Translation Log

[17-10-2017] [02:36:14] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Sell To Server' from '' to 'Sälj till serven'.
[17-10-2017] [02:35:57] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Can't change skin when wearing a jetpack.' from '' to 'Du kan inte ändar utseende när du använder en jetpack.'.
[17-10-2017] [02:31:33] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'You have failed to place the bomb, retry or head to the next checkpoint.' from '' to 'Du har misslyckats att plasera bomben, prova igen eller åk vidare till nästa stop!'.
[17-10-2017] [02:25:52] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Are you sure you want to enter the vehicle?' from '' to 'Är du säker att du vill gå in i detta fordon'.
[17-10-2017] [02:20:06] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Deleted image ' from '' to 'Ta bort bilden'.
[17-10-2017] [02:19:52] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'This vehicle is locked and you're not a CITbook friend, in same group or alliance!' from '' to 'Detta fordon är låst av ägaren och du är inte i deras CIT Lista eller grupp'.
[17-10-2017] [02:17:22] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Purchase' from '' to 'Köpa/inköpa'.
[17-10-2017] [02:16:49] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Are you sure you want to stop renting an apartment here?' from '' to 'Är du säker att du vill sluta hyra denna lägenhet här?'.
[17-10-2017] [02:16:29] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Drugs last twice as long' from '' to 'Droger verkar dubbelt så länge'.
[17-10-2017] [02:16:10] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'PILOT: A passenger is requesting pickup at %s. Make your way to %s' from '' to 'PILOT: En passagerare vill bli upplockad vid %s. Börja och ta dig till %s'.
[17-10-2017] [02:14:56] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Unit Members' from '' to 'Medlemmar i enheten'.
[17-10-2017] [02:13:47] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Bonus' from '' to 'bonus'.
[17-10-2017] [02:13:16] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Set Laser Color' from '' to 'Ändra Laser färg'.
[17-10-2017] [02:12:46] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Unpin All' from '' to 'Av markera alla'.
[17-10-2017] [02:12:25] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Properties' from '' to 'Egenskaper'.
[17-10-2017] [02:12:01] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'You sold 100 grams of %s for $10,000.' from '' to 'Du sålde 100 gram av %s för $10,000.'.
[17-10-2017] [02:11:27] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'You can't use this feature while moving.' from '' to 'Du kan inte använda denna funktion när du rör dig. Så stilla!'.
[17-10-2017] [02:10:42] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'You are globally muted.' from '' to 'Du är globlalt dämpad och kan inte skriva!'.
[17-10-2017] [02:09:47] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Removed all alliance members from your radar.' from '' to 'Ta bort alla allierade från din karta'.
[17-10-2017] [02:07:25] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'You set the alarm off!' from '' to 'Du startade larmet!'.
[17-10-2017] [02:07:06] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Delete Squad' from '' to 'Ta bort Trupp'.
[17-10-2017] [02:06:50] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'You were released by %s.' from '' to 'Du har blivit frisläppt av %s'.
[17-10-2017] [02:05:43] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'My Squad Members' from '' to 'Mina trupp medlemar'.
[17-10-2017] [02:04:02] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Hat' from '' to 'hat'.
[17-10-2017] [02:01:08] TA-Ralph[FBI] (Killzone) submit a 'se' translation of 'Due to abuse of rapid transport markers you can't pickup the mystery bag for 60 seconds.' from '' to 'a'.
[17-10-2017] [00:43:48] Ralph (Killzone) submit a 'se' translation of 'Event auto cancelled, %s disconnected.' from '' to 'Evenemanget automatiskt avbrutet, %s har kopplat nere.'.
[17-10-2017] [00:41:15] Ralph (Killzone) submit a 'se' translation of 'You can't sell a gun if it has ammo.' from '' to 'Du kan inte sälja ett vapen som har Ammunition.'.
[17-10-2017] [00:30:53] Ralph (Killzone) submit a 'se' translation of 'You can't destroy your job vehicle when arrested.' from '' to 'Du kan inte förstöra ditt job fordon när du blir fängslad.'.
[17-10-2017] [00:13:25] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You go criminal when you resigned as cop for 5 seconds!' from '' to 'Du kan inte bli kriminell när du slutade skiftet som police, vänta 5 sekunder.'.
[17-10-2017] [00:12:48] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Total Profit' from '' to 'Total vinst'.
[16-10-2017] [23:58:53] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves.' from '' to 'Bränsletanks förare måste se till att sköta om alla besninstationer runt San Andreas, så dom är påfyllda med bensin för sina kunder. Ta DFR behållaren och fyll den med bränsle på närmsta på fyllnings station. Sedan åk din alla bensinstationer som är markerade run om kartan och fyll på dom med bensin.'.
[16-10-2017] [23:55:52] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'An armed drone is near, destroy it before it blows up!' from '' to 'En beväpnad dränare är nära dig, Förstör den innan den sprängs i bitar!'.
[16-10-2017] [23:55:02] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of '%s has healed you to full health.' from '' to '%s har hjälp dig att läka till full häsa'.
[16-10-2017] [23:53:42] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'This player is already your friend.' from '' to 'Denna spelar är redan din vän.'.
[16-10-2017] [23:53:25] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You were robbed by %s' from '' to 'Du har blivit rånad av %s'.
[16-10-2017] [23:53:11] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You need to be a criminal to send a note.' from '' to 'Du behöver vara en kriminell för att skicka en anteckning.'.
[16-10-2017] [23:52:19] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'This rank can't be removed.' from '' to 'Denna rang kan inte bli bortagen.'.
[16-10-2017] [23:51:56] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Manage group applications' from '' to 'Hantera gruppapplikationer'.
[16-10-2017] [23:51:37] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Enter valid bonus cash in first edit box, total reward + bonus cash should not be greater than $100,000.' from '' to 'Ange en giltig bonus i den första redigeringsrutan, total belöning + bonus kontanter bör inte vara större än $100,000. '.
[16-10-2017] [23:49:31] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Protected Area' from '' to 'Skyddat område.'.
[16-10-2017] [23:49:21] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Call' from '' to 'Ringa upp'.
[16-10-2017] [23:49:05] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You need to complete the exam' from '' to 'Du behöver göra klart examen'.
[16-10-2017] [23:48:44] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Walking Style' from '' to 'Gå stil'.
[16-10-2017] [23:48:36] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Able to take group job' from '' to 'Kan ta gruppjob'.
[16-10-2017] [23:47:06] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Selected '%s' in grid list!' from '' to 'Har Valt '%s' i rutnätlistan!'.
[16-10-2017] [23:46:08] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You have divorced' from '' to 'Du har skiljts.'.
[16-10-2017] [23:45:44] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You can't craft armor while flying with the rustic rocket!' from '' to 'Du kan inte tillverka en rustning medan du flyger en rostig raket!'.
[16-10-2017] [23:44:38] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'CIT Alliance System' from '' to 'CIT allianssystem'.
[16-10-2017] [23:44:17] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Rank added successfully.' from '' to 'Tillagd rank lyckadest. '.
[16-10-2017] [23:42:18] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Reward (Pay):' from '' to 'Belöning (Betala):'.
[16-10-2017] [23:41:37] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Cotton Candy' from '' to 'Spunnet socker'.
[16-10-2017] [23:39:41] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'There are many peds around the map and some of them want other peds dead! To see if a ped wants someone killing, press X and hover your mouse over that ped to see if they've got a hitman task for you. Hitman missions massively vary in difficulty, pay and reputation earned.' from '' to 'Det är många gubbar runt om kartan som vill se andra gubbar döda! För att det om en gubbe vill ha en annan gubbe dödad tryck på X och dra musen över den gubben för att se om det finns en torped uppgift för dig. Torped uppdrag varirerar i svårihetsgrad, olika lön och ersättningar.'.
[16-10-2017] [23:35:47] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Close songs browser' from '' to 'Stäng låt väljare'.
[16-10-2017] [23:35:23] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Able to make a squad note' from '' to 'Kan göra och skriva trupp anteckningar'.
[16-10-2017] [23:34:46] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Denied' from '' to 'Nekad'.
[16-10-2017] [23:34:39] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Selected element was destroyed.' from '' to 'Valda elemetet har blivit förstört.'.
[16-10-2017] [23:33:55] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Set as private so only i can add players by /duelmng add <plr>' from '' to 'Gör privat så bara du kan lägga till spelare till /duelmng lägg till <plr>'.
[16-10-2017] [23:32:57] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Squad' from '' to 'Trupp'.
[16-10-2017] [23:32:49] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Wanted players can't enter trains due to abuse.' from '' to 'Efterlysta spelare kan inte stiga på tåg för att förhinda ovett och missbruk.'.
[16-10-2017] [23:32:00] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'The vehicle is not on ground, are you sure you want to exit?' from '' to 'Fordonet är inte på marken, är du helt säker på att du vill gå ur?'.
[16-10-2017] [23:31:09] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Animations' from '' to 'Animation'.
[16-10-2017] [23:30:57] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Respond to a burning %s at %s' from '' to 'Svara på ett brinnande %s vid %s'.
[16-10-2017] [23:29:23] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Transport boarded %s at %s (%s).' from '' to 'Transporten har lagt inl %s vid %s (%s).'.
[16-10-2017] [23:27:31] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'LS Country Club has been making huge profits, convince the manager that you deserve some too!' from '' to 'LS Country Club har gjort mycket vinst, övertyga chefen om att du förtjänar en del med!'.
[16-10-2017] [23:24:40] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'PILOT: You are being redirected to a different airport.' from '' to 'Pilot: Du har blivit ombedd att åka till en annan flyggplats.'.
[16-10-2017] [23:23:51] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Select a player from players grid to continue.' from '' to 'Välj en spelare från spelarnätet för att fortsätta'.
[16-10-2017] [23:23:00] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Squad Name' from '' to 'Trupp Namn'.
[16-10-2017] [23:22:36] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Your assigned hitmen task failed, %s is now on duty as %s' from '' to 'Din tilldelade torped uppgift misslyckades, %s är nu i tjänst som %s'.
[16-10-2017] [23:19:50] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Size' from '' to 'Storlek'.
[16-10-2017] [23:19:44] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'days' from '' to 'dagar'.
[16-10-2017] [23:19:37] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Packs to deliver' from '' to 'förpackningar att leverera'.
[16-10-2017] [23:18:36] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Typing test time up!' from '' to 'skrivningstiden har upphört, tagit slut.'.
[16-10-2017] [23:17:46] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You changed your walking style.' from '' to 'Du har ändrat din gå stil.'.
[16-10-2017] [23:17:30] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Volume up:' from '' to 'Höj volymen'.
[16-10-2017] [23:16:55] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Removed for sale CITy zones from your map.' from '' to 'Ta bort in stadszon från försäljningsgskartan.'.
[16-10-2017] [23:15:10] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Please select an option below' from '' to 'Var Vänlig och välj ett alternativ nedanför.'.
[16-10-2017] [23:13:40] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You failed to jail %s so automatically jailed with no reward!' from '' to 'Du har misslyckats och fängsla %s, så spelaren vart automatiskt fängslad utan en belöning'.
[16-10-2017] [23:12:07] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Please confirm new password.' from '' to ' Vänligen bekräfta lösenordet'.
[16-10-2017] [23:11:29] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You have entered the DM zone. Use '/ldma' if you can't leave on foot.' from '' to 'Du har gått in i ett DM område. Tryck T och skriv /ldma om du inte kan lämna området'.
[16-10-2017] [23:10:32] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Assign Task' from '' to 'Tilldela uppgift'.
[16-10-2017] [23:10:00] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Ignore a Player' from '' to 'Ignorera en spelare'.
[16-10-2017] [23:09:44] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You can't go on/off shift when a wanted player is nearby.' from '' to 'Du kan inte gå av ditt skift när en efterlyst spelare är i närheten.'.
[16-10-2017] [23:09:03] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Here you can change background image of phone:' from '' to 'Här kan du ändra bakgrunden på din mobiltelefon'.
[16-10-2017] [23:07:58] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'To unglue from the %s use /unglue' from '' to 'För att sluta vara limmad till %s, tryck T och skriv /unglue'.
[16-10-2017] [23:06:09] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'The name you entered is already in use.' from '' to 'Namnet du försöker använda är redan upptaget.'.
[16-10-2017] [23:05:57] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You must put bombs on yourself first, use '/applybombs'.' from '' to 'يجب ان تضع قنابل في نفسك اولاً, إستخدم 'applybombs/''.
[16-10-2017] [23:05:25] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You have been suspended for %s minutes from police job by chief %s for %s. Please do not repeat such activities.' from '' to 'Du har blivit avstängd i %s minuter från polisjobb av chef %s av anledning %s. Vänligen upprepa inte sådan aktivitet igen.'.
[16-10-2017] [23:03:36] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You can only use the space suit while Space Miner.' from '' to 'تستطيع إرتداء ملابس الفضاء عندما تكون رجل فضاء.'.
[16-10-2017] [23:03:07] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from '' to 'لا يمكنك ان تصبح زعيم المجرمين عندما تكون بالقرب من هيت.'.
[16-10-2017] [23:02:14] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Buy Parachute ($500)' from '' to 'شراء مظلة/باراشوت (500$)'.
[16-10-2017] [23:01:31] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Cut trees' from '' to 'قطع اشجار'.
[16-10-2017] [23:01:20] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Online in' from '' to 'direktansluten/inne på'.
[16-10-2017] [22:58:06] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'successfully created.' from '' to 'Har skapats'.
[16-10-2017] [22:57:49] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to start Taxi missions' from 'إضغط 'ى' لبدء مهمات سيارة الاجرة' to 'إضغط 'N' لبدء مهمات التاكسي'.
[16-10-2017] [22:55:16] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Notes' from '' to 'Anteckningar'.
[16-10-2017] [22:54:48] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Total houses mapped:' from '' to 'Antal hus kartläggda'.
[16-10-2017] [22:52:09] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Days' from '' to 'Dagar'.
[16-10-2017] [22:52:03] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'I'll take that crack off your hands, $10,000 for 100 grams yeah?' from '' to 'Jag tar kokainet från dina händer/jag vill köpa ditt kokain, $10,000 för 100 gram, låter det bra?'.
[16-10-2017] [22:48:14] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Please confirm the details of this transaction by clicking yes. By clicking yes you also agree that you do not expect anything in return from this player.' from '' to 'Var snäll och bekräfta detaljerna för denna transaktion genom att klicka på Ja. Om du klickar på ja, godkänner du att du inte färväntar dig något tillbaka från denna spelare'.
[16-10-2017] [22:42:50] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'End Shift' from 'Avsluta skiftet' to 'Avsluta skift'.
[16-10-2017] [22:41:47] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'End Shift' from '' to 'Avsluta skiftet'.
[16-10-2017] [22:41:37] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'The most wanted player online is %s with %s wanted points.' from '' to 'Den mest efterlysta person inne är %s med %s efterlysts poäng'.
[16-10-2017] [22:38:50] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Search for a Course:' from '' to 'Sök efter en kurs'.
[16-10-2017] [22:38:34] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You have to do /mplayer first.' from 'Du måste göra /mplayer först' to 'Du måsta trycka T sen skriva /mplayer först'.
[16-10-2017] [20:31:57] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You have to do /mplayer first.' from '' to 'Du måste göra /mplayer först'.
[16-10-2017] [20:31:16] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'You can't do the robbery when in a vehicle!' from '' to 'Du kan inte göra rån när du är i ett fordon'.
[16-10-2017] [20:30:00] |NVG|JeaBard (Killzone) submit a 'se' translation of 'Amount:' from '' to 'Antal/summa'.
[16-10-2017] [19:09:00] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Lifetime Jailtime' from '' to 'Tempo totale in prigione'.
[16-10-2017] [14:05:17] [CIT]Toby|X[FFH] (JackDaW) submit a 'ru' translation of 'Able to make a group note' from 'Может делать групповые заметки' to 'Может делать group notes'.
[16-10-2017] [14:04:38] [CIT]Toby|X[FFH] (JackDaW) submit a 'ru' translation of 'Able to make a squad note' from 'Может делать заметки внутри отряда' to 'Может делать squad notes'.
[15-10-2017] [21:35:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. %s).' from '' to 'Aby uzyskać nagrodę za codzienne logowanie przez %s dni z rzędu, pozostań dzisiaj online przez przynajmniej 1 godzinę. %s).'.
[15-10-2017] [20:14:48] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. %s).' from '' to '%s günün günlük giriş ödülünü kazanmak için, bugün en az 1 saat çevrimiçi kalın. %s).'.
[15-10-2017] [20:13:03] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Your group can't claim base turfs because it chose not to have a turf at it's base.' from '' to 'Grubunuz üssünde turf olmamasını tercih ettiği için üs turflerini ele geçiremez.'.
[15-10-2017] [20:11:53] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group members please leave!' from '' to '%s üssüne hoşgeldiniz! Eğer grup üyeleri tarafından davet edilmediyseniz lütfen ayrılın!'.
[15-10-2017] [20:11:07] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Welcome to your base! If needed use '/basekick' or '/basekick all' to move out undesired visitors.' from '' to 'Üssünüze hoşgeldiniz! Eğer gerekirse istenmeyen misafirleri '/basekick' veya '/basekick all' komutu ile dışarıya çıkarabilirsiniz.'.
[15-10-2017] [20:09:13] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from '' to '%s üssüne hoşgeldiniz! Eğer grup sahibi tarafından davet edilmediyseniz lütfen ayrılın.'.
[15-10-2017] [19:52:48] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Your group can't claim base turfs because it chose not to have a turf at it's base.' from '' to 'Seu grupo não pode reivindicar turfs de base, porque escolheu não ter uma turf na sua base.'.
[15-10-2017] [19:51:46] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Welcome to your base! If needed use '/basekick' or '/basekick all' to move out undesired visitors.' from '' to 'Bem vindo à sua base! Se for preciso use '/basekick' ou '/basekick all' para remover todos os visitantes indesejados.'.
[15-10-2017] [19:50:19] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from 'Bem vindo à base %s! Se você não foi convidado, por favor retire-se!.' to 'Bem vindo à base %s! Se você não foi convidado pelo dono do grupo, por favor retire-se!.'.
[15-10-2017] [19:49:59] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group members please leave!' from '' to 'Bem vindo à base %s! Se você não foi convidado pelo dono do grupo, por favor retire-se!'.
[15-10-2017] [19:48:57] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. %s).' from '' to 'Para receber a recompensa diária de %s dias de login, fique online hoje por pelo menos 1 hora. %s)'.
[15-10-2017] [19:47:54] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from '' to 'Bem vindo à base %s! Se você não foi convidado, por favor retire-se!.'.
[15-10-2017] [19:44:20] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 drogas $30000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:44:20] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:19] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $30000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:19] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:44:18] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 drogas $10000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:44:18] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 drogas $10000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:44:17] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 drogas $10000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:44:16] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[15-10-2017] [19:44:16] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $30000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:15] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:15] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [19:44:11] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:11] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $30000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:09] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 dinero).'.
[15-10-2017] [19:44:08] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:07] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 drogas $30000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:44:07] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 единиц наркотика $10000 денег).'.
[15-10-2017] [19:44:06] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:44:02] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits of drug $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:58] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits de drogas $10000 dinero).'.
[15-10-2017] [19:43:56] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 денег).'.
[15-10-2017] [19:43:55] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 единиц наркотика $10000 денег).'.
[15-10-2017] [19:43:52] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:47] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 kadar uyuşturucu $20000 para).'.
[15-10-2017] [19:43:46] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:45] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 kadar uyuşturucu $20000 para).'.
[15-10-2017] [19:43:43] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:42] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:41] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:38] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 en espèces).'.
[15-10-2017] [19:43:36] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits de drogas $10000 dinero).'.
[15-10-2017] [19:43:33] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 единиц наркотика $10000 денег).'.
[15-10-2017] [19:43:30] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[15-10-2017] [19:43:29] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 unité de drug $10000 en espèces).'.
[15-10-2017] [19:43:28] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:25] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:24] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:23] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 para).'.
[15-10-2017] [19:43:21] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:20] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:19] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:19] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 kadar uyuşturucu $20000 para).'.
[15-10-2017] [19:43:18] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:17] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:17] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [19:43:16] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits of drug $30000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:13] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 hits of drug $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:43:09] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 единиц наркотика $10000 денег).'.
[15-10-2017] [19:43:07] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [19:42:56] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits de drogas $10000 dinero).'.
[15-10-2017] [19:42:55] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 unité de drug $10000 en espèces).'.
[15-10-2017] [19:42:47] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits de drogas $40000 dinero).'.
[15-10-2017] [19:42:46] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 drogas $40000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:42:43] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 darab drog $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:42:41] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [19:42:39] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $30000 cash).'.
[15-10-2017] [19:42:28] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits de drogas $20000 dinero).'.
[15-10-2017] [19:42:27] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 stuks drug $10000 geld).'.
[15-10-2017] [19:42:26] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 drogas $10000 dinheiro).'.
[15-10-2017] [19:42:21] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 نقود).'.
[15-10-2017] [19:42:12] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[15-10-2017] [19:42:10] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 darab drog $10000 cash).'.
[15-10-2017] [19:42:09] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 geld).'.
[15-10-2017] [19:41:53] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [19:41:36] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[15-10-2017] [19:41:06] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 مخدرات $10000 نقود).'.
[15-10-2017] [19:40:44] [CIT]Brian (Brian92) removed text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 stuks drug $10000 geld).'.
[15-10-2017] [19:27:40] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. %s).'.
[15-10-2017] [19:11:48] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 единиц наркотика $10000 денег).'.
[15-10-2017] [19:09:24] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 darab drog $10000 cash).'.
[15-10-2017] [18:15:24] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [17:36:50] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [17:13:30] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $20000 cash).'.
[15-10-2017] [16:58:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from 'Witaj w bazie %s! Jeśli nie zostałeś, zaproszony przez członka tej grupy proszę, wyjdź!.' to 'Witaj w bazie %s! Jeśli nie zostałeś zaproszony przez członka tej grupy proszę, wyjdź!.'.
[15-10-2017] [16:58:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group members please leave!' from 'Witaj w bazie %s! Jeśli nie zostałeś, zaproszony przez członka tej grupy proszę, wyjdź!.' to 'Witaj w bazie %s! Jeśli nie zostałeś zaproszony przez członka tej grupy proszę, wyjdź!.'.
[15-10-2017] [16:46:13] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group members please leave!' from '' to 'Witaj w bazie %s! Jeśli nie zostałeś, zaproszony przez członka tej grupy proszę, wyjdź!.'.
[15-10-2017] [16:45:27] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Welcome to your base! If needed use '/basekick' or '/basekick all' to move out undesired visitors.' from '' to 'Witaj w twojej bazie! Jeśli jest to potrzebne, użyj '/basekick' lub '/basekick all' aby pozbyć się niepożądanych gości.'.
[15-10-2017] [16:44:09] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.' from '' to 'Witaj w bazie %s! Jeśli nie zostałeś, zaproszony przez członka tej grupy proszę, wyjdź!.'.
[15-10-2017] [14:39:20] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 единиц наркотика $10000 денег).'.
[15-10-2017] [13:53:18] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $40000 cash).'.
[15-10-2017] [12:39:04] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[15-10-2017] [12:06:27] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[15-10-2017] [11:48:02] Server Script added new text to translate: 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group members please leave!'.
[15-10-2017] [11:45:14] Server Script added new text to translate: 'Welcome to your base! If needed use '/basekick' or '/basekick all' to move out undesired visitors.'.
[15-10-2017] [11:45:08] Server Script added new text to translate: 'Welcome to %s base! If you're not invited by owner group please leave!.'.
[15-10-2017] [09:23:33] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $30000 cash).'.
[15-10-2017] [02:56:42] |TSF|Magneto|UF| (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Your net is full! Go back to shore and sell your fish.' from '' to 'Sua rede está cheia! Volte para a costa e venda seus peixes.'.
[15-10-2017] [02:21:14] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits de drogas $10000 dinero).'.
[15-10-2017] [01:31:31] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 drogas $30000 dinheiro).'.
[14-10-2017] [23:58:56] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 stuks drug $10000 geld).'.
[14-10-2017] [23:19:09] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits of drug $30000 cash).'.
[14-10-2017] [22:36:18] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[14-10-2017] [22:25:19] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 unité de drug $10000 en espèces).'.
[14-10-2017] [18:14:27] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 مخدرات $10000 نقود).'.
[14-10-2017] [18:12:40] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits de drogas $20000 dinero).'.
[14-10-2017] [17:20:17] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 kadar uyuşturucu $20000 para).'.
[14-10-2017] [17:18:36] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $40000 cash).'.
[14-10-2017] [17:17:54] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $20000 cash).'.
[14-10-2017] [17:02:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your group can't claim base turfs because it chose not to have a turf at it's base.' from '' to 'Twoja grupa nie może zająć terenów baz innych grup, ponieważ nie chciała posiadać takiego terenu w swojej bazie.'.
[14-10-2017] [17:00:17] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 kadar uyuşturucu $20000 para).'.
[14-10-2017] [16:41:03] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 geld).'.
[14-10-2017] [16:35:01] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[14-10-2017] [16:08:43] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits de drogas $10000 dinero).'.
[14-10-2017] [13:18:33] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $30000 cash).'.
[14-10-2017] [12:37:56] Server Script added new text to translate: 'Your group can't claim base turfs because it chose not to have a turf at it's base.'.
[14-10-2017] [12:31:21] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 en espèces).'.
[14-10-2017] [12:25:43] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 dinero).'.
[14-10-2017] [11:41:53] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 dinheiro).'.
[14-10-2017] [11:31:55] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 денег).'.
[14-10-2017] [11:27:38] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 para).'.
[14-10-2017] [11:02:02] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 نقود).'.
[14-10-2017] [10:57:41] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 gotówki).'.
[14-10-2017] [10:54:07] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( $10000 cash).'.
[14-10-2017] [10:02:53] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 sztuk narkotyków $10000 gotówki).' from '%s gün kadar günlük girişin ödülünü almak için, en az 1 saat kadar çevrimiçi kalınız.' to '%s günün günlük hediyesini almak için, bugün en az 1 saat çevrimiçi kalın. (10'ar uyuşturucu ve $10000)'.
[14-10-2017] [09:58:34] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 sztuk narkotyków $10000 gotówki).' from '' to '%s gün kadar günlük girişin ödülünü almak için, en az 1 saat kadar çevrimiçi kalınız.'.
[14-10-2017] [09:56:30] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Your net is full! Go back to shore and sell your fish.' from '' to 'Ağınız tamamen doldu! Kıyıya dön ve balıkları sat.'.
[14-10-2017] [09:14:50] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 drogas $10000 dinheiro).'.
[14-10-2017] [04:51:36] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 единиц наркотика $10000 денег).'.
[14-10-2017] [03:14:57] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 drogas $10000 dinheiro).'.
[14-10-2017] [02:34:56] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits de drogas $10000 dinero).'.
[14-10-2017] [02:30:53] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits de drogas $40000 dinero).'.
[14-10-2017] [01:11:06] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 drogas $10000 dinheiro).'.
[14-10-2017] [00:47:52] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 drogas $30000 dinheiro).'.
[14-10-2017] [00:32:38] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Move and shoot with MG' from '' to 'Lövés közben mozogsz MG-vel'.
[14-10-2017] [00:31:58] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Use /gc to talk to group' from '' to 'A csoport csevegéshez írj /gc'.
[14-10-2017] [00:30:58] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'PILOT: Take this cargo to %s.' from '' to 'PILÓTA: Vidd ezt a szállítmányt %s -be.'.
[14-10-2017] [00:29:53] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Add account to blacklist' from '' to 'Felhasználó feketelistázása'.
[14-10-2017] [00:25:17] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Distance / Vehicle' from '' to 'Távolság / Jármű'.
[14-10-2017] [00:25:01] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Showing %s / %s actions' from '' to '%s / %s akciók mutatva'.
[14-10-2017] [00:24:20] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Showing 0/0 actions' from '' to '0/0 akciók mutatva'.
[14-10-2017] [00:23:21] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Select / Remove' from '' to 'Választ / Eltávolít'.
[14-10-2017] [00:22:49] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Screenshots' from '' to 'Képernyőképek'.
[14-10-2017] [00:22:33] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unmark selected' from '' to 'Kiválasztott törlése'.
[14-10-2017] [00:21:20] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Remember Username' from '' to 'Felhasználónév Megjegyzése'.
[13-10-2017] [22:27:43] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[13-10-2017] [21:44:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Squad Info' from 'Informacje o squadzie' to 'Informacje o składzie'.
[13-10-2017] [21:43:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Squad Bank' from 'Bank Oddziału' to 'Bank Składu'.
[13-10-2017] [21:34:13] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Passengers transported' from 'Przewiezieni pasażerowie' to 'Przewożeni pasażerowie'.
[13-10-2017] [21:30:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'delivered the clothes to Pull & Bear shop in State Official event and won $%s' from 'dostarcz ubrania do sklepu Pull & Bear w evencie Urzędnika Stanowego i wygraj $%s' to 'dostarczył ubrania do sklepu Pull & Bear w evencie Urzędnika Stanowego i wygrał $%s'.
[13-10-2017] [20:56:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your net is full! Go back to shore and sell your fish.' from '' to 'Twoja sieć jest pełna! Wróć na brzeg i sprzedaj swoje ryby.'.
[13-10-2017] [20:54:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits of drug $40000 cash).' from '' to 'Aby uzyskać dzienną nagrode za logowanie przez %s dni pod rząd, pozostań online przez przynajmniej 1 godzine. ( 35 sztuk każdego narkotyku i $40000 gotówki).'.
[13-10-2017] [20:54:03] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $20000 cash).' from '' to 'Aby uzyskać dzienną nagrode za logowanie przez %s dni pod rząd, pozostań online przez przynajmniej 1 godzine. ( 5 sztuk każdego narkotyku i $20000 gotówki).'.
[13-10-2017] [20:53:50] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $10000 cash).' from '' to 'Aby uzyskać dzienną nagrode za logowanie przez %s dni pod rząd, pozostań online przez przynajmniej 1 godzine. ( 30 sztuk każdego narkotyku i $10000 gotówki).'.
[13-10-2017] [20:45:11] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $30000 cash).'.
[13-10-2017] [20:29:12] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits of drug $10000 cash).'.
[13-10-2017] [20:14:29] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 drogas $40000 dinheiro).'.
[13-10-2017] [20:13:47] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 единиц наркотика $10000 денег).'.
[13-10-2017] [19:19:30] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 unité de drug $10000 en espèces).'.
[13-10-2017] [19:16:13] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 hits of drug $10000 cash).'.
[13-10-2017] [18:35:29] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 darab drog $10000 cash).'.
[13-10-2017] [18:32:59] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits of drug $20000 cash).'.
[13-10-2017] [17:37:37] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 25 hits of drug $40000 cash).'.
[13-10-2017] [17:19:30] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of '60%% resistance to explosive damage' from '' to '60%% resistenza al danno da esplosivi'.
[13-10-2017] [17:04:31] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 stuks drug $10000 geld).'.
[13-10-2017] [16:56:24] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $40000 cash).'.
[13-10-2017] [16:30:47] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 kadar uyuşturucu $10000 para).'.
[13-10-2017] [16:15:23] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 kadar uyuşturucu $20000 para).'.
[13-10-2017] [15:52:23] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 sztuk narkotyków $10000 gotówki).'.
[13-10-2017] [15:45:06] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 drogas $10000 dinheiro).'.
[13-10-2017] [14:50:19] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 20 hits of drug $20000 cash).'.
[13-10-2017] [14:45:07] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $40000 cash).'.
[13-10-2017] [14:43:11] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 30 hits of drug $10000 cash).'.
[13-10-2017] [13:59:30] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 10 hits of drug $10000 cash).'.
[13-10-2017] [13:54:59] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $20000 cash).'.
[13-10-2017] [13:52:19] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 15 hits of drug $10000 cash).'.
[13-10-2017] [13:36:53] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $20000 cash).'.
[13-10-2017] [13:29:48] 1337#iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Number of logs: ' from '' to 'Номер логов:'.
[13-10-2017] [13:29:11] 1337#iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255' from '' to 'Вы можете использовать погодный ID. Допустимые ID's от 0 до 255'.
[13-10-2017] [13:22:51] 1337#iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!' from '' to 'Слезоточивый газ не может быть исполььзован без 'Gas Mask" эквипа.'.
[13-10-2017] [13:18:34] 1337#iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Left click a rock to mine. Right click to cancel.' from '' to 'Левый кнопка мыши - начать добывать. Правая кнопка мыши - прекратить.'.
[13-10-2017] [13:17:48] 1337#iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Join Field' from '' to 'Войти на поле'.
[13-10-2017] [13:17:34] 1337#iShadow (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Create Field' from '' to 'Создать поле'.
[13-10-2017] [12:25:56] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $10000 cash).'.
[13-10-2017] [12:13:38] Server Script added new text to translate: 'Your net is full! Go back to shore and sell your fish.'.
[13-10-2017] [11:50:15] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 35 hits of drug $40000 cash).'.
[13-10-2017] [11:50:03] Server Script added new text to translate: 'To receive daily login reward of %s days logins, stay online for at least 1 hour today. ( 5 hits of drug $30000 cash).'.
[12-10-2017] [19:40:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '-- Job Description A news reporter makes money by being the first to photograph something. When somebody dies, if you're the first to photograph the killer you'll be paid. Also you can make money from photographing certain people who come up as blip like rich people, or a certain vehicle may be involved in a story which needs photographing. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '-- Opis Pracy Report zarabia będąc pierwszym, kto sfotografuje ważne zdarzenie. Gdy ktoś zginie, otrzymasz zapłatę gdy jako pierwszy to udokumentujesz. Możesz też zarabiać przez fotografowanie różnych ludzi wyświetlanych na mapie jako ikony, jak bogatych ludzi lub konkretnego pojazdu, który może być powiązany z historią wymagającą dokumentacji. --Rangi %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' to '-- Opis Pracy Reporter zarabia będąc pierwszym, kto sfotografuje ważne zdarzenie. Gdy ktoś zginie, otrzymasz zapłatę gdy jako pierwszy to udokumentujesz. Możesz też zarabiać przez fotografowanie różnych ludzi wyświetlanych na mapie jako ikony, jak bogatych ludzi lub konkretnego pojazdu, który może być powiązany z historią wymagającą dokumentacji. --Rangi %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[12-10-2017] [19:40:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '-- Job Description As a delivery man, you can distribute goods to businesses all over the city. Enter a delivery vehicle to begin. You will then be given a location to deliver goods to within the city. When you arrive at that location, you will make the delivery and be paid. If your cargo & vehicle are too damaged, your customer will not accept the goods, and you will need to repair your vehicle to continue. As you make more deliveries, your job progress will increase. After making a certain amount of deliveries, you will be promoted, earning more pay. -- Job Ranks %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' from '-- Opis Pracy Jako dostawca możesz rozprowadzać toawry do biznesów na terenie całego miasta. Wsiądź do pojazdu dostawczego by rozpocząć. Otrzymasz lokację do dostarczenia towaru. Gdy dotrzesz na miejsce, ukończysz dostawę i otrzymasz zapłatę. Jeśli Twój ładunek & pojazd są zbyt uszkodzone, klient nie przejmie towaru, przez co będziesz musiał naprawić swój pojazd by kontynuować. W miarę wykonywania dostaw, Twój postęp pracy będzie wzrastał. Po określonej ilości dostaw, otrzymasz awans, wiązący się z większą zapłatą. --Rangi %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s' to '-- Opis Pracy Jako dostawca możesz rozprowadzać towary do biznesów na terenie całego miasta. Wsiądź do pojazdu dostawczego by rozpocząć. Otrzymasz lokację do dostarczenia towaru. Gdy dotrzesz na miejsce, ukończysz dostawę i otrzymasz zapłatę. Jeśli Twój ładunek & pojazd są zbyt uszkodzone, klient nie przejmie towaru, przez co będziesz musiał naprawić swój pojazd by kontynuować. W miarę wykonywania dostaw, Twój postęp pracy będzie wzrastał. Po określonej ilości dostaw, otrzymasz awans, wiązący się z większą zapłatą. --Rangi %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s %s'.
[11-10-2017] [11:01:12] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Failed to get song name' from '' to 'Non è stato possibile trovare il nome della canzone'.
[11-10-2017] [11:00:51] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'This hour: fetching...' from '' to 'Quest'ora: prendedo...'.
[10-10-2017] [09:54:12] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255' from '' to 'puedes ingresar una ID personalizada del tiempo IDs válidas desde 0 hasta 255'.
[10-10-2017] [09:53:45] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Invalid weather ID set.' from '' to 'ID inválido de tiempo ingresado.'.
[10-10-2017] [09:53:22] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Cut trees' from '' to 'Cortar Árbol'.
[9-10-2017] [20:50:56] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Automatically sign up to all races' from 'Automatycznie zapisano się na wszystkie wyścigi' to 'Automatycznie zapisuj się na wszystkie wyścigi'.
[9-10-2017] [12:32:45] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255' from '' to 'Aşağıdan özel bir hava durumu seçebilirsin. İzin verilen ID'ler 0 dan 255 e kadar'.
[9-10-2017] [12:32:19] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Invalid weather ID set.' from '' to 'Geçersiz hava durumu ID'si seçildi.'.
[9-10-2017] [12:32:05] 1337#Wickness (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Cut trees' from '' to 'Kesilen ağaçlar'.
[8-10-2017] [20:09:10] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Invalid weather ID set.' from '' to 'ID de clima inválido.'.
[8-10-2017] [20:09:01] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255' from '' to 'Você pode definir um clima personalizado abaixo IDs 0 a 255'.
[8-10-2017] [19:06:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255' from '' to 'Możesz ustawić niestandardowe ID pogody w oknie poniżej ID muszą być w przedziale 0-255'.
[8-10-2017] [19:05:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Invalid weather ID set.' from '' to 'Wpisano nieprawidłowe ID pogody.'.
[8-10-2017] [19:04:53] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Cut trees' from '' to 'Ścinaj drzewa'.
[8-10-2017] [12:39:21] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Custom Skin' from '' to 'Skin customizzata'.
[8-10-2017] [12:39:14] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Beep on Message' from '' to 'Suono al messaggio'.
[8-10-2017] [11:58:53] lDEClReddoT added new text to translate: 'Invalid weather ID set.'.
[8-10-2017] [11:57:55] JAG-Finges[MI6]'RED added new text to translate: 'You can set a custom weather ID below Allowed IDs 0 to 255'.
[8-10-2017] [09:28:11] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your health is already full, your food level was raised by 50' from '' to 'Vos points de vie son plain, votre niveau de nouriture a été élevé par 50'.
[8-10-2017] [09:26:52] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your net is full! Go back to shore and sell your fish' from '' to 'Votre filet est plain! Allez vers la rive pour vendre votre poisson.'.
[8-10-2017] [09:26:29] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your net is full! Go back to shore and sell your fish and nitrous.' from '' to 'Votre filet est plain! Allez vers la rive pour vendre vos poisson et le nitrous.'.
[8-10-2017] [09:25:23] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your rank does not allow you to use this ability.' from '' to 'Votre position ne vous permez pas d'utiliser cette outile.'.
[8-10-2017] [09:23:20] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your sale of %s was removed due to lack of goods!' from '' to 'Votre vente de %s a été retiré à cause du manque de ressources!'.
[8-10-2017] [09:22:33] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your serial has been restricted due to suspicious activity.' from '' to 'Votre numéro de série est bloqué due a des activités suspectes.'.
[8-10-2017] [09:22:17] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your serial has been restricted from sending money to other players.' from '' to 'Votre numéro de série est bloqué pour avoir envoyer de l'argent à d'autre joueurs.'.
[8-10-2017] [09:21:31] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Votre numéro de série est bloqué par un administrateur parce que vous n'avez pas suivi la loi.'.
[8-10-2017] [09:19:49] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your vehicle inventory is shared across all automobiles and won't be lost if you sell all cars.' from '' to 'L'inventaire de votre vehicule est commun à tout vos vehicules, vous pouvez vendre vos vehicules.'.
[8-10-2017] [09:18:41] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your vehicle is too damaged to deploy a barrel' from '' to 'Votre vehicule est très abimé pour placer des explosives.'.
[8-10-2017] [08:12:57] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your wanted level is too high to make or accept a bribe.' from '' to 'Votre niveau de recherche est trés élevé pour demander un pot-de-vin.'.
[8-10-2017] [08:11:33] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Your vehicle is too damaged to transport %s, repair it.' from '' to 'Votre vehicule est très abimé pour transpoter %s, it faut le réparez.'.
[8-10-2017] [08:07:34] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'not found in your list of allies, make sure it's exactly right!' from '' to 'n'a pas été trouver dans votre liste d'allié, soyez sure que c'est correct!'.
[7-10-2017] [19:51:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'An SO will place the Mystery Box in a hidden place on the map and then civilians will try to find it. First one to find it, wins the prize provided by State Official.' from 'SO schowa gdzieś w dobrze ukrytym miejscu tajemnicze pudełko i cywile będą próbowaćje znaleźć. Pierwszy kto tego dokona zdobędzie nagrodę zagwarantowaną przez State Official'a.' to 'SO schowa gdzieś w dobrze ukrytym miejscu tajemnicze pudełko i cywile będą próbowaćje znaleźć. Pierwszy kto tego dokona zdobędzie nagrodę zagwarantowaną przez Urzędnika Stanowego.'.
[7-10-2017] [19:51:15] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'State Official Event Panel' from 'Panel event'ów State Official'a' to 'Panel event'ów Urzędnika Stanowego.'.
[7-10-2017] [19:50:02] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'For players with special duties like police chiefs' from 'Dla graczy ze specjalnymi obowiązkami takimi jak np. szefowie policji.' to 'Dla graczy ze specjalnymi obowiązkami takimi jak np. komendanci policji.'.
[7-10-2017] [19:49:10] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has promoted %s to Head Police Chief.' from '%s awansował %s do Głównodowodzącego.' to '%s awansował %s do Głównego Komendanta.'.
[7-10-2017] [19:48:03] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Successfully went criminal boss.' from 'Pomyślnie przełączono w tryb criminal boss'a.' to 'Pomyślnie przełączono w tryb szefa przestępców'.
[7-10-2017] [19:47:32] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Criminal Boss Panel' from 'Panel Kryminalnych Hersztów' to 'Panel Szefa Przestępców'.
[7-10-2017] [19:47:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from 'Nie możesz stać się criminal bossem w pobliżu gracza, za którego jest wyznaczona nagroda.' to 'Nie możesz stać się szefem przestępców w pobliżu gracza, za którego jest wyznaczona nagroda.'.
[7-10-2017] [19:46:57] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Criminal Boss - Criminals Call' from 'Boss Kryminalny - Zwołanie Kryminalistów' to 'Szef Przestępców - Zwołanie Kryminalistów'.
[7-10-2017] [19:46:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '- To promote a CB to HCB, enter their account name and select 'Add as HCB' then click add account. For demotion, enter account and select 'Add as CB'. - You can view logs of criminal bosses by double clicking the name in the list, a new tab will' from '- By awansować Komendanta na Głównodowodzącego, wprowadź jego nazwę konta i wybierz 'Add as HCB' i kliknij dodaj konto. By zdegradować, wprowadź konto i wybierz 'Add as CB'. - Możesz wyświetlić logi kryminalnych bossów przez podwójne kliknięcie nazwy na liście, pokaże się nowe okno' to '- By awansować CB na HCB, wprowadź jego nazwę konta i wybierz 'Add as HCB' i kliknij dodaj konto. By zdegradować, wprowadź konto i wybierz 'Add as CB'. - Możesz wyświetlić logi szefów przestępców przez podwójne kliknięcie nazwy na liście, pokaże się nowe okno'.
