a business property!' from '' to 'Nu detineti o proprietate de afaceri!'.
[19-7-2018] [12:06:10] SAC-Universe[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'You recieved $2,500 for sucessfully drilling into the robbery.' from '' to 'Ai primit $2,500 pentru succesul in jaf.'.
[19-7-2018] [12:04:12] SAC-Universe[FBI-TMS] (hyunmin2200) submit a 'ro' translation of 'The player must be in event dimension or the main dimension!' from '' to 'Jucătorul trebuie să fie in dimensiunea evenimentului sau in dimensiunea principală!'.
[19-7-2018] [02:28:47] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'Você deve ter %s para criar essa barreira!'.
[19-7-2018] [02:27:30] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total briefcases dropped off: ' from '' to 'Pastas totais descartadas:'.
[19-7-2018] [02:26:52] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total news pictures taken: ' from '' to 'Fotos totais tiradas como repórter:'.
[19-7-2018] [02:25:50] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total meat hunted (kg): ' from '' to 'Total de carne caçada (kg):'.
[19-7-2018] [02:25:15] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total time spent in jail: ' from '' to 'Tempo total gasto na prisão:'.
[19-7-2018] [02:24:31] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total bank robbers killed: ' from '' to 'Total de ladrões de bancos assassinados:'.
[19-7-2018] [02:23:39] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'A related series of events' from '' to 'Uma série relacionada de eventos'.
[19-7-2018] [02:22:40] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total cops killed in bank robs: ' from '' to 'Cops totais assassinados em roubos a bancos:'.
[19-7-2018] [02:20:54] Test (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Illegal trucking missions: ' from '' to 'Missões ilegais de camionagem:'.
[18-7-2018] [23:50:18] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Applications that has been Cancelled by applicants can not be Accepted.' from '' to 'Prijavice, ki so bile preklicane s strani prijavnikov ne morejo biti sprejete.'.
[18-7-2018] [23:49:26] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Click yes if the below amount is correct and you're absolutely certain the account name is EXACTLY the same:' from '' to 'Klikni ja, če je spodnja vsota pravilna in si prepričan da je ime računa NATANKO enako:'.
[18-7-2018] [23:48:24] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'GTA places random chunks of grass, bushes and small trees. Because these small trees are random it means they can contribute to desync so we've disabled them by default.' from '' to 'GTA postavi naključne delce trave, grmovja in mala drevesa. Ker so mala drevesa naključna pomeni da vodijo do de-synca zato smo jih izklopili.'.
[18-7-2018] [23:46:46] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you enable or disable fast food shop blips from your map. Select 'Yes' to show them, select 'No' to hide them.' from '' to 'Ta opcija ti omogoča, da vklopiš ali izklopiš znake na restavracijah s hitro hrano na zemljevidu. Izberi 'Ja' da jih pokažeš, izberi 'Ne' da jih skriješ.'.
[18-7-2018] [23:45:25] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Description' from '' to 'Opis'.
[18-7-2018] [23:45:14] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'When you aim at a player, you will see their ping (latency in miliseconds) advanced players might benefit from this, to aim ahead of a moving target based on their ping.' from '' to 'Ko nameriš v igralca, boš videl njihov ping (zamik v milisekundah) naprednim igralcem lahko to pomaga, da merijo pred premikajočo tarčo odvisno od pinga.'.
[18-7-2018] [23:43:38] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Mod deleted' from 'Mod jel izbrisan' to 'Mod je izbrisan'.
[18-7-2018] [23:43:27] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'Welcome to CIT Daily Challenges! Daily challenges is a concept of doing certain challenges within 24 hours with the outcome of getting certain rewards if successfully completed within the time limit. There are several categories so that everyone is able to complete a challenge within their own sub-community, the categories are 'Mafia Wars', 'Law', 'Criminal', 'Civilian' and 'Miscellaneous'. You will only be able to complete the challenges once per day, however, you're able to complete all the challenges of each category at the same time. To make it as clear as possible, you have to complete the challenges within 24 hours in order to receive the rewards. Use %s to either have the daily challenges progress message turned on, or turned off. ' from '' to 'Welkom bij CIT Dagelijkse Uitdagingen! Dagelijkse uitdagingen is een concept van verschillende uitdagingen binnen 24 uur met als resultaat verschillende beloningen, als je het succesvol afrond binnen de tijd. Er zijn verschillende categorieen zo dat iedereen een uitdaging kan afronden met zijn of haar community, de categorieen zijn 'Mafia Wars', 'Law', 'Crimineel', 'Burger' en 'Divers'. Je kunt alleen uitdagingen afronden eenmaal per dag, maar je kunt wel alle uitdagingen in een keer afronden van elke categorie. Om alles duidelijk te maken, je moet alle uitdagingen binnen 24 uur succesvol afrronden om de beloningen te kunnen ontvangen. Gebruik %s om de dagelijkse uitdaging berichten aan, of uit te zetten. '.
[18-7-2018] [23:43:17] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Police Radio Volume' from '' to 'Glasnost Policijskega Radia'.
[18-7-2018] [23:43:02] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'San Fierro' from '' to 'San Fierro'.
[18-7-2018] [23:42:46] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Select a Player' from '' to 'Izberi igralca.'.
[18-7-2018] [23:42:37] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'If your question isn't answered here, press 'Close', press 'J', make sure you're on the 'Support' channel, ask your question there and another player will respond.' from '' to 'Če tvoje vprašanje ni odgovorjeno tuka, pritisni 'Zapri', pritisji 'J', prepričaj se da si v 'Pomoč' kanalu, vprašaj svoje vprašanje tam in drug igralec bo odgovoril.'.
[18-7-2018] [23:41:16] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Drink' from '' to 'Pijača'.
[18-7-2018] [23:41:01] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Palomino Creek Bank just received a huge deposit, hit their tills!' from '' to 'Palamino Creek banka je pravkar dobila veliko količino denarja, oropaj jih!'.
[18-7-2018] [23:40:21] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Send 1000 criminals to jail.' from '' to 'Pošlji 1000 kriminalcev v zapor.'.
[18-7-2018] [23:39:59] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Police Detective' from '' to 'Policijski Detektiv'.
[18-7-2018] [23:39:37] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Quiz:' from '' to 'Kviz:'.
[18-7-2018] [23:39:18] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Plays a random song from the current playlist (If 'all' is included, this takes all playlists' from '' to 'Predvaja naključno pesem iz trenutnega playlista (če je vklopljeno 'vse' predvaja iz vseh playlistov.'.
[18-7-2018] [23:38:14] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Money amount to bet:' from '' to 'Denarna vsota stave:'.
[18-7-2018] [23:37:52] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Aircraft for sale' from '' to 'Leteča vozila za prodajo'.
[18-7-2018] [23:36:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Can you kill a load of dealers?' from '' to 'Ali lahko ubiješ veliko dealerjev?'.
[18-7-2018] [23:36:32] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Enter Room' from '' to 'Vstopi v sobo'.
[18-7-2018] [23:36:22] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Challenge has started, the words are case sensative and every character should be same.' from '' to 'Izziv se je začel, besede so občutljive na velikost (majhne in velike črke) in vsak znak naj bi bil enak.'.
[18-7-2018] [23:34:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Automatically sign up to all races' from '' to 'Automatsko prijavi na vse dirke'.
[18-7-2018] [23:34:43] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Group Deletion: Group Deletion can NOT be undone.' from '' to 'Izbris skupine: Izbris skupine NE mora biti razveljavljen.'.
[18-7-2018] [23:31:53] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You found the murder weapon! Press %s to open the Case File.' from '' to 'Našel si morilno orožje! Pritisni %s da odpreš dokumente primera.'.
[18-7-2018] [23:12:52] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This is the high precision guy every team needs. He is able to shoot his Sniper Rifle, Country Rifle and his Deagle, in case an enemy comes in close range.' from '' to 'To je zelo natančen človek, katerega rabi vsaka ekipa. On lahko strelja s Sniper-jom, Podeželsko puško, in Deagl-om, če nasprotnik pride blizu.'.
[18-7-2018] [23:10:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Assign group job (Level 6+ groups only)' from '' to 'Dodeli poklic skupine (Nivo 6+ skupine)'.
[18-7-2018] [23:10:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'If you forget what team you're on or what occupation you have enable this as it'll show your job occupation on screen all the time in your teams color!' from '' to 'Če pozabiš v kateri ekipi si ali kaj je tvoja služba vklopi to opcijo in ti bo pokazala tvojo službo na ekranu ves čas v barvi ekipe.'.
[18-7-2018] [23:08:55] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Unable to mark players in dimension' from '' to 'Igralcev v tej dimenziji ne moreš označiti.'.
[18-7-2018] [23:08:33] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Not saving car tuning as list of modifications was too long.' from '' to 'Nadgradnja avta se ni shranila, ker je bil seznam sprememb predolg.'.
[18-7-2018] [23:08:00] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Variants' from '' to 'Vrste'.
[18-7-2018] [23:07:52] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You do not have an occupation to quit.' from '' to 'Nimaš službe katero bi lahko zapustil.'.
[18-7-2018] [23:07:19] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Reminder' from '' to 'Opomnik'.
[18-7-2018] [20:42:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you to enable or disable automatically aim and automatically shoot when you press left or right mouse button. This is somehow useful if you face issues with weapon binds.' from '' to 'Ta opcija ti omogoča, da izklopiš ali vklopiš automatično merjenje in automatsko streljanje ko pritisneš levi klik ali desni klik. To je uporabno, če imaš težave z tipkami za orožja.'.
[18-7-2018] [20:40:45] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'By default only you can enter your apartments, to let everyone enter your apartments make the box on the left below blank or you can restrict it to certain groups, squads and account names.' from '' to 'Na privzeti nastavitvi lahko v apartma vstopiš samo ti, da omogočiš vstop vsem v okno spodaj pusti prazno ali pa lahko omejiš na določeno skupino ali squad ali pa imena računov.'.
[18-7-2018] [20:39:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You're travelling too fast. Slow down under 50 KPH to unboard %s.' from '' to 'Voziš se prehitro. Upočasni vozilo pod 50 KPH da izprazneš %s.'.
[18-7-2018] [20:38:05] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Abandoned vehicles need to be fixed. They are located as red vehicles on your radar.' from '' to 'Zapuščena vozila morajo biti popravljena. Najdeš jih lahko kot rdeča vozila na tvojem radarju.'.
[18-7-2018] [20:37:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Set a key between 1 and 9 to switch weapons to this slot (Spraycan, Fire extinguisher, Camera)' from '' to 'Nastavi tipko med 1 in 9 da zamenjaš orožja na to mesto (Spray, Gasilni aparat, Kamera)'.
[18-7-2018] [20:36:16] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Key' from '' to 'Kjuč'.
[18-7-2018] [20:36:06] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'If you want to be notified when a player logs in for the first time set this to 'Yes' this setting is only useful if you want to help new players.' from '' to 'Če želiš, da si opomnjen ko se igralec prijavi prvič nastavi to na 'Ja' ta nastavitev je uporabna samo če želiš pomagati novim igralcem.'.
[18-7-2018] [20:34:53] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you disable rain, you might want to disable rain if you experience lag / low frame rate when it's raining.' from '' to 'Ta opcija ti omogoča, da izklopiš dež, če imaš nisek FPS ali če imaš težave z lagom ko pada dež.'.
[18-7-2018] [20:34:44] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Can't use 'superadvert' again for another %s minutes!' from 'Нельзя использовать 'superadver' еще %s минут!' to 'Нельзя использовать 'superadvert' еще %s минут!'.
[18-7-2018] [20:33:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Play for 24 hours.' from '' to 'Igraj za 24 ur.'.
[18-7-2018] [20:33:18] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'It notifies you when an account from the list logs in or quits! Add an account above!' from '' to 'Opomni te, ko se račun iz seznama prijavi ali zapusti server! Dodaj račun zgoraj!'.
[18-7-2018] [20:32:11] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'MISCELLANEOUS' from '' to 'Drugo'.
[18-7-2018] [20:31:34] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Enable SMS From Friends Only' from '' to 'Vklopi SMS samo od prijateljev'.
[18-7-2018] [20:31:19] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This channel is not for you to send messages in.' from '' to 'Ta kanal ni zate, da pošiljaš sporočila v njem.'.
[18-7-2018] [20:29:21] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'That annoying wind sound that constantly plays when you're outside can be disabled with this setting however you must enter an interior every login for it to apply. Also seems to disable the jetpack sounds.' from '' to 'Ta tečen zvok vetra, ki se vedno predvaja, ko si zunaj lahko izklopiš s to nastavitvijo, ampak moraš vstopiti v interior vsako prijavo, da deluje. Zgleda, da izklopi tudi zvoke jetpacka.'.
[18-7-2018] [00:07:49] ADV-Magneto[FBI] (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Arrest Points / Arrests ratio: ' from '' to 'Pontos de prisão / proporção de prisão:'.