[7-10-2017] [19:46:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has updated criminal boss notes.' from '%s zaktualizował notatkę criminal boss'a.' to '%s zaktualizował notatkę szefa przestępców.'.
[7-10-2017] [19:45:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has kicked %s from criminal bosses.' from '%s wyrzucił %s z drużyny criminal boss'ów.' to '%s wyrzucił %s z drużyny szefów przestępców.'.
[7-10-2017] [19:45:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of ' open showing their logs. The logs of Criminal Boss are erased once Criminal Boss is kicked.' from ' otwiera pokazywanie ich logów. Logi Kryminalnego Bossa są usuwane, gdy zostanie on wyrzucony.' to ' otwiera pokazywanie ich logów. Logi Szefa Przestępców są usuwane, gdy zostanie on wyrzucony.'.
[7-10-2017] [19:12:13] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You are now a Lumberjack!' from '' to 'أنت الآن حطاب!'.
[7-10-2017] [19:10:52] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Cut trees' from '' to 'Cortar árvores'.
[7-10-2017] [19:08:53] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw' from '' to 'إضغط 'حريق' لقطع هذه الشجرة بإستخدام المنشار'.
[7-10-2017] [19:08:51] Server Script added new text to translate: 'Cut trees'.
[7-10-2017] [19:07:40] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'إضغط 'ى' لتفجير نفسك'.
[7-10-2017] [19:07:03] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Be a suicide bomber' from '' to 'اصبح مفجر قنابل'.
[7-10-2017] [19:06:16] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You can be a suicide bomber once every 60 seconds!' from '' to 'تستطيع ان تكون مفجر قنابل مره كل 60 ثانية!'.
[7-10-2017] [19:05:49] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Due to abuse you can't use jetpack as rebel or military in a site.' from '' to 'بسبب الاستغلال لا يمكنك إستعمال النفاثة كـ متمرد او عسكري في موقع. '.
[7-10-2017] [19:04:40] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to 'تستطيع ان تكون مفجر قنابل مره كل 90 ثانية!'.
[7-10-2017] [19:04:12] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You found $%s' from '' to 'لقد وجدت $%s'.
[7-10-2017] [19:03:54] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from '' to 'يجب عليك ان تنتظر الشجرة لتسقط قبل ان تقطع اخرى!'.
[6-10-2017] [14:51:07] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Price Range' from '' to 'Raggio di prezzo '.
[5-10-2017] [19:36:51] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You are now a Lumberjack!' from '' to 'Ahora eres un Lumberjack!'.
[5-10-2017] [16:31:44] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You must buy or equip a chainsaw to cut trees!' from 'Você deve comprar ou equipa uma motosserra para cortas árvores!' to 'Você deve comprar ou equipar uma motosserra para cortar árvores!'.
[5-10-2017] [13:57:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are now a Lumberjack!' from '' to 'Jesteś teraz drwalem!'.
[4-10-2017] [19:31:18] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Buy a chainsaw in the near wooden huts' from 'Ağaç evin yanından bir testere satın al' to 'Ağaç evden bir testere satın al'.
[4-10-2017] [17:21:38] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Close applications' from '' to 'Chiudi domande'.
[4-10-2017] [17:21:28] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Kick selected CB' from '' to 'Caccia il CB selezionato'.
[4-10-2017] [16:55:22] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Transport boarded %s at %s (%s).' from '' to 'Taşıma %s de tamamlandı %s (%s).'.
[4-10-2017] [16:54:51] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Reverb 1' from '' to 'Reverb 1'.
[4-10-2017] [16:54:47] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Reverb 2' from '' to 'Reverb 2'.
[4-10-2017] [16:54:44] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Grab Kick' from '' to 'Grab Kick'.
[4-10-2017] [16:54:36] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s could not join match due to not passing checks.' from '' to '%s kontrolleri geçemediği için karşılaşmaya katılamadı.'.
[4-10-2017] [16:53:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Toggle APB' from '' to 'APB değiştir'.
[4-10-2017] [16:51:40] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Error fetching data: %s' from '' to 'Verileri alırken hata: %s'.
[4-10-2017] [16:50:15] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Selected a player from grid list to blip/un blip.' from '' to 'İşaretlemek/İşareti kaldırmak için listeden bir oyuncu seçildi.'.
[4-10-2017] [16:49:13] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves. This job is synced with your unit.' from '' to 'Benzinciler San Andreas'daki benzin istasyonlarını müşterileri için dolu tutmakla görevlidirler. 'DFT Tank' isimli aracı alın ve en yakın dolum yerinde doldurun. Daha sonra haritada işaretlenen benzin istasyonlarına giderek onların depolarını doldurun. Bu meslek üniteniz ile paylaşıma açıktır.'.
[4-10-2017] [16:43:54] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now a Lumberjack!' from '' to 'Şu an bir Oduncu oldunuz!'.
[4-10-2017] [16:42:18] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must buy or equip a chainsaw to cut trees!' from '' to 'Ağaçları kesmek için bir elektrikli testere almanız gerekiyor!'.
[3-10-2017] [23:02:32] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You are now a Lumberjack!' from '' to 'Você agora é um Lumberjack!'.
[3-10-2017] [22:59:18] Server Script added new text to translate: 'You are now a Lumberjack!'.
[3-10-2017] [21:59:25] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press Space to start training.' from '' to 'Nyomj szóközt a kiképzés indításához.'.
[3-10-2017] [21:57:12] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press F6 to view group and squad options' from '' to 'Nyomj F6 a csoport és osztag beállításokhoz'.
[3-10-2017] [21:30:28] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press F5 to view criminal missions' from '' to 'Bűnöző missziók megtekintéséhez nyomj F5'.
[3-10-2017] [21:25:11] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press F5 to open the military computer which will tell you everything. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress and new missions may be added.' from '' to 'Nyomj F5 a militárius számítógép megnyitásához ami mindent elmond neked. Majd látni fogod a misszió leírását és ha még nem játszottál ezelőtt akkor a feladat teljesíteni az alap kiképzést. Megjegyzés: A militárius karrier fejlesztés alatt van és új missziók jöhetnek még.'.
[3-10-2017] [21:21:14] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press F5 to open the police computer' from '' to 'Rendőrségi számítógéphez nyomj F5'.
[3-10-2017] [21:19:57] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw' from '' to 'Nyomj 'lövést' hogy kivágd a fát láncfűrésszel'.
[3-10-2017] [21:19:00] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'W' to stop selling' from '' to 'Nyomd 'W' az eladás megállításához'.
[3-10-2017] [21:16:51] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'W' to return to normal mode. Press 'S' to switch selfie mode.' from '' to 'Nyomj 'W' a normál módhoz. Nyomd 'S' hogy válts szelfi módot.'.
[3-10-2017] [21:14:53] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'W' to return to normal mode.' from 'Nyomd meg a 'W'-t hogy vissza tírj normál módba. ' to 'Nyomd 'W' a normál módba való visszatéréshez.'.
[3-10-2017] [21:13:37] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'T' to run commands. Or press F8 and type it without the '/'.' from '' to 'Parancsokhoz nyomj 'T', vagy az F8-ba írd be a '/' nélkül.'.
[3-10-2017] [21:11:44] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to start Taxi missions' from '' to 'Taxizáshoz nyomj 'N''.
[3-10-2017] [21:10:43] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'Jégkrém eladáshoz nyomj 'N''.
[3-10-2017] [21:10:08] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'HotDog eladáshoz nyomj 'N'.'.
[3-10-2017] [21:09:44] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'HotDog eladáshoz nyomj 'N''.
[3-10-2017] [21:09:27] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to sell Donuts' from '' to 'Fánk eladáshoz nyomj 'N''.
[3-10-2017] [21:08:47] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to open owner's panel' from 'Nyomd meg az 'N'-et hogy megnyisd a tulajdonosi panelt' to 'Nyomj 'N' a tulaj ablakának megnyitásához'.
[3-10-2017] [21:05:53] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'Nyomd 'N' hogy felrobbantsd magad'.
[3-10-2017] [21:02:57] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Nyomj 'N' jégkrém vásárláshoz'.
[3-10-2017] [21:01:42] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'Nyomj 'N' hotdog vásárláshoz'.
[3-10-2017] [21:00:57] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to buy donuts' from '' to 'Nyomj 'N' fánk vásárláshoz'.
[3-10-2017] [20:59:18] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to buy %s' from '' to 'Nyomd 'N' %s vásárláshoz'.
[3-10-2017] [20:58:11] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press 'N' to buy %' from '' to 'Nyomd 'N' % vásárláshoz'.
[3-10-2017] [20:09:22] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must buy or equip a chainsaw to cut trees!' from '' to 'Aby ścinać drzewa musisz najpierw kupić lub wyekwipować piłę mechaniczną!'.
[3-10-2017] [19:27:50] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Place Hit' from '' to 'Cél elhelyezés'.
[3-10-2017] [18:37:00] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You must buy or equip a chainsaw to cut trees!' from '' to 'Debes comprar o equipar una motosierra para cortar los árboles!'.
[3-10-2017] [03:53:19] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw' from '' to 'Aperte o botão de 'atirar' para cortar a árvore com a motosserra'.
[3-10-2017] [03:53:00] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You found $%s' from '' to 'Você encontrou $%s'.
[3-10-2017] [03:52:50] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You found %s %s bullets.' from '' to 'Você encontrou %s %s balas.'.
[3-10-2017] [03:51:59] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from '' to 'Você deve esperar que a árvore caia antes de cortar outra!'.
[3-10-2017] [03:51:31] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Equip your chainsaw and press 'fire' to cut this tree' from '' to 'Equipe sua motosserra e aperte o botão de 'tiro' para cortar esta árvore'.
[3-10-2017] [03:51:08] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You must buy or equip a chainsaw to cut trees!' from '' to 'Você deve comprar ou equipa uma motosserra para cortas árvores!'.
[3-10-2017] [03:50:50] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Smugglers abandoned a mysterious bag somewhere in Los Santos. Go check its content now!' from '' to 'Os contrabandistas abandonaram um saco misterioso em algum lugar em Los Santos. Vá verificar o seu conteúdo agora!'.
[3-10-2017] [03:50:23] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Buy a chainsaw in the near wooden huts' from '' to 'Compre uma motosserra nas cabanas de madeira próximas'.
[3-10-2017] [03:34:28] Server Script added new text to translate: 'You must buy or equip a chainsaw to cut trees!'.
[2-10-2017] [20:51:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Buy a chainsaw in the near wooden huts' from '' to 'Kup piłę łańcuchową w drewnianych domkach w pobliżu'.
[2-10-2017] [20:50:10] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Smugglers abandoned a mysterious bag somewhere in Los Santos. Go check its content now!' from '' to 'Przemytnicy porzucili tajemniczą torbę gdzieś w Los Santos. Idź sprawdź co zawiera!'.
[2-10-2017] [20:49:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Equip your chainsaw and press 'fire' to cut this tree' from '' to 'Wybierz swoją piłe łańcuchową i wciśnij przycisk ataku aby ściąć to drzewo'.
[2-10-2017] [20:48:50] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You found %s %s bullets.' from '' to 'Znalazłeś %s pocisków do %s.'.
[2-10-2017] [20:48:07] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw' from '' to 'Wciśnij przycisk ataku aby ściąć to drzewo piłą łańcuchową'.
[2-10-2017] [20:47:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You found $%s' from '' to 'Znalazłeś $%s'.
[2-10-2017] [20:47:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from '' to 'Musisz poczekać aż poprzednie drzewo upadnie zanim będziesz mógł ściąć kolejne!'.
[2-10-2017] [20:32:51] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You found %s %s bullets.' from '' to 'Has encontrado %s %s balas.'.
[2-10-2017] [20:32:41] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You found $%s' from '' to 'Has encontrado $%s'.
[2-10-2017] [20:23:56] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from '' to 'Debes esperar a que el árbol se caiga para poder cortar otro!'.
[2-10-2017] [18:07:48] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Business property: %s @ %s' from '' to 'İşletme: %s @ %s'.
[2-10-2017] [18:07:22] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You go criminal when you resigned as cop for 5 seconds!' from '' to 'Son 5 saniye içerisinde polislikten istifa ederseniz suçlu olamazsınız!'.
[2-10-2017] [18:03:11] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Cart' from '' to 'El Arabası'.
[2-10-2017] [18:02:31] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Buy a chainsaw in the near wooden huts' from '' to 'Ağaç evin yanından bir testere satın al'.
[2-10-2017] [18:01:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Can't craft rockets while carrying briefcase.' from '' to 'Evrak Çantası taşırken roket üretemezsiniz.'.
[2-10-2017] [18:00:48] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Smugglers abandoned a mysterious bag somewhere in Los Santos. Go check its content now!' from '' to 'Kaçakcılar Los Santos'da bir yerde gizemli bir çanta düşürdü. Git ve kontrol et!'.
[2-10-2017] [17:59:16] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Equip your chainsaw and press 'fire' to cut this tree' from '' to 'Testereyi al ve bu ağacı kesmek için 'Fire' (Sol Tık)'a bas'.
[2-10-2017] [17:58:30] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw' from '' to 'Bu ağacı testere ile kesmek için 'Ateş' (Sol Tık)'a bas'.
[2-10-2017] [17:57:41] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You found %s %s bullets.' from '' to '%s %s mermi buldunuz'.
[2-10-2017] [17:57:32] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You found $%s' from '' to '$%s buldunuz'.
[2-10-2017] [17:57:19] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must wait for your tree to fall before cutting another!' from '' to 'Başka bir ağaç kesmeden önce şu anki ağacı kesmeyi beklemelisiniz!'.
[2-10-2017] [16:14:26] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You have been infected by a deadly virus! Seek medical attention before you die.' from '' to 'Megfertőződtél egy halálos vírussal! Keress orvosi ellátást mielőtt meghalsz.'.
[2-10-2017] [16:07:56] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Denied' from '' to 'Elutasítva'.
[2-10-2017] [15:24:37] Server Script added new text to translate: 'You found $%s'.
[2-10-2017] [10:56:41] Server Script added new text to translate: 'You must wait for your tree to fall before cutting another!'.
[2-10-2017] [10:07:28] Server Script added new text to translate: 'You found %s %s bullets.'.
[2-10-2017] [04:02:28] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Smugglers abandoned a mysterious bag somewhere in Los Santos. Go check its content now!' from '' to 'Los traficantes abandonaros una bolsa misteriosa en algún lugar de Los Santos. Ve y mira su contenido ahora!'.
[2-10-2017] [04:01:52] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Equip your chainsaw and press 'fire' to cut this tree' from '' to 'Equipa tu motosierra y presiona 'click' para cortar este árbol'.
[2-10-2017] [04:01:33] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw' from '' to 'Presiona 'click' para cortar los árboles con la motosierra'.
[2-10-2017] [04:00:37] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'The outbreak of the virus is now over!' from '' to 'El brote del virus está terminado!'.
[2-10-2017] [04:00:22] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Buy a chainsaw in the near wooden huts' from '' to 'Compra la motosierra en la tienda más cercana'.
[2-10-2017] [04:00:05] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Can't craft rockets while carrying briefcase.' from '' to 'No puedes craftear rockets cuando llevas el briefcase.'.
[2-10-2017] [00:30:25] Server Script added new text to translate: 'Equip your chainsaw and press 'fire' to cut this tree'.
[2-10-2017] [00:29:35] Server Script added new text to translate: 'Press 'fire' to cut this tree with chainsaw'.
[1-10-2017] [23:55:14] Server Script added new text to translate: 'Buy a chainsaw in the near wooden huts'.
[1-10-2017] [23:51:22] Server Script added new text to translate: 'Smugglers abandoned a mysterious bag somewhere in Los Santos. Go check its content now!'.
[1-10-2017] [21:07:16] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The outbreak of the virus is now over!' from '' to 'Epidemia wirusa dobiegła końca!'.
[1-10-2017] [16:37:07] |TSF|Wickness|TSF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The outbreak of the virus is now over!' from '' to 'Virüs salgınından kurtuldun!'.
[1-10-2017] [02:16:52] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'The outbreak of the virus is now over!' from '' to 'O surto do vírus acabou!!'.
[1-10-2017] [02:16:08] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't craft rockets while carrying briefcase.' from '' to 'Não é possível craftar foguetes quando com a briefcase.'.
[1-10-2017] [00:18:57] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Remaining' from 'Restante' to 'Restantes'.
[30-9-2017] [22:48:10] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Can use + 75%% less dmg from tear gas' from 'Pode usar + 75%% menos dano da tear gas' to '+ 75%% menos dano da tear gas'.
[30-9-2017] [20:32:03] Server Script added new text to translate: 'The outbreak of the virus is now over!'.
[30-9-2017] [20:04:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'has disabled player freezing.' from 'dezaktywował brak ruchu u graczy.' to 'dezaktywował zamrożenie graczy.'.
[30-9-2017] [20:04:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Apply for squad' from 'Złóż podanie do squadu' to 'Złóż podanie do składu'.
[30-9-2017] [20:02:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Apply Settings' from 'Zatwierdz Ustawienia' to 'Zatwierdź Ustawienia'.
[30-9-2017] [20:02:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Submit' from 'Zatwierdz' to 'Zatwierdź'.
[30-9-2017] [20:02:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Confirm' from 'Zatwierdz' to 'Zatwierdź'.
[30-9-2017] [19:59:15] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You created the squad %s.' from 'Utworzyłeś squad %s' to 'Utworzyłeś skład %s'.
[30-9-2017] [19:55:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't craft rockets while carrying briefcase.' from '' to 'Nie możesz stworzyć rakiet kiedy nosisz walizkę.'.
[30-9-2017] [18:18:02] Server Script added new text to translate: 'Can't craft rockets while carrying briefcase.'.
[30-9-2017] [17:24:18] |TSF|Wickness|TSF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Buy Parachute ($500)' from '' to 'Paraşüt Satın Al ($500)'.
[30-9-2017] [09:25:47] KLM-C|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Suicidal pilots cannot use long distance planes due to security reasons.' from '' to 'I piloti suicidi non possono usare aerei per le lunghe distanze per ragioni di sicurezza.'.
[30-9-2017] [03:56:05] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Enabled headshot for next hit. Now one head-hit with Sniper/Country rifle of yours, can kill the target, regardless of their HP.' from 'Ativar headshot para o próximo hit. Agora um hit na cabeça com Sniper/Country rifle pode matar o alvo, independentemente do seu HP.' to 'Headshot ativado para o próximo hit. Agora um hit na cabeça com Sniper/Country rifle pode matar o alvo, independentemente do seu HP.'.
[30-9-2017] [00:46:05] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You extracted %s units of Oil.' from 'Você extraiu %s unidades de Petróleo.' to 'Você extraiu %s unidades de Oil.'.
[30-9-2017] [00:45:52] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You have made %s units of oil from your turfs this 3 minutes.' from 'Você fez %s unidades de petróleo a partir das suas turfs, nestes 3 minutos.' to 'Você fez %s unidades de oil a partir das suas turfs, nestes 3 minutos.'.
[30-9-2017] [00:45:43] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You have made %s units of oil from your LS turfs this 3 minutes.' from 'Você fez %s unidades de petróleo a partir das suas turfs em LS, nestes 3 minutos.' to 'Você fez %s unidades de oil a partir das suas turfs em LS, nestes 3 minutos.'.
[29-9-2017] [23:36:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Send Notification' from 'Wyslij notyfikacje' to 'Wyslij powiadomienie'.
[29-9-2017] [23:35:11] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Requires a Trucker vehicle. You will take the clothes from a place and deliver it to the clothes shop with 95%+ or you will have to re-take the clothes, if you leave your vehicle, you must re-take the mission. First one to finish the mission wins.' from 'Wymaga Ciężarówki. Weźmiesz odzież i dostarczy ją do sklepu z ubraniami z 95%+ lub będziesz musiał wziąć odzież ponownie, jeśli opuścisz pojazd, musisz wziąć misję od nowa. Pierwszy, kto ukończy misję, wygra.' to 'Wymaga Ciężarówki. Weźmiesz odzież i dostarczysz ją do sklepu z ubraniami z 95%+ lub będziesz musiał wziąć odzież ponownie, jeśli opuścisz pojazd, musisz wziąć misję od nowa. Pierwszy, kto ukończy misję, wygra.'.
[29-9-2017] [23:33:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The selected player is already in hitmen's target database.' from 'Wybrany gracz jest już na liści hitman'a.' to 'Wybrany gracz jest już na liście zabójców.'.
[29-9-2017] [23:33:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Select the model you want to use.' from 'Wybierz model, który chcesz użyc.' to 'Wybierz model, który chcesz użyć.'.
[29-9-2017] [23:32:33] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'TIP: You can disable top bar messages from /settings and therby enabling top bar messages in chat box which allows highlights.' from 'Wskazówka: Możesz wyłaczyć górne wiadomości w /settings i tym samym umożliwiając te wiadomośći w czacie. ' to 'Wskazówka: Możesz wyłączyć górne wiadomości w /settings i tym samym umożliwiając wyświetlanie tych wiadomości na czacie. '.
[29-9-2017] [23:31:44] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Drive back to the hunting club to get your reward or keep hunting until your vehicle is full.' from 'Wróć do klubu łowców by otrzymać nagrodę lub poluj dalej dopók nie wypełnisz pojazdu.' to 'Wróć do klubu łowców by otrzymać nagrodę lub poluj dalej dopóki nie wypełnisz pojazdu.'.
[29-9-2017] [23:30:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'See through walls' from 'Widoczność przez sciany' to 'Widoczność przez ściany'.
[29-9-2017] [23:29:59] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Main chat message cannot start with '%s'.' from 'Wiadomość na głównym chacie nie może zaczynać się od %s.' to 'Wiadomość na głównym czacie nie może zaczynać się od %s.'.
[29-9-2017] [23:29:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Country chat message can't start with '%s'.' from 'Wiadomość w chacie państwowym nie może rozpoczynać się od %s.' to 'Wiadomość na czacie państwowym nie może rozpoczynać się od %s.'.
[29-9-2017] [23:29:27] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'I'll take that crack off your hands, $10,000 for 100 grams yeah?' from 'Wezmę od ciebie te narkotyki, $10,000 za 100 gramó zgoda?' to 'Wezmę od ciebie te narkotyki, $10,000 za 100 gramów zgoda?'.
[29-9-2017] [23:29:11] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Have Job' from 'Wez pracę' to 'Weź pracę'.
[29-9-2017] [23:28:52] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Access Bank' from 'Wejdz do banku' to 'Wejdź do banku'.
[29-9-2017] [23:28:32] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press F5 to open the military computer which will tell you everything. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress and new missions may be added.' from 'Wciśnij F5 by otworzyć komputer wojskowy, który powie Ci wszystko. Zobaczysz szczegóły misje oraz, w przypadku gdy grasz ją po raz pierwszy, będzie nią zdać podstawowy trening. Notka: Prace nad karierą wojskową trwają i nowe misje mogą zostać dodane.' to 'Wciśnij F5 by otworzyć komputer wojskowy, który powie Ci wszystko. Zobaczysz szczegóły misji oraz, w przypadku gdy grasz ją po raz pierwszy, będzie nią zdać podstawowy trening. Notka: Prace nad karierą wojskową trwają i nowe misje mogą zostać dodane.'.
[29-9-2017] [23:25:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Use /sc to talk to squad' from 'Użyj /sc aby rozmawiać na chacie squadu.' to 'Użyj /sc aby rozmawiać na chacie składu.'.
[29-9-2017] [23:25:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Use /gc to talk to group' from 'Użyj /gc by pisać na chacie grupy.' to 'Użyj /gc by pisać na czacie grupy.'.
[29-9-2017] [23:24:47] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Use /fp message for use in chatbox' from 'Użyj /fp wiadomośc by użyć na czacie' to 'Użyj /fp wiadomość by użyć na czacie'.
[29-9-2017] [23:23:49] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Use Med Kit' from 'Uzyj apteczki' to 'Użyj apteczki'.
[29-9-2017] [23:23:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Removed group/squad skin on skin %s' from 'Usunięto skin grupy/squad'u ze skina o numerze %s.' to 'Usunięto skin grupy/składu ze skina o numerze %s.'.
[29-9-2017] [23:22:22] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You set car show prize to $%s' from 'Ustawiłeś $%s jako nagrodę w pokazie samochowów ' to 'Ustawiłeś $%s jako nagrodę w pokazie samochodów '.
[29-9-2017] [22:12:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You completed this task within given time, here is your bonus $%s for this kill.' from 'Ukończyłeś to zadanie w podanym czasie, oto towj bonus $%s za to zabójstwo.' to 'Ukończyłeś to zadanie w podanym czasie, oto twój bonus $%s za to zabójstwo.'.
[29-9-2017] [22:01:34] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only criminals can do hitman missions.' from 'Tylko kryminaliści mogą rozpocząć misję hirman'a.' to 'Tylko kryminaliści mogą rozpocząć misję hitman'a.'.
[29-9-2017] [21:59:44] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only %s can see this listing.' from 'Tylko %s może zobaczyc tę listę.' to 'Tylko %s może zobaczyć tę listę.'.
[29-9-2017] [21:57:47] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your vehicle is too damaged to transport goods, repair it.' from 'Twój pojazd jest zbyt uszkodzony aby transportować jakie kolwiek materiały, napraw go.' to 'Twój pojazd jest zbyt uszkodzony aby transportować jakiekolwiek materiały, napraw go.'.
[29-9-2017] [21:56:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your assigned hitmen task failed, %s is now on duty as %s' from 'Twoje przydzielone zadanie hitmen'a nie powiodło się, %s jest zatrudniony jako %s' to 'Twoje przydzielone zadanie zabójcy nie powiodło się, %s jest zatrudniony jako %s'.
[29-9-2017] [21:54:11] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your group has been invited to join %s. Use /acceptalliance %s to join the alliance.' from 'Twoja grupa została zaproszona do dołączenie %s. Użyj /acceptalliance %s by dołączyć do sojuszu.' to 'Twoja grupa została zaproszona do dołączenia do %s. Użyj /acceptalliance %s by dołączyć do sojuszu.'.
[29-9-2017] [21:51:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your primary duty will be to arrest wanted players. Wanted players can be identified with the police computer (press F5) and by the number at the end of their name tag such as: [1]. Most criminals will try to kill you though so kill them to arrest them. If a criminal is running away you can shoot them with the tazer to slow them down then hit them with the night stick 3 times to arrest them. Then you must get them to the nearest police station. Once you've got the job you'll need a cop car so go to the PD parking lot and enter the blue marker to get yourself a car. Remember that if you leave your car behind in a pursuit or you die you can get your car back by pressing F2 then selecting recover!' from 'Twoim głównym zadaniem będzie aresztowanie poszukiwanych graczy. Wyżej wymienieni gracze mogą być identyfikowani poprzez policyjny komputer (naciśnij F5) oraz poprzez numer na końcu ich nick'u np: [1]. Większość kryminalistów będzie chciała cię zabić, więc zabij ich aby dokonać aresztowania. Jeżeli któryś z nich próbuje uciec możesz powstrzymać go używając tazera a następnia zaaresztować przy pomocy pałki uderzając go 3 razy. Później wystarczy zabrać kryminalistę na najbliższy posterunek. Kiedy już dostaniesz pracę będziesz potrzebował radiowozu więc udaj się do garażu znajdującego się przy posterunku i wchodząc w niebieski znacznik możesz otrzymać swój pojazd. Pamiętaj, że jeżeli porzucisz gdzieś swój samochód lub umrzesz zawsze możesz go odzyskać naciskając F2 i uruchamiąjąc konsole.' to 'Twoim głównym zadaniem będzie aresztowanie poszukiwanych graczy. Wyżej wymienieni gracze mogą być identyfikowani poprzez policyjny komputer (naciśnij F5) oraz poprzez numer na końcu ich nick'u np: [1]. Większość kryminalistów będzie chciała cię zabić, więc zabij ich aby dokonać aresztowania. Jeżeli któryś z nich próbuje uciec możesz powstrzymać go używając tazera a następnia zaaresztować przy pomocy pałki uderzając go 3 razy. Później wystarczy zabrać kryminalistę na najbliższy posterunek. Kiedy już dostaniesz pracę będziesz potrzebował radiowozu więc udaj się do garażu znajdującego się przy posterunku i wchodząc w niebieski znacznik możesz otrzymać swój pojazd. Pamiętaj, że jeżeli porzucisz gdzieś swój samochód lub umrzesz zawsze możesz go odzyskać naciskając F2 i uruchamiając konsole.'.
[29-9-2017] [21:44:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Here you can assign target-killing tasks to all online hitmen. You can assign tasks to kill any of your enemies, rival gang members in LV or any friend for pranks as well. ' from 'Tutaj możesz przydzielić cel-zabójstwa dla wszytkich hitmen'ów w grze. Możesz przydzielić zadanie na zabicie jakiego kolwiek z twoich wrogów, członka rywalizującego gangu w LV lub na kolege dla żartów.' to 'Tutaj możesz przydzielić cel-zabójstwa dla wszytkich zabójców w grze. Możesz przydzielić zadanie na zabicie jakiegokolwiek z twoich wrogów, członka rywalizującego gangu w LV lub na kolege dla żartów.'.
[29-9-2017] [21:42:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This vehicle spawner is restricted to a certain job, team, group or squad.' from 'Ten znacznik jest zarezerwowany dla konkretnej profesji, drużyny, grupy lub squad'u.' to 'Ten znacznik jest zarezerwowany dla konkretnej profesji, drużyny, grupy lub składu.'.
[29-9-2017] [21:41:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This vehicle can't have boosts applied!' from 'Ten pojazd nie moze mieć dodanych ulepszeń!' to 'Ten pojazd nie może mieć dodanych ulepszeń!'.
[29-9-2017] [21:40:41] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This vehicle is the hijack vehicle, only criminal outlaws ('/criminal outlaw') can hijack it!' from 'Ten pojazd jest pojazdem kradzionym, tylko banici ('/criminal outlaw') mogę je ukraść!' to 'Ten pojazd jest pojazdem kradzionym, tylko banici ('/criminal outlaw') mogą je ukraść!'.
[29-9-2017] [21:40:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This vehicle has no owner.' from 'Ten pojadz nie ma właściciela.' to 'Ten pojazd nie ma właściciela.'.
[29-9-2017] [21:40:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This squad has no logs yet.' from 'Ten oddział nie posiada jeszcze logów.' to 'Ten skład nie posiada jeszcze logów.'.
[29-9-2017] [21:38:44] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The event is in progress, wait for the next one!' from 'Ten event jest już trwa. Poczekaj na następny!' to 'Obecnie trwa już jakiś event, Poczekaj na następny!'.
[29-9-2017] [21:37:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This object cannot be used in CITy zones, only apartments!' from 'Tego obiektu nie można użyć w zonach CITy, tylko w apartamentach!' to 'Tego obiektu nie można użyć w strefach CITy, tylko w apartamentach!'.
[29-9-2017] [21:30:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'A mod shop requires iron to operate. This business relies on people repairing their vehicles here. If the iron storage runs out, people will still be able to mod their vehicles here but you will lose the business.' from 'Salon tuningu potrzebuje żelaza do działąnia. Ten biznes zarabie poprzez klientów, którzy modyfikują tu swoje pojazdy. Jeżeli zapas żelaza się wyczerpie, klienci nie bedą mogli z niego korzystać.' to 'Salon tuningu potrzebuje żelaza do działania. Ten biznes zarabia poprzez klientów, którzy modyfikują tu swoje pojazdy. Jeżeli zapas żelaza się wyczerpie, klienci nie bedą mogli z niego korzystać.'.
[29-9-2017] [21:29:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Plant seeds with the tractor' from 'Sadz nasiona za pomocą traktora' to 'Sadź nasiona za pomocą traktora'.
[29-9-2017] [21:25:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Sound speed set to' from 'Prędkość dzwięku ustawiona na' to 'Prędkość dźwięku ustawiona na'.
[29-9-2017] [21:23:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You failed the robbery because you bribed a cop.' from 'Próba rabunku nie powiodła się poniważ zaoferowałeś policjantowi łapówkę.' to 'Próba rabunku nie powiodła się ponieważ zaoferowałeś policjantowi łapówkę.'.
[29-9-2017] [21:23:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Fast motion' from 'Przyspieszone tempo' to 'Przyśpieszone tempo'.
[29-9-2017] [21:21:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Felony Armed Robbery' from 'Przestepstwo Uzbrojona Kradiesz' to 'Przestępstwo Uzbrojona Kradzież'.
[29-9-2017] [21:19:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please select an event from combo box.' from 'Prosze wybrać event z combo box.' to 'Proszę wybrać event z combo box.'.
[29-9-2017] [21:19:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please enter delivery coordinates.' from 'Prosze wprowadzić koordynaty dostawy.' to 'Proszę wprowadzić koordynaty dostawy.'.
[29-9-2017] [21:19:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please submit all suggestions on the Ingame Features board @ cit2.net' from 'Prosze zatwierdzić wszystkie propozycje na Ingame Features board @ cit2.net' to 'Proszę zatwierdzić wszystkie propozycje na Ingame Features board @ cit2.net'.
[29-9-2017] [21:19:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please enter new password.' from 'Prosze podaj nowe hasło.' to 'Proszę podaj nowe hasło.'.
[29-9-2017] [20:45:58] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Volume up:' from 'Pogłośnij:' to 'Podgłośnij:'.
[29-9-2017] [20:43:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Quick apps bar updated, changes will be effective after reconnect.' from 'Panel szybkich aplikacji zaktualizowane, zmiany będą dokonane po ponownym połączeniu z serwerem.' to 'Panel szybkich aplikacji zaktualizowany, zmiany będą dokonane po ponownym połączeniu z serwerem.'.
[29-9-2017] [20:39:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'PILOT: Your rudder has become damaged.' from 'PILOT: Twoj ster został uszkodzony.' to 'PILOT: Twój ster został uszkodzony.'.
[29-9-2017] [20:38:03] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'PILOT: This cargo needs to be shipped to %s. Make your way there.' from 'PILOT: Ten ładunek musi zostac dostarczony do %s. Ruszaj w drogę.' to 'PILOT: Ten ładunek musi zostać dostarczony do %s. Ruszaj w drogę.'.
[29-9-2017] [20:37:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'PILOT: Please wait while your passengers board your aircraft' from 'PILOT: Proszę czkeać gdy pasażerowie wchodzą do samolotu' to 'PILOT: Proszę czekać gdy pasażerowie wchodzą do samolotu'.
[29-9-2017] [20:33:42] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't heal when sprinting!' from 'Nie możesz używać apteczkii podczas sprintu.' to 'Nie możesz używać apteczki podczas sprintu.'.
[29-9-2017] [04:37:10] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Buy Parachute ($500)' from '' to 'Comprar paracaidas ($500)'.
[28-9-2017] [18:16:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Gives bus stops all over SA. Progress increases twice as fast and pays 2x more than City Route.' from 'Otrzymano wszystkie przystanki po całym SA. Progres bedzie rósł dwa razy szybciej i płaca bedzie dwa razy wieksza niż za City Route.' to 'Przydziela wszystkie przystanki po całym SA. Postęp bedzie rósł dwa razy szybciej i płaca bedzie dwa razy wieksza niż za City Route.'.
[28-9-2017] [18:14:32] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Criminal Achievements' from 'Osignięcia jako kryminalista' to 'Osiągnięcia jako kryminalista'.
[28-9-2017] [18:13:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Leave the vehicle before joining tournament as viewer.' from 'Opuśc pojazd, zanim dołączysz do turnieju jako widz.' to 'Opuść pojazd, zanim dołączysz do turnieju jako widz.'.
[28-9-2017] [18:13:10] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The edit box below on the right is a list of account names which can edit your apartment interior, by default only you are listed.' from 'Okno edycji po prawej stronie poniżej jest listą nazw kont, które mogę edytować interior Twojego apartamentu, domyślnie tylko Ty jesteś na liście.' to 'Okno edycji po prawej stronie poniżej jest listą nazw kont, które mogą edytować interior Twojego apartamentu, domyślnie tylko Ty jesteś na liście.'.
[28-9-2017] [18:12:10] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Respawn faster' from 'Odrodz sie szybciej' to 'Odradzaj się szybciej'.
[28-9-2017] [18:11:38] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Answer Selected' from 'Odpowiedz Zazanaczona' to 'Odpowiedź Zazanaczona'.
[28-9-2017] [18:11:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Leave Squad' from 'Odejdz od składu' to 'Odejdź od składu'.
[28-9-2017] [18:10:27] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your dimension prevents you from doing this action (%s)' from 'Obsza, w którym się znajdujesz zabrania ci wykonania tej akcji (%s)' to 'Wymiar, w którym się znajdujesz zabrania ci wykonania tej akcji (%s)'.
[28-9-2017] [18:10:03] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Objects within zone' from 'Obiekty w zonie' to 'Obiekty w strefie'.
[28-9-2017] [18:09:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'New help ticket recieved from %s (%s) Issue: %s' from 'Nowy bliet pomocy otrzymany od %s (%s) Powód: %s' to 'Nowy bilet pomocy otrzymany od %s (%s) Powód: %s'.
[28-9-2017] [18:08:47] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Note: Any squad inactive for 14 days will be deleted.' from 'Notka: Każdy oddział nieaktywny przez 14 dni zostanie usunięty.' to 'Notka: Każdy nieaktywny skład przez 14 dni zostanie usunięty.'.
[28-9-2017] [18:06:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'No player or multiple players found with that name.' from 'Nie znaleziono takeigo gracza, lub jest ich wielu z podaną nazwą.' to 'Nie znaleziono takiego gracza, lub jest ich wielu z podaną nazwą.'.
[28-9-2017] [18:05:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Not automatically paying jail fine as the cost is $%s and your max is $%s' from 'Nie zapłaconao za więzenie automatycznie ponieważ opłata wynosi $%s a twoj maksimum wynosi $%s' to 'Nie zapłacono za więzenie automatycznie ponieważ opłata wynosi $%s a twój maksimum wynosi $%s'.
[28-9-2017] [18:04:57] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Not signed up' from 'Nie zapisany' to 'Niezapisany'.
[28-9-2017] [18:02:10] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You did not select any line.' from 'Nie wybrales zadnej lini.' to 'Nie wybraleś zadnej linii.'.
[28-9-2017] [18:01:16] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Do not place objects outside the zone. We will delete them without refund.' from 'Nie ustwiaj obiektów poza obszarem zony. Zostaną usunięte bez możliwości refundacji.' to 'Nie ustawiaj obiektów poza obszarem strefy. Zostaną usunięte bez możliwości refundacji.'.
[28-9-2017] [17:59:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You do not have any recent warps in last 10 minutes.' from 'Nie przenosiłeś się nigdzy w ciągu ostatnich 10 minut.' to 'Nie przenosiłeś się nigdzie w ciągu ostatnich 10 minut.'.
[28-9-2017] [17:59:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Invalid rank.' from 'Nie prawidłowy stopień. ' to 'Nieprawidłowy stopień.'.
[28-9-2017] [17:56:33] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Could not find selected player in targets database, re open /hmpanel.' from 'Nie można znaleść zaznaczonego gracza w bazie celów, otwórz ponownie /hmpanel' to 'Nie można znaleźć zaznaczonego gracza w bazie celów, otwórz ponownie /hmpanel'.
[28-9-2017] [17:53:49] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't go criminal when wanted as a gangster!' from 'Nie można przejść w tryb przestępcy będać poszukiwanym jako gangster!' to 'Nie można przejść w tryb przestępcy będąc poszukiwanym jako gangster!'.
[28-9-2017] [17:53:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Could not find player to sms mute.' from 'Nie można odnaleźć gracza, któego chcesz wyciszyć.' to 'Nie można odnaleźć gracza, którego chcesz wyciszyć.'.
[28-9-2017] [17:52:22] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't have any packages to drop off.' from 'Nie możesz żadnych paczek do zrzutu.' to 'Nie masz żadnych paczek do zrzutu.'.
[28-9-2017] [17:49:55] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't go on/off shift when hurt in the last 10 seconds.' from 'Nie możesz zacząc/zakończyć zmiany gdy byłeś ranny w ostatnich 10 sekundach.' to 'Nie możesz zacząć/zakończyć zmiany gdy byłeś ranny w ostatnich 10 sekundach.'.
[28-9-2017] [17:49:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You cann't take this projectile because you already have another type equipped.' from 'Nie możesz wziąć tego pocisku, gdyż masz już uzbrojony inny typ.' to 'Nie możesz wziąć tego pocisku, gdyż masz już przy sobie inny typ.'.
[28-9-2017] [17:48:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't craft armor while flying with the rustic rocket!' from 'Nie możesz wytworzyć panerza podczas lotu rakietą kosmiczną!' to 'Nie możesz wytworzyć pancerza podczas lotu rakietą kosmiczną!'.
[28-9-2017] [17:48:09] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can not kick participants from your tournament, you can only kick viewers.' from 'Nie możesz wyrzucić członów twojego turnieju, ta opcja dotyczy jedynie widzów.' to 'Nie możesz wyrzucić członków twojego turnieju, ta opcja dotyczy jedynie widzów.'.
[28-9-2017] [17:47:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are not allowed to kick players with the same rank as you.' from 'Nie możesz wykopać graczy ktorzy maja taką samą range jak Ty.' to 'Nie możesz wykopać graczy którzy maja taką samą range jak Ty.'.
[28-9-2017] [17:46:55] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You're not allowed to enter the criminal event area until it starts!' from 'Nie możesz wejść na event kryminalnym zanim wystartuje!' to 'Nie możesz wejść na event kryminalny zanim wystartuje!'.
[28-9-2017] [17:45:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't use this command twice so soon after last use.' from 'Nie możesz używać tej komendy 2 razy w którkich odstępach czasu.' to 'Nie możesz używać tej komendy 2 razy w krótkich odstępach czasu.'.
[28-9-2017] [17:44:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't use the jetpack when sky diving or parachuting!' from 'Nie możesz uzywać jetpack'a podczas korzystania ze spadochronu.' to 'Nie możesz używać jetpack'a podczas korzystania ze spadochronu.'.
[28-9-2017] [17:43:57] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can not delete a squad with more than 10 members.' from 'Nie możesz usunąć squadu z liczbą członków powyżej 10.' to 'Nie możesz usunąć składu z liczbą członków powyżej 10.'.
[28-9-2017] [17:43:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You cannot turf while in the water!' from 'Nie możesz turfować gdy znajdujesz się we wodzie.' to 'Nie możesz turfować gdy znajdujesz się w wodzie.'.
[28-9-2017] [17:42:23] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't recover a boat when you're near an object.' from 'Nie możesz przyowałać łodzi, gdy jesteś niedaleko obiektu.' to 'Nie możesz przywołać łodzi, gdy jesteś niedaleko obiektu.'.
[28-9-2017] [17:40:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can not leave the unit because you are the only one with %s rank.' from 'Nie możesz opuścić unitu, ponieważ jesteś jedyny z rangą %s.' to 'Nie możesz opuścić jednostki, ponieważ jesteś jedyny z rangą %s.'.