[17-7-2018] [21:19:04] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Solve 100 criminal investigations.' from 'Решить 100 криминальных расследований.' to 'Завершить 100 детективных расследований.'.
[17-7-2018] [20:54:59] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Solve %s within 15 seconds to recieve a reward of $5,000! Use /mt <answer>!' from 'Решите %s в течение 15 секунд чтобы получить вознаграждение в размере $5000! Используй /mt <ответ>!' to 'Решите %s в течение 15 секунд, чтобы получить вознаграждение в размере $5000! Используй /mt <ответ>!'.
[17-7-2018] [15:24:59] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s wants to give you $%s. Use '/amt' to accept the last received request.' from '' to '%s ti želi nakazati $%s. Uporabi '/amt' da sprejmeš nazadnje prejeto prošnjo.'.
[17-7-2018] [15:24:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Good job! The police could not be called! You have %s seconds before the police realizes the store is getting robbed!' from '' to 'Bravo! Policije ni bilo mogoče poklicati! Imaš %s sekund preden policija ugotovi da ropaš trgovino.'.
[17-7-2018] [15:23:13] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Street sellers provide food and health restore to players around map. Use '/sellfood' and choose what kind of food you want to sell. Make sure you have enough wheat to sell the food, it's 20 wheat per meal. You can't sell food nearby another seller. Job Ranks: %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to 'Ulični prodajalci prodajajo hrano in s tem zdravijo igralce okoli mape. Uporabi '/sellfood' in izberi kaj boš prodajal. Prepričaj se da imaš dovolj pšenice, da lahko prodajaš hrano, en obrok stane 20 pšenice. Hrane ne moreš prodajati blizu drugih prodajalcev. Nivoji službe: %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[17-7-2018] [15:20:34] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won %s' from '' to 'je dostavil očala v IKEO v dogodku mestnega uradnika in zmagal %s'.
[17-7-2018] [15:09:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Well done! You've been given a reward of $%s for your effort in putting the fire out!' from '' to 'Bravo! Dobil si nagrado $%s za tvoj trud v gašenju ognja.'.
[17-7-2018] [15:08:27] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Car show will unrent automatically in 5 minutes if you don't come back' from '' to 'Car show se bo automatsko odnajel v petih minutah če se ne vrneš.'.
[17-7-2018] [15:07:23] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '-- Once you enter your pickup vehicle, you'll have to go into forest to hunt animals. You need to use a Country Rifle to kill animals. Don't go too near the area with vehicles or jetpacks, animals will get scared away by noise. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Ko vstopiš v pobiralno vozilo, boš moral iti v gozd loviti živali. Potreboval bos vaško puško da boš ubil živali. Ne bodi preblizu ozemlja z vozili ali jetpacki, saj se bodo živali ustrašile in zbežale zaradi zvoka. -- Nivoji službe %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[17-7-2018] [15:02:19] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have completed a daily challenge of rescuing %s peds!' from '' to 'Končal si dnevni izziv s tem, da si rešil %s meščanov.'.
[17-7-2018] [11:37:07] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Reverb 2' from '' to '残响 2'.
[17-7-2018] [11:37:01] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Reverb 1' from '' to '残响 1'.
[17-7-2018] [11:35:54] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Flanger' from '' to '镶边'.
[17-7-2018] [11:33:05] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Clear List' from '' to '清理列表'.
[17-7-2018] [11:32:25] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to '复制YouTube链接'.
[17-7-2018] [11:30:49] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'YouTube的MP3转换器'.
[17-7-2018] [11:28:15] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Song:' from '' to '音乐:'.
[17-7-2018] [11:27:19] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Sound Volume:' from '音量:' to '音乐音量:'.
[17-7-2018] [11:27:09] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Sound Speed:' from '' to '音乐速度:'.
[17-7-2018] [11:26:57] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Sound Volume:' from '' to '音量:'.
[17-7-2018] [11:25:54] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Playtime (hours): ' from '' to '游玩时间 (小时):'.
[17-7-2018] [11:25:23] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Plays the previous song' from '' to '播放前一首歌曲'.
[17-7-2018] [11:25:14] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Plays the next song' from '' to '播放下一首歌曲'.
[17-7-2018] [11:25:03] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Plays a random song from the current playlist (If 'all' is included, this takes all playlists' from '' to '随机播放目前列表上的歌曲 ( 如果包含“全部",则会播放 所有音乐列表'.
[17-7-2018] [11:21:58] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to '播放列表和歌曲 - 增加和删除'.
[17-7-2018] [11:18:33] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Test URL (Sound stops after 20 seconds)' from '' to '测试网址 (音乐将会在20秒后停止)'.
[17-7-2018] [11:18:17] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Test URL (Sound stops after 10 seconds)' from '' to '测试网址 (音乐将会在10秒后停止)'.
[17-7-2018] [11:17:54] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Test New URL' from '' to '测试新的网址'.
[17-7-2018] [11:17:33] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Edit Song Data' from '' to '编辑音乐资料'.
[17-7-2018] [11:16:30] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Heisters have opened the %s!' from '' to '劫匪们开启了 %s !'.
[17-7-2018] [11:16:16] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Heisters have started the drill on the %s!' from '' to '劫匪们开始在 %s 上钻孔了!'.
[17-7-2018] [11:14:04] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Find and break into the vault!' from '' to '找出并闯进金库!'.
[17-7-2018] [11:13:53] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Find and break into the hotel vault!' from '' to '找出并闯进酒店的金库!'.
[16-7-2018] [22:41:12] Jenna{1%}[Biker]BC|AFK (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'CIT Chronicles is a feature where players can cooperate together or play alone through a variety of stories. Some stories are split up into chapters. Players can also invite their friends to play a chronicle by typing the same key in the "key" field. The 'type' column defines how many players are required for that chronicles such as 4 or solo. ' from '' to 'CIT günlemleri, oyuncuların beraber ya da yalnız başına oynayabildiği çeşitli hikayeler içeren bir özellik. Bazı hikayeler bölümlere ayrılmıştır. Oyuncular ayrıca arkadaşlarını "değer" kısmına aynı değeri yazarak günlemi birlikte oynamaya davet edebilir. 'Tür' kısmı o günlem için kaç oyuncu gerektiğini belirler. '.
[16-7-2018] [22:38:28] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıkla. ' to 'Oynatmak için bir radyo istasyonuna tıkla. '.
[16-7-2018] [22:35:52] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different militaries!' from '' to '%s farklı asker öldürme günlük görevini tamamladınız!'.
[16-7-2018] [22:35:12] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Criminals call at Red Skull blip by %s: %s' from '' to 'Kırmızı kafatası işaretinde %s tarafından Suçlu Çağırısı: %s'.
[16-7-2018] [22:34:54] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'A related series of events' from '' to 'Birbiriyle bağlantılı olan olay örgüsü'.
[16-7-2018] [22:34:37] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'Bu bariyeri üretmek için %s sahibi olman lazım!'.
[16-7-2018] [22:34:15] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Uçak indirme yan görevini %s kere tamamlayarak bir günlük meydan okuma tamamladınız!'.
[16-7-2018] [22:33:05] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Dönüştürüldüğü zaman şarkıyı otomatik olarak 'Şarkı URLsi' kısmına ekle'.
[16-7-2018] [21:06:53] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'Powinieneś posiadać %s, aby stworzyć tę barierke!'.
[16-7-2018] [20:51:30] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s has placed a Mystery Box. Go find where it is and what is inside it!' from '' to '%s je postavil skrito škatlo. Ugotovii kje je in poglej kaj je v njej.'.
[16-7-2018] [20:50:36] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Due to abuse, you can't exit a heist that's not started if you're wanted.' from '' to 'Zaradi zlorabe ne smeš zapustiti ropa, ki se še ni začel če si iskan.'.
[16-7-2018] [20:49:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s was unable to accept the money request. You will need to try send again.' from '' to '%s ni mogel sprejeti prošnje da sprejme denar. Moral boš mu prošnjo poslati še enkrat.'.
[16-7-2018] [20:48:41] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group members please leave!' from '' to 'Dobrodošel v %s bazi! Če nisi bil povabljen iz strani skupine prosim zapusti bazo.'.
[16-7-2018] [20:47:28] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have been kicked off the bus because you can't afford the bus fare.' from '' to 'Bil si odstranjen iz avtobusa, ker nimaš dovolj denarja za vstopnico za avtobus.'.
[16-7-2018] [20:46:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Group info is %s characters long, limit is 1000 per member, so some characters will be removed.' from '' to 'Informacijska stran o skupini je %s znakov dolga, največje dovoljeno število je 1000 na člana skupine, zato bodo nekateri znaki odstranjeni.'.
[16-7-2018] [20:45:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'The Traffic Officer shares the same power as a regular police officer. However he can catch speeders by aiming at them through the camera. They can also use /stinger to deploy a spike strip which will pop the tires of any vehicle with wanted people in that drive over. There are also abandoned vehicles around Los Santos (marked with a pink C on your map) for you to collect and take to the scrap yard with a Towtruck, just East of Unity Station. Scrapping these cars will earn you Iron. This job requires at least 50 arrests and can be found in the LSPD offices.' from '' to 'Nadzorovalec prometa ima enake moči kot navaden policist. Ampak lahko ujame tiste, ki se vozijo prehitro s tem da z kamero nameri v avto. Lahko uporabljajo tudi /stinger, ki postavi črto špic, ki bo predrla gume vsem vozilom, katerih voznik je iskan s strani policije. V Los Santosu so tudi zapuščena vozila (označena z roza črko C na tvojem zemljevidu) zate da jih odpelješ na smetišče, ki je vzhodno od Unity Stationa. Odpeljevanje teh avtov ti bo pridobilo železo. Ta poklic potrebuje vsaj 50 aretacij in ga lahko najdeš v pisarnah LSPD-ja.'.
[16-7-2018] [20:39:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: A man's house is being on fire, save his family before they die!' from '' to 'OBVESTILO VSEM ENOTAM: Hiša moža gori, reši njegovo družino preden umrejo.'.
[16-7-2018] [20:38:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have less than %s hours of play time so you can only send $%s every 7 days.' from '' to 'Imaš manj kot %s ur preigranega časa za to lahko pošiljaš samo $%s vsake 7 dni.'.
[16-7-2018] [20:37:51] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Only Flight Officers (L5 Pilots) and above are allowed to use this vehicle.' from '' to 'Samo officirji letenja (L5 Piloti) in višje imajo dovoljenje da uporabljajo to vozilo.'.
[16-7-2018] [20:36:52] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have completed a daily challenge of delivering %s briefcases!' from '' to 'Končal si dnevni izziv z tem da si dostavil %s kovčkov.'.
[16-7-2018] [20:36:22] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Military: A gang of terrorists attacked a bank, get ready for attacking!' from '' to 'Vojska: Tolpa teroristov je napadla banko, pripravi se za napadanje!'.
[16-7-2018] [20:35:53] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Police aren't allowed to be in the criminal event area before it starts.' from '' to 'Policisti niso dovoljeni v ozemlju kriminalcev v dogodku pred začetkom.'.
[16-7-2018] [20:35:06] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Weed Farm is a place you can harvest 1000 grams of weed every hour. For that you will need a combine harvester, such as the farmer job. When you finish it, you will receive the weed and some wanted points, so be careful to not call cops attention. You can use /weedtime to check the time left to the weed grow, however you will need to be a Gangster to harvest the drug.' from '' to 'Farma Konoplje je lokacija, kjer lahko dobiš 1000 gramov konoplje vsako uro. Za to boš potreboval kombajn kot ta pri poklicu kmeta. Ko končaš boš dobil konopljo in nekaj točk iskanja, za to bodi previden da ne zbudiš pozornosti policije. Lahko uporabiš /weedtime da pogledaš koliko časa konoplja potrebuje da zraste, za to boš moral biti Gangster.'.
[16-7-2018] [20:31:46] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Good job! You have answered the trivia first and won $5,000!' from '' to 'Bravo! Prvi si pravilno odgovoril na vprašanje in zmagal $5,000!'.
[16-7-2018] [20:31:00] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'There is already a destination waypoint, use '/mgd remove' to remove it.' from '' to 'Znak destinacije že obstaja, uporabi '/mgd remove' da ga izbrišeš.'.
[16-7-2018] [20:29:10] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Club is currently occupied with a party. Owner account name: %s' from '' to 'Klub je trenutno zaseden z zabavo. Ime od računa lastnika: %s'.
[16-7-2018] [20:28:12] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have completed a daily challenge of arresting %s different criminals!' from '' to 'Končal si dnevni izziv s tem da si aretiral %s različnih kriminalcev.'.
[16-7-2018] [20:27:38] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You are now a Criminal %s! No shooting allowed for %s seconds.' from '' to 'Zdaj si Kriminalec %s! Ne streljaj za naslednjih %s sekund.'.
[16-7-2018] [20:26:42] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Car Factory Requires iron to operate. Every hour it will convert 10,000 iron into 200 engine parts. Players can use engine parts to boost vehicle performance.' from '' to 'Tovarna Avtov Za delovanje potrebuje železo. Vsako uro spremeni 10,000 železa v 200 delov motorja. Igralci lahko uporabijo te dele, da poboljšajo delovanje vozila.'.
[16-7-2018] [20:21:56] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '-- Sail through San Andreas seas with your ferry boat to deliver goods to all your industrial customers. Once you've finished goods inside your hold, go back to the harbour and get some more. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '' to '-- Jadraj čez morja San Andreasa z svojim splavom da dostaviš dobrine vsem industrijskim strankam. Ko si končal z pošiljko pojdi nazaj k pristanišču in vzemi novo pošiljko. -- Nivoji službe %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[16-7-2018] [20:18:32] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Last Man Standing will begin in 1 minute. Use '/lms' to enter.' from '' to 'Zadnji mož živ se bo začel čez 1 minuto. Uporabi '/lms' da vstopiš.'.
[16-7-2018] [20:16:37] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'The driver already rejected your request.' from '' to 'Voznik je že zavrnil tvojo prošnjo.'.
[16-7-2018] [20:15:34] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Every hour customers will consume 2000 Wheat and 5000 Fish. Staff will cost $10,000. Customers will spend $150,000. As long as you keep the restaurant stocked up with plenty of wheat and fish and some money to pay their wages for the first hour you will make a steady profit.' from '' to 'Vsako uro bodo stranke porabile 2000 Pšenice in 5000 Rib. Osebje bo porabilo $10,000. Stranke bodo zapravile $150,000. Pod pogojem da ima restavracija dovolj pšenice in rib in nekaj denarja za plače osebja za prvo uro boš imel natančen dobiček.'.
[16-7-2018] [20:11:45] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Take me to the red marker!' from '' to 'Pripeljii me do rdeče označbe.'.
[16-7-2018] [20:10:44] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Well done! You've been given a reward of $%s because you helped in saving people!' from '' to 'Bravo! Prejel si nagrado $%s ker si pomagal pri reševanju ljudi!'.
[16-7-2018] [20:08:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'House Robbery' from '' to 'Rop Hiše'.
[16-7-2018] [18:22:10] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'You recieved $2,500 for sucessfully circuit breaking.' from '' to 'Вы получили $2,500 за успешный взлом Сейфа.'.
[16-7-2018] [18:21:18] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'This option lets you enable or disable State Officials held quiz messages appearing in your chatbox. Select 'Yes' to enable, select 'No' to disable.' from '' to 'Эта опция позволяет Вам включать или выключать сообщения о викторине (quiz) от State Official. Выберите "Yes", чтобы видеть сообщения или "No", чтобы скрыть их.'.
[16-7-2018] [18:18:13] [1337]sWift|AFK (sWift) submit a 'ru' translation of 'This option lets you enable or disable chronicles msuic. If you don't want to listen to chronicles music that can be quite interesting to listen when playing a chronicle, set this setting to 'No', set this setting to 'Yes' otherwise.' from '' to 'Это опция позволяет Вам включать или выключать музыку в Хрониках. Выберите "No", если хотите выключить ее и ,следовательно, выберите "Yes", чтобы включить обратно.'.
[16-7-2018] [18:12:58] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Enable Chronicles Music' from '' to 'Включенная музыка в Хрониках'.
[16-7-2018] [18:11:06] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: Attention! The CITy island is on fire. Rescue the civilians there.' from '' to 'ДИСПЕТЧЕР ВСЕМ ПОСТАМ: Внимание! На CITy острове пожар. Спасите гражданское население.'.
[16-7-2018] [18:08:31] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Choose Alliance Nametag' from 'Выберите цвет никнема Альянса' to 'Выберите цвет никнейма Альянса'.
[16-7-2018] [18:08:06] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'Choose Alliance Nametag' from 'Выберите тег Alliance' to 'Выберите цвет никнема Альянса'.
[16-7-2018] [18:04:00] [1337]sWift (sWift) submit a 'ru' translation of 'This pump has ran out of fuel!' from 'В этой помпе закончилось топливо!' to 'На заправке закончилось топливо!'.
[16-7-2018] [15:05:52] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.' from '' to 'Het verhaal is gestopt vanwege te veel mensen van de squad die dood zijn gegaan.'.
[16-7-2018] [15:05:24] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Scorebord'.
[16-7-2018] [15:04:56] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Speel lijst en Nummers - Toevoegen en Verwijderen'.
[16-7-2018] [15:04:39] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'A related series of events!' from '' to 'Een gerelateerde reeks van evenementen!'.
[16-7-2018] [15:04:16] [H]Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'Je zou %s moeten hebben om deze barriere te kunnen maken!'.
[16-7-2018] [12:52:21] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s: To clear the stadium.' from '' to '%s: Da izprazneš stadium.'.
[16-7-2018] [12:52:01] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'When you enter an apartment owned by someone else they can set any music stream they want. If you don't want to listen to these streams set this to disabled.' from '' to 'Ko vstopiš v apartma, katerega lastnik je nekdo drug lahko oni predvajajo katerokoli glasbo želijo. Če ne želiš poslušati to glasbo nastavi to opcijo na izklopljeno.'.
[16-7-2018] [12:50:17] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You're too far from drop-off point.' from '' to 'Predaleč si od točke izpraznitve.'.
[16-7-2018] [12:49:20] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This setting will try to keep your FPS (frames per second) above this number by disabling non essential visual features, such as player hats and custom textures when FPS drops below the number you choose here and automatically re-enable them when FPS rises above the minimum.' from '' to 'Ta nastavitev bo poskusila ohraniti tvoj FPS (slike na sekundo) nad to številko z izklopom ne potrebnih vizualnih effektov, kot so klobuki od igralcev in spremenjene teksture ko se FPS spusti pod izbrano številko in automatsko prikljiči nazaj ko se FPS zviša.'.
[16-7-2018] [12:46:17] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Here you can change the carrier label shown at top left of phone:' from '' to 'Tukaj lahko spremeniš ime ponudnika storitev, ki se pokaže levo zgoraj od telefona:'.
[16-7-2018] [12:45:37] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You can rent Malibu Club for 1 hour at the price of 100,000$ through this panel. You can set your own custom stream and players inside club will be able to listen to it. Remember that being the owner of the club doesn't allow you to disrespect server's rules neither stream illegal or disturbing stuff. Everyone is able to enter this club and players are still free to roam the club even if you rented it. Use /setmalibustream <url> to stream your own music. Use /unrentmalibu to rescind the rental contract' from '' to 'Lahko najemeš Malibu Club za 1 uro z ceno 100,000$ v tem oknu. Nastaviš lahko svojo glasbo in igralci, ki so v klubu bodo lahko to glasbo poslušali. Zapomni si da tudi če si lastnik kluba ne smeš kršiti pravil strežnika, nesmeš predvajati prepovedane ali zmotljive glasbe. Vsi lahko vstopijo v ta klub in igralci so prosti da se sprehajajo po klubu tudi če si ga najel ti. Uporabi /setmalibustream <URL> da predvajaš svojo glasbo. Uporabi /unrentmalibu da prekineš pogodbo najema kluba.'.
[16-7-2018] [12:40:38] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Enable Alternate Sky Shader' from '' to 'Vklopi alternativne kože neba'.
[16-7-2018] [12:40:18] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Trading' from '' to 'Menjava'.
[16-7-2018] [12:40:10] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Set this to 'Yes' if you want to recevie a notification whenever someone in your alliance logs in..' from '' to 'Nastavi to na 'Ja' če želiš dobiti opomnik ko se nekdo iz tvoje alianse prijavi.'.
[16-7-2018] [12:30:14] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s armed robberies!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, выйграв armed robbery %s раз!'.
[16-7-2018] [12:28:41] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s heists!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, выйграв heist %s раз!'.
[16-7-2018] [12:27:43] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s races!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, выйграв гонку %s раз!'.
[16-7-2018] [12:27:29] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'You have completed a daily challenge of winning hourly events %s times!' from '' to 'Вы завершили ежедневное задание, выйграв /jhe %s раз!'.
[16-7-2018] [12:24:19] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Can only place vender twice every 10 seconds' from '' to 'Продавать еду можно только два раза в 10 секунд'.
[16-7-2018] [12:21:29] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Total arrests: ' from '' to 'Кол-во арестов:'.
[16-7-2018] [12:21:03] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Total meat hunted (kg): ' from '' to 'Кол-во собранного мяса (кг):'.
[16-7-2018] [12:19:58] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Change Scale' from ' Изменить масштаб ' to 'Изменить масштаб '.
[16-7-2018] [12:19:35] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Lifetime wanted points' from '' to 'Кол-во заработанного розыска'.
[16-7-2018] [12:16:49] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Выберите миссию для игры.'.
[16-7-2018] [11:17:40] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Список лидеров'.
[16-7-2018] [11:15:03] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Выберите комнату, чтобы начать игру.'.
[16-7-2018] [05:00:45] [CIT]Coolit3 (Cupa) submit a 'ar' translation of 'You should have %s in order to craft this barrier!' from '' to 'يجب أن يكون لديك %s من أجل صناعة هذا الحاجز!'.
[16-7-2018] [00:25:50] Server Script added new text to translate: 'You should have %s in order to craft this barrier!'.
[15-7-2018] [23:14:53] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Welcome to the company. Drive to the first bus stop in' from 'Witamy w firmie. Dotrzyj do pierwszego przystanku w ciągu' to 'Witamy w firmie. Dotrzyj do pierwszego przystanku w'.
[15-7-2018] [22:41:43] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from '' to 'Dobrodošel v %s bazi! Če nisi bil povabljen iz strani skupine, ki ima to bazo v lasti prosim zapusti bazo!'.
[15-7-2018] [22:40:47] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'CITchecking: the player is doing an action which prevents him from warping to the event' from '' to 'CITchecking: igralecdela nekaj, ki mu onemogoča da se bi teleportiral v dogodek.'.
[15-7-2018] [22:40:11] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Your money has been decreased by %s %% because you died.' from '' to 'Tvoj denar je bil zmanjšan za %s %% ker si umrl.'.
[15-7-2018] [22:39:45] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Total time spent in jail: ' from '' to 'Celotni čas preživet v zaporu:'.
[15-7-2018] [22:39:25] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have entered criminals riot area, stay in this area to gain wanted level, earn 5k every 2 minutes and 100 rep points.' from '' to 'Vstopil si v protestno območje, ostani tukaj da dobiš točke iskanja, zasluži 5k vsakih 5 minut in 100 prepoznavnostnih točk.'.
[15-7-2018] [22:38:06] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Military: A gang of criminals attacked a jewellery shop, prepare your equipment!' from '' to 'Vojska: Tolpa kriminalcev je napadla zlatarno, pripravi svoje orodje.'.
[15-7-2018] [22:37:28] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Total meat hunted (kg): ' from '' to 'Celotna teža ulovljenega mesa (kg):'.
[15-7-2018] [22:37:01] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Opravil si dnevni izziv s tem da si našel %s skritih škatel kot civilist.'.
[15-7-2018] [22:36:23] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you disable the help system showing in the right of your screen when you enter certain areas' from '' to 'Ta opcija ti dovoljuje da izklopiš sistem pomoči, ki se pokaže na desnem delu ekrana ko vstopiš v določena ozemlja.'.
[15-7-2018] [22:35:20] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Only fire trucks can be used when you are a firefighter' from '' to 'Samo gasilska vozila lahko voziš ko si gasilec.'.
[15-7-2018] [22:34:02] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Questions? You can press J (Chat Interface) and by selecting the Support channel, you can request for assistance in English. You can select My Country to get help in your language. Press J now!' from '' to 'Vprašanja? Lahko pritisneš J (Pogovorno okno) in z izbiro Support kanala, lahko zaprosiš za pomoč v angleškem jeziku. Lahko pa izbereš My Country da dobiš pomoč v svojem jeziku. Pritisni J zdaj!'.
[15-7-2018] [22:32:21] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Duel Rules' from '' to 'Pravila dvoboja'.
[15-7-2018] [22:32:08] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Gym' from '' to 'Fitness'.
[15-7-2018] [22:31:58] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You can set countdown as well as count up (simple stopwatch) in this gui. This time it is based on commands as well. - /sw cd start/stop <min> <seconds> Starts countdown timer with provided minutes and seconds, if minutes and seconds are not provided in the command, it starts timer with the input given in GUI. So if you wanna start same countdown everytime, just set the time in GUI once and do /sw cd start. - /sw cu start/stop Starts/stops the stopwatch from 0.' from '' to 'Lahko začneš odštevalnik ali prištevalnik (štoparica) v tem oknu. Ta čas je odvisno tudi od ukazov. - /sw cd start/stop <minute> <sekunde> Začne odštevalnik z podanimi minutami in sekundami, če minute in sekunde niso podane v ukazu začne odštevalnik z podanim časom v tem oknu. Na primer če želiš začeti enak odštevalnik vsakič samo nastavi čas v oknu enkrat in napiši /sq cd start. - /sw cu start/stop Začne/ustavi štoparico od 0.'.