[28-9-2017] [17:39:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't get this much ammo as it exceeds the ammo limit!' from 'Nie możesz mieć tyle amunicji, ponieważ przekrocza ona limit!' to 'Nie możesz mieć tyle amunicji, ponieważ przekracza ona limit!'.
[28-9-2017] [17:38:38] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't edit objects in this zone.' from 'Nie możesz edytować obiektów w tej zonie.' to 'Nie możesz edytować obiektów w tej strefie.'.
[28-9-2017] [17:38:22] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't join the police / army for another %s minutes.' from 'Nie możesz dołączyźć do policji / armii przez następne %s minut.' to 'Nie możesz dołączyć do policji / armii przez następne %s minut.'.
[28-9-2017] [17:36:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't change skin when in water.' from 'Nie mozna zmienić skin'a kiedy jest się we wodzie.' to 'Nie można zmienić skin'a kiedy jest się w wodzie.'.
[28-9-2017] [17:35:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't have enough money to rent this place' from 'Nie masz wystarczającej ilości gotówki, by wypożyczyć to miejsce' to 'Nie masz wystarczającej ilości gotówki, aby wypożyczyć to miejsce'.
[28-9-2017] [17:34:51] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You do not have permission to wipe zone %s.' from 'Nie masz uprawnień aby usunąć zone %s.' to 'Nie masz uprawnień aby usunąć strefę %s.'.
[28-9-2017] [17:34:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't have permission to place objects here.' from 'Nie masz praw aby stawiać tutaj jakie kolwiek objekty.' to 'Nie masz praw aby stawiać tutaj jakiekolwiek obiekty.'.
[28-9-2017] [17:32:59] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You aren't the founder of the group you're trying to delete.' from 'Nie jesteś założycielem grupy, którą probujesz usunąć.' to 'Nie jesteś założycielem grupy, którą próbujesz usunąć.'.
[28-9-2017] [17:31:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You're not in a unit!' from 'Nie jesteś członkiem unit'u!' to 'Nie jesteś członkiem jednostki!'.
[28-9-2017] [17:31:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You aren't a member of the squad you're trying to delete.' from 'Nie jesteś członkiem squadu który chcesz usunąć.' to 'Nie jesteś członkiem składu który chcesz usunąć.'.
[28-9-2017] [17:31:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You aren't a member of the unit you're trying to delete.' from 'Nie jesteś członikem jednoski, którą chcesz usunąć.' to 'Nie jesteś członikem jednostki, którą chcesz usunąć.'.
[28-9-2017] [17:31:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You aren't a member of the unit you're trying to delete.' from 'Nie jesteś członikem unitu, który chcesz usunąć.' to 'Nie jesteś członikem jednoski, którą chcesz usunąć.'.
[28-9-2017] [17:30:42] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are not in an alliance.' from 'Nie jestes w sojuszu ' to 'Nie jesteś w sojuszu.'.
[28-9-2017] [17:29:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Squad name not found, terminating.' from 'Nazwa oddziału nie znaleziona, zamykanie.' to 'Nazwa składu nie znaleziona, zamykanie.'.
[28-9-2017] [17:26:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Seed: Herbs. Press '%s' for Wheat' from 'Nasiona: Zioła. Wciśnij '%s' dla Pszenicy' to 'Nasiona: Zioła. Wciśnij '%s' aby zmienić na pszenice'.
[28-9-2017] [17:26:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Seed: Wheat. Press '%s' for Hemp' from 'Nasiona: Zboże. Wciśnij '%s' dla konopi' to 'Nasiona: Zboże. Wciśnij '%s' aby zmienić na Konopie'.
[28-9-2017] [16:01:15] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You need to actually put a link on that field!!!' from '' to 'Devi inserire un link in quel campo!!!'.
[28-9-2017] [00:01:59] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Buy Parachute ($500)' from '' to 'Comprar Paraquedas ($500)'.
[27-9-2017] [19:53:23] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Type /accept %s to accept the bribe.' from 'Napisz /accept %s aby zaakceptować łapówkę.' to 'Wpisz /accept %s aby zaakceptować łapówkę.'.
[27-9-2017] [19:53:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Type '/sell' to sell ice cream' from 'Napisz '/sell' aby sprzedawać lody' to 'Wpisz '/sell' aby sprzedawać lody'.
[27-9-2017] [19:52:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'End your shift first, press X, click yourself, click 'End / Start Shift'.' from 'Najpierw zakończ swoją zmianę, naciśnij x nastęonie kliknij na siebie oraz przycisk zacznij/zakończ zmianę.' to 'Najpierw zakończ swoją zmianę, naciśnij x następnie kliknij na siebie oraz przycisk zacznij/zakończ zmianę.'.
[27-9-2017] [19:52:23] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The most wanted player online is %s with %s wanted points.' from 'Najbardziej poszukiwany na serwerze jest %s z %s punktami poszukiwań.' to 'Najbardziej poszukiwany gracz na serwerze to %s z %s punktami poszukiwań.'.
[27-9-2017] [19:51:34] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Prize set will be divided among players in car show if you quit.' from 'Nagroda będzie podzielona między graczy pokazu aut, jeśli go opuścisz.' to 'Nagroda będzie podzielona między uczestników pokazu aut, jeśli go opuścisz.'.
[27-9-2017] [19:50:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 1 to switch between the vehicle interior and the vehicle view.' from 'Naciśnij 1, aby przełączyć pomiędzy widokiem z wnętrza samochodu, a widokiem z zewnątrz.' to 'Naciśnij 1, aby przełączyć pomiędzy widokiem z wnętrza pojazdu, a widokiem z zewnątrz.'.
[27-9-2017] [19:47:04] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press Y to talk in team' from 'Naciśnij Y aby rozmawiać na team chacie.' to 'Naciśnij Y aby rozmawiać na czacie drużynowym'.
[27-9-2017] [19:46:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press F6 to view group and squad options' from 'Naciśnij F6 aby włączyć panel grupy/squad'u' to 'Naciśnij F6 aby włączyć panel grupy/składu'.
[27-9-2017] [19:45:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Click 'Generate challenge' button below to begin.' from 'Nacisinij przycisk 'Generate challenge' aby rozpocząć.' to 'Naciśnij przycisk 'Generate challenge' aby rozpocząć.'.
[27-9-2017] [19:45:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press T then type /main message to talk in main' from 'Nacisnij T a następnie wpisz /main wiadomość aby gadać na globalnym czacie' to 'Naciśnij T a następnie wpisz /main wiadomosć aby gadać na globalnym czacie'.
[27-9-2017] [19:45:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press left to accept' from 'Nacisnij 'lewo' aby zaakceptować' to 'Naciśnij 'lewo' aby zaakceptować'.
[27-9-2017] [19:45:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to deliver Pizzas' from 'Nacisnij 'N' aby dostarczać pizze' to 'Naciśnij 'N' aby dostarczać pizze'.
[27-9-2017] [19:44:48] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Click on you, a player, a vehicle, an object or a ped' from 'Nacisnij na siebie, gracza, auto, objekt lub ped'a' to 'Naciśnij na siebie, gracza, auto, obiekt lub ped'a'.
[27-9-2017] [19:44:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press T then type /main message to talk in main' from 'Nacisnij T a następnie wpisz /main wiadomosć aby gadać na globalnym czacie' to 'Nacisnij T a następnie wpisz /main wiadomość aby gadać na globalnym czacie'.
[27-9-2017] [19:43:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to have 2 hours play time before creating a unit.' from 'Muszisz mieć 2 godziny gry na serwerze aby stworzyć jednostkę.' to 'Musisz mieć 2 godziny gry na serwerze aby stworzyć jednostkę.'.
[27-9-2017] [19:42:49] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must be in a vehicle to use the drive through.' from 'Muszisz być w pojeździe by z tego skorzystać' to 'Musisz być w pojeździe aby z tego skorzystać'.
[27-9-2017] [19:42:18] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must provide a kill-reward to hitmen. The targets are executed by real players. You can also provide an extra money bonus to hitmen if they kill your target in given time.' from 'Musisz zapewnić nagrodę za zabójstwo dla asasynów. Cele są likwidowane przez prawdziwych graczy. Możesz także zapewnić ekstra bonus dla zabójców, jeśli wywiążą się z zadania w wyznaczonym czasie.' to 'Musisz zapewnić nagrodę za zabójstwo dla zabójców. Cele są likwidowane przez prawdziwych graczy. Możesz także zapewnić im ekstra bonus, jeśli wywiążą się z zadania w wyznaczonym czasie.'.
[27-9-2017] [19:39:10] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to wait 1 second(s) before you can throw another airbomb.' from 'Musisz poczekać 1 sekundę zanim będziesz mógł rzucić kolejną bombę powietrzną.' to 'Musisz poczekać 1 sekundę zanim będziesz mógł zrzucić kolejną bombę powietrzną.'.
[27-9-2017] [19:38:53] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to leave your current unit first.' from 'Musisz opuścić najpierw swój aktualny unit.' to 'Musisz opuścić najpierw swoją aktualną jednostke.'.
[27-9-2017] [19:37:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must have more than 100 wanted points to deploy a barrel.' from 'Musisz mieć więcej niż 100 punktów poszukiwania, by wyrzucić beczkę.' to 'Musisz mieć więcej niż 100 punktów poszukiwania, aby rozstawić beczkę.'.
[27-9-2017] [19:36:33] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to be inside a tournament as viewer/participant/owner to do tournament chat.' from 'Musisz być w turnieju jako obserwator/uczestnik/własciciel aby zrobić czat turnieju.' to 'Musisz być w turnieju jako obserwator/uczestnik/właściciel aby zrobić czat turnieju.'.
[27-9-2017] [19:35:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must be in a squad to use this command.' from 'Musisz być w squadzie, aby używać tej komendy.' to 'Musisz być w składzie, aby używać tej komendy.'.
[27-9-2017] [19:34:03] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must be in a squad to buy a squad custom title!' from 'Musisz być członkiem składu, aby móc zakupić dla niego tytuł.!' to 'Musisz być członkiem składu, aby móc zakupić dla niego tytuł!'.
[27-9-2017] [19:33:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to delete the unit' from 'Możłiwość usunięcia jednostki' to 'Możliwość usunięcia jednostki'.
[27-9-2017] [19:33:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to take squad job' from 'Możłiwość ubrania skina składu' to 'Możliwość ubrania skina składu'.
[27-9-2017] [19:32:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to invite players to unit' from 'Możliwość zapraszania graczy do unitu' to 'Możliwość zapraszania graczy do jednostki'.
[27-9-2017] [19:32:33] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to view the squad history' from 'Możliwość wglądu do historii squad'u' to 'Możliwość wglądu do historii składu'.
[27-9-2017] [19:32:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to delete the squad' from 'Możliwość usunięcia squadu' to 'Możliwość usunięcia składu'.
[27-9-2017] [19:32:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to warn squad members' from 'Możliwość ustawienia poziomu ostrzeżenia graczom w squadzie.' to 'Możliwość ostrzegania graczy w składzie.'.
[27-9-2017] [19:31:33] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to edit the squad blacklist' from 'Możliwość edytowanie blacklisty squadu.' to 'Możliwość edytowania czarnej listy składu'.
[27-9-2017] [19:31:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to edit the group blacklist' from 'Możliwość edytowania czarenej listy grupy' to 'Możliwość edytowania czarnej listy grupy'.
[27-9-2017] [19:31:15] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to edit the squad whitelist' from 'Możliwość edytowania białej listy squadu.' to 'Możliwość edytowania białej listy składu.'.
[27-9-2017] [19:31:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to edit unit info' from 'Możliwość edycji informacji o unicie.' to 'Możliwość edycji informacji o jednostce.'.
[27-9-2017] [19:30:53] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only get 70 pictures per hour!' from 'Możesz zrobić 70 zdjęć na godzine!' to 'Możesz zrobić tylko 70 zdjęć na godzine!'.
[27-9-2017] [19:30:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only change vehicle 6 times in 15 seconds.' from 'Możesz zmienić pojazd 6 razy na 15 sekund.' to 'Możesz zmienić pojazd tylko 6 razy na 15 sekund.'.
[27-9-2017] [19:30:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can only change walking style 30 times every 20 minutes.' from 'Możesz zmieniać styl poruszania się 30 razy na 20 minut.' to 'Możesz zmieniać styl poruszania się tylko 30 razy na 20 minut.'.
[27-9-2017] [19:29:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can collect rubbish on the streets with the Trashmaster. Considering the amount of bullets being fired, there's bound to be plenty of metal lying around which we can melt down and turn into Iron. Bring any rubbish you collect back to the scrap yard, stand under the crane and the rubbish you've collected will be converted into Iron which you can use in crafting, manufaturing or selling to other people in F7 trading.' from 'Możesz zbierać śmieci z ulic używając Trashmastera. Biorąc pod uwagę liczbę wystrzelonych kul, na ziemi musi być sporo metalu, który może zostać stopiony i przetworzony w Żelazo. Z zebranymi śmieciami udaj się z powrotem na wysypisko, ustaw się pod dźwigiem i śmieci zebrane przez Ciebie zostaną przetworzone w Żelazo, którego możesz użyć do tworzenia, biznesu lub sprzedaży innym graczom w F7.' to 'Możesz zbierać śmieci z ulic używając Trashmastera. Biorąc pod uwagę liczbę wystrzelonych kul, na ziemi musi być sporo metalu, który może zostać stopiony i przetworzony w Żelazo. Z zebranymi śmieciami udaj się z powrotem na wysypisko, ustaw się pod dźwigiem i śmieci zebrane przez Ciebie zostaną przetworzone w Żelazo, którego możesz użyć do tworzenia, biznesu lub sprzedaży innym graczom na F7.'.
[27-9-2017] [19:29:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can collect garbage bags from houses around city quarters. You'll notice there's a trash bag right under house markers that need cleaning, walk on it and then bring it to the back of your truck. Once your truck is full, go back to the junkyard to extract Iron and Electronics for your crafts or to sell in F7.' from 'Możesz zbierać worki na śmieci z domów rozsianych po zakątkach miasta. Gdy zauważysz śmieci, podejdź, zbierz je i zabierz je do swojego pojazdu. Gdy Twoja śmieciarka się zapełni, wróć na wysypisko by uzyskać Żelazo i Elektronikę do tworzenia lub sprzedania w F7.' to 'Możesz zbierać worki na śmieci z domów rozsianych po zakątkach miasta. Gdy zauważysz śmieci, podejdź, zbierz je i zabierz je do swojego pojazdu. Gdy Twoja śmieciarka się zapełni, wróć na wysypisko by uzyskać Żelazo i Elektronikę do tworzenia lub sprzedania na F7.'.
[27-9-2017] [19:28:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only request squad history once every 10 seconds!' from 'Możesz włączyć historię oddziału tylko raz na 10 sekund!' to 'Możesz włączyć historię składu tylko raz na 10 sekund!'.
[27-9-2017] [19:28:02] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can only send 2 messages every 8 seconds.' from 'Możesz wysłać 2 wiadomości w ciągu 8 sekund.' to 'Możesz wysłać tylko 2 wiadomości w ciągu 8 sekund.'.
[27-9-2017] [19:27:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only withdraw money once every 5 minutes.' from 'Możesz wypłacać kasę raz na 5 minut.' to 'Możesz wypłacać kasę tylko raz na 5 minut.'.
[27-9-2017] [19:21:55] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can search for a specific player in the search bar by entering their player name or account name.' from 'Możesz wykszukać konkretnego gracza poprzez wpisanie jego nicku lub nazwy konta w pasku wyszukiwania.' to 'Możesz wyszukać konkretnego gracza poprzez wpisanie jego nicku lub nazwy konta w pasku wyszukiwania.'.
[27-9-2017] [19:21:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only make 1 request per 15 minutes, try again after %s minutes.' from 'Możesz wykonać 1 prośbę na 15 minut, spróbuj ponownie za %s minut.' to 'Możesz wykonać tylko 1 prośbę na 15 minut, spróbuj ponownie za %s minut.'.
[27-9-2017] [19:20:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only get your PIN code wrong 3 times in 24 hours!' from 'Możesz wprowadzić zły PIN 3 razy na 24 godziny!' to 'Możesz wprowadzić zły PIN tylko 3 razy na 24 godziny!'.
[27-9-2017] [19:19:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can use several tools from tools tab to execute this target with ease. It's best to use 'knife' equipment when chasing a target.' from 'Możesz użyć wielu narzędzi z selekcji narzędzi aby stracić cel w łatwością. Najlepiej używać 'knife' z ekwipunku goniąc cel.' to 'Możesz użyć wielu narzędzi z selekcji narzędzi aby zabić cel z łatwością. Najlepiej używać 'knife' z ekwipunku goniąc cel.'.
[27-9-2017] [19:17:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only use '/vipskin' when you have VIP hours, press F7 to buy some.' from 'Możesz użyć '/vipskin' gdy masz godziny VIP, wciśnij F7 i kup ich trochę.' to 'Możesz użyć '/vipskin' tylko gdy masz godziny VIP, wciśnij F7 i kup ich trochę.'.
[27-9-2017] [19:16:56] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only use room chat once every 2 seconds.' from 'Możesz używać room chatu raz na 2 sekundy.' to 'Możesz używać pokoju czatu tylko raz na 2 sekundy.'.
[27-9-2017] [19:16:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only use the MEGAPHONE when playing as police.' from 'Możesz używać MEGAFONU grając jako policja.' to 'Możesz używać MEGAFONU tylko grając jako policja.'.
[27-9-2017] [19:13:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only attempt to deliver stolen goods every 120 seconds.' from 'Możesz próbować dostarczy skradzione towary raz na 120 sekund.' to 'Możesz próbować dostarczyć skradzione towary raz na 120 sekund.'.
[27-9-2017] [18:53:45] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'CIT2 Radio - Request a song' from '' to 'CIT2 Radio - Einen Song einreichen'.
[27-9-2017] [18:53:15] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'CB Logs' from '' to 'CB logs'.
[27-9-2017] [18:53:05] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Buy food' from '' to 'Kaufe Essen'.
[27-9-2017] [18:52:41] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Buy Parachute ($500)' from '' to 'Fallschirm kaufen ($500)'.
[27-9-2017] [15:42:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Kliknij radiostację aby odtwarzać. ' to 'Kliknij nazwę radiostacji aby odtwarzać. '.
[27-9-2017] [15:42:11] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Buy Parachute ($500)' from '' to 'Kup Spadochron ($500)'.
[27-9-2017] [12:27:17] Maaakaaaroooon added new text to translate: 'Buy Parachute ($500)'.
[27-9-2017] [00:08:59] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'You already paid for this drone' from 'Du hast für diese Drohne bereits bezahlt' to 'Du hast für diese Drohne bereits bezahlt'.
[27-9-2017] [00:08:50] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'You already rented the cinema for the next %s seconds' from 'Du hast das Kino bereits für die nächsten %s Sekunden gemietet' to 'Du hast das Kino bereits für die nächsten %s Sekunden gemietet'.
[27-9-2017] [00:08:31] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'You are '%s' but must be '%s' to delete the unit.' from 'Du bist '%s' musst aber '%s' sein, um die Einheit zu löschen.' to 'Du bist '%s' musst aber '%s' sein, um die Einheit zu löschen.'.
[27-9-2017] [00:08:21] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'You are '%s' but must be '%s' to edit ranks.' from 'Du bist '%s' musst aber '%s' sein, um Ränge bearbeiten zu können.' to 'Du bist '%s' musst aber '%s' sein, um Ränge bearbeiten zu können.'.
[27-9-2017] [00:07:23] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'The normal max speed of this vehicle is %s use /maxspeed to reset.' from 'Die normale Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeug ist %s, verwende /maxspeed zum zurücksetzen.' to 'Die normale Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeug ist %s, verwende /maxspeed zum zurücksetzen.'.
[27-9-2017] [00:07:15] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'The normal max speed of this vehicle is %s use /maxspeed to reset.' from 'Die normale Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeug ist %s, verwende /maxspeed zum zurücksetzen.' to 'Die normale Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeug ist %s, verwende /maxspeed zum zurücksetzen.'.
[27-9-2017] [00:06:47] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'If you are the winner, the money will be deposited to your bank account. The ticket costs $5000.' from 'Bist Du der Gewinner, wird das Geld auf deinem Bankkonto eingezahlt. Das Ticket kostet $5000.' to 'Bist du der Gewinner, wird das Geld auf dein Bankkonto eingezahlt. Das Ticket kostet $5000.'.
[27-9-2017] [00:06:27] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to leave your squad?' from 'Bist Du sicher das Du deinen Squad verlassen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du deinen Squad verlassen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:06:16] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to enter the vehicle?' from 'Bist Du sicher dass Du das Fahrzeug betreten möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du das Fahrzeug betreten möchtest?'.
[27-9-2017] [00:06:02] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to sell your %s for 99%% of the price you paid?' from 'Bist du dir sicher, dass du dein %s für 99%% des ursprünglichen Preises verkaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du dein %s für 99%% des ursprünglichen Preises verkaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:05:29] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to remove this rank? People in this rank will be auto demoted to the previous rank' from 'Bist Du sicher, dass Du diesen Rang entfernen möchtest? Leute mit diesem Rang werden automatisch zum vorherigen Rang degradiert' to 'Bist du sicher, dass du diesen Rang entfernen möchtest? Leute mit diesem Rang werden automatisch zum vorherigen Rang degradiert'.
[27-9-2017] [00:05:09] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to leave your group?' from 'Bist du sicher das du deine Gruppe verlassen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du deine Gruppe verlassen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:04:58] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to sell this custom title?' from 'Bist du sicher das du diesen Benutzerdefinierter Titel verkaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du diesen benutzerdefinierten Titel verkaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:04:45] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy this house?' from 'Bist du sicher das du dieses Haus kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du dieses Haus kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:04:37] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a group custom title?' from 'Bist du sicher das du ein Gruppen Benutzerdefinierter Titel kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du ein Gruppen benutzerdefinierten Titel kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:04:15] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a %s?' from 'Bist du sicher das du einen %s kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du einen %s kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:04:04] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a squad custom title?' from 'Bist du sicher das du einen persönlichen Squad Titel kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du einen persönlichen Squad Titel kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:03:53] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a %s' from 'Bist du sicher das du einen %s kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du einen %s kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:03:46] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a squad custom title?' from 'Bist du sicher, dass du einen Persönlichen Squad Titel kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher das du einen persönlichen Squad Titel kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:03:40] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a personal custom title?' from 'Bist du sicher das du einen Persöhnlichen Titel kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du einen persöhnlichen Titel kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:03:27] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to buy a squad custom title?' from 'Bist du sicher das du einen Persönlichen Squad Titel kaufen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du einen Persönlichen Squad Titel kaufen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:03:15] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Are you sure you want to leave your unit?' from 'Bist Du sicher das Du deine Einheit verlassen möchtest?' to 'Bist du sicher, dass du deine Einheit verlassen möchtest?'.
[27-9-2017] [00:02:31] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Example to play youtube.com/watch?v=SgM3r8xKfGE: /setvideoid SgM3r8xKfGE' from 'Beispiel um youtube.com/watch?v=xxxxx: /setvideoid xxxxx' to 'Beispiel: youtube.com/watch?v=xxxxx: /setvideoid xxxxx'.
[27-9-2017] [00:02:06] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Barriers can't be used when hurt in the last 5 seconds!' from 'Barrieren können nicht verwendet werden, wenn du in den letzten 5 Sekunden verletzt wurdest!' to 'Barrieren können nicht verwendet werden, wenn du in den letzten 5 Sekunden verletzt wurdest!'.
[27-9-2017] [00:01:29] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of '%s has joined the group' from '%s ist deiner Gruppe beigetreten' to '%s ist der Gruppe beigetreten'.
[27-9-2017] [00:01:19] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of '%s has joined the group' from '%s ist deine Gruppe beigetreten' to '%s ist deiner Gruppe beigetreten'.
[27-9-2017] [00:00:53] IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of ' - You should NOT BE IN JAIL when tournament starts. - You should NOT BE CARRYING BC when tournament starts. - You should NOT BE A HIT TARGET when tournament starts. - You should NOT BE DUELING when tournament starts. -- NOTES BY OWNER ' from ' - Du solltest NICHT IM GEFÄNGNIS sein wenn Turniere starten. - Du solltest KEIN BC TRAGEN wenn das Turnier startet. - Bei Turnierbeginn solltest du NICHT ein HIT ZIEL sein. - Du soltest dich NICHT beim Start des Turniers DUELIEREN. -- HINWEISE VOM EIGENTÜMER ' to ' - Du solltest NICHT IM GEFÄNGNIS sein wenn Turniere starten. - Du solltest KEIN BC TRAGEN wenn das Turnier startet. - Bei Turnierbeginn solltest du NICHT ein HIT ZIEL sein. - Du solltest dich NICHT beim Start des Turniers DUELIEREN. -- HINWEISE VOM EIGENTÜMER '.
[26-9-2017] [19:48:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Bikers hid drugs and money inside a diner in Blueberry, steal everything before they come back!' from 'Motocykliści schowali narkotyki i pieniędze w barze w Blueberry ukradnij wszystko zanim wrócą!' to 'Motocykliści schowali narkotyki i pieniądze w barze w Blueberry ukradnij wszystko zanim wrócą!'.
[26-9-2017] [19:48:04] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'My husband recently bought a hand gun and I think he's planning to kill me, but I'm not going down that easy. He's in our garden right now, kill him for me and I'll make it worth your while.' from 'Moj mąż niedawno kupił sobie pistolet i mysle ze on planuje mnie zabić, ale ja sie tak łatwo nie poddam. Własnie jest w naszym ogródku, zabij go a wynagrodze Ci to.' to 'Moj mąż niedawno kupił sobie pistolet i myśle ze on planuje mnie zabić, ale ja sie tak łatwo nie poddam. Właśnie jest w naszym ogródku, zabij go a wynagrodze Ci to.'.
[26-9-2017] [19:47:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Vehicle Modifications' from 'Modyfikacje samochodu' to 'Modyfikacje pojazdów'.
[26-9-2017] [19:46:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Minimum transfer is $1000.' from 'Minimum transfer is $1000.' to 'Minimalna ilość gotówki jaką możesz wysłać to $1000.'.
[26-9-2017] [19:45:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Paramedics can heal people by spraying them with the first aid spray can or having them enter an ambulance you drive. Money is earned through healing people. You can heal people faster if you pass the first aid course in '/courses'. Enter an 'Ambulance' or a 'Medic Car' to activate Medic side mission, heal random injuried peds and earn med kits.' from 'Medycy mogą leczyć ludzi używają sprayu leczniczego lub przez ich wejście do ambulansu. Pieniądze zarabiasz przez leczenie graczy. Możesz leczyć szybciej, gdy zdasz kurs pierwszej pomocy w '/courses'. Wsiądź do 'Ambulance' lub 'Medic Car' by aktywować poboczną misję Medyka, uleczać losowych obywateli i dostawać apteczki.' to 'Medycy mogą leczyć ludzi używając sprayu leczniczego lub przez ich wejście do ambulansu. Pieniądze zarabiasz przez leczenie graczy. Możesz leczyć szybciej, gdy zdasz kurs pierwszej pomocy w '/courses'. Wsiądź do 'Ambulance' lub 'Medic Car' by aktywować poboczną misję Medyka, uleczać losowych obywateli i dostawać apteczki.'.
[26-9-2017] [19:42:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Password max length is 30.' from 'Maksymala długość hasła to 30 znaków.' to 'Maksymalna długość hasła to 30 znaków.'.
[26-9-2017] [19:42:13] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Maximum FPS (frames per second) while in a race is 45. This is because higher FPS makes you drive slightly faster which is unfair for players with less FPS.' from 'Maksimum FPS (klatek na sekunde) podczas wyścigu wynosi 45. Spowodowane jest to tym, że większa ilość FPS daje przewagę innym graczom i jes to nie w porządku względem graczy z małą ilością FPS'ów.' to 'Maksimum FPS (klatek na sekunde) podczas wyścigu wynosi 45. Spowodowane jest to tym, że większa ilość FPS daje przewagę innym graczom i jest to nie w porządku względem graczy z małą ilością FPS'ów.'.
[26-9-2017] [19:41:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Squad List' from 'Lista squadów' to 'Lista składów'.
[26-9-2017] [19:40:27] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Unit List' from 'Lista Jednostki' to 'Lista Jednostek'.
[26-9-2017] [19:38:48] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'L5 Detective: You've gathered sufficient evidence to determine the killer!' from 'L5 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów by odkryć zabójcę!' to 'L5 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów aby odkryć zabójcę!'.
[26-9-2017] [19:38:41] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'L3 Detective: You've gathered sufficient evidence to determine the killer!' from 'L3 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów by odkryć zabójcę!' to 'L3 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów aby odkryć zabójcę!'.
[26-9-2017] [19:38:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'L2 Detective: You've gathered sufficient evidence to determine the killer!' from 'L2 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów by odkryć zabójce.' to 'L2 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów aby odkryć zabójce.'.
[26-9-2017] [19:38:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'L0 Detective: You've gathered sufficient evidence to determine the killer!' from 'L0 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodó aby odkryć zabójcę!' to 'L0 Detektyw: Zebrałeś wystarczającą ilość dowodów aby odkryć zabójcę!'.
[26-9-2017] [19:38:02] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You bought %s squad slots for %s.' from 'Kupiłeś %s slotów squadu za %s.' to 'Kupiłeś %s slotów składu za %s.'.
[26-9-2017] [19:37:49] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have purchased a hotdog for $%s' from 'Kupiiłeś hotdog'a za $%s.' to 'Kupiłeś hotdog'a za $%s.'.
[26-9-2017] [19:37:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Buy squad custom title for $30,000,000' from 'Kup tytuł personalny dla squad'u za $30,000,000' to 'Kup tytuł personalny dla składu za $30,000,000'.
[26-9-2017] [19:37:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Buy / Exit' from 'Kup / Wyjdz' to 'Kup / Wyjdź'.
[26-9-2017] [19:37:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'An ATM has just been robbed, ATM camera caught their face. Get to the ATM and waste this thief.' from 'Ktoś własnie okradł bankomat, kamery złapały jego twarz. Udaj się do bankomatu i pozbądz się tego złodzieja.' to 'Ktoś własnie okradł bankomat, kamery złapały jego twarz. Udaj się do bankomatu i pozbądź się tego złodzieja.'.
[26-9-2017] [19:36:55] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'There have been rumors of numerous packages under the sea, go down there and search for them!' from 'Krążą plotki o paczka na dnie morza, udaj się tam i poszukaj ich!' to 'Krążą plotki o paczkach na dnie morza, udaj się tam i poszukaj ich!'.
[26-9-2017] [19:36:02] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Criminals may not transport to LS - Police Department' from 'Kryminaliście nie mogą teleportować się do posterunku policji w LS.' to 'Kryminaliści nie mogą teleportować się do posterunku policji w LS.'.
[26-9-2017] [19:35:18] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The account you're sending to has been restricted from receiving from other players.' from 'Konto do któego chcesz wysłać pieniądze ma zablokowaną tą funkcję i nie może odbierać pieniędzy od innych.' to 'Konto do którego chcesz wysłać pieniądze ma zablokowaną tą funkcję i nie może odbierać pieniędzy od innych.'.
[26-9-2017] [19:34:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Unit chat color set to %s, %s, %s' from 'Kolor chatu unitu ustawiony do %s, %s, %s' to 'Kolor chatu jednostki ustawiony na %s, %s, %s'.
[26-9-2017] [19:32:55] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Police: LSPD Front Desk' from '' to 'Polizia: Reception LSPD'.
[26-9-2017] [19:27:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'If you've already earned an achievement before the achievement system was added you will have to do that action once to get the achievement.' from 'Jeżeli zdobyłeś osiągnięcie przed powsatniem systemu osiągnięć będziesz musiał wykonać tę czynność jeszcze raz aby otrzymać osiągnięcie.' to 'Jeżeli zdobyłeś osiągnięcie przed powstaniem systemu osiągnięć będziesz musiał wykonać tę czynność jeszcze raz aby otrzymać osiągnięcie.'.
[26-9-2017] [19:26:38] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'If a player has contacted you, trying to sell something to you and they want you to send them money do NOT click yes. It is most likely a scam and as soon as you send them the money you won't get what you're expecting from them.' from 'Jeśli skontaktował się z tobą gracz próbując ci coś sprzedać i prosi cię o transfer pieniędzy to pod żadnym pozorem nie klikaj "tak". Jest to prawodpodobnie oszust i w momencie gdy wyślesz mu pieniądze nie otrzymasz tego co oczekujesz.' to 'Jeśli skontaktował się z tobą gracz próbując ci coś sprzedać i prosi cię o transfer pieniędzy to pod żadnym pozorem nie klikaj "tak". Jest to prawdopodobnie oszust i w momencie gdy wyślesz mu pieniądze nie otrzymasz tego co oczekujesz.'.
[26-9-2017] [19:25:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You haven't photographed this clue with your camera yet!' from 'Jeszcze nie sfotografowałeś poszlaki swoim aparatem!' to 'Jeszcze nie sfotografowałeś tej poszlaki swoim aparatem!'.
[26-9-2017] [19:25:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are currently too far from a city for me to assign you a new bus stop. Drive closer to a city and re-enter your vehicle.' from 'Jesteś zbyt daleko od miasta abym mógł Ci wyznaczyć nowy przystanek. Udaj się bliżej miasta i ponownie wsiądz do pojazdu.' to 'Jesteś zbyt daleko od miasta abym mógł Ci wyznaczyć nowy przystanek. Udaj się bliżej miasta i ponownie wsiądź do pojazdu.'.
[26-9-2017] [19:24:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You're muted' from 'Jesteś wycioszny przez administratora' to 'Jesteś wyciszony przez administratora'.
[26-9-2017] [19:24:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are already in the process of armed robbery.' from 'Jesteś w trakcie wykonywania rabunku.' to 'Jesteś już w trakcie wykonywania rabunku.'.
[26-9-2017] [19:24:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are now the leaseholder. Make sure the property storage has enough money to pay the rent!' from 'Jesteś tearz dzierżawcą. Upewnij się, że posiadłość ma wystarczająco dużo pieniędzy, by opłacić czynsz.' to 'Jesteś teraz dzierżawcą. Upewnij się, że posiadłość ma wystarczająco dużo pieniędzy, by opłacić czynsz.'.
[26-9-2017] [19:23:42] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Are you sure you want to leave your unit?' from 'Jesteś pewny że chcesz opuścić swój unit?' to 'Jesteś pewny że chcesz opuścić swoją jednostke?'.
[26-9-2017] [19:23:34] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Are you sure you want to buy a squad custom title?' from 'Jesteś pewny zakupu personalnego tytułu dla squad'u?' to 'Jesteś pewny zakupu personalnego tytułu dla składu?'.
[26-9-2017] [19:23:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You already own a zone.' from 'Jesteś już w posiadaniu zony.' to 'Jesteś już w posiadaniu strefy.'.
[26-9-2017] [19:22:47] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are already part of this room.' from 'Jesteś członkiem tego pokoju.' to 'Jesteś już członkiem tego pokoju.'.
[26-9-2017] [19:21:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only people not already in a squad can be invited to join.' from 'Jedynie ludzie nie posiadający oddziału mogą zostać zaproszeni do dołączenia.' to 'Jedynie ludzie nie posiadający składu mogą zostać zaproszeni do dołączenia.'.
[26-9-2017] [19:20:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Only police officers may use this marker.' from 'Jednie policja może używać tego znacznika.' to 'Jedynie policja może używać tego znacznika.'.
[26-9-2017] [19:20:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'As this player has less than 20 hours of play time they can only receive a total of $250,000 and receiving this money would increase their total to $' from 'Jako że ten gracz posiada mniej niż 20 godzin spędzonych na serwerze, może on otrzymać makstmalnie $250,000, wartośćta może wzrosnąć' to 'Jako że ten gracz posiada mniej niż 20 godzin spędzonych na serwerze, może on otrzymać makstmalnie $250,000, wartość ta może wzrosnąć'.
[26-9-2017] [19:11:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'As Pizza Boy you must ride around city to deliver pizzas to Well Stacked Pizza Co. customers. You need to ride your scooter as fast as possible to reach every customer and delivery all pizzas before they become too cold. You can take this job whenever you want by entering Pizzaboy scooter while being unoccupied.' from 'Jako dostawca pizzy musisz jeździć po mieście dostarczając pizze do klientów. Musisz poruszać się skuterem i jak najszybiciej dostarczyć ją do klienta zanim wystygną. Możesz zostać doręczycielem gdziekolwiek, wystarczy że wsiądziesz na pizzaboy scooter.' to 'Jako dostawca pizzy musisz jeździć po mieście dostarczając pizze do klientów. Musisz poruszać się skuterem i jak najszybciej dostarczyć ją do klienta zanim wystygną. Możesz zostać doręczycielem gdziekolwiek, wystarczy że wsiądziesz na pizzaboy scooter.'.
[26-9-2017] [19:09:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Go to first marker!' from 'Idz to pierwszego markera!' to 'Idź do pierwszego markera!'.
[26-9-2017] [19:07:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Hitman - Got what it takes?' from 'Hitman - Masz wszytko na co Cię stać?' to 'Hitman - Masz wszystko na co Cię stać?'.
[26-9-2017] [19:06:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Volume set to' from 'Głośność ustawiona na 10.' to 'Głośność ustawiona na '.
[26-9-2017] [19:03:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Play the song you stopped before or replays the current playing song' from 'Graj piosenke którą grałeś wczesniej albo zagra aktualną' to 'Odtwórz piosenkę którą wczesniej zatrzymałeś lub odtwórz aktualną piosenkę ponownie'.
[26-9-2017] [18:59:55] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'When you become a Lumberjack you will receive an assignment of trees which need to be cut down Go to the blip and then some small red square blip will appear. These small red blips represent trees that you have to cut. After you cutting down all the trees in a certain area you will earn some money. To cut down a tree select your chainsaw and stand near the tree and press your attack button.' from 'Gdy zatrudnisz się jako Drwal otrzymasz zadanie wycinki drzew. Udaj się do ikony, tam pojawią się małe czerwone kwadraty. Te ikony reprezentują drzewa do wycięcia. Po wycięciu ich otrzymasz zapłatę. By wyciąć drzewo wybierz piłę mechaniczną i będać w pobliżu drzewa wciśnij przycisk ataku.' to 'Gdy zatrudnisz się jako Drwal otrzymasz zadanie wycinki drzew. Udaj się do ikony, tam pojawią się małe czerwone kwadraty. Te ikony reprezentują drzewa do wycięcia. Po wycięciu ich otrzymasz zapłatę. By wyciąć drzewo wybierz piłę mechaniczną i będąc w pobliżu drzewa wciśnij przycisk ataku.'.
[26-9-2017] [18:58:32] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from 'Fabryka nitra wymaga oleju do działania. Co godzinę przetworzy 1500 oleju w 7000 jednostek nitra. Nitro może zostać sprzedane graczom w F7 lub przyspieszyć samochód.' to 'Fabryka nitra wymaga oleju do działania. Co godzinę przetworzy 1500 oleju w 7000 jednostek nitra. Nitro może zostać sprzedane graczom na F7 lub przyśpieszyć samochód.'.
[26-9-2017] [18:58:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'A chemical factory requires Oil, Hemp and Herbs to operate. Every hour it will convert 3000 Oil, 100 Hemp and 50 Herbs into 150 Chemicals. Chemicals can be sold in F7.' from 'Fabryka chemikaliów potrzebuje oleju, konopii i ziół do funkcjonowania. Co godzinę przemienie ona 3000 oleju, 100 sztuk konopii oraz 50 sztuk ziół w 150 sztuk chemikaliów. Chemikalia mogą zostać sprzedane w F7.' to 'Fabryka chemikaliów potrzebuje oleju, konopii i ziół do funkcjonowania. Co godzinę przemieni ona 3000 oleju, 100 sztuk konopii oraz 50 sztuk ziół w 150 sztuk chemikaliów. Chemikalia mogą zostać sprzedane na F7.'.
[26-9-2017] [18:57:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 4000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from 'Fabryka N2O wymaga oleju by funkcjonować. W każdej godzinie przetworzy 1500 oleju na 4000 jednostek nitro. Nitro możesz zostać sprzedane w F7 lub użyte do tymczasowego przyspieszenia auta.' to 'Fabryka N2O wymaga oleju by funkcjonować. W każdej godzinie przetworzy 1500 oleju na 4000 jednostek nitro. Nitro może zostać sprzedane w F7 lub użyte do tymczasowego przyśpieszenia auta.'.
[26-9-2017] [18:54:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Door / Gate will go downwards' from 'Drzwi / Brama bedzie się otwierać w dół' to 'Drzwi / Brama będzie się otwierać w dół'.
[26-9-2017] [18:52:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'By default only you can enter your apartments, to let everyone enter your apartments make the box on the left below blank or you can restrict it to certain groups, squads and account names.' from 'Domyslnie tylko ty możesz wejść do swojego apartamentu, aby pozwolić komuś wejść lewy box pozostaw pusty. Możesz także udostępnić go dla konkretnych grup, squad'ów lub użytkowników.' to 'Domyślnie tylko ty możesz wejść do swojego apartamentu, aby pozwolić komuś wejść lewy box pozostaw pusty. Możesz także udostępnić go dla konkretnych grup, squad'ów lub użytkowników.'.
[26-9-2017] [18:51:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'House For Sale: No. Interior ID: %s' from 'Dom Na Sprzedaż: Nie. ID Interioru: %s' to 'Dom Na Sprzedaż: Nie. ID wnętrza: %s'.
[26-9-2017] [18:50:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Add New Rank' from 'Dodaj nową rangę:' to 'Dodaj nową rangę'.
[26-9-2017] [18:47:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Are you sure you want to leave your squad?' from 'Czy na pewno chcesz opuścić swoj squad?' to 'Czy na pewno chcesz opuścić swoj skład?'.
[25-9-2017] [21:18:49] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Submit Application' from 'Wyslij Podanie' to 'Wyślij Podanie'.
[25-9-2017] [21:18:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Rent an Apartment' from 'Wynajmi apartament' to 'Wynajmij apartament'.
[25-9-2017] [21:17:11] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Enter a number between' from 'Wsaw numer pomiędzy' to 'Wstaw numer pomiędzy'.
[25-9-2017] [21:16:53] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Input your desired Muscle Level (100-1000):' from 'Wprowadź swój wymażony mięśniowy (100-1000):' to 'Wprowadź swój wymażony poziom mięśniowy (100-1000):'.
[25-9-2017] [21:15:58] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Wrong password entered.' from 'Wpisano nie prawidłowe hasło.' to 'Wpisano nieprawidłowe hasło.'.
[25-9-2017] [21:15:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Get Song Name' from 'Weż Nazwe Piosenki' to 'Weź Nazwe Piosenki'.
[25-9-2017] [21:13:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This ATM is out of money. Come back in %s minutes, %s seconds.' from 'W tym bankomacie brakuje pieniędzy. Wróc w %s minut, %s sekund.' to 'W tym bankomacie brakuje pieniędzy. Wróć za %s minut, %s sekund.'.
[25-9-2017] [21:12:41] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Unsack Selected' from 'Usuń zawieszenie zaznaczonymu graczowi' to 'Usuń zawieszenie zaznaczonemu graczowi'.
[25-9-2017] [21:12:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You deleted the squad %s.' from 'Usunąłeś squad %s' to 'Usunąłeś skład %s'.