[15-7-2018] [22:24:02] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Song name:' from '' to 'Ime glasbe:'.
[15-7-2018] [22:23:47] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Custom player skins are mainly used by groups, it allows us to have different textures on the same player model. If you have low FPS disabling this might help.' from '' to 'Spemenljive kože igralcev so najbolj uporabljene v skupinah, dovoli nam da imamo različne teksture na enakem modelu igralca. Če imaš nizek FPS izklopitev te funkcije mogoče pomaga.'.
[15-7-2018] [22:22:05] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Chapter:' from '' to 'Del:'.
[15-7-2018] [22:21:55] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '[LV] Punch When Sprinting' from '' to '[LV] Udari med tekom'.
[15-7-2018] [22:21:37] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Daily reward time counter' from '' to 'Dnevna nagrada časovni števec'.
[15-7-2018] [22:21:18] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Aim at me to rob the place' from '' to 'Nameri v mene da začneš ropati trgovino'.
[15-7-2018] [22:20:49] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Total fires put out' from '' to 'Celotno število pogašenih ognjev'.
[15-7-2018] [22:20:28] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'We have a very complete help system. By pressing F1, you will be able to find out everything about our features, with very complete descriptions. Try it now!' from '' to 'Mi imamo zelo velik sistem za pomoč. Pritisni F1 in boš lahko izvedel vse o naših funkcijah, z zelo natančnimi opisi. Poskusi zdaj!'.
[15-7-2018] [22:20:07] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Have' from 'Mieć' to 'Weź'.
[15-7-2018] [22:19:20] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Reach L10 Fuel Tank Driver.' from '' to 'Doseži L10 Prevažalca Goriv.'.
[15-7-2018] [22:18:32] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you enable the beautiful blue sky instead of default miserable sky. Or you can enable the 'real night' which makes night time very dark.' from '' to 'Ta opcija ti dovoljuje da vklopiš lepo modro nebo namesto navadnega grdega neba. Ali pa lahko vklopiš 'realno noč' katera naredi nočno nebo zelo temno.'.
[15-7-2018] [22:17:04] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '%s: To warp player to his team position on join stadium.' from '' to '%s: Da prikličeš igralca v njegovo ekipno pozicijo na pridruži stadionu.'.
[15-7-2018] [22:15:50] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'This option lets you enable or disable hourly events alert. If you want to see the hourly event alert that is displayed in the center of your screen, select 'Enabled'. To disable, select 'Disabled'.' from '' to 'Ta opcija ti omogoča vklopiti ali izklopiti opomnike za dogodke, ki se izvajajo vsako uro. Če želiš videti opomnik, ki se bo pokalaz na sredini ekrana, pritisni 'Vklopljeno'. Da izklopiš, pritisni 'Izklopljeno'.'.
[15-7-2018] [22:13:03] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of '[LV] Switch When Shooting' from '' to '[LV] Zamenjaj med streljanjem'.
[15-7-2018] [22:12:33] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Show Convenience Store Blips' from '' to 'Pokaži znake na trgovinah'.
[15-7-2018] [22:12:09] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'Enter valid bonus cash in first edit box, total reward + bonus cash should not be greater than $100,000.' from '' to 'Vstavi veljaven dodatni denar v prvi del, celotna nargrada + bonus denar ne sme biti večja kot $100,000.'.
[15-7-2018] [22:10:54] Ti|Phae#F (PhaeEU) submit a 'sl' translation of 'You have been killed by the suspect, failing this case.' from '' to 'Osumljenec te je ubil, zato si neuspešno zaključil primer.'.
[15-7-2018] [22:00:37] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Klik op een radio station om af te spelen. ' to 'Klik op een radio station om het af te spelen. '.
[15-7-2018] [21:54:38] Ti|Damian'F (DamianNL) submit a 'nl' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Voeg automatisch een 'Song URL' toe, wanneer het lied geconverteerd is.'.
[15-7-2018] [20:12:23] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Placed in a queue with '%s' key. Tell your friends to enter the same key to join together.' from '' to 'Добавлены в очередь с ключевым словом '%s'. Для игры вместе продиктуйте друзьям этот ключ.'.
[15-7-2018] [20:06:04] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'This item can be used in armed robberies to drill into the safe.' from '' to 'Этот предмет может быть использован в armed robberies для взлома сейфа.'.
[15-7-2018] [20:02:21] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Classic Group, Squad, Alliance Blips' from '' to 'Классические метки Группы, Отряда и Альянса на радаре'.
[15-7-2018] [20:00:27] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of '[LV] Punch When Sprinting' from '' to '[LV] Возможность бить с кулака на бегу'.
[15-7-2018] [19:59:22] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'A hostage has been killed.' from 'Заложник был убил.' to 'Заложник был убит.'.
[15-7-2018] [16:35:30] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Total trees cut: ' from '' to 'Кол-во срубленных деревьев:'.
[15-7-2018] [16:35:01] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'A hostage has been killed.' from '' to 'Заложник был убил.'.
[15-7-2018] [16:34:07] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Good job! The police could not be called! You have %s seconds before the police realizes the store is getting robbed!' from '' to 'Хорошая работа! Копов не успели вызвать. У вас есть %s секунд до того, как копы поймут, что магазин ограблен.'.
[15-7-2018] [16:27:17] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won %s' from '' to 'доставил(а) изделия из стекла в магазин IKEA (ивент от State Official) и выйграл(а) %s'.
[15-7-2018] [16:22:33] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Head to the town. The destination point is on your radar.' from '' to 'Направляйтесь в город, на метку отмеченную на вашем радаре.'.
[15-7-2018] [16:16:27] [1337]sWift-xvtt (sWift) submit a 'ru' translation of 'Mission accomplished, good job soldiers!' from '' to 'Миссия выполнена, хорошая работа солдаты!'.
[15-7-2018] [07:57:06] PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Food points: 50' from 'Количество еды: 50' to 'Очки еды: 50'.
[15-7-2018] [07:34:10] PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Restore Skin' from 'Востоновить скин' to 'Восстановить скин'.
[15-7-2018] [04:26:09] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'found the mystery box placed by %s and got %s' from 'нашел мистическую коробку которую розместил %s, и заработал %s' to 'нашел мистическую коробку, которую разместил %s, и заработал %s'.
[14-7-2018] [22:13:31] 1337#OldKiller (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'found the mystery box placed by %s and got %s' from '' to 'нашел мистическую коробку которую розместил %s, и заработал %s'.
[14-7-2018] [21:32:26] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'This option lets you to enable or disable automatically aim when you press left or right mouse button. This is somehow useful if you face issues with weapon binds.' from '' to 'Cette option vous permet d'activer ou de desactiver automatiquement la visée quand vous appuyez sur le bouton droit ou gauche de la souris. Ceci est d'une certaine façon utilse si vous facez des problèmes avec les commandes d'armes.'.
[14-7-2018] [21:31:24] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'You went outside the window and failed to crack the vault!' from '' to 'Vous êtes sorti de la fenêtre et n'avez pas reussi a braquer le coffre!'.
[14-7-2018] [21:30:16] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'You can deliver the garbage collected to local junkyard (Red house blip) or keep collecting till truck is full.' from '' to 'Vous pouvez délivrer les déchets collectés au poste de broyage local (Icone de maison rouge) ou continuer à collecter jusqu'a ce que le camion soit remplit.'.
[14-7-2018] [21:20:02] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'A knife made out of iron. Note: You can only have ONE of this item at a time.' from '' to 'Un couteau fait à partir de fer. Note: Vous ne pouvez en avoir qu'un à la fois.'.
[14-7-2018] [04:32:07] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total farmer bails: ' from '' to 'Total de fardos de fazendeiro:'.
[14-7-2018] [04:30:05] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total hijack cars delivered: ' from '' to 'Total de carros hijack entregues:'.
[14-7-2018] [04:06:40] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Attention soldiers! A group of military personnels have been taken hostages.' from '' to 'Atenção soldados! Um grupo de militares foi feito refém.'.
[14-7-2018] [03:51:51] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Sending the coordinates to the commander.' from '' to 'Enviando as coordenadas para o comandante.'.
[14-7-2018] [03:51:04] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You aren't playing a chronicle.' from '' to 'Você não está jogando uma crônica.'.
[14-7-2018] [03:49:27] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total arrests: ' from '' to 'Total de prisões:'.
[14-7-2018] [03:48:50] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Specify a key to be in a queue with who has the same key.' from '' to 'Especifique uma chave para estar em uma lista com quem tem a mesma chave.'.
[14-7-2018] [03:46:11] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Criminals call at Red Skull blip by %s: %s' from '' to 'Chamada de criminosos no ícone de Caveira Vermelha por %s: %s'.
[14-7-2018] [03:42:39] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total pilot flight miles: ' from '' to 'Milhas totais de voos como piloto:'.
[14-7-2018] [03:40:49] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total turfs defended: ' from '' to 'Turfs totais defendidas:'.
[14-7-2018] [03:40:12] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total trucker miles: ' from '' to 'Milhas totais de caminhoneiro:'.
[14-7-2018] [03:39:14] Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'A group of military personnels has been captured and held hostage somewhere in Fort Carson. Your mission is to infiltrate the town and eliminate all threats. Then send the coordinates to the commander so they can send out a rescue team. For the best experience, please turn off all music from mplayer and phone radio. Credits: Written by KhoaBui. Scripted by JaVa. Music by Daniel Beijbom.' from '' to 'Um grupo de militares foi capturado e mantido como refém em algum lugar de Fort Carson. Sua missão é se infiltrar na cidade e eliminar todas as ameaças. Em seguida, envie as coordenadas para o comandante para que elas possam enviar uma equipe de resgate. Para a melhor experiência, desligue todas as músicas da mplayer e da rádio do telefone. Créditos: Escrito por KhoaBui. Programado por JaVa. Música de Daniel Beijbom.'.
[12-7-2018] [11:08:34] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'To zoom in and out use the mouse wheel.' from 'Для увеличения и уменьшения масштаба используйте колесо мыши.' to 'Для увеличения и уменьшения масштаба используйте колесико мыши.'.
[12-7-2018] [11:06:18] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'To warp (if available) double click.' from 'Чтобы телепортнутся (если доступно) сделайте двойной клик.' to 'Чтобы телепортироваться (если доступно), щелкните дважды.'.
[12-7-2018] [11:05:17] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'To place a GPS waypoint click on destination.' from 'Чтобы проложить маршрут по GPS, нажмите на место куда вам надо.' to 'Чтобы проложить маршрут по GPS, щелкните на место назначения.'.
[12-7-2018] [11:04:44] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'To move map hold click.' from 'Чтобы переместить карту удерживайте клик.' to 'Чтобы перемещать карту, удерживайте левую кнопку мыши.'.
[12-7-2018] [11:02:51] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'To zoom in and out use the mouse wheel.' from 'Для увеличения и уменьшения используйте колесо мыши.' to 'Для увеличения и уменьшения масштаба используйте колесо мыши.'.
[12-7-2018] [11:01:06] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'To withdraw money from your account you must enter your PIN code. NEVER TELL YOUR PIN CODE TO ANYONE. If you have entered the wrong PIN code 3 times in the last 24 hours you'll have to wait a while, to change PIN use /setpin NewPIN OldPIN' from 'Чтобы снять деньги с аккаунта Вы должны ввести Ваш ПИН код. НИКОГДА НЕ ГОВОРИТЕ ВАШ ПИН КОД КОМУ-ЛИБО. Если Вы ввели неправильный ПИН код 3 раза в последние 24 часа, Вам нужно будет подождать немного, чтобы поменять ПИН код используйте /setpin НовыйПИНкод СтарыйПИНкод' to 'Для снятия денег со счета необходимо ввести ПИН-код. НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ ВАШ ПИН-КОД КОМУ-ЛИБО. Если вы ввели неправильный ПИН-код 3 раза за 24 часа, придется подождать немного. Используйте /setpin НовыйПИНкод СтарыйПИНкод, чтобы сменить ПИН-код.'.
[12-7-2018] [09:37:04] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'Je kunt geen voertuig naar je toe warpen voor %s seconden na het gebruiken van snel vervoer.'.
[12-7-2018] [09:35:39] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Kies een kroniek om te spelen.'.
[12-7-2018] [09:35:28] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Verlaat wachtrij / kroniek'.
[12-7-2018] [09:35:06] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'YouTube MP3 Converteerder'.
[12-7-2018] [09:34:38] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Klik op een radiostation om deze af te spelen. ' to 'Klik op een radio station om af te spelen. '.
[12-7-2018] [09:34:29] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Get song name' from '' to 'Krijg nummer naam'.