[25-9-2017] [21:11:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your custom title has been removed as you have left the group or squad.' from 'Twój personalny tytuł został usunięty, poniważ opuściłeś grupę bądź skład.' to 'Twój personalny tytuł został usunięty, ponieważ opuściłeś grupę bądź skład.'.
[25-9-2017] [21:10:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your graffiti has been removed.' from 'Twoje grafiti zostało usunięte.' to 'Twoje graffiti zostało usunięte.'.
[25-9-2017] [21:10:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Here you can see the kill feed' from 'Tutaj możesz zobaczyć liste zabósjtw' to 'Tutaj możesz zobaczyć liste zabójstw'.
[25-9-2017] [21:09:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The serial you're sending to has been restricted from receiving from other players.' from 'Ten użytkownik ma zablkowaną możliwość transferów pomiędzy kontami.' to 'Ten użytkownik ma zablokowaną możliwość transferów pomiędzy kontami.'.
[25-9-2017] [21:09:04] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This squad has not yet created an application form.' from 'Ten squad niie posiada jeszcze takiej możliwości.' to 'Ten skład nie posiada jeszcze takiej możliwości.'.
[25-9-2017] [21:08:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This unit does not exist.' from 'Taki unit nie istnieje.' to 'Taka jednostka nie istnieje.'.
[25-9-2017] [21:08:28] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This squad does not exist.' from 'Taki squad nie istnieje.' to 'Taki skład nie istnieje.'.
[25-9-2017] [21:08:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'TERMINATOR MODE: Activated. Terminators can't enter vehicles!' from 'TRYB TERMINATOR: Actywowany. Terminatorzy nie mogą wejść do pojazdów!' to 'TRYB TERMINATOR: Aktywowany. Terminatorzy nie mogą wejść do pojazdów!'.
[25-9-2017] [21:07:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Total Turfs' from 'Suma Turfs' to 'Suma Turfów'.
[25-9-2017] [21:02:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need a Trucker job vehicle!' from 'Potrzebujesz pojzad Trucker'a!' to 'Potrzebujesz pojazd Trucker'a!'.
[25-9-2017] [21:02:09] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Confirm Unit Name:' from 'Potwierdz Nazwe Jednostki:' to 'Potwierdź Nazwe Jednostki:'.
[25-9-2017] [21:02:03] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Confirm Squad Name:' from 'Potwierdz Nazwe Składu:' to 'Potwierdź Nazwe Składu:'.
[25-9-2017] [21:01:52] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Verify' from 'Potwierdz' to 'Potwierdź'.
[25-9-2017] [21:01:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Successfully sent audio to %s' from 'Pomyslnie wysłano audio do %s' to 'Pomyślnie wysłano audio do %s'.
[25-9-2017] [21:01:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Successfully Removed application of %s by you.' from 'Pomyslnie usunięto podanie gracza %s przez ciebie.' to 'Pomyślnie usunięto podanie gracza %s przez ciebie.'.
[25-9-2017] [20:59:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to leave your current squad first.' from 'Najpierw musisz opuścić swoj aktualny squad.' to 'Najpierw musisz opuścić swoj aktualny skład.'.
[25-9-2017] [20:58:57] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 1 to switch between the vehicle interior and the vehicle view.' from 'Naicśnij 1, aby przełączyć pomiędzy widokiem z wnętrza samochodu, a widokiem z zewnątrz.' to 'Naciśnij 1, aby przełączyć pomiędzy widokiem z wnętrza samochodu, a widokiem z zewnątrz.'.
[25-9-2017] [20:56:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only request group history once every 10 seconds!' from 'Możesz sprawdzać historię gruppy tylko raz na 10 sekund!' to 'Możesz sprawdzać historię grupy tylko raz na 10 sekund!'.
[25-9-2017] [20:55:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This zone doesn't exist.' from 'Ta zona nie istnieje.' to 'Ta strefa nie istnieje.'.
[25-9-2017] [20:55:07] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This zone isn't for sale.' from 'Ta zona nie jest na sprzedasz.' to 'Ta strefa nie jest na sprzedaż.'.
[25-9-2017] [20:53:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Zone is for sale' from 'Zona jest na sprzedasz' to 'Strefa jest na sprzedaż'.
[25-9-2017] [20:52:52] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Zone %s doesn't exist.' from 'Zona %s nie istnieje.' to 'Strefa %s nie istnieje.'.
[25-9-2017] [20:51:56] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Blip ATMs' from 'Zaznacz ATY'my' to 'Zaznacz ATM'y'.
[25-9-2017] [19:47:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Accept Invite' from 'Zaakceptuj Zaproszenie ' to 'Zaakceptuj zaproszenie'.
[25-9-2017] [19:45:59] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to promote players until their own rank' from 'Możliwość awansowania graczy do ich własnego stopnia' to 'Może awansować graczy do swojego własnego stopnia'.
[25-9-2017] [19:44:40] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to promote players until their own rank' from 'Możliwość awansowania graczy do ich własnigo stopnia' to 'Możliwość awansowania graczy do ich własnego stopnia'.
[25-9-2017] [19:42:07] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Put each access rule on it's own line and to restrict it put it like this: group:GroupName OR squad:SquadName OR account:AccountName then click 'Save Apartment Settings'.' from 'Dodaj każdą regułę dostępu w osobnej linijce i by ograniczyć to zrób tak: grupa:NazwaGrupy lub skład:NazwaSkładu LUB konto:NazwaKonta i kliknij 'Save Apartment Settings'.' to 'Dodaj każdą regułę dostępu w osobnej linijce i by ograniczyć to zrób tak: group:NazwaGrupy lub squad:NazwaSkładu LUB account:NazwaKonta i kliknij 'Save Apartment Settings'.'.
[25-9-2017] [19:38:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Account Blacklist' from 'Czarna lista ' to 'Czarna lista kont'.
[25-9-2017] [19:37:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This zone costs $%s' from 'Cena tej zony wynosi $%s' to 'Cena tej strefy wynosi $%s'.
[25-9-2017] [19:35:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Go medic' from 'Bądz medykiem' to 'Bądź medykiem'.
[25-9-2017] [19:34:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Go Chief' from 'Bądz Szefem' to 'Bądź Szefem'.
[25-9-2017] [19:27:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'A mechanic needs to fix this vehicle. Or use a repair kit: press F7 to buy, press X, click on car.' from 'Auto wymaga naprawy. Wezwij mechanika lub kup zestaw naprawczy naciskając F7. Następnie klikając X i zaznaczjąc pojazd wybierz opcję naprawy.' to 'Auto wymaga naprawy. Wezwij mechanika lub kup zestaw naprawczy naciskając F7. Następnie klikając X i zaznaczając pojazd wybierz opcję naprawy.'.
[25-9-2017] [19:27:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The asteroid is rich in gold and oil which are very valuable on earth. There's profit to be made from the demand for those commodities on the F7 market. Explore the asteroid to find resources to mine. You will need to use your modified Geiger counter which comes with your spacesuit to locate oil and gold. The Geiger counter will make noises and tell you the distance between you and the nearest resource. This job uses the same promotion system as iron and cave miner. It also benefits from the pay bonus after completing the 'Minerals' course in '/courses'.' from 'Asteroida jest bogata w złoto i olej, które są bardzo kosztowne na Ziemi. Możesz zrobić profit z zapotrzebowania na te dobra w markecie F7. Eksploruj asteroidę by znaleźć surowce do wydobycia. Będziesz musiał użyć Twojego zmodyfikowanego licznika Geigera, dołączonego do Twojego skafandra, w celu znalezienia oleju i złota. Licznik Geigera będzie wydawał dźwięki i określi dystan między Tobą a najbliższym surowcem. Ta praca używa tego samego systemu rang jak górni żelaza i jaskiniowy. Bonus z 'Minerals' w '/courses' także tu obowiązuje.' to 'Asteroida jest bogata w złoto i olej, które są bardzo kosztowne na Ziemi. Możesz zrobić profit z zapotrzebowania na te dobra w markecie F7. Eksploruj asteroidę by znaleźć surowce do wydobycia. Będziesz musiał użyć Twojego zmodyfikowanego licznika Geigera, dołączonego do Twojego skafandra, w celu znalezienia oleju i złota. Licznik Geigera będzie wydawał dźwięki i określi dystans między Tobą a najbliższym surowcem. Ta praca używa tego samego systemu rang jak górnik żelaza i jaskiniowy. Bonus z 'Minerals' w '/courses' także tu obowiązuje.'.
[25-9-2017] [19:24:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To change a custom titles color, message or to sell it you must be the owner and you must select it in the grid list.' from 'Aby zmienić color, wiadomość albo sprzedać tyuł personalny musisz być jego właścicielem i musisz wybrać go na liście.' to 'Aby zmienić kolor, wiadomość albo sprzedać tytuł personalny musisz być jego właścicielem i musisz wybrać go na liście.'.
[25-9-2017] [19:22:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To solve the puzzle connect the colored blocks up with the same color, when you finish one you'll be able to finish another. To change the blocks keep clicking on them until you find the one you want. You can right click to go back a block.' from 'Aby rozwiązać tą zagadke połącz kolorowe kostki z tym samym kolorem, kiedy jedno będziesz mógł skończyć nastepne. Aby zmienić kostkę kilkaj na nią aż znajdziesz tą którą chcesz. Możesz kliknąć prawym aby cofnąć kostkę.' to 'Aby rozwiązać tą zagadke połącz kolorowe kostki z tym samym kolorem, kiedy skończysz jedno będziesz mógł skończyć następne. Aby zmienić kostkę klikaj na nią aż znajdziesz tą którą chcesz. Możesz kliknąć prawym aby cofnąć kostkę.'.
[25-9-2017] [19:21:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To play music in your vehicle enter it then select a station from citPhone radio app. (press B) then all the people inside will hear the radio station you've selected.' from 'Aby puścić muzyke w własnym aucie najpierw wejdz do swojego auta nastepnie odpal stacje radiową z telefonuCIT (nacisnij B) wtedy wszyscy w aucie będą słyszeć muzyke którą własnie wybrałeś z telefonuCIT.' to 'Aby puścić muzyke we własnym aucie najpierw wejdź do swojego auta następnie odpal stacje radiową z telefonuCIT (nacisnij B) wtedy wszyscy w aucie będą słyszeć muzyke którą własnie wybrałeś z telefonuCIT.'.
[25-9-2017] [19:20:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To access slot 2 you must pay $40,000,000 (not refundable). Other players will not see your second equipped item to prevent performance problems.' from 'Aby mieć drugi slot to musisz zapłacić $40,000,000 (nie zwrotne) Inni gracze nie zobaczą ubranego przez Ciebie drugiego slota aby zapobiec problemom. ' to 'Aby mieć drugi slot to musisz zapłacić $40,000,000 (nie zwrotne) Inni gracze nie zobaczą ubranego przez Ciebie drugiego slota aby zapobiec problemom z wydajnością. '.
[25-9-2017] [19:19:43] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'APB is not allowed to enter or glue to a vehicle that isn't driven by a criminal.' from 'APB nie możesz wejść lub przyczepić się do pojazdu, którego kierowcą nie jest kryminalista.' to 'APB nie może wejść lub przyczepić się do pojazdu, którego kierowcą nie jest kryminalista.'.
[25-9-2017] [19:13:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has updated the squad info.' from '%s zaktualizował informacje squadu.' to '%s zaktualizował informacje składu.'.
[25-9-2017] [19:11:51] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has left the unit.' from '%s opuścił unit.' to '%s opuścił jednostkę.'.
[25-9-2017] [19:11:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s has left the unit' from '%s opuścił skład' to '%s opuścił jednostkę'.
[25-9-2017] [19:01:05] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You are now selling donuts! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'أنت الأن تبيع الدونات! إضغط 'W' او إخرج من المركبة لإيقاف البيع.'.
[25-9-2017] [18:57:39] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You must be in LV to use this feature.' from '' to 'يجب ان تكون في إل في لإستخدام هذه الميزة.'.
[25-9-2017] [18:56:12] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to buy donuts' from '' to 'إضغط 'N' لشراء الدونات'.
[25-9-2017] [18:55:54] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'أنت بالفعل تبيع الطعام!'.
[25-9-2017] [18:55:29] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'الحساب غير موجود.'.
[25-9-2017] [18:55:19] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'إضغط 'N' لبيع الهوت دوغ.'.
[25-9-2017] [18:55:03] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to sell Donuts' from '' to 'إضغط 'N' لبيع الدونات'.
[24-9-2017] [20:45:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't do the robbery when in a vehicle!' from 'Siz aracın içindeyken soygun yapamazsınız!' to 'Aracın içindeyken soygun yapamazsınız!'.
[24-9-2017] [19:27:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Chat members' from 'Człąkowie czatu' to 'Członkowie czatu'.
[24-9-2017] [19:25:05] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Hijacker Vehicle' from 'Veículo Assalto' to 'Veículo de Assalto'.
[24-9-2017] [17:06:21] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You exited your taxi and lost your passenger.' from '' to 'Izstopil si iz taxija in izgubil potnika.'.
[24-9-2017] [17:06:06] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Wheat added to inventory' from '' to 'Pšenica dodana v inventar.'.
[24-9-2017] [17:05:52] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't go AFK as gangster when in a turf.' from '' to 'Ne moreš iti AFK kot gangster v turfu.'.
[24-9-2017] [17:05:35] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Can't go criminal because the hijacker vehicle is nearby.' from '' to 'Ne moreš postati kriminalec, ker v bližini poteka kraja vozila.'.
[24-9-2017] [17:04:44] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You delivered clothes successfully and won $%s' from '' to 'Uspešno si dostavil oblačila in zaslužil $%s'.
[24-9-2017] [17:04:22] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You have been infected by a deadly virus! Seek medical attention before you die.' from '' to 'Bil so okužen z smrtonosnim virusom! Poišči zdravstveno pomoč preden umreš.'.
[24-9-2017] [17:03:47] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You are already part of this room.' from '' to 'Si že član te sobe.'.
[24-9-2017] [17:03:24] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Can only change name 3 times in 15 seconds.' from 'Lahko samo zamenjaš ime 3 krat vsakih 15 sekund.' to 'Ime lahko zamenjaš 3-krat vsakih 15 sekund.'.
[24-9-2017] [17:02:57] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Vaš serial je admin omejil zaradi kršenja pravil.'.
[24-9-2017] [17:01:58] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Deleted your previous speaker.' from '' to 'Vaš prejšnji zvočnik je bil odstranjen.'.
[24-9-2017] [17:01:26] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You need 10 satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Potrebuješ 10 satchelov, da postaneš kamikaza.'.
[24-9-2017] [17:01:01] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Usage: '/l6speaker <song link like http://blablabla.com>' from '' to 'Uporaba: '/l6speaker <song link like http://blablabla.com>'.
[24-9-2017] [17:00:24] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Buy noodles' from '' to 'Kupi rezance'.
[24-9-2017] [16:59:55] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Usage: /cityzoneobjectwipe zoneID' from '' to 'Uporaba: /cityzoneobjectwipe zoneID'.
[24-9-2017] [16:59:33] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Your account is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Admin je omejil vaš račun zaradi kršenja pravil.'.
[24-9-2017] [16:57:34] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This carShow area is currently occupied. Owner: %s' from '' to 'Ta carShow area je trenutno zasedena. Lastnik: %s'.
[24-9-2017] [16:56:49] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You have %s seconds to return to the vehicle.' from '' to 'Imaš %s sekund, da se vrneš v vozilo.'.
[24-9-2017] [16:56:30] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This job requires that you have %s arrests.' from '' to 'Ta služba zahteva, da imaš minimalno %s aretacij.'.
[24-9-2017] [14:24:39] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You didn't insert the correct password' from '' to 'Non hai inserito la password corretta'.
[24-9-2017] [14:24:27] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Unique Trade Offer' from '' to 'Offerta di scambio unica'.
[24-9-2017] [00:17:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s rejected the squad invite.' from '%s odrzucił zaproszenie do squadu.' to '%s odrzucił zaproszenie do składu.'.
[24-9-2017] [00:17:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You left squad %s as %s (%s)' from 'Opuściłeś squad %s jako %s (%s)' to 'Opuściłeś skład %s jako %s (%s)'.
[24-9-2017] [00:04:17] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Group Whitelist' from 'Biała lista Grupy' to 'Biała Lista Grupy'.
[24-9-2017] [00:04:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Group Whitelist' from 'Białalista Grupy' to 'Biała lista Grupy'.
[24-9-2017] [00:03:41] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Add serial to blacklist' from 'Dodaj serial do czarnejlisty' to 'Dodaj serial do czarnej listy'.
[24-9-2017] [00:01:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To use /me or /do press U not T' from 'Aby użyć /me lub /do naciśnij U a nie T' to 'Aby użyć /me lub /do naciśnij U zamiast T'.
[23-9-2017] [22:40:55] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You aren't near paintball fields entrance!' from '' to 'Вы не рядом со входом на поле'.
[23-9-2017] [22:26:14] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You extracted %s units of Chemicals.' from 'WytworzyÅ‚eÅ› %s sztuk chemikaliów.' to 'Wytworzyłeś %s sztuk chemikaliów.'.
[23-9-2017] [22:25:54] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Removed successfully' from 'UsuniÄ™to pomyÅ›lnie' to 'Usunięto pomyślnie'.
[23-9-2017] [22:23:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your graffiti has been removed.' from 'Twoje grafiti zostało usunietę.' to 'Twoje grafiti zostało usunięte.'.
[23-9-2017] [22:22:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your bag is full, head back to the shore and offload what you've already collected!!' from 'Twoja torba jest pełna, wróc na brzeg i wyładuj co już zdobyłeś!' to 'Twoja torba jest pełna, wróć na brzeg i wyładuj co już zdobyłeś!'.
[23-9-2017] [22:21:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This action (%s) requires that you not have jetpack.' from 'Ta czynność (%s) wymaga od ciebei nie używania jetpack'a w danej chwili.' to 'Ta czynność (%s) wymaga od ciebie nie używania jetpack'a w danej chwili.'.
[23-9-2017] [22:15:13] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Automatically sign up to all races' from 'Automatycznie zapisano na wszystkie wyścigi' to 'Automatycznie zapisano się na wszystkie wyścigi'.
[23-9-2017] [22:15:04] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Automatically sign up to all races' from 'Automatycznie zapisano na wszystkie wyÅ›cigi' to 'Automatycznie zapisano na wszystkie wyścigi'.
[23-9-2017] [21:20:18] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The account name %s doesn't exist.' from 'Taka nazwa użytkownika %s nie istnieje.' to 'Taka nazwa użytkownika %s nie istnieje.'.
[23-9-2017] [21:18:42] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Result:' from 'Rezulatat:' to 'Rezultat:'.
[23-9-2017] [21:14:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to be in your Hotdog Van if you want to continue to sell hotdogs!' from 'Musisz znajodwać się w hotdog vanie aby kontynuować sprzedaż hotdogów.' to 'Musisz znajdować się w hotdog vanie aby kontynuować sprzedaż hotdogów.'.
[23-9-2017] [21:14:30] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need to select chat room from left grid to send attachment to.' from 'Musisz zaznaczyć pokuj chat'u z lewej strony aby wysłać załącznik.' to 'Musisz zaznaczyć pokój chat'u z lewej strony aby wysłać załącznik.'.
[23-9-2017] [21:13:31] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Hotdog Menu' from 'Menu hotgoda' to 'Menu hotdoga'.
[23-9-2017] [21:12:42] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Buy personal custom title for $10,000,000' from 'Kup personalny tytuł za 10,000,000' to 'Kup personalny tytuł za $10,000,000'.
[23-9-2017] [21:09:51] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '%s added you to %s' from '%s dodaÅ‚ ciÄ™ do %s' to '%s dodał cię do %s'.
[23-9-2017] [21:09:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '$1,000,001 to $2,500,000' from '$1,000,001 do %2,500,000' to '$1,000,001 do $2,500,000'.
[23-9-2017] [20:13:07] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Use /hi message for use in chatbox' from '' to 'Sohbet balonunda kullanmak için /hi mesaj komutunu kullan'.
[23-9-2017] [20:12:23] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Updated base marker' from '' to 'üs noktası güncellendi'.
[23-9-2017] [20:10:57] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can not use reminder for less than 30 minutes time due to uncertainity in countdown (of upto 1 minute), use /sw instead.' from '' to 'Hatırlatıyıcı 30 dakikadan az bir süre için kullanamazsınız. Onun yerine /sw komutunu kullanın.'.
[23-9-2017] [20:10:01] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'gr' from '' to 'gr'.
[23-9-2017] [20:09:56] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'vehHid' from '' to 'vehHid'.
[23-9-2017] [20:09:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'boost at' from '' to '-da güçlendir'.
[23-9-2017] [20:08:46] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You have dropped off %s packages and earned some resources' from '' to '%s kadar paketi bıraktın ve birkaç kaynak kazandın'.
[23-9-2017] [20:07:53] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can only use the space suit while Space Miner.' from '' to 'Uzay Kıyafeti'ni yalnızca Space Miner (Uzay Madencisi) iken kullanabilirsiniz.'.
[23-9-2017] [20:07:17] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now selling donuts! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Şu an Donut satıyorsunuz! 'W' tuşuna basarak veya araçtan inerek satışı bırakabilirsiniz.'.
[23-9-2017] [20:06:41] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to buy donuts' from '' to 'Donut satın almak için 'N' tuşuna bas.'.
[23-9-2017] [20:06:21] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to sell Donuts' from '' to 'Donut satmak için 'N' tuşuna bas.'.
[23-9-2017] [19:47:19] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your vehicle will be delivered in 10 seconds!' from '' to '你的交通工具将会在10秒后被送到!'.
[23-9-2017] [19:46:53] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your wanted level prevents you from doing this action (%s)' from '' to '你的通缉分数阻止你做这个动作 (%s)'.
[23-9-2017] [19:46:03] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your wanted level will not decrease' from '' to '你的通缉分数将不会减少'.
[23-9-2017] [19:45:45] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your wanted level is too high to make or accept a bribe.' from '' to '你的通缉分数太高以至于无法施予或接受贿络'.
[23-9-2017] [19:44:58] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'airport' from '' to '飞机场'.
[23-9-2017] [19:44:42] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Zone is for sale' from '' to '地皮正在贩售'.
[23-9-2017] [19:44:32] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Zone' from '' to '地皮'.
[23-9-2017] [19:44:15] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'days ago' from '' to '天之前'.
[23-9-2017] [19:43:28] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'asks you to move or hide ('/hide') your vehicle as it's in the way!' from '' to '要求你移除或隐藏你的交通工具 (/hide)因为它挡在路上!'.
[23-9-2017] [19:43:18] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'asks you to move or hide ('/djv') your vehicle as it's in the way!' from '' to '要求你移除或隐藏你的交通工具 (/djv)因为它挡在路上!'.
[23-9-2017] [19:41:53] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'decided to delete' from '' to '决定要删除'.
[23-9-2017] [19:41:23] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won $%s' from '' to '在State Offical活动中运送玻璃到IKEA商店并可得到 $%s'.
[23-9-2017] [19:39:49] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'doesn't want you to mark them!' from '' to '不想要你来标记他们!'.
[23-9-2017] [19:39:23] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'found the mystery box placed by %s and got $%s' from '' to '找到了神秘箱子里面的 %s 并得到 %s'.
[23-9-2017] [19:38:31] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'fuel' from '' to '汽油'.
[23-9-2017] [19:38:19] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'gas' from '' to '瓦斯'.
[23-9-2017] [19:36:53] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Web Browser' from '' to '浏览器'.
[23-9-2017] [18:46:50] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You need a Delivery Man vehicle!' from 'Potrzebujesz pojazd sÅ‚użbowy kuriera!' to 'Potrzebujesz pojazdu służbowego kuriera!'.
[23-9-2017] [18:45:33] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You do not have permission to set the radio' from 'Nie posiadasz uprawnieÅ„ aby zmienić stacjÄ™ radiowÄ….' to 'Nie posiadasz uprawnień aby zmienić stację radiową.'.
[23-9-2017] [18:44:40] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can only use the space suit while Space Miner.' from '' to 'Solo puedes usar el traje espacial siendo Minero Espacial.'.
[23-9-2017] [18:44:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't pickpocket jailed players.' from 'Nie możesz okradać graczy w wiÄ™zieniu.' to 'Nie możesz okradać graczy w więzieniu.'.
[23-9-2017] [18:44:18] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You are now selling donuts! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Ahora estás vendiendo donas! Presiona 'W' ó sal del vehículo para parar de vender.'.
[23-9-2017] [18:44:01] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You're not in a group!' from 'Nie jesteÅ› w grupie!' to 'Nie jesteś w grupie!'.
[23-9-2017] [18:43:38] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to buy donuts' from '' to 'Presiona 'N' para comprar donas'.
[23-9-2017] [18:43:26] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to sell Donuts' from '' to 'Presiona 'N' para vender Donas'.
[23-9-2017] [18:43:15] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The room name is too short, pick at least 3 characters for it.' from 'Nazwa pokoju jest zbyt krótka, brakuje przynajmniej 3 znaków.' to 'Nazwa pokoju jest zbyt krótka, brakuje przynajmniej 3 znaków.'.
[23-9-2017] [18:42:50] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'On/Off Shift' from 'Na/Poza zmianÄ…' to 'Na/Poza zmianą'.
[23-9-2017] [18:42:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have to be a group leader in order to edit the blacklist.' from 'Musisz być liderem grupy aby edytowaćjej czarnÄ… listÄ™.' to 'Musisz być liderem grupy aby edytować jej czarną listę.'.
[23-9-2017] [18:41:26] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You go criminal when you resigned as cop for 5 seconds!' from 'Możesz przejść w tryb criminal dopiero za 5 sekund!' to 'Możesz przejść w tryb criminal dopiero za 5 sekund!'.
[23-9-2017] [18:40:06] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Name must be 4 or more characters.' from 'ImiÄ™ musi zawierać 4 znaki wiÄ™cej.' to 'Imię musi zawierać przynajmniej 4 znaki.'.
[23-9-2017] [18:37:47] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to sell Donuts' from '' to 'Wciśnij 'N' aby sprzedawać pączki'.
[23-9-2017] [18:37:34] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to buy donuts' from '' to 'Wciśnij 'N' aby kupić pączki'.
[23-9-2017] [18:37:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are now selling donuts! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Sprzedajesz teraz pączki! Wciśnij 'W' lub opuść pojazd aby przestać.'.
[23-9-2017] [18:36:36] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Kliknij radiostację by odtwarzać. ' to 'Kliknij radiostację aby odtwarzać. '.
[23-9-2017] [18:35:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can only use the space suit while Space Miner.' from '' to 'Skafandra kosmicznego możesz używać tylko jako Space Miner.'.
[23-9-2017] [18:33:09] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't go criminal when wanted as an outlaw!' from 'Nie możesz przejść w tryb criminal gdy jesteÅ› poszukiwany!' to 'Nie możesz przejść w tryb criminal gdy jesteś poszukiwany jako outlaw!'.
[23-9-2017] [18:22:57] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of '32 participants with 5 rounds' from '32 czÅ‚onków w 5 rundach.' to '32 członków w 5 rundach.'.
[23-9-2017] [03:56:49] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only use the space suit while Space Miner.' from '' to 'Você somente pode usar a roupa espacial como Space Miner.'.
[23-9-2017] [00:14:47] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can find player stats/tab information here.' from '' to 'itt játékosok statjait/lapját találhatod.'.
[23-9-2017] [00:10:25] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Buy / Exit' from '' to 'Megvesz / Kilép'.
[23-9-2017] [00:09:47] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'My Inventory' from '' to 'Csomagtartóm'.
[23-9-2017] [00:09:07] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Engine parts refunded from vehicle sale:' from '' to 'Motoralkatrész jóváírva a jármű eladásra:'.
[23-9-2017] [00:07:53] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Time until Bayside Marina event starts: %s seconds (%s minutes)' from '' to 'Idő a Bayside Marina event kezdéshez: %s másodperc (%s perc)'.
[23-9-2017] [00:06:34] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Viewers' from 'Megtekintők' to 'Nézők'.
[23-9-2017] [00:06:11] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't start another illegal trucker mission if you cancelled one in the last 2 minutes and are still wanted.' from '' to 'Nem kezdhetsz másik illegális kamionozást ha visszavontál egyet az elmúlt 2 percben és még körözött vagy.'.
[23-9-2017] [00:04:37] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Private sale. Only show this sale for one player:' from '' to 'Privát eladás. Csak egy játékosnak mutassa:'.
[23-9-2017] [00:03:12] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of '%s is demoting %s (%s) from %s to %s (%s)' from '' to '%s lefokozta %s (%s) %s -ről %s -re (%s)'.
[23-9-2017] [00:00:52] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Status' from '' to 'Státusz'.
[22-9-2017] [19:11:00] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Go back to your truck and deposit the garbage bag inside the garbage compactor.' from '' to 'Вернитесь в рабочую машину и положите мешки с мусором в неё.'.
[22-9-2017] [18:53:03] Server Script added new text to translate: 'You can only use the space suit while Space Miner.'.
[22-9-2017] [16:18:02] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You're already taking an exam!' from 'Bierzesz już udziaÅ‚ w egzaminie!' to 'Bierzesz już udział w egzaminie!'.
[22-9-2017] [15:34:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You already collected enough in this area.' from 'W tym obszarze zdobyÅ‚eÅ› już wystarczajÄ…cÄ… ilość.' to 'W tym obszarze zdobyłeś już wystarczającą ilość.'.
[22-9-2017] [15:02:07] KLM-JC|Mentlegen|AFK (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You didn't insert any password in the field' from '' to 'Non hai inserito nessuna password nel campo'.
[22-9-2017] [15:01:53] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of '80%% less damage from seasparrow/hunter' from '' to '80%% di danno in meno da seasparrow/hunter'.
[22-9-2017] [14:48:59] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't craft a rocket when not outside.' from 'Nie możesz wtworzyć rakiety, kiedy nie jesteś na zewnątrz.' to 'Nie możesz wytworzyć rakiety, kiedy nie jesteś na zewnątrz.'.
[22-9-2017] [14:47:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't glue to vehicle model' from 'Nie możesz przykleić siÄ™ do tego pojazdu.' to 'Nie możesz przykleić się do tego pojazdu.'.
[22-9-2017] [14:46:52] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please select a location by clicking on the map.' from 'Wybierz lokacjÄ™ poprzez klikniÄ™cie w odpowiednie miejsce na mapie.' to 'Wybierz lokację poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce na mapie.'.
[22-9-2017] [14:46:13] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Pick a number between 1 and 40 and hope that your number is picked the next time the clock turns' from 'Wybierz numer pomiÄ™dzy 1 a 40 i miej nadzieje, że zostanie on wybrany w nastÄ™pnym losowaniu.' to 'Wybierz numer pomiędzy 1 a 40 i miej nadzieje, że zostanie on wybrany w następnym losowaniu.'.
[22-9-2017] [14:26:12] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You are not part of the room anymore.' from 'Nie jesteÅ› już częściÄ… tego pokoju.' to 'Nie jesteś już częścią tego pokoju.'.
[22-9-2017] [14:25:44] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can not pin location to offline players.' from 'Nie możesz zaznaczyć graczy którzy sÄ… offline.' to 'Nie możesz zaznaczyć graczy którzy są offline.'.
[22-9-2017] [14:18:22] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Some terrorists have planted a bomb and we need you to defuse it! You'll have to kill the terrorists as they'll be guarding the bomb though. If you can defuse the bomb you will be receive Explosives from it which can be sold or used to make bullets.' from 'Terroryści podłożyli bombę, potrzebujemy twojej pomocy aby ją rozbroić! Będizesz musiał zabić strażników, którzy jej pilnują. Jeżeli rozbroisz bombę otrzymasz materiały wybuchowe, z których możesz wytworzyć broń.' to 'Terroryści podłożyli bombę, potrzebujemy twojej pomocy aby ją rozbroić! Będziesz musiał zabić strażników, którzy jej pilnują. Jeżeli rozbroisz bombę otrzymasz materiały wybuchowe, z których możesz wytworzyć broń.'.
[22-9-2017] [13:56:09] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'I'll take that god off your hands, $10,000 for 100 grams yeah?' from 'Mogę kupić od ciebie ten towar, $10,000 za 100 gramów, zogda?' to 'Mogę kupić od ciebie ten towar, $10,000 za 100 gramów, zgoda?'.
[22-9-2017] [13:54:23] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't have any CITbook friends!' from 'Nie posiadasz żadnych przyjaciół na CITbook'u!' to 'Nie posiadasz żadnych przyjaciół‚ na CITbook'u!'.
[22-9-2017] [13:51:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Are you sure you want to buy this house?' from 'Czy na pewno chcesz kupić ten dom?' to 'Czy na pewno chcesz kupić ten dom?'.
[22-9-2017] [13:50:57] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Defend this checkpoint, do not let the terrorists plant the bombs!' from 'BroÅ„ punktu, nie pozwól terrorystom podÅ‚ożyć bombÄ™!' to 'Broń punktu, nie pozwól terrorystom podłożyć bomb!'.
[22-9-2017] [13:50:27] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Units for sale' from 'Jednostki na sprzedasz' to 'Jednostki na sprzedaż'.
[22-9-2017] [13:50:18] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Winnings will be automatically transferred' from 'Wygrane zostanÄ… przesÅ‚ane automatycznie' to 'Wygrane zostaną przesłane automatycznie'.
[22-9-2017] [13:50:04] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Your gang color has been set to this color.' from 'Kolor Twojego gangu zostaÅ‚ ustawiony na ten kolor.' to 'Kolor Twojego gangu został ustawiony na ten kolor.'.
[22-9-2017] [13:49:25] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Uptime:' from 'Czas spędzony online' to 'Czas spędzony online:'.
[22-9-2017] [13:48:21] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Text length must be between 1 and 20!' from 'Długość tekstu zawierać się pomiędzy 1 a 20!' to 'Długość tekstu musi zawierać się pomiędzy 1 a 20!'.
[22-9-2017] [13:47:52] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Objects within zone' from 'Objecty w zonie' to 'Obiekty w zonie'.
[22-9-2017] [13:47:19] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This is an alternative to pressing tab and manually searching for the player.' from 'Jest to alternatywa do przycsku TAB - manualny wyszukiwanie graczy.' to 'Jest to alternatywa do przycisku TAB - manualny wyszukiwanie graczy.'.
[22-9-2017] [13:46:48] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The delivery position is very close to pickup position, pick different delivery position.' from 'Miejsce dostawy jest bardzo blisko miejscai odbioru, wybierz inną lokalizację.' to 'Miejsce dostawy jest bardzo blisko miejsca odbioru, wybierz inną lokalizację.'.
[22-9-2017] [13:46:07] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Select Background' from 'Wybierz tÅ‚o' to 'Wybierz tło'.
[22-9-2017] [13:45:09] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Text can't contain a %s symbol!' from 'Teks nie może zawierać %s znaku!' to 'Tekst nie może zawierać %s znaku!'.
[22-9-2017] [13:44:39] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't have enough money to rent Malibu club.' from 'Nie masz wystarczajÄ…co dużo pieniÄ™dzy aby wynająć Malibu Club.' to 'Nie masz wystarczająco dużo pieniędzy aby wynająć Malibu Club.'.
[22-9-2017] [13:43:00] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You don't own a space suit, you have to buy one in in '/courses' first!' from 'Nie posiadasz kombinezonu kosmicznego. Musisz kupić jeden otwierajÄ…c /courses!' to 'Nie posiadasz kombinezonu kosmicznego. Musisz kupić jeden otwierając /courses!'.
[22-9-2017] [13:42:16] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'House For Sale: Yes. Interior ID: %s' from 'Dom na spredaz: Tak. ID wnętrza: %s' to 'Dom na sprzedaż: Tak. ID wnętrza: %s'.
[22-9-2017] [13:41:45] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Passengers transported' from 'Przewiezieni pasazerowie' to 'Przewiezieni pasażerowie'.
[22-9-2017] [13:40:15] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can not leave the unit because you are the only one with %s rank.' from 'Nie możesz opuścć unitu, ponieważ jesteś jedyny z rangą %s.' to 'Nie możesz opuścić unitu, ponieważ jesteś jedyny z rangą %s.'.
[22-9-2017] [13:39:59] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please enter a detailed reason for deletion.' from 'Wprowadć szczegółowy powód usunięcia.' to 'Wprowadź szczegółowy powód usunięcia.'.
[22-9-2017] [13:38:53] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Please enter a detailed reason for deletion.' from 'Wprowadź szczegółowy powód usuniÄ™ca.' to 'Wprowadć szczegółowy powód usunięcia.'.
[22-9-2017] [13:38:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'asks you to move or hide ('/djv') your vehicle as it's in the way!' from 'pyta Cię o przesunięcie lub usunięcie ('/djv') Twojego pojazdu, gdyż zagradza on drogę!' to 'prosi Cię o przesunięcie lub usunięcie ('/djv') Twojego pojazdu, gdyż zagradza on drogę!'.
[22-9-2017] [13:36:08] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Gluing is disabled when you're arrested!' from 'Przyklejanie jest wyÅ‚Ä…czone podczas gdy jesteÅ› aresztowany!' to 'Przyklejanie jest wyłączone podczas gdy jesteś aresztowany!'.
[22-9-2017] [13:31:46] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Can't change skin when wearing a jetpack.' from 'Nie możesz zmienić skina gdy korzystasz z jetpack'a.' to 'Nie możesz zmienić skina gdy korzystasz z jetpack'a.'.
[22-9-2017] [13:30:56] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Are you sure you want to stop renting an apartment here?' from 'Czy jesteś pewny że chcesz przestać wynajmować tutaj pokuj?' to 'Czy jesteś pewny że chcesz przestać wynajmować tutaj pokój?'.
[22-9-2017] [13:29:51] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You can't use this feature while moving.' from 'Nie możesz używać tej funkcji podczas poruszania siÄ™.' to 'Nie możesz używać tej funkcji podczas poruszania się.'.
[22-9-2017] [13:29:29] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Removed all alliance members from your radar.' from 'Usunięto wszystkich człąków sojuszu z radaru.' to 'Usunięto wszystkich członków sojuszu z radaru.'.
[22-9-2017] [13:28:20] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must first pass the 'Safe Online Banking' course in '/courses'.' from 'Musisz najpierw zdać kurs 'Bezpieczna Bankowość przez Internet' kurs w '/courses'.' to 'Musisz najpierw zdać kurs 'Bezpieczna Bankowość przez Internet' w '/courses'.'.
[22-9-2017] [13:24:24] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Are you sure you want to buy a squad custom title?' from 'Jesteś pewyn zakupu personalnego tytułu dla squad'u?' to 'Jesteś pewny zakupu personalnego tytułu dla squad'u?'.
[22-9-2017] [13:22:49] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'This action (%s) requires that you aren't in LV.' from 'Nie możesz wyknoać (%s) znajdując się w LV.' to 'Nie możesz wykonać (%s) znajdując się w LV.'.
[22-9-2017] [13:22:02] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Marry Players' from 'Zaznacz graczy' to 'Ożeń graczy'.
[22-9-2017] [13:19:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'To do illegal trucking you need to be criminal and you need to buy a Tanker, Linerunner, or Roadtrain. After you enter the truck press 'N' and choose the mission you want. There are three mission types, with wanted levels ranging from 3 stars to 6 stars. After you choose the mission drive your truck to the gray truck icon for payment. Be sure to avoid any police on the way.' from 'Aby być nielegalnym tirowcem musisz być kryminalistą i musisz kupić Tanker, Linerunner lub Roadtrain. Potem wsiadzasz do tira naciskasz 'N' i wybierasz jaką misje chcesz. Są trzy rodzaje misji, z poziomem poszukiwania od 3 do 6 gwiazdek. Jak wybierzesz misje jedz do szarej ikonki tira na GPS po nagrode. Po drodze staraj sie unikać policji.' to 'Aby być nielegalnym tirowcem musisz być kryminalistą i musisz kupić Tanker, Linerunner lub Roadtrain. Potem wsiadzasz do tira naciskasz 'N' i wybierasz jaką misje chcesz. Są trzy rodzaje misji, z poziomem poszukiwania od 3 do 6 gwiazdek. Jak wybierzesz misje jedź do szarej ikonki tira na GPS po nagrode. Po drodze staraj sie unikać policji.'.
[22-9-2017] [13:14:44] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You must open your group history before using this command.' from 'Musisz otworzyć historiÄ™ grupy przed użyciem tej komendy.' to 'Musisz otworzyć historię grupy przed użyciem tej komendy.'.
[22-9-2017] [13:13:59] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Food points: 50' from 'Puntky jedzenia: 50' to 'Punkty jedzenia: 50'.
[22-9-2017] [13:12:42] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Manage group applications' from 'Edytować podania grupy' to 'Może zarządzać podaniami grupy'.
[22-9-2017] [13:09:35] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Able to take group job' from 'Możliwość wzięcia skina grupy' to 'Możliwość wzięcia pracy grupy'.
[22-9-2017] [13:08:37] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'There are many peds around the map and some of them want other peds dead! To see if a ped wants someone killing, press X and hover your mouse over that ped to see if they've got a hitman task for you. Hitman missions massively vary in difficulty, pay and reputation earned.' from 'Do okoła mapy znajduje się dużo ped'ów nie które chcą się pozbyć innych! Aby zobaczyć czy ped chce kogoś martwego, nacisnij X następnie najedz na ped'a i zobacz czy ma dla Ciebie jakieś zadanie. Zadania maja wiele trudności, wyskość nagrody i otrzymywanych punktów reputacji.' to 'Dookoła mapy znajduje się dużo ped'ów, niektóre chcą się pozbyć innych! Aby zobaczyć czy ped chce kogoś martwego, nacisnij X następnie najedź na ped'a i zobacz czy ma dla Ciebie jakieś zadanie. Zadania mają różne poziomy trudności, wysokość nagród i otrzymywanych punktów reputacji.'.
[22-9-2017] [13:03:47] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Respond to a burning %s at %s' from 'Udaj siÄ™ do pÅ‚onÄ…cego %s w %s' to 'Udaj się do płonącego %s w %s'.
[22-9-2017] [12:59:56] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'Here you can change background image of phone:' from 'Tutaj możesz zmienić tÅ‚o swojego telefonu:' to 'Tutaj możesz zmienić tło swojego telefonu:'.
[22-9-2017] [12:56:50] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'You have to do /mplayer first.' from 'Najpierw musisz zrobic /mplayer.' to 'Najpierw musisz użyć /mplayer.'.
[22-9-2017] [12:55:05] RADM-LeGe#USNS'Ns (KysioPL) submit a 'pl' translation of 'The bag was a trap. Be more careful next time!' from 'Torba była płapką. Następnym razem bądź ostrożny.' to 'Torba była pułapką. Następnym razem bądź ostrożny.'.
[21-9-2017] [20:57:16] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '[Второй слот] Зажигательные партоны для 'Shotgun' в ЛВ' to '[Второй слот] Зажигательные патроны для 'Shotgun' в ЛВ'.
[21-9-2017] [20:56:41] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[Второй слот] Зажигательные партоны для 'Shotgun' в ЛВ'.
[21-9-2017] [20:55:37] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Can use + 75%% less dmg from tear gas' from '' to 'Можно использовать + 75%% меньше урона от слезоточивого газа'.