[12-7-2018] [09:34:15] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Geluid Volume:'.
[12-7-2018] [09:34:06] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'Bewerk Nummer Data'.
[12-7-2018] [09:33:06] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: Attention! The CITy island is on fire. Rescue the civilians there.' from '' to 'NOODPOST AAN ALLE EENHEDEN: Attentie! Het CITy eiland staat in brand. Red de burgers daar.'.
[12-7-2018] [09:32:36] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Play chronicles' from '' to 'Speel kronieken'.
[12-7-2018] [09:32:28] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid door %s verschillende gangsters te vermoorden in DM!'.
[12-7-2018] [09:32:11] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s heeft de kroniek verlaten.'.
[12-7-2018] [09:32:03] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'A member from your squad has left/died.' from '' to 'Een lid van je squad heeft verlaten of is dood gegaan.'.
[12-7-2018] [09:31:43] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military by long-range shot!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het vermoorden van %s verschillende militairen van een afstands schot!'.
[12-7-2018] [09:31:22] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of rescuing %s peds!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid door het redden van %s peds.'.
[12-7-2018] [09:30:56] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s armed robberies!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid door het winnen van %s gewapende overvallen!'.
[12-7-2018] [09:30:42] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het vermoorden van %s verschillende militairen!'.
[12-7-2018] [09:30:28] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het schieten van %s kogels!'.
[12-7-2018] [09:30:00] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het neer halen van plane takedown zij missies %s keren!'.
[12-7-2018] [09:29:41] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid door het voltooien van %s correcte spellingen!'.
[12-7-2018] [09:29:25] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Je hebt een dagelijkse uitdaging voltooid voor het vinden van %s mysterieuze dozen als burger!'.
[12-7-2018] [09:29:08] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s heeft de kronieke wachtrij verlaten.'.
[12-7-2018] [09:28:37] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'Kopieer YouTube Link'.
[12-7-2018] [09:28:30] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Geluid Snelheid:'.
[12-7-2018] [09:28:18] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Test New URL' from '' to 'Probeer Nieuwe URL'.
[12-7-2018] [09:28:12] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Clear List' from '' to 'Ververs Lijst'.
[12-7-2018] [09:28:03] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Other' from '' to 'Ander'.
[12-7-2018] [09:28:00] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Leave' from '' to 'Verlaat'.
[12-7-2018] [09:27:57] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Options' from '' to 'Opties'.
[12-7-2018] [09:27:54] [H]Mr.Nuko (Nukoneyo) submit a 'nl' translation of 'Song name:' from '' to 'Naam van het nummer:'.
[12-7-2018] [03:24:37] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'إضافة الأغنية إلى فراغ 'رابط الأغنية' مباشرة بعد التحويل'.
[11-7-2018] [14:40:03] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Choose a queue to join.' from 'Choisissez une chaîne à rejoindre.' to 'Choisissez une queue à rejoindre.'.
[11-7-2018] [14:39:23] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Choisissez une chaîne à rejoindre.'.
[11-7-2018] [14:39:09] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'This is an experimental feature. Enable and use it at your own risk.' from '' to 'Prenez ceci comme une fonctionnalité experimentale. Activez et utilisez la a votre propre risque.'.
[11-7-2018] [14:29:12] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Requires a Trucker vehicle. You will take the clothes from a place and deliver it to the clothes shop with 95%%+ or you will have to re-take the clothes, if you leave your vehicle, you must re-take the mission. First one to finish the mission wins.' from '' to 'Requiert un véhicule de chauffeur de camion. Vous prendrez les vêtements d'une place et les livrer vers le magasin de vêtements avec 95%%+ ou vous aurez a re-prendre les vêtements, si vous quittez votre véhicule, vous devrez reprendre la mission. Le premier à terminer la mission gagne.'.
[11-7-2018] [14:11:26] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Options' from '' to 'Options'.
[11-7-2018] [14:11:10] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Turn cruise control on' from '' to 'Activer le contrôle de croisère'.
[11-7-2018] [14:10:46] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255' from '' to 'Vous pouvez imposer un Identifiant de météo ci-dessous IDs permis: 0 à 255'.
[11-7-2018] [14:03:57] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Press N for Illegal Trucking' from 'Нажмите N, чтобы заняться нелегальными грузоперевозками' to 'Нажмите N, чтобы заняться Нелегальными грузоперевозками'.
[11-7-2018] [13:54:01] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'You found the murder weapon! Press %s to open the Case File.' from '' to 'Vous avez trouvé l'arme du meurtre! Appuyez sur %s pour ouvrir le fichier de l'enquete.'.
[11-7-2018] [13:53:29] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Leave' from '' to 'Quitter'.
[11-7-2018] [13:52:59] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'City Zen Zones' from '' to 'Zones Zen de la ville'.
[11-7-2018] [13:52:47] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'This class is meant to open and even the field for his teammates. It handles heavy weapons, and is not meant to engage in 1v1. Allowed weapons are Minigun, Deagle and Combat Shotgun.' from '' to 'Cette classe est supposée ouvrir et même créer le champ pour les camarades d'équipe. Elle gère les armes lourdes, et n'est pas faite pour engager en 1v1. Les armes permises sont Minigun, Deagle et Fusil de Combat.'.
[11-7-2018] [13:51:05] CON-Younes|50[SAPD] (younabobo) submit a 'fr' translation of 'Song name:' from '' to 'Nom de la chanson:'.
[11-7-2018] [12:47:38] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Your interior prevents you from doing this action (%s)' from 'Находясь в этом помещении нельзя выполнить действие (%s)' to 'Находясь в этом помещении, нельзя выполнить действие (%s)'.
[11-7-2018] [12:25:42] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Your interior prevents you from doing this action (%s)' from 'Ваш интерьер предотвращает это действие (%s)' to 'Находясь в этом помещении нельзя выполнить действие (%s)'.
[11-7-2018] [12:20:15] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Stream the music to the vehicle I am in' from 'Транслировать песню всем, когда я в транспорте' to 'Транслировать песню другим игрокам в транспорте'.
[11-7-2018] [11:36:29] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Leave' from '' to 'الخروج'.
[11-7-2018] [11:06:57] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Press %s to cancel the Fire Truck mission.' from '' to 'Нажмите %s, чтобы отменить миссию пожарной машины.'.
[11-7-2018] [11:06:32] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Press %s to start the Fire Truck mission.' from '' to 'Нажмите %s, чтобы начать миссию для пожарной машины.'.
[11-7-2018] [11:03:37] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Static' from 'Статистики' to 'Описание статистики'.
[11-7-2018] [11:01:57] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Down below, you'll find a grid list full of quick stat information. All available stats are shown here with your score as well, meaning you can review them all without going through commands if you have this window open.' from 'Ниже вы найдете список всей быстрой статистики. Здесь отображены описание, команда и текущий счет, так что вы можете следить за прогрессом, не прописывая каманды.' to 'Ниже вы найдете список всей быстрой статистики. Здесь отображены описание, команда и текущий счет, так что вы можете следить за прогрессом, не прописывая команды.'.
[11-7-2018] [10:54:08] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Edit Song Data' from 'Редактировать Песню' to 'Изменение Песни'.
[11-7-2018] [10:51:36] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Edit Selected Song's Data' from 'Редактировать Данные Выбранной Песни' to 'Изменить данные выбранной Песни'.
[11-7-2018] [10:49:41] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Edit Song Data' from 'Редктировать Песню' to 'Редактировать Песню'.
[11-7-2018] [10:49:08] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from 'Плейлисты и Песни - Добавление и Удаление' to 'Управление Плейлистами и Песнями'.
[11-7-2018] [10:36:18] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Join' from 'Присоедениться' to 'Присоединиться'.
[11-7-2018] [10:36:03] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Join criminal event' from 'Присоеденится к ограблением банков' to 'Присоединиться к ограблению'.
[11-7-2018] [10:35:23] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Join selected' from 'Присоеденится' to 'Присоединиться'.
[11-7-2018] [10:34:30] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Specify a key to be in a queue with who has the same key.' from '' to 'Укажите с друзьями одинаковый ключ, чтобы оказаться в одной очереди.'.
[11-7-2018] [10:33:09] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Test New URL' from '' to 'Тестировать URL'.
[11-7-2018] [10:32:39] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Turned off daily challenges progress.' from '' to 'Оповещения о прогрессе испытаний отключены.'.
[11-7-2018] [10:32:27] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Turned on daily challenges progress.' from '' to 'Оповещения о прогрессе испытаний включены.'.
[11-7-2018] [10:31:49] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You aren't playing a chronicle.' from '' to 'Вы не играете хронику.'.
[11-7-2018] [10:31:14] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Welcome to CIT Daily Challenges! Daily challenges is a concept of doing certain challenges within 24 hours with the outcome of getting certain rewards if successfully completed within the time limit. There are several categories so that everyone is able to complete a challenge within their own sub-community, the categories are 'Mafia Wars', 'Law', 'Criminal', 'Civilian' and 'Miscellaneous'. You will only be able to complete the challenges once per day, however, you're able to complete all the challenges of each category at the same time. To make it as clear as possible, you have to complete the challenges within 24 hours in order to receive the rewards. Use %s to either have the daily challenges progress message turned on, or turned off. ' from '' to 'Добро пожаловать на Ежедневные Испытания CIT! Ежедневные испытания требуют от вас выполнения определенных заданий в течение 24 часов. В случае успеха выдается награда. Испытания разбиты на несколько категорий, чтобы каждый игрок мог выполнять задания своей команды, категории: 'Войны Мафии', 'Военные', 'Гражданские', 'Повстанцы', 'Криминал', 'Закон' и 'Разное'. Вы можете проходить все испытания одновременно во всех категориях. Не забывайте, у вас всего 24 часа, чтобы справиться с заданиями и получить награды. Используйте %s, чтобы включать/отключать оповещения о прогрессе. '.
[11-7-2018] [10:14:23] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'Вы не в очереди.'.
[11-7-2018] [10:14:04] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You should be in any of these teams in order to play this story: %s' from '' to 'Вы должны быть в одной из следующих команд, чтобы участвовать в этой истории: %s'.
[11-7-2018] [10:12:23] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Вы уже в этой очереди.'.
[11-7-2018] [10:11:56] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Вы присоединились к очереди хроники.'.
[11-7-2018] [10:10:41] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Quiz:' from '' to 'Викторина:'.
[11-7-2018] [10:10:31] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Progress' from '' to 'Прогресс'.
[11-7-2018] [10:09:54] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Stream the music to the vehicle I am in' from 'Транслировать песню в транспорт, в котором я нахожусь' to 'Транслировать песню всем, когда я в транспорте'.
[11-7-2018] [10:07:11] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from 'Автоматически вписывать URL песни при конвертации' to 'Автозаполнение поля 'URL песни' при конвертации'.
[11-7-2018] [10:05:19] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Автоматически вписывать URL песни при конвертации'.
[11-7-2018] [10:03:00] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Set Volume' from 'Установить Звук' to 'Выставить Громкость'.
[11-7-2018] [10:02:10] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Sound Volume:' from 'Громкость звука:' to 'Громкость:'.
[11-7-2018] [10:01:25] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Скорость:'.
[11-7-2018] [10:00:28] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Громкость звука:'.
[11-7-2018] [10:00:02] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Song name:' from '' to 'Название:'.
[11-7-2018] [09:59:34] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Get song name' from 'Определить название песни' to 'Определить название'.
[11-7-2018] [09:57:52] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Edit Selected Playlist's Name' from 'Редактировать Название Выбранного Плейлиста' to 'Изменить имя выбранного Плейлиста'.
[11-7-2018] [09:56:44] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Get song name' from '' to 'Определить название песни'.
[11-7-2018] [09:54:28] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Clear List' from '' to 'Очистить список'.
[11-7-2018] [09:54:17] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'Скопировать YouTube ссылку'.
[11-7-2018] [09:52:07] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Stream the music to the vehicle I am in' from 'Стримить песню в машине которой я нахожусь' to 'Транслировать песню в транспорт, в котором я нахожусь'.
[11-7-2018] [09:49:49] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Playlist name:' from 'Название плейлиста:' to 'Название:'.
[11-7-2018] [09:47:15] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Плейлисты и Песни - Добавление и Удаление'.
[11-7-2018] [09:46:44] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'Редктировать Песню'.
[11-7-2018] [09:45:14] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'No personally identifiable information is stored in the database. This game contains content not appropriate to people under 18 years old, by clicking 'Create my account' you agree that you are at least 18 years old.' from '' to 'Информация, позволяющая идентифицировать вашу личность, не сохраняется в нашей базе данных. Содержимое игры не предназначено для людей младше 18 лет. Нажимая на 'Создать мой аккаунт', вы подтверждаете, что вам как минимум 18 лет.'.
[11-7-2018] [09:40:43] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Options' from '' to 'Options'.
[11-7-2018] [09:40:03] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'YouTube MP3 Конвертер'.