[21-9-2017] [20:52:36] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of ' Field name:' from '' to 'Название поля:'.
[21-9-2017] [20:51:33] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You didn't select any field type to create' from '' to 'Вы не выбрали тип поля для создания'.
[21-9-2017] [18:55:11] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You are now selling donuts! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Você está agora vendendo donuts! Aperte 'W' ou saia do veículo para parar de vender.'.
[21-9-2017] [18:54:40] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to buy donuts' from '' to 'Aperte 'N' para vender donuts'.
[21-9-2017] [18:54:19] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to sell Donuts' from '' to 'Aperte 'N' para vender Donuts'.
[21-9-2017] [00:11:09] Server Script added new text to translate: 'Press 'N' to buy donuts'.
[21-9-2017] [00:10:55] Server Script added new text to translate: 'You are now selling donuts! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.'.
[21-9-2017] [00:08:56] Server Script added new text to translate: 'Press 'N' to sell Donuts'.
[20-9-2017] [11:28:53] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'This is Paintball arena panel. Through this panel you can create new fields with custom features as well as choose which weapons players may use. You're able to join an existing field created by one of your friends or a public one. Have fun!' from '' to 'Это панель Пейнтбол арены. Через эту панель вы можете создать свою арену со своими пользовательскими функциями, такими как выбор оружия с которыми игроки могут играть. Вы можете присоедениться к любой другой свободной арене с вашими друзьями или в паблик. Повеселись!'.
[20-9-2017] [11:21:55] [MSS]iShadow|X (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of ' Field password:' from '' to 'Строка пароля:'.
[19-9-2017] [19:10:38] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'Fabryka nitra wymaga oleju do działania. Co godzinę przetworzy 1500 oleju w 7000 jednostek nitra. Nitro może zostać sprzedane graczom w F7 lub przyspieszyć samochód.'.
[19-9-2017] [19:09:26] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'Konto nie istnieje.'.
[19-9-2017] [19:09:18] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Be a suicide bomber' from '' to 'Zostań samobójcą z bombą.'.
[19-9-2017] [19:08:57] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'Nie można dodać do pracy funkcjonariusza, jako że ten gracz został zwolniony z policji!'.
[19-9-2017] [19:08:28] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'Nie możesz kupować jedzenia w areszcie.'.
[19-9-2017] [19:08:17] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Click a radio station to play. ' from 'Kliknij radiostację do odtwarzania. ' to 'Kliknij radiostację by odtwarzać. '.
[19-9-2017] [19:08:03] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'Wciśnij przycisk poniżej by zakupić hot-doga. Hot-dogi podniosą Twoje zdrowie o 50 PŻ. Możesz zwiększyć zwoje zdrowie o dodatkowe 10 PŻ za każdy zakupiony dodatek.'.
[19-9-2017] [19:07:04] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Due to abuse you can't use jetpack as rebel or military in a site.' from '' to 'Z powodu nadużyć nie możesz używać plecaka rakietowego jako rebeliant lub wojskowy w tym miejscu.'.
[19-9-2017] [19:06:07] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'Wciśnij 'N' by kupić hot-dogi.'.
[19-9-2017] [19:05:57] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Wciśnij 'N' by kupić lody.'.
[19-9-2017] [19:05:44] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'Wciśnij 'N' by się zdetonować.'.
[19-9-2017] [19:05:21] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Wciśnij 'N' by sprzedawać hot-dogi'.
[19-9-2017] [19:05:08] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'Wciśnij 'N' by sprzedawać hot-dogi.'.
[19-9-2017] [19:04:51] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'Wciśnij 'N' by sprzedawać lody.'.
[19-9-2017] [19:04:32] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Rebelianci mogą atakować tylko Wojsko. Terytoria poza LV i LS należą do Rebeliantów i Wojska. Przejmowanie i obrona tych terytoriów zapewnia pieniądze. Jeśli lubisz drużynowy deathmatch, jest to w sam raz dla Ciebie.'.
[19-9-2017] [19:03:11] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.' from '' to 'Wybierz jeden ze smaków lodów poniżej. Wszystkie smaki podniosą stan Twojego zdrowia o 50 PŻ, plus dodatkowo 10 PŻ za każdy dodatek.'.
[19-9-2017] [19:02:25] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!' from '' to 'Gaz łzawiący nie może zostać użyty bez wyposażenia 'Maski Gazowej'!'.
[19-9-2017] [19:01:52] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You already have equipped explosives, press 'N' to blow up yourself.' from '' to 'Już masz wyekwipowane ładunki wybuchowe, wciśnij 'N' by się wysadzić.'.
[19-9-2017] [19:01:01] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You are now a Street Food Seller!' from '' to 'Jesteś teraz Ulicznym Sprzedawcą Żywności!'.
[19-9-2017] [19:00:29] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Sprzedajesz hot-dogi! Wciśnij 'W' lub wyjdź z pojazdu by zaprzestać sprzedaży.'.
[19-9-2017] [19:00:06] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Sprzedajesz lody! Wciśnij 'W' lub wyjdź z pojazdu by zaprzestać sprzedaży.'.
[19-9-2017] [18:59:44] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You can be a suicide bomber once every 60 seconds!' from '' to 'Możesz być samobójcą z bombą tylko raz na 60 sekund!'.
[19-9-2017] [18:59:30] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to 'Możesz być samobójcą z bombą tylko raz na 90 sekund!'.
[19-9-2017] [18:58:44] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from '' to 'Nie możesz stać się criminal bossem w pobliżu gracza, za którego jest wyznaczona nagroda.'.
[19-9-2017] [18:56:14] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You can only use the space suit while as a civilian.' from '' to 'Możesz używać skafandru kosmicznego tylko jako cywil.'.
[19-9-2017] [18:55:42] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'Nie stać Cię na kupienie żywności!'.
[19-9-2017] [18:55:30] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You can't perform kamikaze attacks inside a safe area.' from '' to 'Nie możesz przeprowadzać ataków kamikaze w strefie bezpieczeństwa.'.
[19-9-2017] [18:52:19] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You don't have an apartment interior to get the value of!' from '' to 'Nie masz apartamentu do sprawdzenia jego wartości!'.
[19-9-2017] [18:50:19] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You don't have enough satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Nie masz wystarczająco dużo ładunków by stać się kamikaze.'.
[19-9-2017] [18:48:09] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You must be in LV to use this feature.' from '' to 'Musisz być w LV by użyć tej funkcji.'.
[19-9-2017] [18:47:20] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You must put bombs on yourself first, use '/applybombs'.' from '' to 'Musisz najpierw przyczepić do siebie bomby, użyj '/applybombs'.'.
[19-9-2017] [18:44:17] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You need 10 satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Potrzebujesz 10 ładunków by stać się kamikadze.'.
[19-9-2017] [18:41:22] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You need to actually put a link on that field!!!' from '' to 'Musisz podać link w tym polu!!!'.
[19-9-2017] [18:41:01] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'Już sprzedajesz jedzenie!'.
[19-9-2017] [18:40:36] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Your apartment edit white list can't be over 250 characters! (It's %s)' from '' to 'Lista edycji białej listy apartamentu nie może przekroczyć 250 znaków! (Jest %s)'.
[19-9-2017] [18:35:38] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Na Twój serial został nałożony limit przez administratora z powodu złamania zasad.'.
[19-9-2017] [18:34:56] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[2gi Slot] Podpalające pociski dla 'Shotguna' w LV'.
[19-9-2017] [15:38:20] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can be a suicide bomber once every 60 seconds!' from '' to 'Solo puedes ser suicida una sola vez cada 60 segundos!'.
[19-9-2017] [15:38:06] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Be a suicide bomber' from '' to 'Ser un suicida'.
[19-9-2017] [15:37:58] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to 'Solo puedes ser un suicida una vez cada 90 segundos!'.
[19-9-2017] [13:26:21] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You're confused: shooting blocked' from '' to 'Вы шокированы: стрельба заблокирована'.
[19-9-2017] [13:25:48] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '[2nd Slot] Find garbage twice as fast in WasteMan' from '' to '[Второй слот] Вы найдете мусор быстрее работая за Мусорщика.'.
[19-9-2017] [13:24:41] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Access to squad staff chat /ssc' from '' to 'Доступ к чату лидеров в Отряде /ssc'.
[19-9-2017] [13:23:16] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Someone from your Unit scared the animal and it escaped.' from '' to 'Кто-то из вашего Юнита напугал животное и оно убежало.'.
[19-9-2017] [13:21:35] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '[2nd Slot] Halve damage from seasparrow/hunter' from '' to '[Второй слот] На половину меньше урона от seasparrow/hunter'.
[19-9-2017] [13:17:13] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Fast motion' from '' to 'Быстрое движение'.
[19-9-2017] [13:16:21] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '75%% less damage from tear gas' from '' to '75%% меньше урона от слезоточивого газа'.
[19-9-2017] [13:15:35] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '[2nd Slot] Carry twice as much meat as Hunter' from '' to '[Второй слот] Двойная добыча мяса при работе Охотником'.
[19-9-2017] [13:14:24] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Half damage' from '' to 'Половина урона'.
[19-9-2017] [13:13:58] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Up to 80%% resistance to 'Minigun' damage' from '' to '80%% сопротивления к урону от Минигана'.
[19-9-2017] [13:13:24] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Press 'LMB' to stop moving cam.' from '' to 'Нажмите 'LMB' чтобы прекратить движение камеры.'.
[19-9-2017] [13:12:41] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Gas transported' from '' to 'Транспортировка газа'.
[19-9-2017] [13:12:15] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Are you sure you want to rent this?' from '' to 'Вы уверены, что хотите арендовать это? '.
[18-9-2017] [18:26:05] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Search by:' from '' to 'Cerca per:'.
[18-9-2017] [02:13:47] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Enabled headshot for next hit. Now one head-hit with Sniper/Country rifle of yours, can kill the target, regardless of their HP.' from 'Headshot ativado para o próximo hit. Agora um hit na cabeça com Sniper/Country rifle pode matar o alvo, iindependentemente do seu HP.' to 'Ativar headshot para o próximo hit. Agora um hit na cabeça com Sniper/Country rifle pode matar o alvo, independentemente do seu HP.'.
[18-9-2017] [01:17:55] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Disabled hitmen target messages.' from 'Mensagens de alvos hitmen desativadas' to 'Mensagens de alvos hitmen desativadas.'.
[18-9-2017] [01:17:07] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Re enabled hitmen target messages.' from 'Ativar novamente as mensagens de alvos dos hitmen.' to 'Mensagens de alvos dos hitmen ativadas novamente.'.
[18-9-2017] [01:16:15] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Enabled headshot for next hit. Now one head-hit with Sniper/Country rifle of yours, can kill the target, regardless of their HP.' from 'Ativar headshot para o próximo hit. Agora um hit na cabeça com Sniper/Country rifle pode matar o alvo, iindependentemente do seu HP.' to 'Headshot ativado para o próximo hit. Agora um hit na cabeça com Sniper/Country rifle pode matar o alvo, iindependentemente do seu HP.'.
[17-9-2017] [23:36:58] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Повстанцы могут атаковать только Военных. Турфы за пределами LV и LS для Повстанцев и Военных. Атака и защита этих турфоф будут давать вам деньги. Если вам нравится deathmatch, то это для вас.'.
[17-9-2017] [23:34:42] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You can't destroy your job vehicle when arrested.' from '' to 'Вы не можете уничтожить ваш рабочий транспорт когда вы аррестованы.'.
[17-9-2017] [23:34:15] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'That account already has that permission.' from '' to 'Этот аккаунт уже имеет эти права.'.
[17-9-2017] [23:33:58] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'New race starting in 10 seconds, prepare to be teleported.' from '' to 'Новая гонка начнется через 10 секунд, будьте готовы к телепорту.'.
[17-9-2017] [23:33:22] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You can't kick yourself from your base!' from '' to 'Вы не можете выгнать сами себя с вашей базы!'.
[17-9-2017] [23:32:54] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to 'Вы можете быть террористом-смертником 1 раз каждые 90 секунд!'.
[17-9-2017] [23:31:33] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'This account already has a group invite that they must reject first.' from '' to 'Этот аккаунт уже имеет приглашение другой группы, сначала приглашение должны отклонить.'.
[17-9-2017] [23:30:26] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Нажмите 'N' для продажи ХотДогов'.
[17-9-2017] [23:29:56] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You joined %s group' from '' to 'Вы присоединились к %s группе'.
[17-9-2017] [23:28:59] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'To work as Hunter you need to venture yourself into forests. Hunting Club owner will mark a specific area in the forest in which the animal was last seen. You need a Country rifle to kill animals. Remember to not go too near the animal and to not enter the area with vehicles or jetpacks, noise will scare animals away. This job is synced with your unit.' from '' to 'Чтобы работать Охотником, вы должны отправлятся в леса. Клуб Охотников находится в определенной местности в лесах, там где последний раз видели животных. Вам нужна Country riffle для убийства животных. Помните, что вы не должны близко подходить к животным или въезжать в область на транспорте или влетать на ДжетПаке, это испугает животных и они убегут. Работа синхронизирована с вашим Юнит.'.
[17-9-2017] [23:22:07] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'Вы уже продаете еду!'.
[17-9-2017] [23:20:17] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Press F5 to open the military computer which will tell you everything. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress and new missions may be added.' from '' to 'Нажмите F5 для открытия военного компьютера, который скажет вам всё. Затем вы увидите подробности миссий, и если вы никогда не играли ранее, ваша миссия будет пройти основуную тренировку. Заметка: Военная карьера в прогрессе, и новые миссии могут быть добавлены.'.
[17-9-2017] [23:16:08] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You already own a field, delete it first!' from '' to 'У вас уже есть поле, сначала удалите его!'.
[17-9-2017] [23:15:25] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves. This job is synced with your unit.' from '' to 'Водители бензовозов ответственные за поддержание и заполнение всех заправок вокруг San Andeas для клиентов. Возьмите ваш 'DFT Tank' и загрузите его топливом на ближайшей станции. Затем едьте к заправкам отмеченным на карте для поплнения их ресурсов. Работа сихронизируется с вашим Юнит.'.
[17-9-2017] [23:00:53] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Press 'W' to stop selling' from '' to 'Нажмите 'W' для остановки продажи.'.
[17-9-2017] [23:00:24] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You can't perform kamikaze attacks inside a safe area.' from '' to 'Вы не можете делать камикадзе внутри защищенных зон.'.
[17-9-2017] [22:58:27] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'This rock can't be mined!' from '' to 'Этот камень нельзя добывать!'.
[17-9-2017] [22:57:53] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Groups with less than 3 members will be deleted each server restart.' from '' to 'Группы с количеством менее 3 участников будут удалены при каждом рестарте сервера.'.
[17-9-2017] [22:57:02] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Active Fields' from '' to 'Активные поля'.
[17-9-2017] [22:56:51] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Field types' from '' to 'Типы полей'.
[17-9-2017] [22:56:00] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Low gravity' from '' to 'Низкая гравитация'.
[17-9-2017] [22:55:32] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'This is a free streaming area, use /setvideoid <youtube vid ID>' from '' to 'Это свободная стримерская площадка, используйте /setvideoid <Ютуб видео ID>'.
[17-9-2017] [22:54:04] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You have left LV' from '' to 'Вы покинули Las Venturas!'.
[17-9-2017] [22:53:40] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You did not select any room!' from '' to 'Вы не выбрали комнату!'.
[17-9-2017] [22:52:03] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.' from '' to 'Выберите один тип мороженого ниже. Все мороженые будут увеличивать уровень вашего здоровья на 50 ХП, плюс 10 ХП в добавок.'.
[17-9-2017] [22:48:25] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'What would you like to sell?' from '' to 'Что вы хотите продать? '.
[17-9-2017] [22:48:13] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Shotguns' from '' to 'Дробовики'.
[17-9-2017] [22:47:39] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You died and lost everything inside your storage.' from '' to 'Вы умерли и потеряли всё внутри вашего места хранения.'.
[17-9-2017] [22:46:51] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You didn't insert the correct password' from '' to 'Вы ввели неправильный пароль'.
[17-9-2017] [22:44:46] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You need to click on a rock!' from '' to 'Вы должны нажать на камень!'.
[17-9-2017] [22:43:04] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of '60%% resistance to explosive damage' from '' to '60%% сопротивления к урону от взрывов'.
[17-9-2017] [22:42:10] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Total Capacity: 100%%' from '' to 'Общая вместимость: 100%%'.
[17-9-2017] [22:38:43] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Suicidal pilots cannot use long distance planes due to security reasons.' from '' to 'Пилоты самоубийцы не могут использовать долгие дистанции в связи с причиной безопасности.'.
[17-9-2017] [22:37:22] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Enter password for the field below' from '' to 'Введите пароль в нижнюю строку'.
[17-9-2017] [22:36:58] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'Вы не можете купить еду когда вы арестованы '.
[17-9-2017] [22:36:16] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Нажмите 'N' для покупки мороженого'.
[17-9-2017] [22:35:44] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Can't take a 'selfie' now!' from '' to 'Вы не можете сделать 'Selfie' сейчас!'.
[17-9-2017] [22:35:03] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Notify when idle' from '' to 'Уведомлять при простоях'.
[17-9-2017] [22:34:22] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Slow motion' from '' to 'Замедленная съемка'.
[17-9-2017] [22:33:45] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Can't use your UAV when hit target due to abuse!' from '' to 'Вы не можете использовать UAV когда вы цель для убийства в связи с злоупотреблением!'.
[17-9-2017] [22:32:29] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You didn't insert any password in the field' from '' to 'Вы не вставили пароль в поле'.
[17-9-2017] [22:31:41] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Video Tutorial' from '' to 'Обучающее Видео'.
[17-9-2017] [22:30:58] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Delete Field' from '' to 'Удалить Поле'.
[17-9-2017] [22:30:27] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'You need to actually put a link on that field!!!' from '' to 'Вам нужно ввести ссылку в это поле!!!'.
[17-9-2017] [22:28:36] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'Assault Rifles' from '' to 'Штурмовые Винтовки'.
[17-9-2017] [22:27:51] [MSS]iShadow1337 (SnayperCamper619) submit a 'ru' translation of 'not found in your list of allies, make sure it's exactly right!' from '' to 'Не найдено в вашем листе альянса, убедитесь, что вы вводите правильно!'.
[17-9-2017] [18:41:46] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to 'Você só pode ser um suicida uma vez a cada 90 segundos!'.
[17-9-2017] [18:41:41] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Be a suicide bomber' from '' to 'Ser um suicida'.
[17-9-2017] [18:41:28] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can be a suicide bomber once every 60 seconds!' from '' to 'Você só pode ser um suicida uma vez a cada 60 segundos!'.
[17-9-2017] [14:06:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This person has already been healed too much to get paid.' from 'Bu kişiden zaten fazla iyileştirilmiş, para gelmicek.' to 'Bu kişi para kazanmak için zaten yeteri kadar iyileştirildi.'.
[17-9-2017] [13:58:38] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'Sosisli satmak için 'N' tuşuna bas.'.
[17-9-2017] [13:58:14] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't perform kamikaze attacks inside a safe area.' from '' to 'Güvenli bölgede kamikaze saldırıları yapamazsınız.'.
[17-9-2017] [13:57:37] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You don't have enough satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Kamikaze yapabilmek için yeteri kadar Satchel'ın yok.'.
[17-9-2017] [13:56:56] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must be in LV to use this feature.' from '' to 'Bu özelliği kullanabilmek için LV'de olman gerekiyor.'.
[17-9-2017] [13:55:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Be a suicide bomber' from '' to 'İntihar bombacısı ol'.
[17-9-2017] [13:55:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need 10 satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Kamikaze yapabilmek için 10 Satchel'a ihtiyacın var.'.
[17-9-2017] [13:54:39] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must put bombs on yourself first, use '/applybombs'.' from '' to 'Önce bombaları kendi üzerinize koymanız gerekiyor, '/applybombs' komutunu kullanın.'.
[17-9-2017] [13:53:41] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'Kendini patlatmak için 'N' tuşuna bas'.
[17-9-2017] [13:53:00] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can be a suicide bomber once every 60 seconds!' from '' to '60 saniyede yalnızca bir kez intihar bombacısı olabilirsiniz!'.
[17-9-2017] [13:51:56] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Due to abuse you can't use jetpack as rebel or military in a site.' from '' to 'Kötüye kullanım nedeni ile Rebel (isyancı) veya Military (asker) iken bu konumda Jetpack kullanamazsınız.'.
[17-9-2017] [13:50:08] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You already have equipped explosives, press 'N' to blow up yourself.' from '' to 'Patlayıcılar ile zaten donatıldınız, 'N' tuşuna basarak kendinizi patlatabilirsiniz.'.
[17-9-2017] [13:48:31] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'SO Refund ERROR: %s is offline, could not process refund.' from '' to 'SO iade HATASI: %s çevrimdışı, iade gerçekleştirilemedi.'.
[17-9-2017] [13:47:34] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!' from '' to '90 saniyede yalnızca bir kez intihar bombacısı olabilirsiniz!'.
[17-9-2017] [13:47:01] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'Hesap yok.'.
[17-9-2017] [13:46:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'Zaten yiyecek satıyorsunuz!'.
[17-9-2017] [13:44:07] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'UNIT DISPATCHER: Deliver loaded %s at %s (%s).' from '' to 'SMISTATORE DI UNITA': Consegna il carico %s a %s (%s).'.
[17-9-2017] [13:43:35] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Premi 'N' per comprare il gelato'.
[17-9-2017] [13:30:27] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You don't have enough satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Je hebt niet genoeg satchels om een kamizake te zijn.'.
[17-9-2017] [13:29:43] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You must be in LV to use this feature.' from '' to 'Je moet in LV zijn om dit te doen.'.
[17-9-2017] [13:29:23] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'Klik op 'N' om jezelf op te blazen'.
[17-9-2017] [10:15:36] Server Script added new text to translate: 'You can be a suicide bomber once every 60 seconds!'.
[17-9-2017] [10:13:54] Server Script added new text to translate: 'You can be a suicide bomber once every 90 seconds!'.
[17-9-2017] [10:12:54] Server Script added new text to translate: 'Be a suicide bomber'.
[17-9-2017] [04:11:29] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can't perform kamikaze attacks inside a safe area.' from '' to 'No puedes hacer ataques kamikaze dentro de una zona segura.'.
[17-9-2017] [04:11:11] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You don't have enough satchels to be a kamikaze.' from '' to 'No tienes suficientes satchels para ser kamikaze.'.
[17-9-2017] [04:10:57] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You must be in LV to use this feature.' from '' to 'Debes estar en LV para poder usar esta habilidad.'.
[17-9-2017] [04:10:31] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'Presiona 'N' para vender perritos calientes.'.
[17-9-2017] [04:10:15] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You need 10 satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Necesitas 10 satchels para ser kamikaze.'.
[17-9-2017] [04:10:04] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'Presiona 'N' para explotarte'.
[17-9-2017] [04:09:53] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You must put bombs on yourself first, use '/applybombs'.' from '' to 'Debes ponerte las bombas en ti primero, usa '/applybombs'.'.
[17-9-2017] [04:09:33] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Due to abuse you can't use jetpack as rebel or military in a site.' from '' to 'Debido a abuso no puedes usar el jetpack como rebel o militar en este sitio.'.
[17-9-2017] [04:09:09] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You already have equipped explosives, press 'N' to blow up yourself.' from '' to 'Ya tienes equipados los explosivos, presiona 'N' para explotarte.'.
[17-9-2017] [04:08:49] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'La cuenta no existe.'.
[17-9-2017] [04:08:42] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'Ya estás vendiendo comida!'.
[16-9-2017] [23:19:11] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Due to abuse you can't use jetpack as rebel or military in a site.' from '' to 'Devido a abusos você não pode usar o jetpack como rebelde ou militar em um local.'.
[16-9-2017] [23:02:04] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You already have equipped explosives, press 'N' to blow up yourself.' from '' to 'Você já tem explosivos equipados, aperte 'N' para explodir-se.'.
[16-9-2017] [23:01:15] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You must put bombs on yourself first, use '/applybombs'.' from '' to 'Você precisa colocar bombas em você primeiro, use '/applybombs'.'.
[16-9-2017] [23:00:31] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You don't have enough satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Você não tem satches suficientes para tornar-se um kamikaze.'.
[16-9-2017] [22:52:10] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You must be in LV to use this feature.' from '' to 'Você precisa estar em LV para usar este recurso.'.
[16-9-2017] [22:51:54] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You need 10 satchels to be a kamikaze.' from '' to 'Você precisa de 10 satches para ser um kamikaze.'.
[16-9-2017] [22:51:33] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to explode yourself' from '' to 'Aperte 'N' para explodir-se'.
[16-9-2017] [22:51:09] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't perform kamikaze attacks inside a safe area.' from '' to 'Você não pode fazer ataques kamizaze em uma área protegida.'.
[16-9-2017] [19:31:08] zR|WeZzarD added new text to translate: 'You can't perform kamikaze attacks inside a safe area.'.
[16-9-2017] [19:23:56] Server Script added new text to translate: 'You must put bombs on yourself first, use '/applybombs'.'.
[16-9-2017] [19:21:48] Server Script added new text to translate: 'You need 10 satchels to be a kamikaze.'.
[16-9-2017] [19:14:00] Server Script added new text to translate: 'You already have equipped explosives, press 'N' to blow up yourself.'.
[16-9-2017] [18:50:10] Server Script added new text to translate: 'You don't have enough satchels to be a kamikaze.'.
[16-9-2017] [18:48:49] Server Script added new text to translate: 'Press 'N' to explode yourself'.
[16-9-2017] [18:47:56] Server Script added new text to translate: 'You must be in LV to use this feature.'.
[16-9-2017] [12:23:34] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'Je hebt niet genoeg geld om voedsel te kopen!'.
[16-9-2017] [12:23:18] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'Je bent al voedsel aan het verkopen!'.
[16-9-2017] [12:23:09] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'Account bestaat niet.'.
[16-9-2017] [12:22:59] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'Klik op 'N' om HotDogs te verkopen.'.
[16-9-2017] [02:59:07] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Account does not exist.' from '' to 'Conta não existe.'.
[15-9-2017] [17:02:28] Server Script added new text to translate: 'Account does not exist.'.
[15-9-2017] [11:57:11] Server Script added new text to translate: 'Due to abuse you can't use jetpack as rebel or military in a site.'.
[15-9-2017] [07:38:01] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You need to be stood on something!' from '' to 'Devi essere fermo su qualcosa!'.
[15-9-2017] [07:37:45] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'There is no one here, go back to LS or SF.' from '' to 'Non c'è nessuno qui, torna a LS o SF.'.
[15-9-2017] [07:37:30] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Unable to fetch notes for selected name.' from '' to 'Non è stato possibile prendere le note per il nome selezionato.'.
[14-9-2017] [21:15:21] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You're already selling food!' from '' to 'Você já está vendendo comida!'.
[14-9-2017] [21:15:10] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs.' from '' to 'Aperte 'N' para vender HotDogs.'.
[14-9-2017] [20:03:39] Server Script added new text to translate: 'Press 'N' to sell HotDogs.'.
[14-9-2017] [20:03:36] Server Script added new text to translate: 'You're already selling food!'.
[14-9-2017] [13:48:08] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Select the model you want to use.' from '' to 'Válaszd ki a modelt ameiket használnád.'.
[14-9-2017] [13:47:12] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Channel' from '' to 'Csatorna'.
[14-9-2017] [13:46:56] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unable to mark player.' from '' to 'Játékos nem jelölhető.'.
[14-9-2017] [13:45:59] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Able to make a group note' from '' to 'Írhat csoport megjegyzést'.
[14-9-2017] [13:45:20] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Being hurt in the last %s seconds prevents you from doing this action (%s)' from '' to 'Megsérülve az elmúlt %s másodpercben elkerüli ennek az akciónak a tehetőségét (%s)'.
[14-9-2017] [13:43:02] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Verified, have fun' from '' to 'Elfogadva, jó szórakozást'.
[14-9-2017] [13:41:59] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Demote' from '' to 'Lefokoz'.
[14-9-2017] [13:41:53] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Clothes / tattoos / accessories' from '' to 'Ruházat / tetkók / kiegészítők'.
[14-9-2017] [13:41:26] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Type a reason.' from '' to 'Írj egy okot.'.
[14-9-2017] [13:40:50] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Felony Trafficking Unknown Cargo' from '' to 'Ismeretlen Rakomány Szállítása Bűncselekmény'.
[14-9-2017] [13:40:12] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'The reward will be' from '' to 'A fizetség'.
[14-9-2017] [13:39:56] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Only gangs with 10 or more members may have their own color.' from '' to 'Csak 10 vagy több taggal rendelkező bandáknak lehet saját szinük.'.
[14-9-2017] [13:39:04] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You are too far away from the house icon.' from '' to 'Túl messze vagy a ház ikontól.'.
[14-9-2017] [13:38:35] CPT-Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can only craft 4 times in 60 seconds.' from '' to 'Csak 4-szer készíthetsz 60 másodpercenként.'.
[13-9-2017] [16:21:16] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'Non puoi comprare cibo da arrestato'.
[13-9-2017] [16:21:01] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Left click a rock to mine. Right click to cancel.' from '' to 'Click sinistro su una roccia per minarla. Click destro per cancellare.'.
[13-9-2017] [00:47:31] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'اضغط على الزر بالاسفل لشراء نقانق. النقانق سوف تزيد من صحتك 50 نقطة. يمكنك زيادة صحتك بـ 10 نقاط لكل غرض اخر تشتريه.'.
[13-9-2017] [00:45:24] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You are now a Street Food Seller!' from '' to 'انت الآن بائع طعام متجول!'.
[13-9-2017] [00:44:26] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.' from '' to 'اختر نوع من انواع المثلجات من الاسفل. جميع الانواع سوف تزيد من صتك بـ 50 نقاط صحة, اضافة على 10 نقاط حة لكل اضافة.'.
[13-9-2017] [00:39:11] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Every hour customers will consume 2000 Wheat and 5000 Fish. Staff will cost $10,000. Customers will spend $150,000. As long as you keep the restaurant stocked up with plenty of wheat and fish and some money to pay their wages for the first hour you will make a steady profit.' from '' to 'كل ساعة سوف يستهلك العملاء 2000 القمح و 5000 الأسماك. سيكلف الموظفين10,000$. وسيحصل العملاء تنفق 150,000 $. طالما انك تحافظ على مطعم مجهز مع الكثير من الأسماك والقمح وبعض المال لدفع أجورهم لمدة ساعة الأولى سوف تحقق أرباحا ثابتة. '.
[13-9-2017] [00:29:35] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Truckers transport finished goods and raw materials over land to and from manufacturing plants, retail, and distribution centers. Truckers are expected to be quality drivers, with the ability to properly operate large vehicles with attached trailers, as well as to be able to endure long drives and drive carefully on highways. In order you begin your job, you will need to enter the truck that corresponds to your job class. You will then be ordered to load up on a shipment at the job site and deliver it to another location. This job is synced with your unit.' from '' to 'ائدين الشاحنات يوصلون البضائع والمواد الخام حول الارض من والى المصدر المصنع, مصنع التجزئة, مركز التوزيع. سائقين الشاحنات يتوقع منهم ان يكونو ذو كفائات عالية, مع القدرة على قيادة المركبات الكبيرة مع المقطورات الملتصقة بها, كذلك المقدرة على القيادة لرحلات طويلة وبحذر على الطريق السريع. للبداء بوظيفتك يجب عليك دخول شاحنتك المتناسبة مع مرتبتك الوظيفية. بعد ذلك سوف يطلب منك توصيل البضائع الى موقع الوظيفة وتوصيلها لمكان اخر. عندما تصل وتفرغ تلك الحمولة, سوف يطلب منك العودة للمكان الذي اتيت منه لاستلام المال. المتقدمين يجب ان يتوقعو القيادة لمسافات طويلة داخل خطوط المدينة وقضاء اغلب وقتهم على الطرقات. هذه الوظيفة متزامنة مع وحدتك.'.
[13-9-2017] [00:28:51] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves. This job is synced with your unit.' from '' to '-- سائقين شاحنات الوقود مسؤولون عن ابقاء محطات الوقود حول سان اندرياس دائما مليئة بالوقود لأجل عملائهم. خذ 'DFT Tank' الخاصة بك وحملها بالوقود ثم اذهب لاقرب مصفاة. ثم اذهب لمحطة وقود المحددة على خريطتك لملئ احتياطاتهم... هذه الوظيفة متزامنة مع وحدتك.'.
[13-9-2017] [00:25:00] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'لا تستطيع شراء الطعام عندما يكون مقبوض عليك'.
[13-9-2017] [00:24:03] SCPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You joined %s group' from '' to 'انت انضممت %s مجموعة'.
[11-9-2017] [18:51:32] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Set warning level' from 'Setta livello di ricercato' to 'Setta livello di attenzione'.
[11-9-2017] [18:50:44] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Set warning level' from '' to 'Setta livello di ricercato'.
[11-9-2017] [18:50:35] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Group Invite' from '' to 'Inviti Gruppo'.
[11-9-2017] [13:08:31] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Klik op 'N' om een ijsje te kopen'.
[11-9-2017] [13:08:21] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You are now a Street Food Seller!' from '' to 'Je bent nu een Straat Voedsel Verkoper!'.
[11-9-2017] [13:08:06] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'Kan geen voedsel kopen wanneer je gearresteerd bent'.
[10-9-2017] [14:25:26] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Rebeldes somente podem atacar Militares. Turfs fora de LV e LS são para Rebeldes e Militares. Tomar e defender essas turfs fazem você ganhar dinhero. Se você gosta de DM, isso é para você.'.
[10-9-2017] [12:05:54] DCHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Your health is already full, your food level was raised by 50' from '' to 'Vaše življenje je že polno, '.
[10-9-2017] [12:04:44] DCHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You successfully reached your destination. You earned: %s' from '' to 'Dosegli ste svojo distinacijo. Prejeli ste: %s'.
[9-9-2017] [22:09:58] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '- To promote a CB to HCB, enter their account name and select 'Add as HCB' then click add account. For demotion, enter account and select 'Add as CB'. - You can view logs of criminal bosses by double clicking the name in the list, a new tab will' from '-CB'yi HCB'ye yükseltmek için kişinin hesap ismini giriniz ve "HBC olarak ekle" seçeneğini işaretleyin sonra hesap ekle butonuna tıklayınız. Rütbesini indirmek için, hesap ismini giriniz ve "CB olarak ekle" butonuna basınız. -Criminal Boss'ların geçmişini, listedeki isimlerine çift tıklayarak görüntüleyebilirsiniz, Yeni sekme açılacaktır' to '-CB'yi HCB'ye yükseltmek için kişinin hesap ismini giriniz ve "HBC olarak ekle" seçeneğini işaretleyin sonra hesap ekle butonuna tıklayınız. Rütbesini indirmek için, hesap ismini giriniz ve "CB olarak ekle" butonuna basınız. -Criminal Boss'ların geçmişini, listedeki isimlerine çift tıklayarak görüntüleyebilirsiniz, yeni sekme açılacaktır'.
[9-9-2017] [22:08:28] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need to be on duty PC, CB or SO to use this command.' from 'Bu komutu kullanabilmek için Police Chief, Criminal Boss ve ya State Official gibi görevde olmanız gerekiyor.' to 'Bu komutu kullanabilmek için Police Chief, Criminal Boss veya State Official olarak görevde olmanız gerekiyor.'.
[9-9-2017] [22:07:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has updated criminal boss notes.' from '%s criminal patronu notları güncelledi.' to '%s Criminal Boss notlarını güncelledi.'.
[9-9-2017] [22:06:22] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has demoted %s from Police Chief database.' from '%s %s-yı Polis Şef veritabanından rütbesini indirdi.' to '%s %s-ın rütbesini Police Chief veritabanından indirdi.'.
[9-9-2017] [22:05:18] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has added %s as Police Chief.' from '%s %s oyuncusunu Polis Şefi olarak ekledi.' to '%s %s oyuncusunu Police Chief olarak ekledi.'.
[9-9-2017] [22:05:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has kicked %s from Police Chief database.' from '%s %s-yı Polis Şef veritabanından attı.' to '%s %s-ı Police Chief veritabanından attı.'.
[9-9-2017] [22:04:40] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'CIT CnR - Police Chief Panel' from 'CIT CnR - Polis Şef Paneli' to 'CIT CnR - Police Chief Paneli'.
[9-9-2017] [22:04:19] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has promoted %s to Head Police Chief.' from '%s %s-yı Baş Polis şefliğine yükseltti.' to '%s %s-ı Baş Police Chief rütbesine yükseltti.'.
[9-9-2017] [22:03:57] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'For players with special duties like police chiefs' from 'Polis Chief gibi özel görevleri olan oyuncular için' to 'Police Chief gibi özel görevleri olan oyuncular için'.
[9-9-2017] [22:03:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'For players with special duties like police chiefs' from 'Polis şefleri gibi özel görevleri olan oyuncular için' to 'Polis Chief gibi özel görevleri olan oyuncular için'.
[9-9-2017] [20:26:33] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You can not throw projectiles while being close to ground.' from '' to 'Non puoi lanciare oggetti mentre sei troppo vicino al terreno.'.
[9-9-2017] [20:24:09] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'The system for adding, editing and deleting items is the same as the CITy system. Press F1 and search 'city info' for a list of commands and controls.' from '' to 'Sistem za dodajanje, spreminjaje in brisanje stvari je enako kot pri CITy sistemu. Pritisni F1 in poišči 'city info' za seznam komand in uporabe.'.
[9-9-2017] [20:22:52] |I|Flokiieh'>LT#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Immune to tear gas' from '' to 'Odporen na solzivec'.
[9-9-2017] [13:28:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'delivered the clothes to Pull & Bear shop in State Official event and won $%s' from 'elbiseleri Pull & Bear dükkanına götürerek Devlet Görevlisinin etkinliğini ve $%s kadar parayı kazandı' to 'elbiseleri Pull & Bear dükkanına götürerek State Official'ın etkinliğini ve $%s kadar parayı kazandı'.
[9-9-2017] [13:27:54] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'has cancelled the State Officials event, %s' from 'Devlet Görevlisi etkinliği iptal etti, %s' to 'State Official etkinliği iptal etti, %s'.
[9-9-2017] [13:27:16] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need to be on duty state official to open events GUI.' from 'Etkinlik GUI-sini açabilmek için Devlet Görevlisi olarak vardiyada olmanız gerekiyor.' to 'Etkinlik GUI-sini açabilmek için State Official olarak vardiyada olmanız gerekiyor.'.
[9-9-2017] [13:26:44] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State official event timed out, nobody won the event!' from 'Devlet Görevlisi'nin etkinliği bitti, hiç kimse etkinliği kazanamadı!' to 'State Official'ın etkinliği bitti, hiç kimse etkinliği kazanamadı!'.
[9-9-2017] [13:26:17] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official Event Panel' from 'Devlet Görevlisi Etkinlik Paneli' to 'State Official Etkinlik Paneli'.
[9-9-2017] [13:25:58] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official' from 'Devlet Görevlisi' to 'State Official'.
[9-9-2017] [13:25:40] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'CIT CnR - State Official Panel' from 'CIT CnR - Devlet Görevlisinin Paneli' to 'CIT CnR - State Official Paneli'.
[9-9-2017] [13:25:21] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'An SO will place the Mystery Box in a hidden place on the map and then civilians will try to find it. First one to find it, wins the prize provided by State Official.' from 'Bir devlet görevlisi gizemli kutuyu haritada nerdeyse gizleticek, ve ondan sonra siviller onu bulmağa çalışacak. Onu ilk bulan, devlet görevlisi tarafından hazırlanan ödülü kazanıcak.' to 'Bir State Official haritada gizli bir yere ödüllü kutu saklayacak ve siviller onu bulmaya çalışacak. Onu ilk bulan, State Official'ın verdiği ödülü kazanacak.'.
[9-9-2017] [13:23:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won $%s' from 'Devlet Görevlisi'nin etkinliğinde camları İKEA dükkanına götürdü ve $%s kazandı' to 'State Official'ın etkinliğinde camları İKEA dükkanına götürdü ve $%s kazandı'.
[9-9-2017] [13:23:20] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'A. Head State Official' from 'Asistan Devlet Görevlisi Başkanı' to 'Asistan Baş State Official'.
[9-9-2017] [13:22:41] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need be a civilian to see State Official event information.' from 'Devlet Görevlisi'nin etkinlik bilgisini görmek için sivil olmanız gerekiyor.' to 'State Official'ın etkinlik bilgisini görmek için sivil olmanız gerekiyor.'.
[9-9-2017] [13:22:09] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official %s is hosting an event. Type '/soevent info' for more information!' from 'Devlet Görevlisi %s bir etkinlik düzenliyor. Daha fazla bilgi için '/soevent info' komutunu kullanın!' to 'State Official %s bir etkinlik düzenliyor. Daha fazla bilgi için '/soevent info' komutunu kullanın!'.
[9-9-2017] [13:21:49] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Head State Official' from 'Baş Devlet Görevlisi' to 'Baş State Official'.
[9-9-2017] [00:10:05] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'New notes added with name: %s click drop down and select new notes to add stuff.' from 'Yeni not %s ismi ile eklendi: yeni bir not eklemek için aşağı kaydırın ve yeni notlar kısmından yeni bir not ekleyin.' to 'Yeni not %s ismi ile eklendi: yeni bir not eklemek için aşağıya kaydırın ve yeni notlar kısmından yeni bir not ekleyin.'.
[8-9-2017] [23:28:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'A mod shop requires iron to operate. This business relies on people repairing their vehicles here. If the iron storage runs out, people will still be able to mod their vehicles here but you will lose the business.' from 'Bir mod dükkanı (mod shop) işleyebilmek için demir gerektirir. Bu işletme insanların araçlarını burada tamir etmelerine istinat etmektedir. Eğer demir deposu tükenirse, insanlar araçlarını burada modifiye edebilecektir fakat siz işletmeyi kaybetmek durumunda kalacaksınız.' to 'Bir modifikasyon dükkanı (Mod Shop) işletebilmek Iron gerektirir. Bu işletme insanların araçlarını tamir etmesine olanak sağlar. Eğer Iron tükenirse, insanlar araçlarını burada tamir edebilecektir yalnız işletmeyi kaybedeceksiniz.'.
[8-9-2017] [23:23:10] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Use the Combine when ready' from 'Hazır olduğunda Combine kullan' to 'Hazır olduğunda Biçerdöver kullan'.
[8-9-2017] [23:22:27] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You have already sent a friendship request to this player.' from 'Siz zaten bu oyuncuya dostluk isteği göndermişsiniz.' to 'Bu oyuncuya zaten bir arkadaşlık isteği gönderdin.'.
[8-9-2017] [23:21:45] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This player isn't your friend.' from 'Bu oyuncu sizin dostunuz değil.' to 'Bu oyuncu sizin arkadaşınız değil.'.
[8-9-2017] [23:21:32] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This vehicle is locked and you're not on the owners CITbook friend list, in same group or alliance.' from 'Bu araç kilitli ve siz araç sahibinin CITBook dostu, grubunda veya ittifağında/alliansında değilsiniz.' to 'Bu araç kilitli ve siz araç sahibinin CITBook arkadaşı veya grubunda veya ittifağında değilsiniz.'.
[8-9-2017] [23:21:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'House Open: Yes (Friends)' from 'Ev Açık: Evet (Dostlar İçin)' to 'Ev Açık: Evet (Arkadaşlar için)'.
[8-9-2017] [23:20:49] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Friendship request has been sent successfully.' from 'Dostluk isteği başarıyla gönderildi.' to 'Arkadaşlık isteği başarıyla gönderildi.'.
[8-9-2017] [23:20:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This player has reached the friendship request limit.' from 'Bu oyuncu dostluk sınırına ulaştı.' to 'Bu oyuncu arkadaşlık isteği sınırına ulaştı.'.
[8-9-2017] [23:20:00] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Walk over a bale to pick it up and get paid.' from 'Almak için bir balyanın üstüne yürü ve al.' to 'Toplamak için balyaların üzerine yürü ve al.'.
[8-9-2017] [23:15:25] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Use the Combine Harvester when the plants have grown big (green blips)' from 'Tohumlar yetiştikce Combine Harvester-i kullanarak onları biçin (Haritanızda yeşil gibi görüntülenecek)' to 'Ekinler yetiştiğinde Combine Harvester (Biçerdöver) kullanarak onları biçin (Haritanızda yeşil olarak görüntülenecek)'.
[8-9-2017] [23:11:45] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Current Rank: Next Rank: Current Job Progress: Progress Needed For Promotion:' from 'Şu anki Rütbe: Sonraki rütbe: Şu anki meslek ilerlemesi: Rütbe atlamak için gereken ilerleme:' to 'Rütbe: Sonraki: Meslek İlerlemesi: Gereken:'.
[8-9-2017] [23:04:17] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Los Rebels solo pueden atacar a los Militares. Los turfs por fuera de LV y LS son para los Rebels y Militares. El tomar y defender estos turfs te darán dinero. Si te gusta el team deathmatch, esto es para ti.'.
[8-9-2017] [23:03:23] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'No puedes comprar comida cuando estás arrestado'.
[8-9-2017] [20:28:12] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.' from '' to 'Rebel olanlar (İsyancılar) sadece Military (Asker)'e saldırabilir. LS'nin ve LV'nin dışındaki bölgeler (turf) Rebel (İsyancılar) ve Military (Askerler) içindir. Bu bölgeleri almak ve savunmak size para kazandıracaktır. Eğer takım ölüm oyununu (TDM) seviyorsanız, bu tam size göre.'.
[8-9-2017] [18:28:25] Server Script added new text to translate: 'Rebels can only attack the Military. Turfs outside LV and LS are for Rebels and Military. Taking and defending these turfs will earn you money. If you like team deathmatch, this is for you.'.
[8-9-2017] [18:24:51] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Name must be 4 or more characters.' from '' to '名字必须有4个或以上的字'.
[8-9-2017] [18:23:52] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'This command can only be used when you have VIP hours.' from '' to '只有当你拥有 VIP hours 的时候才能使用这个指令'.
[8-9-2017] [18:22:49] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You must first pass the 'Safe Online Banking' course in '/courses'.' from '' to '你必须先通过课程 ' Safe Online Banking ' 在 ' /courses ' 里面'.
[8-9-2017] [18:21:20] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Type /accept %s to accept the bribe.' from '' to '输入 /accept %s 来接受贿络'.
[8-9-2017] [13:16:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can only get 70 pictures per hour!' from 'Siz her saatte sadece 70 fotoğraf çeke bilirsiniz!' to 'Saatte yalnızca 70 fotoğraf çekebilirsiniz!'.
[8-9-2017] [12:58:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This marker is used by a criminal to open this gate so prisoners can escape!' from 'Bu marker bir criminal tarafından kullanılabilir ve hapistekilerin kaçmasını sağlayabilir!' to 'Bu işaret bir suçlu tarafından kullanılabilir ve hapistekilerin kaçmasını sağlayabilir!'.
[8-9-2017] [12:24:42] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Disabled criminal event updater.' from 'Criminal etkinlik güncelleyicisi kapatıldı.' to 'Suçlu etkinlik güncelleyicisi kapatıldı.'.
[8-9-2017] [12:24:28] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't go AFK when in a criminal event.' from 'Siz criminal eventte olarken (CE) AFK(/afk) olamazsınız.' to 'Suçlu etkinliğindeyken AFK olamazsınız.'.
[8-9-2017] [12:24:00] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You're not allowed to enter the criminal event area until it starts!' from 'Criminal etkinliği başlayana kadar criminal etkinlik bölgesine girme izniniz yok!' to 'Suçlu etkinliği başlayana kadar Suçlu etkinlik bölgesine girme izniniz yok!'.
[8-9-2017] [12:23:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't arrest (you must kill) at a criminal event.' from 'Siz soygunda criminal tutuklayamazsınız, onları öldürmeniz gerekiyor!' to 'Suçlu etkinliğinde tutuklayamazsınız, onları öldürmeniz gerekiyor!'.
[8-9-2017] [12:22:50] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You did %s damage this criminal event!' from 'Bu criminal eventinde %s hasar verdin!' to 'Bu suçlu etkinliğinde %s hasar verdin!'.
[8-9-2017] [12:22:21] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Enabled criminal event updater.' from 'Criminal etkinlik güncelleyicisi aktifleştirildi.' to 'Suçlu etkinlik güncelleyicisi aktifleştirildi.'.
[8-9-2017] [12:22:04] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Civilians may not participate in criminal events!' from 'Siviller, criminal eventlerine katılamazlar!' to 'Siviller, suçlu etkinliklerine katılamazlar!'.
[8-9-2017] [12:21:40] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Next criminal event' from 'Sonraki criminal event' to 'Sonraki suçlu etkinliği'.
[8-9-2017] [11:59:39] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The most wanted player online is %s with %s wanted points.' from 'Oyunda online olan ve polisler tarafından en fazla aranan oyuncu %s arama seviyeli %s birisidir.' to 'Oyunda aktif olan ve polisler tarafından en fazla aranan oyuncu %s aranma seviyeli %s isimli oyuncu.'.
[8-9-2017] [11:58:21] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't change trousers, shirt or suit while being medic, farmer or mechanic.' from 'Siz pantalonunuzu, gomleğinizi veya elbisenizi doktör, çiftçi veya tamirci gibi değişemezsiniz.' to 'Siz pantalonunuzu, gomleğinizi veya elbisenizi doktor, çiftçi veya tamirci gibi değişemezsiniz.'.
[8-9-2017] [11:57:49] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The role of the Bus Driver is to drive to various populous locations around the city. When you enter a bus, you will be given a stop to drive to, marked by a waypoint blip. When you arrive at the stop, you will then be paid and given a new stop to drive to. Pick up players to earn additional cash. The bus stops will be given to you in a set order along a route. If you work long enough, you will be promoted, thus earning a higher pay.' from 'Otobüs sürücüsünün rolu şehir etrafı fazla olan dayanacaklara gitmekdir. Otobüse binerken, haritanızda gideceğiniz yerler gözükücek. Siz oraya gidince, paranızı alacak ve sonradan başka bir dayanacağa gitmeniz gerekicek. Ek para kazanmak için yolcularıda ala bilirsiniz. Eğer bu meslekte yeterince çalışırsanız, rütbe atlayıp daha fazla para kazanıcaksınız.' to 'Otobüs sürücüsünün görevi şehirdeki duraklara gitmektir. Otobüse binerken, haritanızda gideceğiniz yerler gözükecek. Siz oraya gidince, paranızı alacak ve sonradan başka bir durağa gitmeniz gerekecek. Ek para kazanmak için yolcuları da alabilirsiniz. Eğer bu meslekte yeterince çalışırsanız, rütbe atlayıp daha fazla para kazanacaksınız.'.
[8-9-2017] [11:55:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Heals nearby players if you are L10 Medic' from 'L10 doktor isen yanındaki oyuncuları iyileştirebilirsin' to 'L10 Medic isen yanındaki oyuncuları iyileştirebilirsin'.
[8-9-2017] [11:55:04] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't re-enter if you already died in this event!' from 'Siz bu eventte ölünce daha geri dönemezsiniz!' to 'Bu etkinlikte öldüyseniz tekrar giremezsiniz!'.
[7-9-2017] [22:47:34] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'delivered the clothes to Pull & Bear shop in State Official event and won $%s' from 'elbiseleri Pull & Bear dükkanına götürerek Devlet Görevlisinin eventını ve $%s kadar parayı kazandı' to 'elbiseleri Pull & Bear dükkanına götürerek Devlet Görevlisinin etkinliğini ve $%s kadar parayı kazandı'.
[7-9-2017] [22:47:07] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'has cancelled the State Officials event, %s' from 'State Offical etkinliği iptal etti, %s' to 'Devlet Görevlisi etkinliği iptal etti, %s'.
[7-9-2017] [22:46:50] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need to be on duty state official to open events GUI.' from 'Event GUI-sini aça bilmek için Devlet Görevlisi gibi vardiyada olmanız gerekiyor.' to 'Etkinlik GUI-sini açabilmek için Devlet Görevlisi olarak vardiyada olmanız gerekiyor.'.
[7-9-2017] [22:46:23] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State official event timed out, nobody won the event!' from 'State Offical'in etkinliği bitti, hiç kimse eventı kazanamadı!' to 'Devlet Görevlisi'nin etkinliği bitti, hiç kimse etkinliği kazanamadı!'.
[7-9-2017] [22:45:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official Event Panel' from 'State Offical Etkinlik Paneli' to 'Devlet Görevlisi Etkinlik Paneli'.
[7-9-2017] [22:45:12] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'delivered the glasses to IKEA shop in State Official event and won $%s' from 'State Offical'in etkinliğinde camları İKEA dükkanına götürdü ve $%s kazandı' to 'Devlet Görevlisi'nin etkinliğinde camları İKEA dükkanına götürdü ve $%s kazandı'.
[7-9-2017] [22:44:44] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'A. Head State Official' from 'Asistan State Official Başkanı' to 'Asistan Devlet Görevlisi Başkanı'.
[7-9-2017] [22:43:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need be a civilian to see State Official event information.' from 'State Offical'in etkinlik bilgisini görmek içinsivil olmanız gerekiyor.' to 'Devlet Görevlisi'nin etkinlik bilgisini görmek için sivil olmanız gerekiyor.'.
[7-9-2017] [22:43:27] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official %s is hosting an event. Type '/soevent info' for more information!' from 'State Offical %s bir etkinlik düzenliyor. Daha fazla bilgi için '/soevent info' komutunu kullanın!' to 'Devlet Görevlisi %s bir etkinlik düzenliyor. Daha fazla bilgi için '/soevent info' komutunu kullanın!'.
[7-9-2017] [22:43:08] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official' from 'State Official' to 'Devlet Görevlisi'.
[7-9-2017] [22:41:14] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Total BR wins' from 'Toplam BR galibiyyetleri' to 'Toplam BR galibiyetleri'.
[7-9-2017] [22:40:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'to' from '' to '-a'.
[7-9-2017] [22:39:34] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Current Vehicle: None' from 'Şuanki Araç: Hiçbiri' to 'Şu anki Araç: Hiçbiri'.
[7-9-2017] [22:39:10] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Current Vehicle: None' from 'Suanki Araç: Hiçbiri' to 'Şuanki Araç: Hiçbiri'.
[7-9-2017] [22:38:39] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'of' from '' to '-un'.
[7-9-2017] [22:37:50] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Next hour: %s' from 'Sonrakı saat: %s' to 'Sonraki saat: %s'.
[7-9-2017] [22:37:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't lock your vehicle because it is too damaged.' from 'Aracınız fazla hasarlı olduğundan onu kilitleyemezsiniz.' to 'Aracınız fazla hasarlı olduğu için kilitleyemezsiniz.'.
[7-9-2017] [22:35:34] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Take a selfie' from 'Selfie çek' to 'Özçekim yap'.
[7-9-2017] [22:28:54] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'PIN code successfully changed to %s! REMEMBER IT. WRITE IT DOWN. NEVER TELL IT TO ANYONE!' from 'PİN kodu başarıyla %s olarak değiştirildi! ONU HATIRLA. BİR YERE NOT DÜŞ. ASLA BİRİSİNE SÖYLEME!' to 'PİN kodu başarıyla %s olarak değiştirildi! UNUTMA. BİR YERE NOT DÜŞ. ASLA BİRİSİNE SÖYLEME!'.
[7-9-2017] [22:23:50] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'PILOT: Unload this cargo at the five drop-off points on radar.' from 'PILOT: Yükünüzü, radarızda bulunan beş ayrılma noktasında boşaltın.' to 'PILOT: Yükünüzü, radarda bulunan beş ayrılma noktasında boşaltın.'.
[7-9-2017] [22:23:28] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The event is currently in progress (%s/%s mins passed, %s/7 bombs planted) (Cops: %s Crims: %s)' from 'Event şu anda yapılıyor (%s/%s dakika geçti, %s/7 bomba kuruldu) (Polisler: %s Criminaller: %s)' to 'Etkinlik devam ediyor (%s/%s dakika geçti, %s/7 bomba kuruldu) (Polisler: %s Criminaller: %s)'.
[7-9-2017] [22:21:09] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'TARGET UPDATE: %s is no more target. (Player left the game)' from 'HEDEF GÜNCELLENMESİ: %s daha hedef değil. (Oyuncu oyundan çıktı)' to 'HEDEF GÜNCELLENMESİ: %s artık hedef değil. (Oyuncu oyundan çıktı)'.
[7-9-2017] [15:42:55] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Total Trucker Miles' from '' to 'Miglia totali da camionista'.
[7-9-2017] [11:43:13] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Clear Informations' from 'Bilgiyi Temizle' to 'Bilgileri Temizle'.
[7-9-2017] [11:42:51] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The specified account name does not exist.' from 'Belirtilen hesap adı bulunmadı.' to 'Belirtilen hesap adı bulunamadı.'.
[7-9-2017] [11:42:33] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Could not find a title. Set title to:' from 'Başlık bulunmadı, ayarlandı:' to 'Başlık bulunamadı, ayarlandı:'.
[7-9-2017] [11:42:21] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't remove another players barrier!' from 'Başka oyuncuların bariyerlerini kaldıramazsın!' to 'Diğer oyuncuların bariyerlerini kaldıramazsın!'.
[7-9-2017] [11:42:07] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must set yourself on duty before getting another job.' from 'Başka bir meslek edinmeden önce kendinizi görev başında (on duty) olarak ayarlamanız gerekmekte.' to 'Başka bir meslek edinmeden önce kendinizi "Vardiyaya Başla" (on duty) olarak ayarlamanız gerekmekte.'.
[7-9-2017] [11:41:01] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Successfully placed APB on %s' from 'Başarıyla %s-yın üzerine APB yerleştirildi' to 'Başarıyla %s oyuncusunun üzerine APB yerleştirildi'.
[7-9-2017] [11:40:33] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Word on the streets is that there's treasure hidden in on a nearby island, why not check it out?' from 'Bazıları diyorki yakındaki adada hazine gizletilmiş, nedende neden kontröl etmeyelim?' to 'Sokaktakiler yakındaki bir adada hazine olduğunu düşünüyor, neden kontrol etmiyorsun?'.
[7-9-2017] [11:38:58] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Due to abuse you can't open a CITy door when hurt in the last 10 seconds' from 'Bazı oyuncuların keydi faydası için kullandığından, siz son 10 saniyede hasar alınca CITy kapılarını açamazsınız' to 'Kötüye kullanım sebebiyle son 10 saniye içerisinde hasar aldıysanız CITy kapıları açamazsınız.'.
[7-9-2017] [11:38:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Can't use this command while inside a shamal due to abuse. Use /reconnect if actually stuck!' from 'Bazı oyuncuların kendi faydası için kullandığından shamal içerisinde bu komutu kullanamazsınız. Eğer sıkıştınızsa /reconnect komutunu kullanın!' to 'Kötüye kullanım sebebiyle Shamal'ın içinde bu komutu kullanamazsınız. Sıkıştıysanız /reconnect komutunu kullanın.'.
[7-9-2017] [11:37:17] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Due to abuse of rapid transport markers you can't enter hijack vehicle for 2 minutes.' from 'Bazı oyuncuların kendi faydaları için kullandığından siz ışınlandıktan sonra kaçırma aracına 2 dakika binemezsiniz.' to 'Kötüye kullanım sebebiyle Hızlı Işınlanma noktalarını kullandıktan 2 dakika sonra soygun aracına 2 dakika boyunca binemezsiniz.'.
[7-9-2017] [11:36:03] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Time before Bayside Marina event starts: %s seconds (%s minutes) (Cops: %s Crims: %s)' from 'Bayside Marina eventinin başlamasına kalan süre: %s saniye (%s dakika) (Polisler: %s Criminaller: %s)' to 'Bayside Marina etkinliğinin başlamasına kalan süre: %s saniye (%s dakika) (Polisler: %s Criminaller: %s)'.
[7-9-2017] [11:35:53] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Bayside Marina CnR event starting in 5 minutes, enter from LSPD Parking as cop and Criminal Villa as criminal!' from 'Bayside Marina CnR eventi 5 dakika içinde başlıyor, polis olarak LSPD Park alanından, criminal olarak ise Criminal Villa'dan girebilirsin!' to 'Bayside Marina CnR etkinliği 5 dakika içinde başlıyor, polis olarak LSPD Park alanından, criminal olarak ise Criminal Villa'dan girebilirsin!'.
[7-9-2017] [11:35:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Time until Bayside Marina event starts: %s seconds (%s minutes)' from 'Baysida Marina eventinin başlamasına kalan süre: %s saniye (%s dakika)' to 'Baysida Marina etkinliğinin başlamasına kalan süre: %s saniye (%s dakika)'.
[7-9-2017] [11:35:22] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Barriers can't be used inside prison!' from 'Baryerler hapiste kullanılamaz!' to 'Bariyerler hapiste kullanılamaz!'.
[7-9-2017] [11:33:30] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You're not permitted to drive this vehicle when wanted.' from 'Arandığınız zaman bu aracı kullanma izniniz yoktur' to 'Aranma seviyeniz varken bu aracı kullanamazsınız.'.
[7-9-2017] [11:31:40] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Only VIPs can glue to this vehicle model.' from 'Yalnız VİP ler bu araça yapışa bilir.' to 'Yalnızca VIP olan kişiler bu araca yapışabilir.'.
[7-9-2017] [11:30:45] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You don't have barrier %s placed!' from 'Sizin yerleştirilmiş %s baryeriniz yok!' to 'Sizin yerleştirilmiş %s bariyeriniz yok!'.
[7-9-2017] [11:29:58] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are already in the process of armed robbery.' from 'Siz zaten silahlı soygun işlemindesiniz.' to 'Zaten silahlı soygundasınız.'.
[7-9-2017] [11:29:17] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Confirm custom title sell' from 'Özel başlık satımını onayla' to 'Özel başlık satışını onayla'.
[7-9-2017] [11:26:48] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must be in a vehicle to use blinkers.' from 'Göz kamaştırıcıları kullanabilmek için arabada olmanız gerekiyor.' to 'Farları kullanabilmek için araçta olmanız gerekiyor.'.
[7-9-2017] [11:26:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This command can only be used when you have VIP hours.' from 'Bu komutu, yalnızca VIP saatiniz varken kullanabilirsiniz.' to 'Bu komutu yalnızca VIP saatiniz varken kullanabilirsiniz.'.
[7-9-2017] [11:25:00] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You fled the robbery with nothing but a wanted level.' from 'Soygundan sadece aranma seviyenizi arttırabildiniz.' to 'Soygunu bıraktın ve sadece aranma seviyen arttı.'.
[6-9-2017] [18:53:56] |I|Flokiieh'>P#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. You can mine together and search for valuable resources. When the mine is depleted you will all be warped out and a new mine will be generated. Each time the mine will be different so you will never know what is behind a rock until you clear it. Once entering the mine go near a rock and press your fire key (probably left mouse button) then click with left mouse button on a rock to begin mining it. You'll maily want to look for rare objects such as gold ore as plain rock only gives 20%% as much iron as iron ore would give you.' from '' to 'Poleg markerja za prevzem službe je vhod v rudnik. Koplješ lahko skupaj in iščeš dragocene materiale. Ko je rudnik izčrpan boš teleportiran izven in nov se bo generiral. Vsakič bo rudnik drugačen, zato nikoli ne boš vedel kaj se skriva za skalo dokler je ne počistiš. Ko vstopiš v rudnik pojdi blizu poljubne skale in pritisni 'fire' gumb (verjetno leva tipka na miški) nato klikni z levo na miški na skalo, da pričneš s kopanjem. Najverjetneje boš iskal redkejše objekte kot so ruda zlata, ker navadna skala da le 20%% železa, kot da železova ruda.'.
[6-9-2017] [18:48:17] |I|Flokiieh'>P#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Delivery Man is similar to Trucker job, but you will deliver to stores inside your own city. Take a van and reach the store marked on your map, you will load the goods to deliver. This job is synced with your unit.' from '' to 'Delivery Man je podoben Trucker jobu ampak tu boš dostavljal v trgovine znotraj svojega mesta. Vzemi dostavljalno vozilo (kombi) in se pelji do trgovine markirane na tvoji mapi, da naložiš stvari, ki jih boš dostavljal. Služba je sinhronizirana z vašim unit-om.'.
[6-9-2017] [18:44:14] |I|Flokiieh'>P#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Can't go criminal when wanted as a gangster!' from '' to 'Ne moreš postati kriminalec ko si na begu kot gangster!'.
[6-9-2017] [18:43:49] |I|Flokiieh'>P#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Every hour customers will consume 2000 Wheat and 5000 Fish. Staff will cost $10,000. Customers will spend $230,000. As long as you keep the restaurant stocked up with plenty of wheat and fish and some money to pay their wages for the first hour you will make a steady profit.' from '' to 'Vsako uro bodo gostje porabili 2000 Pšenice in 5000 Rib. Osebje bo stalo $10,000. Gostje bodo zapravili $230,000. Dokler bo tvoja restavracija imela dovolj rib in pšenice ter nekaj denarja za plačevanje davkov za prvo uro boš imel soliden profit.'.
[6-9-2017] [13:45:23] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'resources bags' from '' to 'Kaynak çantaları'.
[6-9-2017] [13:43:51] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Someone from your Unit scared the animal and it escaped.' from '' to 'Üniteden birisi hayvanı korkuttu ve hayvan kaçtı.'.
[6-9-2017] [13:43:07] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Boarded your passengers.' from '' to 'Yolcularınız bindi.'.
[6-9-2017] [13:41:23] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'New help ticket recieved from %s (%s) Issue: %s' from '%s dan yeni yardım bileti gönderildi (%s) Sorun: %s' to '%s yeni bir yardım bileti gönderdi (%s) Sorun: %s'.
[5-9-2017] [22:20:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'UNIT DISPATCHER: Deliver loaded %s at %s (%s).' from '' to 'ÜNİTE GÖREVLİSİ: Teslimat yüklendi %s da %s (%s).'.
[5-9-2017] [22:18:30] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'HPC Tab' from '' to 'HPC Sekmesi'.
[5-9-2017] [22:14:14] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Every hour customers will consume 2000 Wheat and 5000 Fish. Staff will cost $10,000. Customers will spend $150,000. As long as you keep the restaurant stocked up with plenty of wheat and fish and some money to pay their wages for the first hour you will make a steady profit.' from '' to 'Her saat müşteriler 2000 Wheat (Buğday) ve 5000 Fish (Balık) harcayacak. Çalışanların aldığı maaş ise $10,000 tutacak. Müşteriler $150,000 harcayacak. Restorana bol miktarda Fish (Balık) ve Wheat (Buğday) ve çalışanların maaşını ödemek için biraz para depoladığınızda sabit bir gelir elde edeceksiniz.'.
[5-9-2017] [21:59:27] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Respond to a burning %s at $s' from '' to '%s 'daki yangına intikal et $s'.
[5-9-2017] [21:58:53] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You have exceeded the %s maximum amount that can be earned per hour.' from '' to 'Bir saat içerisinde kazanabileceğiniz %s maksimum miktarı aştınız.'.
[5-9-2017] [21:56:37] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Boost removed!' from 'Boost kaldırıldı!' to 'Güçlendirme kaldırıldı!'.
[5-9-2017] [21:56:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Enabled headshot for next hit. Now one head-hit with Sniper/Country rifle of yours, can kill the target, regardless of their HP.' from 'Bir sonraki hedef için tam kafadan modu aktifleştirildii. Şimdi Sniper veya Country Rifle kullanarak hedefinizi kafasından bir mermi ile öldürebilirsiniz, onların can değeri farketmez.' to 'Bir sonraki hedef için Tam Kafadan modu aktifleştirildi. Şimdi siz Sniper veya Country rifle kullanarak hedefinizi kafasından bir mermiye öldüre bilirsiniz, onların can kadarı farketmez.'.
[5-9-2017] [21:54:33] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Next hour: fetching...' from 'Bir sonrakı saat: yükleniyor...' to 'Bir sonraki saat: yükleniyor...'.
[5-9-2017] [21:54:26] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Enable headshot for next target' from 'Bir sonrakı hedef için headshotu aktif et.' to 'Bir sonraki hedef için tam kafadan modunu aktif et.'.
[5-9-2017] [21:54:11] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Enabled headshot for next hit. Now one head-hit with Sniper/Country rifle of yours, can kill the target, regardless of their HP.' from 'Bir sonrakı hedef için headshot aktiflendi. Şimdi siz Sniper veya Country rifle kullanarak hedefinizi kafasından bir mermiye öldüre bilirsiniz, onların can kadarı farketmez.' to 'Bir sonraki hedef için tam kafadan modu aktifleştirildii. Şimdi Sniper veya Country Rifle kullanarak hedefinizi kafasından bir mermi ile öldürebilirsiniz, onların can değeri farketmez.'.
[5-9-2017] [21:53:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Next time you spawn and enter a train there will be %s carriages.' from 'Bir sonraki defa treni spawnaldiğınız an %s kadar az vagon olucak.' to 'Bir sonraki sefer treni kurtardığınızda %s kadar vagon olacak.'.
[5-9-2017] [21:48:30] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'TARGET UPDATE: %s is no more target. (Player is not wanted)' from 'HEDEF GÜNCELLEMESİ: %s artık hedef değil. (Oyuncunun aranma seviyesi yok)' to 'HEDEF GÜNCELLEMESİ: %s artık hedef değil (Oyuncunun aranma seviyesi yok)'.
[5-9-2017] [21:47:01] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Walk up to something valuable' from 'Değerli bir şeye yaklaşmak' to 'Değerli bir şeye yaklaş'.
[5-9-2017] [21:46:26] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'TARGET UPDATE: %s is no more target. (Player is not wanted)' from 'HEDEF GÜNCELLEMESİ: %s daha hedef değil. (Oyuncunun aranma seviyesi yok)' to 'HEDEF GÜNCELLEMESİ: %s artık hedef değil. (Oyuncunun aranma seviyesi yok)'.
[5-9-2017] [21:45:14] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are globally muted.' from 'Siz küresel olarak(tüm sohbetler) susturuldunuz.' to 'Siz global olarak (tüm sohbetler) susturuldunuz.'.
[5-9-2017] [21:44:27] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You were released by %s.' from 'Siz %s tarafından bırakıldınız.' to 'Siz %s tarafından serbest bırakıldınız.'.
[5-9-2017] [21:19:19] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This group has no logs yet.' from 'Bu grubun daha logları yok.' to 'Bu grubun henüz logları yok.'.
[5-9-2017] [21:17:45] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Please enter amount.' from 'Lütfen miktarı giriniz.' to 'Lütfen miktar giriniz.'.
[5-9-2017] [21:16:13] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Properties' from 'Sahip Olduğun Mülkler' to 'Mülkler'.
[5-9-2017] [21:16:00] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Set Laser Color' from 'Laser Rengini Ayarla' to 'Lazer Rengini Ayarla'.
[5-9-2017] [21:13:25] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Manage group applications' from 'Grup başvurularını yönetebilir' to 'Grup başvurularını yönet'.
[5-9-2017] [21:04:05] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This vehicle is locked and you're not on the owners CITbook friend list, in same group or alliance.' from '' to 'To vozilo je zaklenjeno in niši na CITbook seznamu lastnika, enaki skupini ali aliansi.'.
[5-9-2017] [21:02:16] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't craft another rocket when in LV for %s seconds' from '' to 'Ne moreš craftati rakete ponovno v LVju še %s sekund'.
[5-9-2017] [21:01:39] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't craft a rocket when in jail.' from '' to 'Ne moreš craftati rakete v zaporu.'.
[5-9-2017] [21:01:16] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Stay in this marker for 10 seconds to open the gate to allow prisoners to escape!' from '' to 'Stoj v tem markerju 10 sekund, da daš zapornikom možnost bega iz zapora.'.
[5-9-2017] [21:00:37] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Todays Tops' from '' to 'Današnji Rekordi'.
[5-9-2017] [21:00:00] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Minimum money amount is $%s' from '' to 'Minimalna vsota denarja je $%s'.
[5-9-2017] [20:59:46] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: Your flight has been redirected to a different location.' from '' to 'PILOT: Tvoj let je bil preusmerjen na drugo lokacijo.'.
[5-9-2017] [20:59:21] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Successfully removed marking from %s.' from '' to 'Uspešno odstranil marker z %s.'.
[5-9-2017] [20:40:32] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Get out to pick up a bale' from 'Biçtiğinizi toplamak için araçtan inin' to 'Balyaları toplamak için araçtan inin'.
[5-9-2017] [20:39:47] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Nobody will steal anything from you' from 'Kimse sizden birşey çalamaz' to 'Kimse sizden bir şey çalamaz'.
[5-9-2017] [19:54:06] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Reverb 1' from '' to 'Riverbero 1'.
[5-9-2017] [19:53:58] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of '90%% less damage from seasparrow/hunter' from '' to '90%% di danno in meno dal seasparrow/hunter'.
[5-9-2017] [16:05:32] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: Please wait while your passengers deplane from your aircraft' from '' to 'PILOT: Prosim počakaj medtem ko se potniki izkrcavajo z vašega letala.'.
[5-9-2017] [16:05:08] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Can only change walking style 30 times every 20 minutes.' from '' to 'Stil hoje lahko menjaš le 30-krat vsake 20 minut.'.
[5-9-2017] [16:04:45] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You didn't pass. But you can keep trying! Score:' from '' to 'Nisi opravil. Ampak lahko še poskušaš! Točke:'.
[5-9-2017] [16:04:18] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You don't have enough money to sign up for this course!' from '' to 'Nimaš dovolj denarja za izbrani tečaj!'.
[5-9-2017] [16:03:06] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You have left LV' from '' to 'Zapustil si LV'.
[5-9-2017] [15:26:57] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You don't have space anymore, drive back to the hunting club to get your reward.' from 'Daha fazla yeriniz yok, av kulübüne geri dönerek ödülünüzü alabilirsiniz.' to 'Daha fazla yeriniz yok, ödülünü almak için av kulübüne geri dön.'.
[5-9-2017] [15:25:32] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You don't have space anymore, drive back to the hunting club to get your reward.' from 'Sizin daha yeriniz yok, av kulübüne geri dönerek odülünüzü alabilirsiniz.' to 'Daha fazla yeriniz yok, av kulübüne geri dönerek ödülünüzü alabilirsiniz.'.
[5-9-2017] [15:24:57] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To view notes made by owner of current tournament.' from 'Şu anki turnuvayın sahibinin notlarını görmek için.' to 'Şu anki turnuvanın sahibinin notlarını görmek için.'.
[5-9-2017] [15:24:04] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Door / Gate will go upwards' from 'Kapı yukarıya doğru haraket edicek' to 'Kapı yukarıya doğru haraket edecek'.
[5-9-2017] [15:23:47] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Get out to pick up a bale' from 'Biçtiğinizi toplamak için araçdan inin' to 'Biçtiğinizi toplamak için araçtan inin'.
[5-9-2017] [15:23:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'W' to stop selling' from 'Satışı durdurmak için 'W' a bas' to 'Satışı durdurmak için 'W' harfine bas'.
[5-9-2017] [15:22:46] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Can't accept group invite when already in a group.' from 'Her hangi bir grupta olarken diğer davetleri kabul edemezsiniz' to 'Grup davetlerini bir gruptayken kabul edemezsiniz.'.
[5-9-2017] [15:21:26] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'No fine for driving on wrong side of road' from 'Yolun yalnış tarafında sürünce para cezası ödemiceksiniz' to 'Yolun yanlış tarafında sürdüğünüz için para ödemeyeceksiniz'.
[5-9-2017] [15:19:15] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You have been freed from the police!' from 'Siz polistek kurtarıldınız!' to 'Siz polisten kurtarıldınız!'.
[5-9-2017] [15:19:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Unit Invite' from 'Unit Daveti' to 'Unite Daveti'.
[5-9-2017] [15:18:53] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Food goes down 10x slower' from 'Gida 10 defa yavaş azalıcak' to 'Gıda 10 kat daha yavaş azalacak'.
[5-9-2017] [15:18:06] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't glue while flying.' from 'Siz uçarken yapışamazsınız.' to 'Uçarken yapışamazsınız.'.
[5-9-2017] [15:16:02] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Door Control' from 'Kapı Kontrölü' to 'Kapı Kontrolü'.
[5-9-2017] [15:15:53] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Chocolate' from 'Çıkolata' to 'Çikolata'.
[5-9-2017] [15:15:10] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Nobody will steal anything from you' from 'Kimse sizden birşey çalmaz' to 'Kimse sizden birşey çalamaz'.
[5-9-2017] [15:13:50] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Log' from 'Log' to 'Kayıt'.
[5-9-2017] [15:13:43] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can only buy armor once every 10 seconds' from 'Çelik yeleği yalnızca her 10 saniyede bir kere alabilirsin' to 'Çelik yeleği yalnızca 10 saniyede bir kez alabilirsin'.
[5-9-2017] [15:13:12] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Add items to my house pocket' from 'Ev cebime eşyaları ekle' to 'Evime eşyaları ekle'.
[5-9-2017] [15:12:12] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press N to cancel the Fire Truck mission.' from 'İtfaiyeci görevini iptal etmek için N basın.' to 'İtfaiyeci görevini iptal etmek için N harfine basın.'.
[5-9-2017] [15:11:09] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To win the event you must kill all the criminals and prevent them from planting the bombs!' from 'Eventi kazanmak için tüm criminalleri(suçluları) öldürmeli ve onların bomba kurmalarını engellemelisin!' to 'Etkinliği kazanmak için tüm suçluları (Criminal) öldürmeli ve onların bomba kurmalarını engellemelisin!'.
[5-9-2017] [15:09:38] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Add entered account' from 'Girelecek hesap adını ekle' to 'Girilecek hesap adını ekle'.
[5-9-2017] [15:07:54] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Law may not transport to LS - Criminal Villa' from 'Polisler LS - Criminal villaya işınlanamaz' to 'Polisler LS - Criminal Villa'ya ışınlanamaz'.
[5-9-2017] [15:07:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'R, G, B color: ' from 'Kırmızı, Yeşil, Göy renk:' to 'Kırmızı, Yeşil, Mavi renk:'.
[5-9-2017] [15:06:42] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Misdemeanour Robbing an ATM' from 'Bir ATM Çalmak' to 'Bir ATM soyma suçu'.
[5-9-2017] [15:04:04] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'No vehicle to glue to found!' from 'Yapışacak araç bulunmadı!' to 'Yapışacak araç bulunamadı!'.
[5-9-2017] [15:03:07] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Can't glue to a vehicle while in free camera mode!' from 'Kamera modunda araclara yapışamazsınız!' to 'Serbest Kamera modunda araçlara yapışamazsınız!'.
[5-9-2017] [15:01:42] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'resource crates' from '' to 'Kaynak sandıkları'.
[5-9-2017] [15:01:01] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Spawn Drone' from 'Drone Yarat' to 'Drone oluştur'.
[5-9-2017] [15:00:20] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to spawn a drone' from 'Drone çıkartmak için 'N' harfine basın.' to 'Drone çıkarmak için 'N' harfine bas'.
[5-9-2017] [15:00:03] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to spawn a drone' from 'Dron'u spawnlamak için 'N' basın.' to 'Drone çıkartmak için 'N' harfine basın.'.
[5-9-2017] [14:59:15] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You're travelling too fast. Slow down under 50 KPH to load goods.' from 'Çok hızlı seyahat ediyorsun. İyi yüklenmesi için 50 KM hızın altında olmalısın.' to 'Çok hızlı seyahat ediyorsun. Malların yüklenmesi için 50 KM hızın altında olmalısın.'.
[5-9-2017] [14:58:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now a hitman, open /hmpanel to see targets database and earn money. (/dishm to disable hitmen messages)' from 'Şuan bir tetikçisin (hitman), hedefler veritabanını görebilmek ve para kazanmak için /hmpanel i aç. (Tetikçiler mesajlarını etkisiz kılmak için /dishm)' to 'Şuan bir tetikçisin (hitman), hedefler veritabanını görebilmek ve para kazanmak için /hmpanel komutunu kullan. (Hitman mesajlarını kapatmak için /dishm komutunu kullan).'.
[5-9-2017] [14:57:08] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Capital Felony Act of Terrorism' from 'Sermaye KaçaklıkTerörü' to 'Sermaye Kaçaklık Terörü'.
[5-9-2017] [14:56:55] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This command is only available to those with donator level 2+' from 'Bu yetki donatör level 2+ için mevcut ' to 'Bu yetki donator level 2+ için mevcut'.
[5-9-2017] [14:56:35] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Headshot mode enabled' from 'Headshot modu aktif' to 'Tam Kafadan modu aktif'.
[5-9-2017] [14:56:19] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This vehicle is locked, you can only enter as passenger!' from 'Bu araç kilitli, siz yalnız yolcu gibi otura bilirsiniz!' to 'Bu araç kilitli, yalnız yolcu olarak oturabilirsiniz!'.
[5-9-2017] [14:55:48] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'TIP: You can enable highlights for your partial name so you get notified.' from '' to 'İPUCU: İsmine göre bildirim ayarlayabilirsin böylece haberdar olursun.'.
[5-9-2017] [14:53:44] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This is another players barrier.' from 'Bu başka bir oyuncunun baryeri.' to 'Bu başka bir oyuncunun bariyeri.'.
[5-9-2017] [14:53:37] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'No APBs found.' from 'APB bulunmadı.' to 'APB bulunamadı.'.
[5-9-2017] [14:53:24] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'View Interior' from 'Evin İçini Göster' to 'İçini Göster'.
[5-9-2017] [14:53:08] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Now playing: %s' from 'Şimdi oynuyor: %s' to 'Şimdi çalıyor: %s'.
[5-9-2017] [14:52:27] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'was not found on the server, check the spelling.' from 'Sunucuda bulunamadı, yazıyı kontrol edin.' to 'Sunucuda bulunamadı yazıyı kontrol edin.'.
[5-9-2017] [14:50:12] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'was not found on the server, check the spelling.' from 'serverde bulunmadı, yazıyı kontröl edin.' to 'Sunucuda bulunamadı, yazıyı kontrol edin.'.
[5-9-2017] [14:49:30] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The house is now locked so only you can enter.' from 'Ev şimdi kilitlidir ve yalnız siz girebilirsiniz.' to 'Ev kilitlendi, sadece sen girebilirsin.'.
[5-9-2017] [14:48:20] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Friends' from 'Dostlar' to 'Arkadaşlar'.
[5-9-2017] [14:47:54] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The order has been placed, the drugs are on a boat out to sea. Go to the location.' from 'Siparış yerleştirildi, uyuşturucular deniz tarafı bir teknede. Oraya git.' to 'Sipariş yerleştirildi, uyuşturucular denizin civarında bir teknede. Oraya git.'.
[5-9-2017] [14:46:47] |TSF|Wickness|StF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'has divorced you!' from 'sizinle boşandı!' to 'sizden boşandı!'.
[4-9-2017] [17:32:03] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'Não é possível comprar comida quando preso'.
[4-9-2017] [16:32:10] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of 'Vehicle has received basic repairs, paid for by the police department.' from '' to 'Vozilo je prejelo osnovna popravila,plačano od policiskega oddelka.'.
[4-9-2017] [16:29:15] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of 'Press F5 to open the military computer which will tell you everything. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress and new missions may be added.' from '' to 'Pritisni F5 ,da odpres vojaški računalnik, ki ti bo povedal vse. Videl bos detajle misije in če nisi igral še te misije boš moral opraviti osnovni trening. Opomba: Vojaško služenje je delo v teku in nove misije bodo morda dodane.'.
[4-9-2017] [16:24:22] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of 'Your game was minimized. Failed to upload screenshot.' from '' to 'Tvoja igra je bila minimirana. Ni uspelo naložiti posnetek zaslona.'.
[4-9-2017] [16:23:03] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of 'Can't use this command twice so soon after last use.' from '' to 'Nemoreš uporabit te comande dva krat tako hitro po zadni uporabi.'.
[4-9-2017] [14:32:44] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'crates' from '' to 'sandıklar'.
[4-9-2017] [14:31:35] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Owner:' from 'Sahip:' to 'Sahibi::'.
[4-9-2017] [14:30:50] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Automatically sign up to all races' from 'Otomotik olarak tüm yarışlara kaydol' to 'Otomatik olarak tüm yarışlara kaydol'.
[4-9-2017] [14:30:18] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Add friend' from 'Dost ekle' to 'Arkadaş ekle'.
[4-9-2017] [14:29:11] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Confirm apartment rent' from 'Daire kırasını onayla' to 'Apartman kirasını onayla.'.
[4-9-2017] [14:28:48] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Account Retrieval' from 'Hesap Alımı' to 'Hesap Kurtarma'.
[4-9-2017] [14:28:29] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Click to remove barrier.' from 'Baryeri kaldırmak için tıklayın.' to 'Bariyeri kaldırmak için tıklayın.'.
[4-9-2017] [14:28:16] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Notify when idle' from 'Boşta kalınca bildir.' to 'Boşta kalınca bildir'.
[4-9-2017] [14:28:03] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Banana' from 'Banana' to 'Muz'.
[4-9-2017] [14:24:51] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Create my account' from 'Benim hesabımı yarat' to 'Hesabımı oluştur'.
[4-9-2017] [14:23:11] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.' from '' to 'Aşağıdan bir dondurma türü seç. Her tat canınızı 50 HP olarak artıracak, ayrıca eklediğiniz her top başına 10 HP fazladan kazanacaksın.'.
[4-9-2017] [14:21:24] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'WARNING: YOU ARE PLAYING IN A LOW SCREEN RESOLUTION. GAMEPLAY WILL BE BADLY AFFECTED. PRESS ESC. CLICK SETTINGS. CLICK VIDEO. CHANGE RESOLUTION TO HIGHEST.' from 'UYARI: OYUNU DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE OYNUYORSUN. OYNANIŞI KÖTÜ ETKİLEYEBİLİR. ESC BAS. AYARLARA GİR. VİDEO SEKMESİNE TIKLA. ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ YÜKSELT.' to 'UYARI: OYUNU DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE OYNUYORSUN. OYNANIŞI KÖTÜ ETKİLEYEBİLİR. ESC'YE BAS. AYARLARA GİR. VİDEO SEKMESİNE TIKLA. ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ YÜKSELT.'.
[4-9-2017] [14:20:59] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'of each drug' from 'her drug için' to 'her uyuşturucu için'.