[11-7-2018] [09:34:39] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s покинул очередь хроники.'.
[11-7-2018] [09:34:22] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s покинул хронику.'.
[11-7-2018] [09:34:10] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s has entered the chronicle queue.' from '' to '%s присоединился к очереди хроники.'.
[11-7-2018] [09:33:36] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s can't join the chronicle so kicked him.' from '' to '%s не смог присоединиться к хронике и был кикнут.'.
[11-7-2018] [09:31:26] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Daily Challenges' from '' to 'Ежедневные Испытания'.
[11-7-2018] [09:28:56] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Play' from 'Играть' to 'Воспроизвести'.
[11-7-2018] [09:27:01] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Chapters' from '' to 'Главы'.
[11-7-2018] [09:26:44] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Deliver Counterfeit Money (2x Money, 60 wanted points)' from 'Доставить Поддельные Деньги (2х Денег, 60 очков розыска)' to 'Перевозка поддельных купюр (2х Денег, 60 ОР)'.
[11-7-2018] [09:25:02] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Deliver Drugs and Guns (1.5x Money, 50 wanted points)' from 'Доставить Наркотики и Оружие (1.5х Денег, 50 очков розыска)' to 'Перевозка наркотиков и оружия (1.5х Денег, 50 ОР)'.
[11-7-2018] [09:24:28] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Deliver Immigrants (1.0x Money, 30 wanted points)' from 'Доставить Иммигрантов (1.0х Денег, 30 очков розыска)' to 'Перевозка иммигрантов (1.0х Денег, 30 очков розыска)'.
[11-7-2018] [09:23:41] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'You have been given the opportunity to transport illegal cargo to another location. You will become wanted if you accept this mission, but you will be paid a lot more than you usually would. Select 1 of 3 missions below. If you decline to deliver these goods, you will be given a regular trucking mission.' from 'Вам была предоставлена возможность доставить нелегальный груз в другую точку. Вас объявят в розыск, если Вы согласитесь на это миссию, но при этом, Вы получите намного больше денег, чем обычно. Выберите 1 из 3 миссий ниже. Если Вы откажетесь доставлять этот товар, Вам будет выдана стандартная миссия дальнобойщика.' to 'Вам выдалась возможность доставить нелегальный груз. Если вы примите это задание, вас объявят в розыск, но доплата соответствует риску. Выберите одну миссию из предоставленных ниже.'.
[11-7-2018] [09:17:24] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Please select an option below' from 'Пожалуйста выберите опцию снизу' to 'Выберите опцию снизу'.
[11-7-2018] [09:16:36] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Illegal Trucking Mission' from 'Миссия Нелегальная Перевозка' to 'Нелегальные Грузоперевозки'.
[11-7-2018] [09:15:40] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Press N for Illegal Trucking' from 'Нажмите N чтобы начать миссию Нелегальная Перевозка' to 'Нажмите N, чтобы заняться нелегальными грузоперевозками'.
[11-7-2018] [09:11:11] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Illegal trucking missions: ' from '' to 'Предлагаемые нелегальные грузоперевозки:'.
[11-7-2018] [09:10:04] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Leave' from '' to 'Выйти'.
[11-7-2018] [09:09:36] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Private Queue' from '' to 'Приватная Очередь'.
[11-7-2018] [09:05:46] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Quick stats are stats that can be bound to a certain key to get a quick result without going through '/stats'. Let's say you want to know your total kills in the server, you can do '/qs kills' and this would output your kills.' from '' to 'Быстрая статистика может быть привязана к определенным клавишам, чтобы не копаться в '/stats'. Например, вы хотите узнать ваше общее количество убийств на сервере, просто пропишите '/qs kills'.'.
[11-7-2018] [09:02:42] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Quick Stats' from '' to 'Быстрая Статистика'.
[11-7-2018] [09:02:01] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Required Command' from '' to 'Соответствующая команда'.
[11-7-2018] [09:01:10] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Down below, you'll find a grid list full of quick stat information. All available stats are shown here with your score as well, meaning you can review them all without going through commands if you have this window open.' from '' to 'Ниже вы найдете список всей быстрой статистики. Здесь отображены описание, команда и текущий счет, так что вы можете следить за прогрессом, не прописывая каманды.'.
[11-7-2018] [08:58:17] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'How to bind? If you're going to bind a specific key, make sure all arguments are entered. Example: '/bind z qs turfs'. Now after pressing 'Z', it will output the current turfs you have managed to take in the server.' from '' to 'Как забиндить? Если вы хотите привязать сообщение к клавише, убедитесь, что введены все аргументы. Пример: '/bind k qs turfs'. Теперь после нажатия 'K' отобразится количество турф, захваченных вами за все время игры на сервере.'.
[11-7-2018] [08:54:05] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Static' from 'Статический' to 'Статистики'.
[11-7-2018] [08:52:12] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Difficulty' from '' to 'Сложность'.
[11-7-2018] [08:51:53] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Rapid Transportation Map' from 'Карта телепорта' to 'Карта быстрого перемещения'.
[11-7-2018] [08:51:37] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Rapid Transport' from 'Быстрый транспорт' to 'Быстрое Перемещение'.
[11-7-2018] [08:51:07] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'Телепортация транспорта заблокирована на %s секунд после использования быстрого перемещения.'.
[11-7-2018] [08:47:20] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'A related series of events' from '' to 'Серия захватывающих событий!'.
[11-7-2018] [08:47:14] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'A related series of events!' from '' to 'Серия захватывающих событий!'.
[11-7-2018] [08:45:34] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Chronicles' from '' to 'Хроники'.
[11-7-2018] [08:45:27] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Chronicle' from '' to 'Хроника'.
[11-7-2018] [08:44:59] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Lagger' from '' to 'Lagger'.
[11-7-2018] [08:44:20] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Покинуть очередь / хронику'.
[11-7-2018] [08:43:45] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Queue' from '' to 'Очередь'.
[11-7-2018] [08:43:14] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Play chronicles' from '' to 'Список хроник'.
[11-7-2018] [08:39:33] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Being hurt in the last 10 seconds prevents you from exiting houses.' from 'Вы не можете выйти из дома, так как получили урон за последние 10 секунд.' to 'Получение урона за последние 10 секунд не позволяет вам покинуть дом.'.
[11-7-2018] [08:38:02] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Being hurt in the last 10 seconds prevents you from entering houses.' from 'Будучи раненым за последние 10 секунд, вы не можете заходить в дома.' to 'Получение урона за последние 10 секунд не позволяет вам заходить в дома.'.
[11-7-2018] [08:37:08] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Being hurt in the last %s seconds prevents you from doing this action (%s)' from 'Так как вы были ранены в течении последних %s секунд, вы не можете совершить данное действие (%s)' to 'Получение урона за последние %s секунд не позволяет вам совершить данное действие (%s)'.
[11-7-2018] [08:34:19] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'Being hurt in the last 10 seconds prevents you from warping to the mission's location.' from '' to 'Получение урона за последние десять секунд не позволяет вам телепортироваться на миссию.'.
[11-7-2018] [08:31:51] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of 'CIT Chronicles is a feature where players can cooperate together or play alone through a variety of stories. Some stories are split up into chapters. Players can also invite their friends to play a chronicle by typing the same key in the "key" field. The 'type' column defines how many players are required for that chronicles such as 4 or solo. ' from '' to 'CIT Хроники позволяют игрокам вместе или поодиночке проходить различные истории. Некоторые истории разбиты на несколько глав. Чтобы играть вместе с друзьями пропишите одинаковое слово/число в поле 'Ключ:'. В графе 'Тип' указано количество игроков, необходимых для старта хроники. '.
[11-7-2018] [08:20:03] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s: To warp player to his team position on join stadium.' from '' to '%s: Перемещать игрока на позицию его команды при заходе на стадион.'.
[11-7-2018] [08:18:41] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s: To start a countdown between 3 and 10. Use 'auto' to do all the stuff automatically.' from '' to '%s: Начать отсчет (значение между 3 и 10). При 'auto' все будет происходить автоматически.'.
[11-7-2018] [08:16:01] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s: To freeze the participants.' from '' to '%s: Заморозить участников.'.
[11-7-2018] [08:15:23] DoM|PartyPat (PartyPat) submit a 'ru' translation of '%s updated the Mystery Box Hint.' from '' to '%s обновил подсказку к Mystery Box'.
[11-7-2018] [04:36:54] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Lifetime extracted iron: ' from '' to 'Tempo gasto extraindo ferro:'.
[11-7-2018] [04:36:08] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total arrest kills: ' from '' to 'Total prisões por kills:'.
[11-7-2018] [04:34:43] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total successful bankrobs: ' from '' to 'Roubos totais bem sucedidos:'.
[11-7-2018] [04:33:41] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Total deliveries: ' from '' to 'Total de entregas:'.
[11-7-2018] [04:33:14] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Lifetime wanted points: ' from '' to ' Pontos totais de procura:'.
[11-7-2018] [04:30:33] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Auto adicionar música para 'Música URL' quando convertido'.
[11-7-2018] [04:26:03] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Playlists e Músicas - Adição e Exclusão'.
[11-7-2018] [04:24:53] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'YouTube MP3 Conversor'.
[11-7-2018] [04:20:10] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Volume do som:'.
[11-7-2018] [04:19:52] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Velocidade do som:'.
[11-7-2018] [04:18:45] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Kind' from '' to 'Tipo'.
[11-7-2018] [04:18:26] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'Copiar link do YouTube'.
[11-7-2018] [04:17:53] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'Editar dados da música'.
[11-7-2018] [04:15:53] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Test New URL' from '' to 'Testar novo URL'.
[11-7-2018] [04:15:41] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Get song name' from '' to 'Obter nome da música'.
[11-7-2018] [04:14:39] COMANF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Song name:' from '' to 'Nome da musica:'.
[11-7-2018] [01:24:33] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Song name:' from '' to 'Nombre de la cancion:'.
[11-7-2018] [01:24:24] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Options' from '' to 'Opciones'.
[11-7-2018] [01:24:14] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Leave' from '' to 'Irse'.
[11-7-2018] [01:24:07] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Velocidad de la cancion:'.
[11-7-2018] [01:23:58] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Añadir automaticamente la cancion a la opcion"Song URL" despues de ser convertidai'.
[11-7-2018] [01:23:04] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Other' from '' to 'Otro'.
[11-7-2018] [01:22:57] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'Editar los datos de la cancion'.
[11-7-2018] [01:22:47] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Playlists y Canciones - Adicion y Supresion'.
[11-7-2018] [01:21:56] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'Copiar link de YouTube'.
[11-7-2018] [01:21:44] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Test New URL' from '' to 'Prueba la nueva URL'.
[11-7-2018] [01:21:22] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'Convertidor MP3 de YouTube'.
[11-7-2018] [01:21:06] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Volumen de la cancion:'.
[11-7-2018] [01:20:52] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Get song name' from '' to 'Consigue el nombre de la cancion'.
[11-7-2018] [01:20:38] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Clear List' from '' to 'Limpiar lista'.
[11-7-2018] [01:20:22] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'No puedes recuperar un auto por %s despues de usar transporte rapido.'.
[11-7-2018] [01:19:51] KLM-SC|Rami (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Has completado un reto diario de encontrar %s cajas misteriosas como civil!'.
[10-7-2018] [23:28:19] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'A member from your squad has left/died.' from '' to 'Um membro da seu squad saiu/morreu.'.
[10-7-2018] [23:27:49] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Leave' from '' to 'Sair'.
[10-7-2018] [23:27:39] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'A related series of events!' from '' to 'Uma série relacionada de eventos!'.
[10-7-2018] [23:27:27] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Other' from '' to 'Outro'.
[10-7-2018] [23:27:19] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Clear List' from '' to 'Limpar Lista'.
[10-7-2018] [23:27:08] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Options' from '' to 'Opções'.
[10-7-2018] [21:48:08] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Leave' from '' to 'Wyjdź'.
[10-7-2018] [21:17:22] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Get song name' from '' to 'Şarkının adını bul'.
[10-7-2018] [21:16:38] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'Şarkının Bilgilerini Düzenle'.
[10-7-2018] [21:15:29] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Specify a key to be in a queue with who has the same key.' from '' to 'Aynı değere sahip olan birisiyle sırada olmak için bir değer girin.'.
[10-7-2018] [21:14:33] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Infiltrate the location and eliminate all threats. Then radio for evac' from '' to 'Bölgeye sızın ve tüm tehditleri etkisiz hale getirin. Daha sonra tahliye için telsizi kullanın.'.
[10-7-2018] [21:12:22] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to '%s adet kurşun sıkma günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [21:11:44] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'All threats eliminated. Head to the roof and plant a flare.' from '' to 'Tüm tehditler bertaraf edildi. Çatıya ilerleyin ve bir işaret fişeği yerleştirin.'.