[4-9-2017] [14:20:39] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'A. Head State Official' from 'State Offical Başkanı' to 'Asistan State Official Başkanı'.
[4-9-2017] [14:18:53] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Your apartment edit white list can't be over 250 characters! (It's %s)' from '' to 'Apartmanındaki beyaz liste (white list) 250 karakterden fazla olamaz! (Şu an %s)'.
[4-9-2017] [14:17:29] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Surrender' from 'Teslim olma' to 'Teslim olmak'.
[4-9-2017] [14:17:00] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You already own a field, delete it first!' from '' to 'Zaten bir alana sahipsin, önce onu sil!'.
[4-9-2017] [14:16:25] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You already have 2 people arrested!' from 'Sizin zaten 2 tane mahpusunuz var!' to 'Siz zaten 2 kişiyi tutukladınız!'.
[4-9-2017] [14:15:46] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To work as Ferry Captain you need to take a Tug Boat and deliver goods requested by customers. Load your cargo in one of the harbors and head to delivery points marked on your map. You can choose which kind of goods to deliver, every kind of good will affect your payment differently.' from 'Feribot Kaptanı gibi çalışmak için size Tug Boat-gerekiyor. Kargoyu limanlardan birinden alarak haritanızdakı görüntülenen teslim noktalarına götürün. Siz hangi malların taşınmasını istediğinizi kendiniz seçe bilirsiniz, hepsinin para değeri farklı.' to 'Feribot Kaptanı olarak çalışmak için size Tug Boat gerekiyor. Kargoyu limanların birinden alarak haritanızdaki görüntülenen teslim noktalarına götürün. Siz hangi malların taşınmasını istediğinizi kendiniz seçebilirsiniz, hepsinin para açısından değeri farklı.'.
[4-9-2017] [14:14:16] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s doesn't have enough money' from '%s-yın yeterli kadar parası yok' to '%s isimli oyuncunun yeterli kadar parası yok'.
[4-9-2017] [14:13:40] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To start missions, go up to non-player military personnel, it will say above their head 'Press X, Click Me' so press X and click on them. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress.' from '' to 'Görevleri başlatmak için, gerçek oyuncu olmayan askeri personelin yanına git, kafasının üzerinde "Press X, Click Me" yazacak, X harfine bas ve onun üzerine tıkla. Daha sonra görevin detaylarını göreceksin ve eğer daha önce hiç oynamadıysan görevin "Basic Training" bölümünü geçmek olacak. Not: Askeri (Military) kariyer gelişmekte.'.
[4-9-2017] [14:09:47] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s %s hits of drug' from '' to '%s %s kadar uyuşturucu'.
[4-9-2017] [14:08:57] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Due to abuse of rapid transport markers you can't pickup the crate for 5 minutes.' from '' to 'Kötüye kullanım sebebiyle Hızlı Işınlanma noktalarını kullandıktan sonra 5 dakika boyunca sandığı alamazsın.'.
[4-9-2017] [14:07:27] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You successfully picked up the crate.' from '' to 'Sandığı başarıyla aldın.'.
[4-9-2017] [13:31:59] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has already been issued misconduct WL in last 30s' from '' to '%s son 30 saniye içinde yolu blokladığı için zaten cezalandırıldı'.
[4-9-2017] [13:29:56] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s sağlık görevlileri tarafından yardım almayı kapattı'.
[4-9-2017] [13:27:33] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '2/3 Baton hits by %s' from '%s tarafından 2/3 baton vuruşu' to '%s tarafından 2/3 jop vuruşu'.
[4-9-2017] [13:26:33] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Marking removed from %s (Player is in special dimension).' from '' to 'İşaretleme %s oyuncusundan kaldırıldı (Oyuncu özel bir bölgede).'.
[4-9-2017] [13:24:40] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Criminals call at Cv blip by' from '' to 'Cv işaretinde suçlu çağrısı'.
[4-9-2017] [13:24:01] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are muted for another %s minutes.' from 'Siz daha %s dakika sessiz durumunda kalacaksınız.' to 'Siz %s dakika daha susturuldunuz.'.
[4-9-2017] [13:21:56] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Can't buy food when arrested' from '' to 'Tutuklanmışken gıda satın alamazsınız'.
[4-9-2017] [13:20:51] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Barriers are not meant to be used in LV!' from 'Baryerleri LV de kullanamazsınız!' to 'Bariyerleri LV'de kullanamazsınız!'.
[4-9-2017] [13:18:54] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Mutator' from '' to 'Mutator'.
[4-9-2017] [13:16:51] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Respond to a burning %s at %s' from '' to 'Yangına intikal et %s de %s'.
[4-9-2017] [12:54:26] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from 'Sosisli almak için aşağıdaki butona tıkla. Sosisliler ile 50 HP olarak canını arttırabilirsin. Her aldığın ekstra malzeme ile canını 10 HP olarak daha fazla arttırabilirsin.' to 'Sosisli almak için aşağıdaki butona tıkla. Sosisliler ile 50 HP olarak canını artırabilirsin. Her aldığın ekstra malzeme ile canını 10 HP olarak daha fazla artırabilirsin.'.
[4-9-2017] [12:06:23] [CIT]Toby[AF] (JackDaW) submit a 'ru' translation of 'Denied' from '' to 'Отказ'.
[3-9-2017] [23:25:11] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'Bu oyuncu polis mesleğinden uzaklaştırıldığı için polis mesleği veremezsiniz!'.
[3-9-2017] [23:24:09] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You have resigned as a %s!' from 'Siz %s mesleğinden çıktınız!' to 'Siz %s mesleğinden istifa ettiniz!'.
[3-9-2017] [23:23:07] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'To work as Hunter you need to venture yourself into forests. Hunting Club owner will mark a specific area in the forest in which the animal was last seen. You need a Country rifle to kill animals. Remember to not go too near the animal and to not enter the area with vehicles or jetpacks, noise will scare animals away. This job is synced with your unit.' from '' to 'Avcı (Hunter) olarak çalışmak için ormana girmeniz gerekiyor. Av Klubü sahibi hayvanın en son nerede görüldüğüne dair özel bir bölgeyi işaretleyecek. Hayvanları öldürmek için Country Rifle silahına ihtiyacın var. Hayvanların yanına çok yaklaşmamayı, işaretlenen bölgeye araçlar veya jetpack ile girmemeyi unutma, gürültü yapmak hayvanları kaçıracaktır. Bu meslek uniteler ile senkronize edildi. '.
[3-9-2017] [22:52:09] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has surrendered and will go straight to jail.' from '%s teslim oldu ve direk olarak hapse girecek.' to '%s teslim oldu ve direkt olarak hapse girecek.'.
[3-9-2017] [22:50:55] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from 'Sosisli almak için aşağıdaki butona tıkla. Sosisliler 50 HP olarak canını arttıracak. Her aldığın ekstra malzeme ile canını 10 HP olarak daha fazla arttırabilirsin.' to 'Sosisli almak için aşağıdaki butona tıkla. Sosisliler ile 50 HP olarak canını arttırabilirsin. Her aldığın ekstra malzeme ile canını 10 HP olarak daha fazla arttırabilirsin.'.
[3-9-2017] [22:47:59] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You've been kicked out of this base, you won't be able to come back for 10 minutes.' from 'Base'den dışarıya atıldın, 10 dakika boyunca giremeyeceksin.' to 'Üsten dışarıya atıldın, 10 dakika boyunca giremeyeceksin.'.
[3-9-2017] [22:46:15] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'While in the Military team you're only allowed to use vehicles that can be bought from the base.' from 'Military mesleğindeyken sadece üs'den satın aldığın araçları kullanabilirsin.' to 'Military mesleğindeyken sadece üsten satın aldığın araçları kullanabilirsin.'.
[3-9-2017] [20:49:53] n!x added new text to translate: 'Can't buy food when arrested'.
[3-9-2017] [20:38:25] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You aren't near paintball fields entrance!' from '' to 'Paintball alanlarının girişine yakın değilsiniz!'.
[3-9-2017] [20:38:02] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now a Street Food Seller!' from '' to 'Şu an Street Food Seller oldunuz!'.
[3-9-2017] [20:36:44] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from 'Şu anda Dondurma satıyorsun! "W" harfine basarak veya araçtan inerek satış yapmayı bırakabilirsin.' to 'Şu an Dondurma satıyorsun! "W" harfine basarak veya araçtan inerek satışı bırakabilirsin.'.
[3-9-2017] [20:36:14] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now selling hotdogs! Type '/sell' again to stop selling hotdogs.' from 'Siz şimdi hotdog satıyorsunuz! Durdurmak için '/sell' komutunu kullanın.' to 'Şu an Sosisli satıyorsunuz! Durdurmak için '/sell' komutunu kullanın.'.
[3-9-2017] [20:35:32] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Şu an sosisli satıyorsun! "W" harfine basarak veya araçtan inerek satışı bırakabilirsin.'.
[3-9-2017] [20:33:07] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You've been slayed for trying to enter an area in which you were banned from.' from '' to 'Uzaklaştırıldığın bir bölgeye girmeye çalıştığın için öldürüldün.'.
[3-9-2017] [20:31:56] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Caution: North LV is for exploiters / cheaters so avoid it!' from '' to 'Dikkat: Kuzey LV hileciler içindir, dikkatli ol!'.
[3-9-2017] [20:30:10] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Şu anda Dondurma satıyorsun! "W" harfine basarak veya araçtan inerek satış yapmayı bırakabilirsin.'.
[3-9-2017] [20:29:18] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Player doesn't exist or wrong name provided.' from '' to 'Böyle bir oyuncu yok veya yanlış isim girdin.'.
[3-9-2017] [20:27:26] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'There's already a field with this name' from '' to 'Bu isimle zaten bir alan var'.
[3-9-2017] [20:27:03] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You must have over 1,000,000 heal points to go medic.' from '/go medic kullana bilmek için 1,000,000 üzeri iyileştirme puanınız olmalı.' to '/go medic komutunu kullanabilmek için 1,000,000 üzeri iyileştirme puanınız olmalı.'.
[3-9-2017] [20:26:32] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'While in the Military team you're only allowed to use vehicles that can be bought from the base.' from '' to 'Military mesleğindeyken sadece üs'den satın aldığın araçları kullanabilirsin.'.
[3-9-2017] [20:23:31] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Kural ihlali yaptığınız için Seri Numaranız bir admin tarafından kısıtlandırıldı.'.
[3-9-2017] [20:22:06] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from '' to 'Criminal Boss mesleğine yanınızda hedef varken giremezsiniz.'.
[3-9-2017] [20:20:50] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You've been kicked out of this base, you won't be able to come back for 10 minutes.' from '' to 'Base'den dışarıya atıldın, 10 dakika boyunca giremeyeceksin.'.
[3-9-2017] [20:18:03] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Choose which weapons will be used in your field' from '' to 'Alanda hangi silahları kullanacağını seç'.
[3-9-2017] [20:17:22] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You didn't insert any name for your field' from '' to 'Alanın için herhangi bir isim girmedin'.
[3-9-2017] [20:16:30] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '[2nd Slot] Carry twice as much meat as Hunter' from '' to '[2. Slot] Avcı (Hunter) olarak iki kat daha fazla et taşır'.
[3-9-2017] [20:12:21] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'UNIT DISPATCHER: We've marked an area in which the animal was last seen. Check your F11 map and make your way to the red zone.' from '' to 'UNİTE GÖREVLİSİ: Hayvanın en son görüldüğü yeri işaretledik. F11 ile haritanı kontrol et ve kırmızı bölgeye git.'.
[3-9-2017] [20:09:25] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Criminals call removed by' from '' to 'Suçlu çağrısı tarafından kaldırıldı'.
[3-9-2017] [20:02:57] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You were hit by %s' from '' to '%s tarafından vuruldun'.
[3-9-2017] [20:01:44] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'Gıda almak için paran yetmiyor!'.
[3-9-2017] [20:00:03] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'State Official' from 'State Offical' to 'State Official'.
[3-9-2017] [19:59:26] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You have divorced account' from 'Siz hesapı boşandınız' to 'Siz hesabı boşandınız'.
[3-9-2017] [19:58:25] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'Sosisli almak için aşağıdaki butona tıkla. Sosisliler 50 HP olarak canını arttıracak. Her aldığın ekstra malzeme ile canını 10 HP olarak daha fazla arttırabilirsin.'.
[3-9-2017] [19:55:56] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Enter valid time (in minutes), should not be zero.' from 'Gereçi vakit miktarı giriniz (dakikalarda), 0 olmamalı.' to 'Geçerli bir vakit giriniz (dakikalarda), 0 olmamalı.'.
[3-9-2017] [19:55:09] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'hit' from '' to 'hedef'.
[3-9-2017] [19:54:58] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s has surrendered and will go straight to jail.' from '%s intihar etti ve direk olarak hapse girecek.' to '%s teslim oldu ve direk olarak hapse girecek.'.
[3-9-2017] [19:53:11] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'This is Paintball arena panel. Through this panel you can create new fields with custom features as well as choose which weapons players may use. You're able to join an existing field created by one of your friends or a public one. Have fun!' from '' to 'Bu Paintball arenası paneli. Bu panel ile özel içerikli yeni alanlar oluşturabilir ve hangi silahları kullanacağını seçebilirsin. Arkadaşların tarafından oluşturulmuş bir alana girebilir veya herkese açık olan alanlara girebilirsin. İyi Eğlenceler!'.
[3-9-2017] [19:48:20] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Total Capacity: %s%%' from '' to 'Toplam Kapasite: %s %%'.
[3-9-2017] [19:46:41] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Notify when idle' from '' to 'Boşta kalınca bildir.'.
[3-9-2017] [19:37:18] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Delete Field' from '' to 'Alanı Sil'.
[3-9-2017] [18:42:41] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'Una fábrica de nitrous requiere oil para operar. Cada hora esta convertirá 1500 de oil a 7000 unidades de nitrous. El nitrous puede ser vendido a jugadores en F7 para poder incrementar la velocidad de sus autos.'.
[3-9-2017] [18:41:41] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Tu serial está restringido por un administrador por romper reglas.'.
[3-9-2017] [18:41:18] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'No se puede agregar al trabajo de policía ya que este jugador está sackeado de policia!'.
[3-9-2017] [18:40:33] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Ahora estás vendiendo helado! Presiona 'W' ó sal del vehículo para parar de vender.'.
[3-9-2017] [18:39:07] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You are now a Street Food Seller!' from '' to 'Ahora eres un Street Food Seller!'.
[3-9-2017] [18:38:53] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Ahora estás vendiendo perritos calientes! Presiona 'W' ó sal del vehículo para parar de vender.'.
[3-9-2017] [18:38:20] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Your apartment edit white list can't be over 250 characters! (It's %s)' from '' to 'Tu lista de edición del apartamento no puede tener por encima de 250 caractéres! (Tiene %s)'.
[3-9-2017] [18:37:47] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'Presiona 'N' para vender Helados'.
[3-9-2017] [18:37:36] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Presiona 'N' para vender Perritos Calientes'.
[3-9-2017] [18:37:12] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'Presiona 'N' para comprar perritos calientes'.
[3-9-2017] [18:36:56] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'No puede afrontar el poder comprar comida!'.
[3-9-2017] [18:36:44] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'Presiona en el botón de abajo para comprar perritos calientes. Los perritos calientes incrementarán tu vida en 50 HP. Incrementarás tu vida en 10 HP más por cada item extra que compres.'.
[3-9-2017] [18:35:53] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.' from '' to 'Selecciona uno de los sabores de helado abajo. Cada sabor incrementará tu vida en 50 HP, adicionalmente 10 HP por cada compementento que agregues.'.
[3-9-2017] [18:35:00] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Presiona 'N' para comprar helado'.
[3-9-2017] [16:59:49] |I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't use more than 30 characters.' from '' to 'Ne moreš uporabiti več kot 30 znakov.'.
[3-9-2017] [16:40:45] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'CIT Messenger - Pin location' from '' to 'CIT Messenger - Segna località'.
[3-9-2017] [16:40:35] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Un/Blip' from '' to 'Un/Blip'.
[3-9-2017] [16:40:24] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Hats Offset Adjuster' from '' to 'Modificatore Offset Cappelli'.
[3-9-2017] [16:40:09] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Criminal Trailer' from '' to 'Rimorchio Criminale'.
[3-9-2017] [11:33:04] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can only edit CITy doors, not apartment doors.' from '' to 'Spreminjaš lahko le CITy vrata, ne vrata apartmaja.'.
[3-9-2017] [11:32:47] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: Please wait while the cargo is unloaded from your aircraft' from '' to 'PILOT: Počakaj dokler se tovor ne raztovori s tvojega letala.'.
[3-9-2017] [11:31:29] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: You must complete this flight in under the specified time.' from '' to 'PILOT: Let moraš opraviti pod določenim časom.'.
[3-9-2017] [11:31:07] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Use /bm and check the timer, you can enter when the counter is below 5 minutes.' from '' to 'Uporabi /bm in glej timer, ko je števec pod 5 minut lahko vstopiš.'.
[3-9-2017] [11:02:55] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Escort the Securicar on foot to win!' from '' to 'Pospremi Securicar peš do zmage!'.
[3-9-2017] [11:02:30] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Modify vehicle boosts' from '' to 'Predelaj pospešek vozila'.
[3-9-2017] [03:18:44] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You are now a Street Food Seller!' from '' to 'Você agora é um Street Food Seller!'.
[2-9-2017] [23:57:34] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'To rob a store, go to a 24/7 store, barber shop, 69c store or clothing shop within LS and aim at the cashier. Stand your ground for 2 minutes and you will be able to steal $14,000.' from '' to 'Za ropanje trgovin pojdi v 24/7 trgovino, k frizerju, 69c store ali pa trgovino z oblačili v LSju in nameri v prodajalca. Situacijo nadzoruj 2 minuti in ukradel bos lahko $14,000.'.
[2-9-2017] [23:47:20] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Right click to edit' from '' to 'Pritisni z desno za spreminjanje'.
[2-9-2017] [22:16:00] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'To rob a house, simply walk up to a housing icons and press ’N’. You will be warped to the interior, where you may proceed to pickup an item. Once procured a good, leave the house and and carry it to a buyer indicated by a grey truck blip.' from '' to 'Da oropaš hišo preprosto pojdi do ikone hiše in pritisni 'N'. Teleportiran boš v notranjost, kjer lahko pobereš neko stvar. Ko boš to imel, zapusti hišo in transportiraj do kupca označenega na blipu sivega tovornjaka.'.
[2-9-2017] [22:12:08] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Squad Bank' from '' to 'Ekipna Banka'.
[2-9-2017] [22:11:42] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This cargo needs to be taken to %s, %s. Avoid cops on your way there!' from '' to 'Tovor mora biti transportiran do %s, %s. Izogibaj se policajem na poti!'.
[2-9-2017] [22:11:05] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of '- You can switch between mobile/desktop versions of websites also. If some website does not behave correct with mobile version, desktop version is preferred.' from '' to '- Menjaš lahko tudi med mobilno/namizno verzijo spletnih strani. V primeru, da se spletna stran ne izvaja pravilno z mobilno verzijo je priporočena namizna.'.
[2-9-2017] [22:10:04] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Every 5th Minigun bullet won't hurt' from '' to 'Vsaki 5 strel Miniguna ne bo bolel'.
[2-9-2017] [22:09:45] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of '75%% resistance to fire damage' from '' to '75%% odpora na škodo ognja'.
[2-9-2017] [22:09:27] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'LS Docks Train Yard just finished unloading a high value shipment, see what you can steal!' from '' to 'LS Docks Train Yard je pravkar raztovorilo visoko vrednostno pošiljko, poglej kaj lahko ukradeš!'.
[2-9-2017] [22:08:10] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Duration is too long.' from '' to 'Trajanje je predolgo.'.
[2-9-2017] [22:06:24] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Requires a Trucker vehicle. You will take the clothes from a place and deliver it to the clothes shop with 95%+ or you will have to re-take the clothes, if you leave your vehicle, you must re-take the mission. First one to finish the mission wins.' from '' to 'Zahteva vozilo Truckerja. Oblačila boš transportiral od nekega mesta in jih dostavil v trgovino z oblačili z 95%+ statusom ali pa jih boš moral ponovno vzeti, enako v primeru, da zapustiš vozilo. Prvi ki uspešno dostavi zmaga.'.
[2-9-2017] [22:03:58] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'HPC Tab' from '' to 'HPC Zavihek'.
[2-9-2017] [22:03:40] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Fetching songs...' from '' to 'Prenašanje pesem...'.
[2-9-2017] [22:00:53] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Drug Trafficking is a criminal activity requiring a boat. 1. Enter a boat as criminal. 2. Press N right after entering. 3. You will see a red flag icon in map, at the docks, get to it. 4. Park your boat in marker at destination. 5. It will take ~5 seconds to load stuff to boat, wait. 6. Get to next blip which is deep inside sea, again red flag, to deliver the stuff, you get some wanted level right after doing this step. 7. After doing that, you will be asked to go back to the same docks and recieve your rep points and some random amount of drugs.' from '' to 'Prevažanje Drog je kriminalna aktivnost, ki zahteva čoln. 1. Vstopi v plovilo kot kriminalec. 2. Pritisni N po vstopu. 3. Opazil boš rdečo zastavo na mapi, v pristanišču, pojdi tja. 4. Parkiraj plovilo v markerju na cilju. 5. Trajalo bo ~5 sekund, da se stvari naložijo, počakaj. 6. Pojdi na naslednji blip, ki je globoko v morju, ponovno rdeč blip, da dostaviš stvari, po tem boš dobil nekaj stopenj zvezdic. 7. Po tem boš vprašan, če se želiš vrniti v enako pristanišče, da prejmeš točke reputacije in naključno število drog.'.
[2-9-2017] [21:54:24] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'To complete this mission, you should have an airplane called 'Rustler'. 1) Get inside a Rustler as a Criminal. 2) Press 'N' to see the location. 3) Fly through the red marker. ('S' blip that will appear on your Mini-map) 4) Take down the planes that you will see in your screen. (Red blip) 5) After doing that, you will get your reward.' from '' to 'Za zaključek misije boš potreboval letalo imenovano 'Rustler'. 1) Vstopi v Rustler-ja kot Kriminalec. 2) Pritisni 'N' da vidiš lokacijo 3) Poleti skozi rdeči marker. ('S' blip, ki se bo pojavil na Mini-mapi) 4) Znebi se letal, ki jih boš videl na zaslonu. (Rdeči blip) 5) Ob koncu boš prejel nagrado.'.
[2-9-2017] [21:51:55] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can use '/payjailfine' command, it will cost you $25 per second.' from '' to 'Uporabiš lahko '/payjailfine' komando, stalo vas bo $25 na sekundo.'.
[2-9-2017] [21:50:55] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Group member limit (%s) reached. Use /buygroupslots 1 for more.' from '' to 'Limit skupine na število članov (%s) dosežen. Uporabi /buygroupslots 1 za povečavo.'.
[2-9-2017] [21:50:10] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Sound volume:' from '' to 'Zvok:'.
[2-9-2017] [21:49:34] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You need to select room name from grid list and type password in this white box then click Join button.' from '' to 'Izbrati moraš ime sobe s spustnega menija in vpisati geslo v belo polje nato pritisniti Pridruži.'.
[2-9-2017] [21:47:46] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You are '%s' but must be '%s' to edit ranks.' from '' to 'Si '%s' ampak moraš biti '%s' da lahko urejaš čine.'.
[2-9-2017] [21:47:23] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'For example if you've already arrested thousands of players if you arrest one more it will register the arresting achievements as earned. Play time achievement will be earned on login.' from '' to 'Na primer če si aretiral tisoče igralcev in če aretiraš še enega boš prejel dosežek aretacij kot zasluženo. Dosežek časa igranja bo prejet ob prijavi na strežnik.'.
[2-9-2017] [21:45:48] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Take a selfie' from '' to 'Naredi selfie'.
[2-9-2017] [21:43:18] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Drug Inventory' from '' to 'Inventar Drog'.
[2-9-2017] [21:43:11] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You have withdrawn $%s from %s group bank.' from '' to 'Dvignil si $%s iz %s skupinske banke.'.
[2-9-2017] [21:42:22] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'is already marked on your radar as %s blip.' from '' to 'je markiran na radarju kot %s blip.'.
[2-9-2017] [21:41:50] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You aren't a member of the group you're trying to delete.' from '' to 'Nisi član skupine, katero probaš izbrisati.'.
[2-9-2017] [21:41:38] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Select Model' from '' to 'Izberi Model'.
[2-9-2017] [21:41:14] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Add reminder' from '' to 'Dodaj opomnik'.
[2-9-2017] [21:40:46] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: Please wait while your passengers board your aircraft' from '' to 'PILOT: Prosimo pocakajte medtem ko se potniki vkrcavajo'.
[2-9-2017] [21:40:06] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: Take these passengers to their destination at %s' from '' to 'PILOT: Potnike pripelji na destinacijo %s'.
[2-9-2017] [21:39:33] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s has deleted your help entry: %s' from '' to '%s je izbrisal vašo prošnjo za pomoč: %s'.
[2-9-2017] [21:39:27] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'PILOT: A few passengers are requesting pickup at this airport. Make your way to %s' from '' to 'PILOT: Potniki potrebujejo prevoz na tem letališču. Odpravi se proti %s'.
[2-9-2017] [21:38:53] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s failed to repair your vehicle due to being off-duty.' from '' to '%s ni uspelo popraviti vasega vozila ker ste izven šihta.'.
[2-9-2017] [21:38:37] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'The specified squad name was not found.' from '' to 'Vneseno ime ekipe ni bilo najdeno.'.
[2-9-2017] [21:38:04] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Rent an Apartment' from '' to 'Najemi Apartma'.
[2-9-2017] [21:37:55] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Successfully removed tracker from %s' from '' to 'Uspešno odstranil sledilec iz %s'.
[2-9-2017] [21:37:21] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Delivery informations' from '' to 'Informacije dostave'.
[2-9-2017] [21:37:15] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s onemogočeno biti ozdravljen od zdravnikov'.
[2-9-2017] [21:36:11] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s added you to DJs ACL.' from '' to '%s vas je dodal v DJs ACL.'.
[2-9-2017] [21:36:07] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'More than one player was found with the specified name!' from '' to 'Več kot eden igralec je bil najden z navedenim imenom!'.
[2-9-2017] [21:35:49] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Active Fields' from '' to 'Aktivna Polja'.
[2-9-2017] [21:35:39] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Marking removed from %s (Player has quit the game).' from '' to 'Oznaka igralca %s odstranjena. (Igralec je zapustil igro).'.
[2-9-2017] [21:35:32] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s (%s) has demoted group: %s to level: %s' from '' to '%s (%s) je demovtal skupino: %s v level: %s'.
[2-9-2017] [21:34:54] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't recover a boat when you're near an object.' from '' to 'Plovila ne moreš obnoviti, ko si blizu objekta.'.
[2-9-2017] [21:34:37] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s %s hits of drug' from '' to '%s %s zadetkov drog'.
[2-9-2017] [21:34:10] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '%s $%s cash' from '' to '%s $%s denar'.
[2-9-2017] [21:34:05] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Password max length is 30.' from '' to 'Maksimalna dolžina gesla je 30.'.
[2-9-2017] [21:33:48] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Groups with less than 3 members will be deleted each server restart.' from '' to 'Skupine z manj kot 3 igralci bodo odstranjene vsakič, ko se strežnik ponovno zažene.'.
[2-9-2017] [21:32:45] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Sell house to server for the initial price? (Or bought for price if it's lower)' from '' to 'Želiš hišo prodati strežniku za začetno ceno? (Ali kupljeno, če je manjša)'.
[2-9-2017] [21:32:01] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can only locate your vehicle when you're outside.' from '' to 'Svoje vozilo lahko označiš le, ko si zunaj.'.
[2-9-2017] [21:31:30] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'There are no recent URLs to copy.' from '' to 'Ni nekdanjih URLjev za kopiranje.'.
[2-9-2017] [21:31:17] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You must exit the vehicle before being able to hide it.' from '' to 'Vozilo moraš zapustiti preden ga lahko skriješ.'.
[2-9-2017] [21:31:04] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You cannot turf when attached to a vehicle!' from '' to 'Ne moreš turfati, ko si prilepljen na vozilo!'.
[2-9-2017] [21:30:28] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Word on the streets is that there's treasure hidden in on a nearby island, why not check it out?' from 'Na ulicah se šušlja, da je na bližnjem otoku skrit zaklad, zakaj ne bi šel pogledat?' to 'Na ulicah se šušlja, da je na bližnjem otoku skrit zaklad, zakaj ne bi odšel pogledat?'.
[2-9-2017] [21:30:02] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Word on the streets is that there's treasure hidden in on a nearby island, why not check it out?' from '' to 'Na ulicah se šušlja, da je na bližnjem otoku skrit zaklad, zakaj ne bi šel pogledat?'.
[2-9-2017] [21:29:07] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Successfully Removed application of %s by you.' from '' to 'Uspešno si odstranil prijavo igralca %s.'.
[2-9-2017] [21:29:00] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of '[2nd Slot] Find garbage bags twice as fast in Waste Manager' from '[2. Mesto] Najdi vreče smeti dvakrat hitreje, če si smetar.' to '[Drugi Slot] Najdi smetiščne vrečke dvakrat hitreje pri smetarju'.
[2-9-2017] [21:28:27] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't use the jetpack when sky diving or parachuting!' from '' to 'Ne moreš uporabiti jetpacka ko padaš oziroma se spuščaš s padalom!'.
[2-9-2017] [21:27:53] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Deposit to squad bank' from '' to 'Nakaži na ekipno banko'.
[2-9-2017] [21:27:10] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You have made %s units of oil from your LS turfs this 3 minutes.' from '' to 'Naredil si %s olja s turfov v 3 minutah.'.
[2-9-2017] [21:26:21] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Take items from storage' from '' to 'Vzemi stvari iz shrambe'.
[2-9-2017] [21:26:11] icT|DJ'Morpheus'Jaxson (gregap554) submit a 'sl' translation of 'Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from 'Vžigalni metki za 'Shotgun' v LVju' to 'Ognjeni metki za 'Shotgun' v LV-ju'.
[2-9-2017] [21:26:08] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'One per line, put the team names that can open this door or gate:' from '' to 'Enega na vrstico, vpisi imena ekip ki lahko odpirajo ta vrata:'.
[2-9-2017] [21:25:30] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This rock can't be mined!' from '' to 'Ta skala ne more biti skopana!'.
[2-9-2017] [21:25:20] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You need to actually put a link on that field!!!' from '' to 'Aslında şu alana bir link koyman gerekiyor!!!'.
[2-9-2017] [21:25:08] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to 'Vžigalni metki za 'Shotgun' v LVju'.
[2-9-2017] [21:24:10] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of '[2nd Slot] Find garbage bags twice as fast in Waste Manager' from '' to '[2. Mesto] Najdi vreče smeti dvakrat hitreje, če si smetar.'.
[2-9-2017] [21:21:53] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Mining plain rock! Press fire to stop.' from '' to 'Kopanje navadne skale! Pritisni strel za ustavitev.'.
[2-9-2017] [21:20:15] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You are about to create a room, Type in the name and the password if you want to specify one. Leave empty if you don't want the room to be private. After that you will be taken to choosing the color.' from '' to 'Kmalu bos ustvaril sobo, Vpisi ime in geslo v primeru, da ga potrebujes. Pusti prazno, ce zelis ustvariti odprto sobo. Nato bos izbral se barvo sobe.'.
[2-9-2017] [21:18:40] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of '$6,000 kill bonus' from '$6,000 ubijanje bonusa' to '$6,000 bonusa za uboj'.
[2-9-2017] [21:17:54] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Please confirm the details of this transaction by clicking yes. By clicking yes you also agree that you do not expect anything in return from this player. If a player has contacted you, trying to sell something to you and they want you to send them money do NOT click yes. It is most likely a scam and as soon as you send them the money you won't get what you're expecting from them. Legitimate trades can be completed via scripted systems like the trading market. Press F7 to trade with other players. Click yes if the details below are correct: Amount: $%s Receivers current name: %s Receivers account name: %s' from '' to 'Prosimo potrdite podatke te transakcije s pritiskom na da. Medtem se strinjate s tem, da ne pricakujete nicesar v zameno. Če vas je kontaktiral igralec, ki vam je poskusal nekaj prodati in s tem zahteval, da mu posljete denar NE pritisnite da. Najverjetneje je prevara in ko bo denar nakazan ne boste prejeli, kar se pricakovali. Varne menjave se izvajajo na programiranih sistemih kot na primer menjalnica. Pritisni F7 da menjas z ostalimi igralci. Pritisni da ce so spodnji podatki pravilni: Kolicina: $%s Trenutno ime prejemnika: %s Trenutni racun prejemnika: %s:'.
[2-9-2017] [20:46:02] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of '%s already rented the cinema for the next %s seconds' from '' to '%s je ze najel kino za naslednjih %s sekund'.
[2-9-2017] [20:44:27] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Extracted %s Explosive' from '' to 'Ekstrahirano %s Eksploziva'.
[2-9-2017] [20:44:13] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can only craft once every 3 seconds.' from '' to 'Izdelujes lahko vsake 3 sekunde.'.
[2-9-2017] [20:43:33] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You aren't a member of the squad you're trying to delete.' from '' to 'Nisi clan ekipe, ki jo poskusas izbrisati.'.
[2-9-2017] [20:43:14] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Denied' from '' to 'Zavrnjeno'.
[2-9-2017] [20:29:23] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Suicidal pilots cannot use long distance planes due to security reasons.' from '' to 'İntihara meyilli pilotlar uzun mesafe uçaklarını güvenlik sorunları nedeniyle kullanamaz.'.
[2-9-2017] [20:27:09] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Enter password for the field below' from '' to 'Alan için aşağıya bir şifre gir'.
[2-9-2017] [20:25:25] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Field types' from '' to 'Alan türleri'.
[2-9-2017] [20:25:13] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of ' Field password:' from '' to 'Alan şifresi:'.
[2-9-2017] [20:25:06] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of ' Field name:' from '' to 'Alan adı:'.
[2-9-2017] [20:24:57] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Active Fields' from '' to 'Aktif Alanlar'.
[2-9-2017] [20:24:00] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to spawn a drone' from 'Dron'u spawnlamak için 'N' basın' to 'Dron'u spawnlamak için 'N' basın.'.
[2-9-2017] [20:23:45] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Dondurma almak için 'N' harfine bas.'.
[2-9-2017] [20:23:36] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'Sosisli almak için 'N' harfine bas.'.
[2-9-2017] [20:21:35] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of '%s $%s cash' from '' to '%s $%s para'.
[2-9-2017] [20:21:02] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'No property description available' from '' to 'Mülk'e ait bir açıklama yok.'.
[2-9-2017] [20:19:17] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Just next to the job marker is the entrance to the mine. You can mine together and search for valuable resources. When the mine is depleted you will all be warped out and a new mine will be generated. Each time the mine will be different so you will never know what is behind a rock until you clear it. Once entering the mine go near a rock and press your fire key (probably left mouse button) then click with left mouse button on a rock to begin mining it. Plain rock gives Iron 20%% of the time. Iron rock gives iron 100%% of the time. Explosive rock gives explosives 100%% of the time.' from '' to 'Poleg markerja za sluzbo je vstop v rudnik. Kopljes lahko skupaj ali pa isces dragocena sredstva. Ko bo rudnik izpraznjen boste vsi teleportirani zunaj in nov rudnik bo generiran. Vsakic bo rudnik drugacen zato nikoli ne ves kaj se skriva za skalo dokler je ne izkopljes. Ko vstopis v rudnik pojdi blizu skale in pritisni tipko za strel (najverjetneje levi gumb na miski) nato klikni z levim gumbom na skalo, da pricnes z izkopavanjem. Navadna skala ti izda Zelezo 20%% casa. Zelezna skala izda zelezo 100%% casa. Eksplozivna skala izda eksploziv 100%% casa.'.
[2-9-2017] [20:18:36] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'Dondurma satmak için "N" tuşuna bas.'.
[2-9-2017] [20:17:43] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'The customer has disappeared.' from '' to 'Müşteri ortadan kayboldu.'.
[2-9-2017] [20:13:56] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You can only use the space suit while as a civilian.' from '' to 'Uzay Kıyafeti'ni sadece bir sivil olarak kullanabilirsin.'.
[2-9-2017] [20:10:15] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Sosisli satmak için 'N' tuşuna bas.'.
[2-9-2017] [20:07:50] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You can't afford to buy this many slots! ($10,000 each)' from '' to 'Nimas dosti denarja, da kupis toliko mest! ($10.000/mesto)'.
[2-9-2017] [20:05:05] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You joined %s group' from '' to '%s grubuna katıldın.'.
[2-9-2017] [20:01:33] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'You didn't select any field type to create' from '' to 'Oluşturmak için herhangi bir alan türü seçmedin.'.
[2-9-2017] [20:00:37] Server Script added new text to translate: 'You are now a Street Food Seller!'.
[2-9-2017] [19:58:48] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Tournament Round#1 starting in 5 seconds.' from '' to 'Turnir Runda#1 se pricne cez 5 sekund.'.
[2-9-2017] [19:58:14] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This player was already pickpocketed in the last 10 minutes.' from '' to 'Ta igralec je ze bil oropan v preteklih 10 minutah.'.
[2-9-2017] [19:58:07] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Join Field' from '' to 'Alana Katıl'.
[2-9-2017] [19:57:36] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You cann't take this projectile because you already have another type equipped.' from '' to 'Tega projektila ne mores uzeti, ker enega ze imas.'.
[2-9-2017] [19:56:29] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of '%s has invited account %s.' from '' to '%s je povabil racun %s.'.
[2-9-2017] [19:55:59] |TSF|Wickness|YF|#CSA (Wickness) submit a 'tr' translation of 'Create Field' from '' to 'Alan Oluştur'.
[2-9-2017] [19:55:32] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You will gain 25 health points every 5 seconds.' from 'Dobili boste 25 točk zdravja vsaki 5 sekund.' to 'Dobili boste 25 točk zdravja vsakih 5 sekund.'.
[2-9-2017] [19:55:20] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This event is for players with VIP hours only.' from '' to 'Dejavnost je le za igralce z VIP urami.'.
[2-9-2017] [19:53:54] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You already rented the cinema for the next %s seconds' from '' to 'Kino si ze najel za naslednjih %s sekund'.
[2-9-2017] [19:53:29] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You have 1 hour of VIP left. Press F7 to buy more.' from '' to 'Preostalega imas le se 1 uro VIP-a. Pritisni F7, da ga kupis.'.
[2-9-2017] [19:52:01] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Squad member limit (%s) reached. Use /buysquadslots 1 for more.' from '' to 'Limit clanov ekipe (%s) dosezen. Uporabi /buysquadslots 1 za razsiritev.'.
[2-9-2017] [19:49:54] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from 'Pritisni 'N' da pricnes podajati HotDoge' to 'Pritisni 'N' da pricnes prodajati HotDoge'.
[2-9-2017] [19:49:39] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Pritisni 'N' da pricnes podajati HotDoge'.
[2-9-2017] [19:48:23] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You confiscated %s %s bullets.' from '' to 'Zaplenil si %s %s metkov.'.
[2-9-2017] [19:47:24] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'You joined %s group' from '' to 'Pridruzil si se skupini %s'.
[2-9-2017] [19:46:11] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Owner of the area can't give a prize to himself!' from '' to 'Skrbnik mesta ne more sam sebi izdati nagrade!'.
[2-9-2017] [19:44:51] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'For 20% more pay complete Road Safety in '/courses'!' from '' to 'Za 20% boljse placilo opravi Varnost na Cesti na '/courses'!'.
[2-9-2017] [19:41:21] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'No player or multiple players found with that name.' from '' to 'Igralca ali vec igralcev s tem imenom ni bilo mogoce najti.'.
[2-9-2017] [19:40:46] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Usage: /maxspeed number. (Vehicle max is %s)' from '' to 'Uporaba: /maxspeed hitrost. (Maksimalna hitrost vozila je %s)'.
[2-9-2017] [19:37:17] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Caution: LV is full of exploiters / cheaters so avoid it!' from 'Opozorilo: LV je dom mnogim nepoštenim igralcev zato se ga izogibaj!' to 'Opozorilo: LV je dom mnogim nepoštenim igralcem zato se ga izogibaj!'.
[2-9-2017] [19:36:47] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'Caution: LV is full of exploiters / cheaters so avoid it!' from '' to 'Opozorilo: LV je dom mnogim nepoštenim igralcev zato se ga izogibaj!'.
[2-9-2017] [19:34:27] VA~|I|Flokiieh'>E#cP (Florjan) submit a 'sl' translation of 'This player is not wanted.' from '' to 'Igralec ni na begu.'.
[2-9-2017] [17:39:46] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Use /pl message for use in chatbox' from 'Uporabi /pl sporočilo za uporabo v tej klepetalnici' to 'Uporabi /pl sporočilo za uporabo v tej klepetalnici'.
[2-9-2017] [17:39:36] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Can't use /engine on a vehicle that's not owned or spawned for you!' from '' to 'Ne moreš uporabiti /engine katero ni tvoje ali ni bilo narejeno za tebe!'.
[2-9-2017] [17:39:13] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Mining iron ore! Press fire to stop.' from '' to 'Rudariš železovo rudo! Pritisni fire da ustaviš.'.
[2-9-2017] [17:38:41] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'asks you to move or hide ('/djv') your vehicle as it's in the way!' from 'vas je vpraÅ¡al, da premaknete ali skrijete ('/djv') vaÅ¡e vozilo ker je v napoto!' to 'vas je vprašal, da premaknete ali skrijete ('/djv') vaše vozilo ker je v napoto!'.
[2-9-2017] [17:38:32] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Projectiles can't be used outside of north LV!' from '' to 'Projektili ne morejo biti uporabljeni izven LV!'.
[2-9-2017] [17:38:09] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Gluing is disabled when you're arrested!' from 'Leplenje je onemogočeno kadar si aretiran!' to 'Leplenje je onemogočeno kadar si aretiran!'.
[2-9-2017] [17:37:59] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of '[2nd Slot] Explosion on 20th bullet against Hunter/Seasp.' from '[2 Reža] Eksplozija na 20 metek proti Hunter/Seasp.' to '[2 Reža] Eksplozija na 20 metek proti Hunter/Seasp.'.
[2-9-2017] [17:37:40] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Can't pay fines when jailed by an administrator. Jail reason:' from '' to 'Ne moreš plačati kazni kadar si zatvoren od administratorja. Razlog za zapor:'.
[2-9-2017] [17:36:52] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'Fly through the red marker above %s (S Blip) to start the mission.' from 'Leti skozi rdečo označbo nad %s (S Blip) da začneÅ¡ misijo.' to 'Leti skozi rdečo označbo nad %s (S Blip) da začneš misijo.'.
[2-9-2017] [17:36:19] [CIT]Extreme[H] (TheAljaz) submit a 'sl' translation of 'There are many peds around the map and some of them want other peds dead! To see if a ped wants someone killing, press X and hover your mouse over that ped to see if they've got a hitman task for you. Hitman missions massively vary in difficulty, pay and reputation earned.' from 'Veliko pedov je okoli mape and nekateri hočejo da drugi pedi umrejo! ÄŒe hočeÅ¡ vidat da ped hoče koga mrtvega, pritisni x in premakni z miÅ¡ko na peda, da vidiÅ¡ če imajo morilsko nalogo za zebe. Morilska misija je pridvidevana na težavnosti, plača in poznanvonst zaslužiti.' to 'Veliko pedov je okoli mape and nekateri hočejo da drugi pedi umrejo! Če hočeš vidat da ped hoče koga mrtvega, pritisni x in premakni z miško na peda, da vidš če imajo morilsko nalogo za zebe. Morilska misija je pridvidevana na težavnosti, plača in poznanvonst zaslužiti.'.