[10-7-2018] [21:10:08] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military by long-range shot!' from '' to '%s adet birbirinden farklı askeri uzun namlulu silah kullanarak öldürme günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [21:09:15] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of '%s has planted the flare successfully.' from '' to '%s adlı oyuncu başarıyla işaret fişeğini yerleştirdi.'.
[10-7-2018] [21:08:59] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Head to our base. The destination point is on your radar.' from '' to 'Üsse intikal edin. Varış noktası haritanızın üzerinde.'.
[10-7-2018] [21:07:48] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'This option lets you enable or disable chronicles msuic. If you don't want to listen to chronicles music that can be quite interesting to listen when playing a chronicle, set this setting to 'No', set this setting to 'Yes' otherwise.' from '' to 'Bu seçenek sizin günlem müziklerini etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar. Eğer günlem oynatırken oldukça ilgi çekici günlem müziklerini dinlemek istemiyorsanız bu seçeneği 'No', istiyorsanız 'Yes' yapın.'.
[10-7-2018] [21:05:20] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You aren't playing a chronicle.' from '' to 'Bir günlem oynatmıyorsunuz.'.
[10-7-2018] [21:04:51] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Placed in a queue with '%s' key. Tell your friends to enter the same key to join together.' from '' to ''%s' değeri ile bir sıra oluşturuldu. Arkadaşlarınızla beraber katılmak için onlara aynı değeri kullanarak girmesini söyleyin.'.
[10-7-2018] [21:03:26] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Play chronicles' from '' to 'Günlemi oynat'.
[10-7-2018] [21:01:06] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military!' from '' to '%s adet birbirinden farklı askeri öldürme günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [20:59:51] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Bir günlem sırasına katıldınız.'.
[10-7-2018] [20:56:52] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'Hızlı ulaşım kullanıldıktan %s saniye boyunca araç çağrılamaz.'.
[10-7-2018] [20:55:37] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of winning %s armed robberies!' from '' to '%s kez silahlı soygun kazanma günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [20:54:42] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You should be in any of these teams in order to play this story: %s' from '' to 'Bu hikayeyi oynayabilmek için şu takımların birinde olmanız gerekiyor: %s'.
[10-7-2018] [20:53:33] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'The advanced hummer has been broken for some reasons. Continue on foot.' from '' to 'Advanced Hummer bazı sebeplerden dolayı bozuldu. Yaya olarak devam edin.'.
[10-7-2018] [20:52:33] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of rescuing %s peds!' from '' to '%s adet vatandaşı kurtarma günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [20:48:14] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'The helicopter has arrived. Head for it and get out of here!' from '' to 'Helikopter geldi. Helikoptere doğru gidin ve buradan uzaklaşın!'.
[10-7-2018] [20:46:42] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different rebels!' from '' to '%s adet birbirinden farklı isyancıyı öldürme günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [20:46:21] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'DM'de %s adet birbirinden farklı gangster öldürme günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [20:44:33] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Çalma Listeleri ve Şarkılar - Ekleme ve Silme'.
[10-7-2018] [20:43:54] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Clear List' from '' to 'Listeyi Temizle'.
[10-7-2018] [20:43:38] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Sending the coordinates to the commander.' from '' to 'Koordinatlar komutana gönderiliyor.'.
[10-7-2018] [20:28:46] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Sivil olarak %s adet gizemli kutu bulma günlük görevini tamamladınız!'.
[10-7-2018] [20:28:07] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'YouTube Linkini Kopyala'.
[10-7-2018] [20:27:53] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Leave' from '' to 'Ayrıl'.
[10-7-2018] [16:54:34] Ballas|Vast added new text to translate: 'Leave'.
[10-7-2018] [14:53:23] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Enable Chronicles Music' from '' to 'Günlem Müziklerinii Etkinleştir'.
[10-7-2018] [14:52:21] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Test New URL' from '' to 'Yeni URL'yi Test Et'.
[10-7-2018] [14:34:19] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Play a chronicle' from '' to 'Bir günlem oynat'.
[10-7-2018] [14:34:09] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'YouTube MP3 Dönüştürücü'.
[10-7-2018] [14:33:45] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Other' from '' to 'Diğer'.
[10-7-2018] [14:33:39] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Ses Hızı:'.
[10-7-2018] [14:33:33] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Options' from '' to 'Ayarlar'.
[10-7-2018] [14:33:26] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Song name:' from '' to 'Şarkı ismi:'.
[10-7-2018] [14:33:14] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Ses Düzeyi:'.
[10-7-2018] [11:50:46] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'لا يمكنك إستيراد مركبة ل %s بعد إستعمال الناقل السريع.'.
[10-7-2018] [11:48:53] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'قوائم التشغيل والأغاني - إضافة وحذف'.
[10-7-2018] [11:48:16] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'محول اليوتيوب لـMP3'.
[10-7-2018] [11:47:30] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'Other' from '' to 'آخر'.
[10-7-2018] [11:47:12] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'Clear List' from '' to 'لائحة خالية'.
[10-7-2018] [11:46:13] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'مقدار الصوت:'.
[10-7-2018] [11:44:40] RCT-Faith[SAPD] (Max1) submit a 'ar' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'لقد أكملت تحدي يومي بإيجاد %s صناديق غامضة كـ مدني!'.
[10-7-2018] [10:56:24] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie oddania %s poprawnych pisowni!'.
[10-7-2018] [10:55:46] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Playlists and Songs - Addition and Deletion' from '' to 'Playlisty i Utwory - Dodawanie i Usuwanie'.
[10-7-2018] [10:55:31] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'Skopiuj link YouTube'.
[10-7-2018] [10:55:19] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'YouTube MP3 Converter' from '' to 'Konwerter Youtube na MP3'.
[10-7-2018] [10:55:06] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie odszukania %s tajemniczych pudełek jako cywil!'.
[10-7-2018] [10:54:38] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Get song name' from '' to 'Uzyskaj nazwę utworu'.
[10-7-2018] [10:54:24] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Clear List' from '' to 'Wyczyść liste'.
[10-7-2018] [10:54:14] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Sound Volume:' from '' to 'Głośność dźwięku:'.
[10-7-2018] [10:54:00] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Test New URL' from '' to 'Przetestuj nowy URL'.
[10-7-2018] [10:53:50] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Other' from '' to 'Inne'.
[10-7-2018] [10:53:46] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'Edytuj właściwości utworu'.
[10-7-2018] [10:53:34] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Auto add song to 'Song URL' box when converted' from '' to 'Automatycznie przenoś utwór do okna 'URL utworu' po konwersji.'.
[10-7-2018] [10:52:50] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'Prędkość dźwięku:'.
[10-7-2018] [10:52:41] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Options' from '' to 'Opcje'.
[10-7-2018] [10:52:33] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Song name:' from '' to 'Nazwa utworu:'.
[10-7-2018] [02:24:11] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Get song name' from '' to 'البحث عن اسم الأغنية'.
[10-7-2018] [02:23:42] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Test New URL' from '' to 'تجربة الرابط الجديد'.
[10-7-2018] [02:23:35] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Copy YouTube Link' from '' to 'نسخ رابط اليوتيوب'.
[10-7-2018] [02:23:22] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Edit Song Data' from '' to 'تعديل معلومات الأغنية'.
[10-7-2018] [02:23:11] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Options' from '' to 'الإعدادات'.
[10-7-2018] [02:23:05] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Sound Speed:' from '' to 'سرعة الصوت:'.
[10-7-2018] [02:22:57] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Song name:' from '' to 'اسم الأغنية:'.
[9-7-2018] [18:40:54] menczer added new text to translate: 'Auto add song to 'Song URL' box when converted'.
[9-7-2018] [18:34:51] abdullah465 added new text to translate: 'Other'.
[9-7-2018] [18:25:38] DoM|Nutella added new text to translate: 'Test New URL'.
[9-7-2018] [18:20:52] Black[Mongols-P]#TK added new text to translate: 'Options'.
[9-7-2018] [18:08:47] Analedz~ added new text to translate: 'Clear List'.
[9-7-2018] [18:04:59] [PiRu$]V.I.P added new text to translate: 'Copy YouTube Link'.
[9-7-2018] [18:02:48] KLM-C|Elite.' added new text to translate: 'YouTube MP3 Converter'.
[9-7-2018] [17:53:40] GA~[IF]Abdelrhman>A added new text to translate: 'Edit Song Data'.
[9-7-2018] [17:48:23] #Kia^ added new text to translate: 'Sound Speed:'.
[9-7-2018] [17:41:34] GA~[IF]AhmedHelmy added new text to translate: 'Sound Volume:'.
[9-7-2018] [17:37:12] Jenna{1%}[Biker]BC (jennamarsh) submit a 'tr' translation of 'Press arrow up / down to move the vehicle up / down the list, any other key to finish!' from 'Bitirmek için yukarı oku / araçı yukarı kaldırmak için aşağıyı / aşağı listeyi veya herhangi başka bir tuşa basın.' to 'Aracı listede yukarı / aşağı taşımak için yukarı / aşağı ok tuşuna bas, işlemi bitirmek için de herhangi bir tuşa.'.
[9-7-2018] [17:35:35] |Taxi|AkasyaForces added new text to translate: 'Get song name'.
[9-7-2018] [17:33:19] GA-[IF]Meyland added new text to translate: 'Song name:'.
[9-7-2018] [17:31:21] Black[Mongols-P]#TK added new text to translate: 'Playlists and Songs - Addition and Deletion'.
[9-7-2018] [04:26:06] Server Script added new text to translate: 'You have completed a daily challenge of finding %s mystery boxes as a civilian!'.
[8-7-2018] [21:49:18] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Je bent al in deze wachtrij.'.
[8-7-2018] [21:49:09] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'This queue is full.' from '' to 'De wachtrij is vol.'.
[8-7-2018] [21:49:02] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'Je bent niet in een wachtrij.'.
[8-7-2018] [21:48:33] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Kies een wachtrij om deel te nemen.'.
[8-7-2018] [21:48:20] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'Private Queue' from '' to 'Privé wachtrij'.
[8-7-2018] [21:48:11] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'Queue' from '' to 'Wachtrij'.
[8-7-2018] [21:48:00] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'Chapter' from '' to 'Hoofdstuk'.
[8-7-2018] [21:47:53] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'Key' from '' to 'Sleutel'.
[8-7-2018] [21:47:48] Phorpride|OD|BNA (Boem9) submit a 'nl' translation of 'Kind' from '' to 'Soort'.
[8-7-2018] [21:39:03] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Wybierz historię do rozegrania.'.
[8-7-2018] [21:38:51] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This queue is full.' from '' to 'Poczekalnia jest pełna.'.
[8-7-2018] [21:38:44] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie ukończenia misji zestrzelenia samolotu %s razy!'.
[8-7-2018] [21:38:24] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'Nie jesteś w poczekalni.'.
[8-7-2018] [21:38:17] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'Ukończyłeś dzienne wyzwanie zabicia %s różnych gangsterów w DM!'.
[8-7-2018] [21:38:01] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Queue' from '' to 'Poczekalnia'.
[8-7-2018] [21:37:56] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Key' from '' to 'Klucz'.
[8-7-2018] [21:37:49] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.' from '' to 'Nie możesz przywołać swojego pojazdu przez %s sekund po użyciu szybkiej podróży.'.
[8-7-2018] [21:34:46] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.' from '' to 'Historia została przerwana ponieważ zbyt wiele członków przygwożdzonego oddziału umarło.'.
[8-7-2018] [21:33:51] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Jesteś już w tej poczekalni.'.
[8-7-2018] [21:33:42] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Chapter' from '' to 'Rozdział'.
[8-7-2018] [21:33:38] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Wybierz poczekalnię aby dołączyć.'.
[8-7-2018] [21:33:27] ADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Private Queue' from '' to 'Prywatna poczekalnia'.
[8-7-2018] [19:56:10] Server Script added new text to translate: 'Can't recover a vehicle for %s seconds after using rapid transport.'.
[8-7-2018] [18:45:24] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'A related series of events!' from '' to 'Una serie de eventos relacionados!'.
[8-7-2018] [18:45:12] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Kind' from '' to 'Tipo'.
[8-7-2018] [18:44:50] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Selecciona una cola para unirte.'.
[8-7-2018] [18:44:40] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Private Queue' from '' to 'Cola Privada.'.
[8-7-2018] [18:44:30] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Selecciona una crònica para jugar.'.
[8-7-2018] [18:44:19] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Queue' from '' to 'Cola'.
[8-7-2018] [18:44:13] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Key' from '' to 'Llave'.
[8-7-2018] [18:44:07] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Play chronicles' from '' to 'Jugar crònicas'.
[8-7-2018] [18:43:55] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Chapter' from '' to 'Capìtulo'.
[8-7-2018] [18:43:38] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Salir de la cola / crònica'.
[8-7-2018] [18:43:26] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.' from '' to 'La historia ha sido cancelada porque muchos miembros del escuadron han muerto.'.
[8-7-2018] [18:42:33] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s se ha ido de la cronica.'.
[8-7-2018] [18:42:24] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s se ha ido de la cola de la crònica.'.
[8-7-2018] [18:41:51] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'Has completado un reto diario de asesinar %s gangsters diferentes en DM!'.
[8-7-2018] [18:41:32] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Ya estas en esta cola.'.
[8-7-2018] [18:41:22] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'This queue is full.' from '' to 'Esta cola esta llena.'.
[8-7-2018] [18:41:11] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'A member from your squad has left/died.' from '' to 'Un miembro de tu escuadron ha muerto o se ha ido.'.
[8-7-2018] [18:40:43] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different units of military by long-range shot!' from '' to 'Has completado un reto diario de asesinar %s unidades militares diferentes con un tiro de larga distancia!'.
[8-7-2018] [18:40:04] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'No estas en la cola.'.
[8-7-2018] [18:39:53] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of firing %s bullets!' from '' to 'Has completado un reto diario de disparar %s balas!'.
[8-7-2018] [18:39:22] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'Has completado un reto diario de finalizar la mision secundaria de derribo de aviones %s veces!'.
[8-7-2018] [18:38:40] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'You have completed a daily challenge of submitting %s correct spellings!' from '' to 'Has completado un reto diario de presentar %s deletreos correctos!'.
[8-7-2018] [18:38:02] KLM-SC|Rami^Cupcake (ramiro12345) submit a 'es' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Tabla de clasificación'.
[8-7-2018] [17:46:57] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!' from '' to 'لقد أكملت التحدي اليومي بإنهاء مهمة إنزال الطائرة %s مرات!'.
[8-7-2018] [17:45:00] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!' from '' to 'لقد أكملت التحدي اليومي بقتل %s متمردين مختلفين في الـDM!'.
[8-7-2018] [17:43:27] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'إختار قائمة انتظار للإنضمام.'.
[8-7-2018] [17:43:09] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Private Queue' from '' to 'قائمة انتظار خاصة'.
[8-7-2018] [17:42:47] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Queue' from '' to 'قائمة انتظار'.
[8-7-2018] [17:42:40] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'Chapter' from '' to 'فصل'.
[8-7-2018] [17:42:34] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.' from '' to 'هذه القصة قد تم الغاءها بسبب موت الكثير من الأشخاص المتواجدين في الفريق المثبت.'.
[8-7-2018] [17:40:43] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'انت حالياً موحود في قائمة الانتظار هذه.'.
[8-7-2018] [17:39:05] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'انت غير موجود في قائمة انتظار.'.
[8-7-2018] [17:38:39] Faith (Max1) submit a 'ar' translation of 'This queue is full.' from '' to 'قائمة الأنتظار هذه مليئة.'.
[8-7-2018] [12:49:57] Server Script added new text to translate: 'You have completed a daily challenge of killing %s different gangsters in DM!'.
[8-7-2018] [12:11:42] Server Script added new text to translate: 'The story has been canceled because too many members from the pinned squad have been died.'.
[8-7-2018] [11:47:48] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'The oil platform off the coast of LS has oil for you to steal!' from '' to 'LS海岸附近的一个石油平台有大量石油让你偷盗!'.
[8-7-2018] [11:38:58] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Placed in a queue with '%s' key. Tell your friends to enter the same key to join together.' from '以加入了" %s " 代码,告诉你的朋友输入相同的代码来一起 游玩。' to '以加入了 '%s" 代码,告诉你的朋友输入相同的代码来一起游玩。'.
[8-7-2018] [11:35:11] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to '离开小队/故事任务'.
[8-7-2018] [11:34:33] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Key' from '' to '代码'.
[8-7-2018] [11:34:09] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Play chronicle' from '' to '游玩故事任务'.
[8-7-2018] [11:34:02] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Play chronicles' from '' to '游玩故事任务'.
[8-7-2018] [06:01:22] OldKiller (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Key:' from '' to 'Ключ:'.
[8-7-2018] [06:00:04] OldKiller (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Chapter:' from '' to 'Глава:'.
[8-7-2018] [05:59:34] OldKiller (OldKiller) submit a 'ru' translation of 'Chapter' from '' to 'Глава'.
[8-7-2018] [05:44:54] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'A hostage has been killed.' from '' to 'Um refém foi morto.'.
[8-7-2018] [05:44:15] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You have joined a chronicle queue.' from '' to 'Você se juntou a uma crônica.'.
[8-7-2018] [05:41:16] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Play a chronicle' from '' to 'Jogar uma crônica'.
[8-7-2018] [05:40:10] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of '%s has planted the flare successfully.' from '' to '%s plantou o flare com sucesso.'.
[8-7-2018] [05:39:21] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'Você não está em uma fila.'.
[8-7-2018] [05:38:56] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s deixou a crônica.'.
[8-7-2018] [05:38:21] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of '%s has entered the chronicle queue.' from '' to '%s entrou na fila de crônicas.'.
[8-7-2018] [05:37:40] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'This queue is full.' from '' to 'Esta fila está cheia.'.
[8-7-2018] [05:36:54] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You were kicked out of the chronicle queue.' from '' to 'Você foi expulso da fila de crônicas.'.
[8-7-2018] [05:36:24] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of '%s can't join the chronicle so kicked him.' from '' to '%s Não pode se juntar à crônica.'.
[8-7-2018] [05:32:32] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Escolha uma crônica para jogar.'.
[8-7-2018] [05:32:19] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Deixar fila / crônica'.
[8-7-2018] [05:31:56] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Enable Chronicles Music' from '' to 'Ativar Crônicas Música'.
[8-7-2018] [05:31:29] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Escolha uma fila para participar.'.
[8-7-2018] [05:31:07] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Placar'.
[8-7-2018] [05:30:17] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Queue' from '' to 'Lista'.
[8-7-2018] [05:29:35] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Private Queue' from '' to 'Lista Privada'.
[8-7-2018] [05:28:37] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Chapter' from '' to 'Capítulo'.
[8-7-2018] [05:28:18] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Você já está nessa lista.'.
[8-7-2018] [05:22:22] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s deixou a crônica.'.
[8-7-2018] [05:21:23] DoM|Magneto'CMF (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Key' from '' to 'Chave'.
[7-7-2018] [21:07:28] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Play' from 'Çalmak' to 'Oynat'.
[7-7-2018] [21:06:57] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Key:' from 'Anahtar: ' to 'Değer:'.
[7-7-2018] [21:06:40] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Key' from '' to 'Değer'.
[7-7-2018] [21:05:10] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Chronicles' from '' to 'Günlemler'.
[7-7-2018] [21:04:59] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'A member from your squad has left/died.' from '' to 'Ekibinizdeki bir üye ayrıldı/öldü.'.
[7-7-2018] [20:56:52] [1337]iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Key' from '' to 'Ключ'.
[7-7-2018] [20:56:30] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Leave queue / chronicle' from '' to 'Sırayı / günlemi terk et'.
[7-7-2018] [20:55:58] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'Oynatmak için bir günlem seçin.'.
[7-7-2018] [20:55:52] [1337]iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Dynamic' from '' to 'Динамический'.
[7-7-2018] [20:55:47] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Queue' from '' to 'Sıra'.
[7-7-2018] [20:55:36] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of '%s can't join the chronicle so kicked him.' from '' to '%s adlı oyuncu günleme katılamadığı için atıldı.'.
[7-7-2018] [20:55:13] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of '%s has left the chronicle queue.' from '' to '%s adlı oyuncu günlem sırasından ayrıldı.'.
[7-7-2018] [20:54:47] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of '%s has left the chronicle.' from '' to '%s adlı oyuncu günlemden ayrıldı.'.
[7-7-2018] [20:54:13] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of '%s has entered the chronicle queue.' from '' to '%s adlı oyuncu günlem sırasına girdi.'.
[7-7-2018] [20:54:04] [1337]iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Total news pictures taken: ' from '' to 'Количество новых фотографий:'.
[7-7-2018] [20:53:27] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You're already in this queue.' from '' to 'Zaten bu sıradasınız.'.
[7-7-2018] [20:53:15] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Stopped the current chronicle successfully.' from '' to 'Günlem başarıyla durduruldu.'.
[7-7-2018] [20:53:01] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'A soldier from your squad has left/died so the chronicle is canceled.' from '' to 'Ekibinizdeki bir asker ayrıldığı/öldüğü için günlem iptal edildi.'.
[7-7-2018] [20:51:54] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'This queue is full.' from '' to 'Bu sıra dolu.'.
[7-7-2018] [20:51:38] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You aren't in a queue.' from '' to 'Bir sırada değilsiniz.'.
[7-7-2018] [20:51:09] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'DISPATCH TO ALL UNITS: Attention! The CITy island is on fire. Rescue the civilians there.' from '' to 'TÜM BİRİMLERİN DİKKATİNE: Dikkat! CITy adası alevler içinde. Oradaki sivilleri kurtarın.'.
[7-7-2018] [20:50:13] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Stop current chronicle' from '' to 'Şu anki günlemi durdur'.
[7-7-2018] [20:49:53] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'You were kicked out of the chronicle queue.' from '' to 'Günlem sırasından atıldınız.'.
[7-7-2018] [20:49:39] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Chapter' from '' to 'Bölüm'.
[7-7-2018] [20:49:30] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Chapters' from '' to 'Bölümler'.
[7-7-2018] [20:48:34] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Chronicles Guide' from '' to 'Günlem Rehberi'.
[7-7-2018] [20:48:25] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Private Queue' from '' to 'Özel Sıra'.
[7-7-2018] [20:48:16] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Choose a queue to join.' from '' to 'Katılmak için bir sıra seçin.'.
[7-7-2018] [20:47:40] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Kind' from '' to 'Tür'.
[7-7-2018] [20:46:29] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Chronicle' from '' to 'Günlem'.
[7-7-2018] [20:46:16] 2LT-Yunus[AF] (jockey661) submit a 'tr' translation of 'Leaderboard' from '' to 'Lider Tablosu'.
[7-7-2018] [19:49:54] Server Script added new text to translate: 'You have completed a daily challenge of finishing plane takedown side mission %s times!'.
[7-7-2018] [15:18:37] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Choose a chronicle to play.' from '' to 'إختر قصة لتلعبها.'.
[7-7-2018] [15:12:37] [CIT]Coolit3|KLM (Cupa) submit a 'ar' translation of 'Key' from '' to 'المفتاح'.
[7-7-2018] [15:05:01] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Time (minutes):' from '' to '时间 (分钟):'.
[7-7-2018] [15:03:46] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Only people not already in a unit can be invited to join.' from '' to '只有未加入部队的玩家 才可以邀请。'.
[7-7-2018] [15:03:30] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Only people not already in a squad can be invited to join.' from '' to '只有未加入小队的玩家 才可以邀请。'.
[7-7-2018] [15:03:13] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Only people not already in a group can be invited to join.' from '' to '只有未加入团队的玩家 可以邀请。'.
[7-7-2018] [15:01:58] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Permission List' from '' to '权限列表'.
[7-7-2018] [15:00:57] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'My husband recently bought a hand gun and I think he's planning to kill me, but I'm not going down that easy. He's in our garden right now, kill him for me and I'll make it worth your while.' from '' to '我的老公最近买了一把手枪,我觉得他正在 计划着把我给杀了,但我不会那么容易被他 搞定的。他现在正在我们的花园里,我会给 你赏金,请帮我搞定他。'.
[7-7-2018] [14:56:46] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'My current team: %s' from '' to '我目前的队伍: %s'.
[7-7-2018] [14:54:44] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'My Score' from '' to '我的分数'.
[7-7-2018] [14:54:36] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'My Group Members' from '' to '我的团队队员'.
[7-7-2018] [14:54:22] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'My Apps' from '' to '我的应用程式'.
[7-7-2018] [14:50:22] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Grouplist:' from '' to '团队列表: '.
[7-7-2018] [14:50:05] [DRN]Selina (SKirito) submit a 'zh_CN' translation of 'Groupjob' from '' to '团队工作'.
[7-7-2018] [12:28:17] MCPO-Akatosh[USNS-nXs] added new text to translate: 'Choose a chronicle to play.'.
[7-7-2018] [12:18:23] |NT|-Johnson. added new text to translate: 'Chapter'.
[7-7-2018] [08:15:33] Server Script added new text to translate: 'This queue is full.'.
[7-7-2018] [06:17:04] [M19]Tatansti#TG added new text to translate: 'Key'.
[7-7-2018] [04:42:33] [DRN]juelian added new text to translate: 'Queue'.
[7-7-2018] [04:13:17] Server Script added new text to translate: 'You're already in this queue.'.
[7-7-2018] [03:25:24] Server Script added new text to translate: 'You aren't in a queue.'.
[7-7-2018] [03:25:19] OVS-FoxRain[USHS] added new text to translate: 'Choose a queue to join.'.