[1-9-2017] [16:33:13] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Enter password for the field below' from '' to 'Inserisci la password per il campo sottostante'.
[1-9-2017] [16:32:56] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Delete Field' from '' to 'Cancella Campo'.
[1-9-2017] [16:32:48] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of ' Field name:' from '' to ' Nome campo:'.
[1-9-2017] [16:32:36] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Use Selected Graffiti' from '' to 'Usa Graffito Selezionato'.
[1-9-2017] [08:12:32] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'No property description available' from '' to 'لا وصف عقار متوفر'.
[1-9-2017] [08:09:43] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'تم تقييد السيريال الخاص بك من قبل ادمن لإختراقك القوانين.'.
[1-9-2017] [08:08:27] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'To work as Ferry Captain you need to take a Tug Boat and deliver goods requested by customers. Load your cargo in one of the harbors and head to delivery points marked on your map. You can choose which kind of goods to deliver, every kind of good will affect your payment differently. This job is synced with your unit.' from '' to 'للعمل كـ قبطان للعبارة يجب عليك ان تحصل على قارب Tug و توصل البضائع المطلوبة بواسطة الزبائن. حمل حمولتك في احد الموانئ ثم اذهب لتوصيل النقاط المحددة في خريطتك. يمكنك الاختيار اي نوع من البضائع تريد توصيله, كل نوع من البضائع سوف يؤوثر على ماسوف تتلقى من الارباح. هذه الوظيفة متزامنة/مرتبطة بوحدتك.'.
[1-9-2017] [08:06:43] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'To work as Hunter you need to venture yourself into forests. Hunting Club owner will mark a specific area in the forest in which the animal was last seen. You need a Country rifle to kill animals. Remember to not go too near the animal and to not enter the area with vehicles or jetpacks, noise will scare animals away. This job is synced with your unit.' from '' to 'للعمل كـ صياد يجب عليك المجازفة بنفسك في الغابات. نادي الصيد سوف يحدد لك مكان معين في الغابة التي يتواجد فيها حيوان اخر مرة رؤوى فيها. انت تحتاج لـ Country Rifle لصيد الحيوانات. تذكر ان لاتذهب قريبا جدا من الحيوانات وان لاتدخل المنطقة بواسطة نفاثة او مركبة, الضجيج سوف يخيف الحيوانات بعيدا. هذه الوظيفة متزامنة/مرتبطة مع وحدتك.'.
[1-9-2017] [08:04:59] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You can only use the space suit while as a civilian.' from '' to 'يمكنك فقط إستخدام سترة الفضاء عندما تكون مدني.'.
[1-9-2017] [08:04:17] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'لايمكن الاضافة كـ شرطي لان اللاعب تمت اقالته من الشرطة!'.
[1-9-2017] [08:01:29] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You were hit by %s' from '' to '%s تم ضربك بواسطة'.
[1-9-2017] [08:00:07] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[الخانة الثانية] طلقات متفجرة للبندقية 'Shotgun' في LV'.
[1-9-2017] [07:57:47] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'انت الآن تبيع المثلجات! إضغط 'ص' او إخرج من المركبة لإيقاف البيع. '.
[1-9-2017] [07:57:08] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'انت الآن تبيع الهوت دوغ! إضغط 'ص' او إخرج من المركبة لإيقاف البيع. '.
[1-9-2017] [07:55:22] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'لا يمكنك شراء الطعام!'.
[1-9-2017] [07:51:01] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'إضغط 'ى' لبيع المثلجات'.
[1-9-2017] [07:49:39] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'إضغط 'ى' لبيع الهوت دوغ'.
[1-9-2017] [07:49:10] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'إضغط 'ى' لشراء الهوت دوغ'.
[1-9-2017] [07:48:45] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'إضغط 'ى' لشراء المثلجات'.
[1-9-2017] [06:16:29] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Handguns' from '' to 'Pistolet'.
[1-9-2017] [06:15:57] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Every hour customers will consume 2000 Wheat and 5000 Fish. Staff will cost $10,000. Customers will spend $150,000. As long as you keep the restaurant stocked up with plenty of wheat and fish and some money to pay their wages for the first hour you will make a steady profit.' from '' to 'Chaque heur, les clients vont utiliser 2000 Blé et 5000 poissons.Les employés vous couterons $10,000. Les clients vous payerons $150,000. Tand que votre restaurant sera plain de blé et de poissons et que vous aurez assez d'argent pour payer les employés pour la première heur vous ferez du profit.'.
[1-9-2017] [06:10:17] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'Vous ne pouvez pas donner le boulot à cette personne parcequ'elle a été banni de la police! '.
[1-9-2017] [06:08:35] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'Cliquez sur le bouton ci-dessous pour acheter des hotdog. Les hotdog vous donerons 50 HP. Vous pouvez avoir 10 HP de plus pour chaque élément en plus.'.
[31-8-2017] [23:28:40] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.' from '' to 'Selecione um dos sabores de sorvete abaixo. Todos os sabores aumentarão sua saúde em 50 HP, além de mais 10 HP por cobertura adicionada.'.
[31-8-2017] [23:27:58] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!' from '' to 'Não é possivel adicionar a um trabalho de polícia, pois este jogador foi demitido da polícia!'.
[31-8-2017] [23:26:50] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'No property description available' from '' to 'Nenhuma descrição disponível.'.
[31-8-2017] [23:26:17] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Você está agora vendendo sorvete! Aperte 'W' ou saia do veículo para parar de vender.'.
[31-8-2017] [23:26:06] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can't afford to buy food!' from '' to 'Você não tem dinheiro para comprar comida!'.
[31-8-2017] [23:25:54] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Você está agora vendendo hotdogs! Aperte 'W' ou saia do veículo para parar de vender.'.
[31-8-2017] [23:25:27] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'Clique no botão abaixo para comprar um hotdog. Hotdogs aumentarão sua vida em 50 HP. Você pode aumentar sua vida por mais 30 HP para cada item extra adquirido.'.
[31-8-2017] [23:24:27] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Seu serial está restrito por um admin por quebra de regra.'.
[31-8-2017] [23:23:29] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Aperte 'N' para vender HotDogs'.
[31-8-2017] [23:23:22] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'Aperte 'N' para vender Sorvete'.
[31-8-2017] [23:23:10] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'Aperte 'N' para comprar hotdogs'.
[31-8-2017] [23:22:57] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Press 'N' to buy ice cream' from '' to 'Aperte 'N' para comprar sorvete'.
[31-8-2017] [00:04:10] Server Script added new text to translate: 'Can't add to a cop job as this player is sacked from police!'.
[30-8-2017] [23:38:05] |CS|FikretGunay added new text to translate: 'You can't afford to buy food!'.
[30-8-2017] [21:01:12] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Total Capacity: %s%%' from '' to 'Totale Capiciteit: %s %%'.
[30-8-2017] [21:00:49] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.' from '' to 'Je serie is beperkt door een admin voor het breken van de regels.'.
[30-8-2017] [21:00:14] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'No property description available' from '' to 'Geen objectbeschrijving beschikbaar'.
[30-8-2017] [20:59:48] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'Een nitrofabriek vraagt om olie te bedienen. Elk uur zal het 1500 olie omzetten in 7000 eenheden van nitrous. Nitrous kunnen verkocht worden aan spelers in F7 om de snelheid van de auto te verhogen.'.
[30-8-2017] [20:58:04] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Your apartment edit white list can't be over 250 characters! (It's %s)' from '' to 'Je apartement kan niet meer dan 250 objecten hebben! (Het is %s)'.
[30-8-2017] [20:57:15] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Je verkoopt nu ijsjes! Klik op 'W' of verlaat het voertuig om het verkopen te stoppen.'.
[30-8-2017] [20:56:53] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s heeft het niet toegestaan om genezen te worden door dokters'.
[30-8-2017] [20:55:22] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to sell Ice Cream' from '' to 'Klik op 'N' om ijsjes te verkopen'.
[30-8-2017] [20:55:00] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from '' to 'Je kan niet Criminal Boss worden dichtbij een hit.'.
[30-8-2017] [20:54:47] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.' from '' to 'Je verkoopt nu hotdogs! Klik op 'W' of verlaat het voertuig om het verkopen te stoppen.'.
[30-8-2017] [20:54:22] [M]Oduncu added new text to translate: 'Select one of the ice cream flavors below. All flavors will boost your health by 50 HP, plus an additional 10 HP per topping added.'.
[30-8-2017] [20:54:21] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.' from '' to 'Klik op de knop hier beneden om een hotdog te kopen. Hotdogs verhogen je leven met 50 HP. Je kan je HP verhogen met 10 HP voor elke extra item dat je koopt.'.
[30-8-2017] [20:54:16] [M]Oduncu added new text to translate: 'Press 'N' to buy ice cream'.
[30-8-2017] [20:53:29] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to buy hotdogs' from '' to 'Klik op 'N' om hotdogs te kopen'.
[30-8-2017] [20:53:21] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press 'N' to sell HotDogs' from '' to 'Druk op 'N' om hotdogs te verkopen'.
[30-8-2017] [19:58:26] [CIT]Nvidia[Biker] added new text to translate: 'Click the button below to purchase a hotdog. Hotdogs will increase health by 50 HP. You can increase your health by 10 more HP for each extra item purchased.'.
[30-8-2017] [19:58:25] [CIT]Nvidia[Biker] added new text to translate: 'Press 'N' to buy hotdogs'.
[30-8-2017] [19:56:59] Server Script added new text to translate: 'Press 'N' to sell Ice Cream'.
[30-8-2017] [19:48:40] Server Script added new text to translate: 'Press 'N' to sell HotDogs'.
[30-8-2017] [17:18:49] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Insert music url link in this space. (eg.: http://musicwebsite.com)' from '' to 'Inserisci l'url della musica qui. (es.: http://musicwebsite.com)'.
[30-8-2017] [17:18:25] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'APB tracker enabled.' from '' to 'Traccia APB abilitato.'.
[30-8-2017] [17:18:15] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Grab Kick' from '' to 'Calcio + presa'.
[29-8-2017] [22:39:55] Server Script added new text to translate: 'You are now selling ice cream! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.'.
[29-8-2017] [19:13:21] Server Script added new text to translate: 'You are now selling hotdogs! Press 'W' or exit the vehicle to stop selling.'.
[29-8-2017] [11:20:45] Server Script added new text to translate: 'Your serial is restricted by an admin for rule breaking.'.
[28-8-2017] [21:40:12] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s wyłączył leczenie przez medyków'.
[28-8-2017] [21:39:59] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'You joined %s group' from '' to 'Dołączyłeś do grupy %s'.
[28-8-2017] [21:39:37] [CIT]Goku_Black|KLM (GokuBlack666) submit a 'pl' translation of 'No property description available' from '' to 'Brak dostępnego opisu apartamentu'.
[28-8-2017] [12:53:11] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You did not select any room!' from '' to 'Non hai selezionato nessuna stanza!'.
[28-8-2017] [12:52:54] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Equipped O2 Tanks!' from '' to 'Equipaggiate le bombole di O2!'.
[28-8-2017] [12:52:44] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Cart' from '' to 'Carrello'.
[28-8-2017] [00:23:30] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Submit' from '' to 'Elismer'.
[28-8-2017] [00:23:21] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Total Turfs' from '' to 'Összes Turf'.
[28-8-2017] [00:22:40] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Successfully warped, use '/leaveevent' to leave the event.' from '' to 'Sikeresen csatlakozva, írd '/leaveevent' az event elhagyásához.'.
[28-8-2017] [00:21:18] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Your health is already full, your food level was raised by 50' from '' to 'Az életed maxon van, ételszint növekedett 50-el'.
[28-8-2017] [00:20:21] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Usage: '/l6speaker <song link like http://blablabla.com>' from '' to 'Használat: 'l6speaker <szám link mint pl http://blablabla.com>'.
[28-8-2017] [00:18:39] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can not talk in hitman chat while muted.' from '' to 'Nem beszélhetsz a bérgyilkos chatben lenémítva.'.
[28-8-2017] [00:17:23] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'The seller no longer has the goods!' from '' to 'Az eladónak ez már nincs meg!'.
[28-8-2017] [00:15:33] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't rent the club if you have less than 24H of playtime.' from '' to 'Nem bérelheted ki a klubbot ha nincs 24 játékórád.'.
[28-8-2017] [00:14:23] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Every hour customers will consume 2000 Wheat and 5000 Fish. Staff will cost $10,000. Customers will spend $150,000. As long as you keep the restaurant stocked up with plenty of wheat and fish and some money to pay their wages for the first hour you will make a steady profit.' from '' to 'Minden órában a vásárlók 2000 Búzát és 5000 Halat fogyasztanak. Személyzet $10,000. A vásárlók $150,000-t költenek. Ameddig az étrtermet feltöltve tartod búzával és hallal meg persze pénzzel az első óra költségéig akkor állandó profit származhat belőle.'.
[28-8-2017] [00:08:14] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Buy noodles' from '' to 'Tészta vásárlása'.
[28-8-2017] [00:07:46] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Select one from the grid list!' from '' to 'Válassz egyet a listából!'.
[28-8-2017] [00:06:46] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Taking a job requires that you be on foot.' from '' to 'Munka felvételéhez a földön kell lenned.'.
[28-8-2017] [00:06:23] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can only repair aircraft here if someone in the vehicle is wanted.' from '' to 'Csak javíthatod a járművedet ha egy körözött is tartózkodik benne.'.
[28-8-2017] [00:03:51] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Usage: /cityzoneobjectwipe zoneID' from '' to 'Használat: /cityzoneobjectwipe zónaID'.
[28-8-2017] [00:03:16] CPT~Royal[TF'O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You need to be in your Hotdog Van if you want to continue to sell hotdogs!' from '' to 'A HotDogos teherautódban kell lenned hogy folytasd az eladást!'.
[27-8-2017] [15:54:00] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'You can't sell food in this place!' from '' to 'Du kannst hier kein Essen verkaufen!'.
[27-8-2017] [15:53:34] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Mutator' from '' to 'Mutator'.
[27-8-2017] [15:53:17] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Join Field' from '' to 'Trete Feld bei'.
[27-8-2017] [15:53:07] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Create Field' from '' to 'Erstelle Feld'.
[27-8-2017] [15:52:59] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Press T then type /main message to talk in main' from '' to 'Drück T und schreib /main um in Main zu sprechen'.
[27-8-2017] [15:52:14] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'You can kill this target by becoming Criminal.' from '' to 'Du kannst dieses Ziel töten indem du zum Kriminellen wirst.'.
[27-8-2017] [15:51:34] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Denied' from '' to 'Abgelehnt'.
[27-8-2017] [15:51:23] SAC-IsI[FBI] (isi3456789) submit a 'de' translation of 'Typing test time up!' from '' to 'Zeit ist um!'.
[26-8-2017] [13:14:35] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of '%s has invited account %s.' from '%s hesabını davet etti %s.' to '%s, %s hesabını davet etti.'.
[25-8-2017] [21:28:18] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'No property description available' from '' to 'No hay descripción para la propiedad'.
[25-8-2017] [20:34:40] ACHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You have entered LV' from '' to 'Vstopili ste v LV'.
[25-8-2017] [18:53:55] Server Script added new text to translate: 'No property description available'.
[25-8-2017] [18:13:56] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Now Boarding...' from '' to 'Caricando...'.
[25-8-2017] [18:13:47] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Total Farmer Bails' from '' to 'Balle totali'.
[25-8-2017] [18:13:34] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Press 'LSHIFT' to drop airbombs/teargas.' from '' to 'Premi 'LSHIFT' per far cadere le bombe / gas'.
[25-8-2017] [18:13:19] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You have entered LV' from '' to 'Sei entrato a LV'.
[25-8-2017] [18:13:12] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Capital Felony Murder' from '' to 'Omicidio'.
[25-8-2017] [13:07:16] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[2. Slot] LV içinde 'Shotgun' için yangın çıkarıcı mermiler'.
[25-8-2017] [13:05:21] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Assault Rifles' from '' to 'Taarruz Silahları'.
[25-8-2017] [13:04:31] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Handguns' from '' to 'Tabancalar'.
[25-8-2017] [13:04:18] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Sub-Machine Guns' from '' to 'Hafif Makineli Silahlar'.
[25-8-2017] [13:03:53] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!' from '' to 'Gaz bombası 'Gaz Maskesi' ekipmanı olmadan kullanılamaz!'.
[25-8-2017] [13:03:02] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'You can only craft once every 3 seconds.' from '' to '3 saniye içinde yalnızca bir kez üretebilirsin.'.
[25-8-2017] [13:01:07] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'Nitrous fabrikasının işlemesi için oil gerekli. Her saat 1500 oil'i 7000 birim nitrous'a dönüştürecek. Nitrous, aracın hızını arttırmak için F7 den oyunculara satılabilir.'.
[25-8-2017] [12:58:11] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Enter paintball fields' from '' to 'Paintball alanına gir'.
[25-8-2017] [12:57:11] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'The password you typed is invalid!' from '' to 'Yazdığın şifre geçersiz!'.
[25-8-2017] [12:56:18] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Total Capacity: 100%%' from '' to 'Toplam Kapasite: 100%%'.
[25-8-2017] [12:55:55] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Can't take a 'selfie' now!' from '' to 'Şu an 'selfie' çekemezsin!'.
[25-8-2017] [12:55:29] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'You did not select any room!' from '' to 'Herhangi bir oda seçmedin!'.
[25-8-2017] [12:55:16] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'You're not in any paintball field!!' from '' to 'Herhangi bir paintball alanında değilsin!!'.
[25-8-2017] [12:54:43] SGT-VonDutch*X-SWAT'T (arbalest123) submit a 'tr' translation of 'Use '/leavefield' to exit this paintball field!' from '' to 'Paintball alanından ayrılmak için '/leavefield' komutunu kullan.'.
[25-8-2017] [03:51:23] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from '' to 'No puedes volverte criminal boss cuando estás cerca de un hit.'.
[24-8-2017] [20:32:46] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Your apartment edit white list can't be over 250 characters! (It's %s)' from '' to 'A whitelist de seu apartamento não pode mais de 250 caracteres! (Está com %s)'.
[24-8-2017] [01:55:45] Server Script added new text to translate: 'Your apartment edit white list can't be over 250 characters! (It's %s)'.
[23-8-2017] [20:29:12] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Run when shot' from '' to 'Fut amikor lőnek'.
[23-8-2017] [20:28:13] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Invalid rank.' from '' to 'Érvénytelen rang.'.
[23-8-2017] [20:27:49] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Add French Fries' from '' to 'Sült krumpli'.
[23-8-2017] [20:27:10] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unit Invite' from '' to 'Egység Meghívás'.
[23-8-2017] [20:26:56] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can't recover a vehicle while swimming underwater.' from '' to 'Jármű nem helyreállítható miközben víz alatt úszol.'.
[23-8-2017] [20:25:58] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Take a selfie' from '' to 'Szelfit készít'.
[23-8-2017] [20:25:21] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Radio time: %s' from '' to 'Rádió idő: %s'.
[23-8-2017] [20:25:01] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'VIP Hours Remaining:' from '' to 'Hátramaradt VIP Órák:'.
[23-8-2017] [20:24:27] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Location' from '' to 'Hely'.
[23-8-2017] [20:24:17] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Alliance name' from '' to 'Szövetség név'.
[23-8-2017] [20:24:01] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Send location' from '' to 'Hely elküldése'.
[23-8-2017] [20:23:47] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Low gravity' from '' to 'Gyenge gravitáció'.
[23-8-2017] [20:23:35] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'CIT CnR - Police Chief Panel' from '' to 'CIT CnR - Rendőr Fő Ablak'.
[23-8-2017] [20:22:50] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Can't change skin when driving a vehicle.' from '' to 'Kinézet nem változtatható amikor vezetsz.'.
[23-8-2017] [20:22:05] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Downloading necessary files...' from '' to 'Szükséges fájlok letöltése...'.
[23-8-2017] [20:21:37] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Add a Soda' from '' to 'Egy Szóda'.
[23-8-2017] [20:20:39] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Account Balance:' from '' to 'Fiók Egyenleg:'.
[23-8-2017] [20:19:54] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'New Warning Level' from '' to 'Új körözési szint:'.
[23-8-2017] [20:19:37] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Coordinates:' from '' to 'Kordináták:'.
[23-8-2017] [20:19:12] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Press N for Illegal Trucking' from '' to 'Illegális kamionozáshoz nyomj N'.
[23-8-2017] [20:18:10] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You bought house %s for $%s from %s' from '' to 'Megvetted a %s házat $%s értékben %s -től'.
[23-8-2017] [20:16:42] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unoccupied team can't use '/arl'!' from '' to 'Munkanélküli csapat nem használhatja a '/arl'!'.
[23-8-2017] [20:12:06] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Usage '/placehit amount'.' from '' to 'Használat '/placehit mennyiség'.'.
[23-8-2017] [20:11:20] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Passwords don't' from '' to 'Jelszavat ne'.
[23-8-2017] [20:10:34] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Successfully sent the help ticket to supporters.' from '' to 'A supportereknek sikeresen el lett küldve a segítség kérés.'.
[23-8-2017] [20:08:43] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Unsack Selected' from '' to 'Feloldozás'.
[23-8-2017] [20:07:26] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'One per line, put the group names that can open this door or gate:' from '' to 'Soronként egyet, írd be a csoport nevét akik kinyithatják ezt az ajtót vagy kaput:'.
[23-8-2017] [20:04:58] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'ATM Robbery time has expired. You failed to rob this ATM in time.' from '' to 'ATM Rablási idő letelt. Nem tudtad kirabolni az ATM-et időben.'.
[23-8-2017] [20:02:10] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'So flying around in a plane or anything else like that could get you punished.' from '' to 'Tehát körbe repülni repülőből vagy hasonlóval büntetendő.'.
[23-8-2017] [19:59:30] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Serial Involved' from '' to 'Szériál Közrejátszott'.
[23-8-2017] [19:58:53] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You can only glue automobiles, bikes, pedal bikes and quad bikes to another vehicle!' from '' to 'Csak autókat, motorokat, bicikliket és quad motorokat ragaszthatsz más járművekhez!'.
[23-8-2017] [19:55:54] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'PILOT: Unload this cargo at the five drop-off points on radar.' from '' to 'PILÓTA: Rakd ki ezt a rakományt öt pontban a radaron.'.
[23-8-2017] [19:54:07] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'DuKe has submitted an application.' from '' to 'DuKe beküldött egy jelentkezést.'.
[23-8-2017] [19:53:24] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'CITbook' from '' to 'CITkönyv'.
[23-8-2017] [19:52:58] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'To win the event you must kill all the criminals and prevent them from planting the bombs!' from '' to 'Az event megnyeréséhez meg kell ölnöd az összes bűnözőt és magakadályozni hogy elhelyezzék a bombákat!'.
[23-8-2017] [19:51:44] CPT-Royal[TF~O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You did not select any room!' from '' to 'Nem választottál szobát!'.
[23-8-2017] [18:49:55] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Editing copied object' from '' to 'Editando oggetto copiato'.
[23-8-2017] [18:49:47] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Chief Stuff' from '' to 'Roba del capo'.
[23-8-2017] [18:49:29] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Transport boarded %s at %s (%s).' from '' to 'Trasporto caricato %s a %s (%s).'.
[23-8-2017] [16:46:54] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can not go criminal boss while near hit.' from '' to 'Você não pode dar go criminal boss perto de um hit.'.
[23-8-2017] [02:23:54] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'مصنع النيتروز يتطلب النفط للعمل. كل ساعة تحول 1500 من النفط لـ 7000 وحدة من النتيروز. النيتروز يمكن بيعها للاعبين في اف7 لزيادة سرعة السيارات.'.
[23-8-2017] [02:19:44] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You don't have an apartment interior to get the value of!' from '' to 'ليس لديك شقة للحصول على قيمتها!'.
[23-8-2017] [02:18:09] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You didn't insert any name for your field' from '' to 'انت لم تدرج اي اسم للحلبة الخاصة بك'.
[23-8-2017] [02:17:24] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of '60%% resistance to explosive damage' from '' to '60%% مقاومة لضرر المتفجرات'.
[23-8-2017] [02:15:13] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You need to actually put a link on that field!!!' from '' to 'انت تحتاج لوضع رابط على الحلبة!!!'.
[23-8-2017] [02:13:38] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'There's already a field with this name' from 'هناك بالفعل حلبة بنفس هذا الإسم' to 'هناك بالفعل حلبة بهذا الإسم'.
[23-8-2017] [02:13:02] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'There's already a field with this name' from '' to 'هناك بالفعل حلبة بنفس هذا الإسم'.
[23-8-2017] [02:11:28] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'You already own a field, delete it first!' from '' to 'أنت بالفعل تملك حلبة, إحذفها اولاً!'.
[23-8-2017] [02:10:48] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of ' Field password:' from '' to ' كلمة مرور الحلبة:'.
[23-8-2017] [02:10:36] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of ' Field name:' from '' to ' إسم الحلبة:'.
[23-8-2017] [02:09:20] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Handguns' from '' to 'مسدس'.
[23-8-2017] [02:09:06] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Shotguns' from '' to 'بندقية'.
[23-8-2017] [02:08:52] CPO-Pillow#USNS (v8) submit a 'ar' translation of 'Assault Rifles' from '' to 'بنادق هجومية'.
[23-8-2017] [00:20:04] Server Script added new text to translate: 'You can not go criminal boss while near hit.'.
[21-8-2017] [16:53:20] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.' from '' to 'Uma fábrica de nitro requer petróleo para operar. A cada hora ele converterá 1500 de petróleo em 7000 unidades de nitro. O nitro pode ser vendido para os players no F7 para aumentar a velocidade do carro.'.
[21-8-2017] [16:53:00] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s desabilitou ser curado(a) por médicos'.
[21-8-2017] [03:42:26] |TSF|Magneto|UF| (Magneto) submit a 'pt_BR' translation of 'Name of chatroom: ' from 'Nome da sala de chat:' to 'Nome da sala:'.
[20-8-2017] [14:58:13] ACHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Items you can buy from players...' from '' to 'Stvari, ki jih lahko kupiš od igralcev...'.
[20-8-2017] [14:57:19] ACHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'If you are the winner, the money will be deposited to your bank account. The ticket costs $5000.' from '' to 'Če ste zmagovalci, dener bo prenešen na vaš bančni račun. Vstopnica stanejo $5000.'.
[20-8-2017] [09:12:27] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Cinema is already rented by another player' from '' to 'Il Cinema è stato già affittato da un altro giocatore'.
[20-8-2017] [09:12:04] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'This rock is too far away!' from '' to 'Questa roccia è troppo lontana!'.
[20-8-2017] [09:11:53] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Editing' from '' to 'Editando'.
[20-8-2017] [09:11:47] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Server Test' from '' to 'Server Test'.
[20-8-2017] [09:11:40] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Go Gangster' from '' to 'Diventa Gangster'.
[20-8-2017] [09:11:28] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'To make' from '' to 'Fare'.
[20-8-2017] [09:11:24] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Field types' from '' to 'Tipi di campo'.
[20-8-2017] [09:11:14] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'This is a free streaming area, use /setvideoid <youtube vid ID>' from '' to 'Questa è un'area di streaming gratuita, usa /setvideoid <ID del video di youtube>'.
[20-8-2017] [09:10:55] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'nearest airport' from '' to 'aeroporto più vicino'.
[20-8-2017] [09:10:46] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You have left LV' from '' to 'Sei uscito da LV'.
[20-8-2017] [09:10:38] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Felony Car Theft' from '' to 'Furto d'auto'.
[20-8-2017] [09:10:31] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Explosives to deliver' from '' to 'Esplosivi da consegnare'.
[20-8-2017] [09:10:23] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[Slot 2] Proiettili incendiari per "Shotgun" in LV'.
[20-8-2017] [09:10:05] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Add as HCB' from '' to 'Aggiungi come HCB'.
[20-8-2017] [09:09:58] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Room' from '' to 'Stanza'.
[20-8-2017] [09:09:52] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Mark / Un-mark' from '' to 'Marka / Un-marka'.
[20-8-2017] [09:09:44] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Marked' from '' to 'Markato'.
[20-8-2017] [09:09:40] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Send!' from '' to 'Manda!'.
[20-8-2017] [09:09:34] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Vehicle Modifications' from '' to 'Modifiche dei veicoli'.
[20-8-2017] [09:09:25] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'My Apps' from '' to 'Le mie app'.
[20-8-2017] [09:09:19] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Shotguns' from '' to 'Fucili a pompa'.
[20-8-2017] [09:09:12] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Vehicle was damaged since trying to sell it!' from '' to 'Il veicolo è stato danneggiato perché hai provato a venderlo!'.
[20-8-2017] [09:08:55] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Set Warning level' from '' to 'Setta il livello ricercato'.
[20-8-2017] [09:08:44] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Total Capacity: 100%%' from '' to 'Capacità totale: 100%%'.
[20-8-2017] [09:08:35] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'harbor' from '' to 'porto'.
[20-8-2017] [09:08:18] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You can't recover a vehicle while holding a garbage bag.' from '' to 'Non puoi recuperare un veicolo mentre hai una busta dei rifiuti in mano.'.
[19-8-2017] [20:12:19] [CIT]K90 (killer1990) submit a 'es' translation of '%s disabled being healed by medics' from '' to '%s ha desactivo ser curado por médicos'.
[19-8-2017] [19:29:37] Server Script added new text to translate: 'A nitrous factory requires oil to operate. Every hour it will convert 1500 oil into 7000 units of nitrous. Nitrous can be sold to players in F7 to boost car speed.'.
[19-8-2017] [19:21:07] Server Script added new text to translate: '%s disabled being healed by medics'.
[18-8-2017] [08:29:49] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'resource crates' from '' to 'casse di risorse'.
[18-8-2017] [08:29:40] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'explosives packs' from '' to 'pacchi di esplosivi'.
[18-8-2017] [08:29:30] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You need to click on a rock!' from '' to 'Devi cliccare su una roccia!'.
[18-8-2017] [08:29:22] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Slow motion' from '' to 'Rallentatore'.
[18-8-2017] [08:29:09] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Handguns' from '' to 'Pistole'.
[18-8-2017] [08:29:05] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Assault Rifles' from '' to 'Fucili d'assalto'.
[18-8-2017] [08:28:58] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Projectiles can't be used outside of north LV!' from '' to 'Gli oggetti lanciabili non possono essere usati al di fuori di LV nord!'.
[18-8-2017] [08:28:33] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Criminal Boss - Criminals Call' from '' to 'Criminal Boss - Chiamata dei criminali'.
[18-8-2017] [00:46:17] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'Usage: /basekick 'partialname' or 'all'' from '' to 'Kullanım: /basekick 'İsim' veya 'all(bütün)''.
[18-8-2017] [00:45:29] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'Find a well populated area to catch fish in your net.' from '' to 'Ağınızı balıklarla doldurmak için dolu bir alan bulun.'.
[18-8-2017] [00:44:42] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'You don't have an apartment interior to get the value of!' from '' to 'Değerini bulacak bir apartmanınız yok!'.
[18-8-2017] [00:44:02] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'You successfully deleted the field!' from '' to 'Başarıyla araziyi sildiniz!'.
[18-8-2017] [00:43:49] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'You were killed by a gangster so won't be able to spawn at a house or base.' from '' to 'Bir gangster tarafından öldürüldünüz bu yüzden bir evde veya da bir üsde doğamazsınız.'.
[18-8-2017] [00:41:43] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'You do not have permission to delete this field!' from '' to 'Bu araziyi silmek için izininiz yok!'.
[18-8-2017] [00:41:15] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'Successfully removed %s from %s' from '%s başarıyla %s-dan kaldırıldı' to '%s, başarıyla %s mesleğinden kaldırıldı.'.
[18-8-2017] [00:39:26] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of '%s added you to %s' from '%s sizi %s'e ekledi' to '%s, sizi %s mesleğine ekledi.'.
[18-8-2017] [00:38:18] SFC-Frozen*M-SWAT (kamil) submit a 'tr' translation of 'Successfully added %s to %s' from '%s %s-ya başarıyla eklendi' to '%s, %s mesleğine başarıyla eklendi.'.
[17-8-2017] [03:48:52] [CIT]K90|TSF (killer1990) submit a 'es' translation of 'You can only use the space suit while as a civilian.' from '' to 'Solo puedes usar el traje espacial como civil.'.
[17-8-2017] [03:48:36] [CIT]K90|TSF (killer1990) submit a 'es' translation of 'You joined %s group' from '' to 'Has entrado en el grupo %s'.
[17-8-2017] [03:44:48] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You joined %s group' from '' to 'Você juntou-se ao grupo %s'.
[17-8-2017] [03:44:33] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'You can only use the space suit while as a civilian.' from '' to 'Você somente pode usar o space suit quando como civil.'.
[16-8-2017] [22:39:44] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!' from '' to 'Teargas kan niet worden gebruikt zonder de ''Gas Masker' equipment te gebruiken!'.
[16-8-2017] [22:38:25] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You can only use the space suit while as a civilian.' from '' to 'Je kan alleen het ruimtepak dragen wanneer je een civilian bent.'.
[16-8-2017] [22:37:41] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You joined %s group' from '' to 'Je bent de groep %s toegetreden'.
[16-8-2017] [19:11:36] Server Script added new text to translate: 'You joined %s group'.
[16-8-2017] [14:07:21] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'You ran out of Wheat to make food!' from '' to 'Hai finito il grano per fare il cibo!'.
[16-8-2017] [14:07:12] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Your health is already full, your food level was raised by 50' from '' to 'La tua salute è già al massimo, il tuo livello del cibo è stato aumentato di 50'.
[16-8-2017] [14:06:55] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Extracted %s Iron' from '' to 'Estratto %s di ferro'.
[16-8-2017] [14:06:45] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Only gangsters may harvest the weed! To become a gangster do '/gangster'' from '' to 'Solo i gangsters possono prendere l'erba! Per diventare un gangster fai '/gangster''.
[16-8-2017] [14:06:20] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Mutator' from '' to 'Mutatore'.
[15-8-2017] [21:27:33] Server Script added new text to translate: 'You can only use the space suit while as a civilian.'.
[15-8-2017] [19:40:40] [CIT]K90|TSF (killer1990) submit a 'es' translation of 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!' from '' to 'El teargas no puede ser usado sin el equipamento 'Gas Mask' !'.
[15-8-2017] [18:56:00] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!' from '' to 'Tergas não pode ser usado sem o equipamento 'Gas Mask'!'.
[15-8-2017] [18:19:27] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Only criminals may use this marker.' from '' to '只有土匪可以使用这个标记'.
[15-8-2017] [18:18:50] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Invalid Value, you must put a maximum of 1000 and a minimum of 100.' from '' to '无效的数值,你必须设置最大值为1000和最小值为100'.
[15-8-2017] [18:17:52] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can't re-enter or glue to a vehicle after being ejected from it!' from '' to '当你被驱逐出去后,不能重新进入一个交通工具'.
[15-8-2017] [18:16:26] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Not responding' from '' to '没有回应'.
[15-8-2017] [18:16:01] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'ALLOWED WEAPONS' from '' to '允许的武器'.
[15-8-2017] [18:15:44] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Could not find a title. Set title to:' from '' to '找不到此标题。设定标题成:'.
[15-8-2017] [18:15:13] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Commands' from '' to '指令'.
[15-8-2017] [18:14:54] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Change account password:' from '' to '更换帐号密码:'.
[15-8-2017] [18:14:22] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'News Reporters may not use rapid transport.' from '' to '记者不能使用快速传送'.
[15-8-2017] [18:13:42] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Bribe Player' from '' to '贿络玩家'.
[15-8-2017] [18:13:29] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Send Money' from '' to '寄钱'.
[15-8-2017] [18:12:59] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You don't have enough money to set prize.' from '' to '你没有足够的金钱来设置奖金'.
[15-8-2017] [18:12:31] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can only deposit money once every 5 minutes.' from '' to '你只能每五分钟存款一次'.
[15-8-2017] [11:52:56] LoZ added new text to translate: 'Teargas cannot be used without 'Gas Mask' equipment!'.
[14-8-2017] [18:07:07] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'As a farmer you can grow your own crops. First buy seeds from the yellow marker near the house. Then get a tractor from the markers and drive to a field and you will automatically start sowing. When the plants are fully grown, they will be marked on your radar with green blips. Head again to the marker, get a Combine Harvester and drive over the plants to harvest them. You can pick up the bales and get rewarded with hemps and herbs.' from '当作一个农夫你可以种植农作物 首先从房屋旁边的黄色标记购买种子 然后从标记中叫出一台耕耘机并且开到田地里面 你将会自动播种种子。 当植物成熟了, 他们将会显示为绿色标记在你的雷达显示器上。 在一次到标记中,叫出一台收割机然后开过你的植物来收割它们 你可以捡起草捆然后得到奖励草本和大麻' to '当作一个农夫你可以种植农作物 首先从房屋旁边的黄色标记购买种子 然后从标记中叫出一台耕耘机并且开到田地里面 你将会自动播种种子。 当植物成熟了, 他们将会显示为绿色标记在你的雷达显示器上。 在一次到标记中, 叫出一台收割机然后开过你的植物来收割它们 你可以捡起草捆然后得到奖励草本和大麻'.
[14-8-2017] [18:05:07] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'As a farmer you can grow your own crops. First buy seeds from the yellow marker near the house. Then get a tractor from the markers and drive to a field and you will automatically start sowing. When the plants are fully grown, they will be marked on your radar with green blips. Head again to the marker, get a Combine Harvester and drive over the plants to harvest them. You can pick up the bales and get rewarded with hemps and herbs.' from '当作一个农夫你可以种植农作物 首先从房屋旁边的黄色标记购买种子 然后从标记中叫出一台耕耘机并且开到田地里面,你将会自动播种种子。当植物成熟了,他们将会显示为绿色标记在你的雷达显示器上。 在一次到标记中,叫出一台收割机然后开过你的植物来收割它们 你可以捡起草捆然后得到奖励草本和大麻' to '当作一个农夫你可以种植农作物 首先从房屋旁边的黄色标记购买种子 然后从标记中叫出一台耕耘机并且开到田地里面 你将会自动播种种子。 当植物成熟了, 他们将会显示为绿色标记在你的雷达显示器上。 在一次到标记中,叫出一台收割机然后开过你的植物来收割它们 你可以捡起草捆然后得到奖励草本和大麻'.
[14-8-2017] [18:02:21] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'As a farmer you can grow your own crops. First buy seeds from the yellow marker near the house. Then get a tractor from the markers and drive to a field and you will automatically start sowing. When the plants are fully grown, they will be marked on your radar with green blips. Head again to the marker, get a Combine Harvester and drive over the plants to harvest them. You can pick up the bales and get rewarded with hemps and herbs.' from '' to '当作一个农夫你可以种植农作物 首先从房屋旁边的黄色标记购买种子 然后从标记中叫出一台耕耘机并且开到田地里面,你将会自动播种种子。当植物成熟了,他们将会显示为绿色标记在你的雷达显示器上。 在一次到标记中,叫出一台收割机然后开过你的植物来收割它们 你可以捡起草捆然后得到奖励草本和大麻'.
[14-8-2017] [15:33:11] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Exit Room' from '' to 'Kilép'.
[14-8-2017] [15:32:46] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Join' from '' to 'Belép'.
[14-8-2017] [15:32:34] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Apply Filter' from '' to 'Szűrés'.
[14-8-2017] [15:32:22] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'PILOT: Please wait while the cargo is unloaded from your aircraft' from '' to 'PILÓTA: Kérlek várj amíg leszedik a rakományt a gépedről'.
[14-8-2017] [15:28:05] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Join as viewer' from '' to 'Nézőként belép'.
[14-8-2017] [15:23:49] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Respond to a burning %s at $s' from '' to 'Menj egy lángoló %s -hez $s -nél'.
[14-8-2017] [15:22:48] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Vehicle Inventory' from '' to 'Jármű csomagtartó'.
[14-8-2017] [15:22:14] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Save and Close' from 'Bezárás és mentés' to 'Ment és bezár'.
[14-8-2017] [15:21:54] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Total Pilot Flights' from '' to 'Összes Pilóta Repülés'.
[14-8-2017] [15:21:25] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'PIN code successfully removed!' from '' to 'PIN kód sikeresen törölve!'.
[14-8-2017] [15:21:11] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'Applying for: ' from '' to 'Jelentkezni:'.
[14-8-2017] [15:20:52] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'You're confused: shooting blocked' from '' to 'Megzavarodtál: lövés blokkolva'.
[14-8-2017] [15:20:21] CPT-Royal[TF-O23] (Dani) submit a 'hu' translation of 'hit' from '' to 'cél'.
[14-8-2017] [10:42:58] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of '[2nd Slot] Carry twice as much meat as Hunter' from '' to '[2ème equipement] Peut avoir 2 fois plus de viande en tand que chasseur'.
[14-8-2017] [10:41:16] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of '[2nd Slot] Halve damage from seasparrow/hunter' from '[2ème espace] La moitié des dégàs infliger par le Seasparrow/Hunter me seront pas comptabilisés' to '[2ème equipement] La moitié des dégàs infliger par le Seasparrow/Hunter me seront pas comptabilisés'.
[14-8-2017] [10:40:30] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Half damage' from '' to 'Moitié des dégàt'.
[14-8-2017] [10:39:48] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Group job.' from '' to 'Le boulot du group.'.
[14-8-2017] [10:39:20] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Groups with less than 3 members will be deleted each server restart.' from '' to 'Les groupes avec moin que 3 joueur vont être supprimés quand le serveur redémar.'.
[14-8-2017] [10:38:04] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Group Leader Admin' from '' to 'Administration responsable du groupe'.
[14-8-2017] [10:35:58] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Flanger' from '' to 'Flanger'.
[14-8-2017] [10:35:27] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'ERROR: Squad name not found.' from '' to 'Erreur: le nom de l'équipe ne peut pas être trouvé.'.
[14-8-2017] [10:34:17] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Field types' from '' to 'Les types de section '.
[14-8-2017] [10:33:45] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Fast motion' from '' to 'Movement rapide'.
[14-8-2017] [10:33:21] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Enter paintball fields' from '' to 'Entrez dans les sections du paintball'.
[14-8-2017] [10:29:49] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Enter Plane' from '' to 'Entrez dans l'avion'.
[14-8-2017] [10:29:38] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Double damage' from '' to 'Double dégàt'.
[14-8-2017] [10:29:04] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Denied' from '' to 'Refusé'.
[14-8-2017] [10:28:43] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Delete Field' from '' to 'Supprimer la section'.
[14-8-2017] [10:28:02] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Create Field' from '' to 'Crée la section'.
[14-8-2017] [10:27:19] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Choose which weapons will be used in your field' from '' to 'Choisir quelles armes peuvent être utiliser dans votre section.'.
[14-8-2017] [10:26:02] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Criminals, Gangsters and Military can't end shift.' from '' to 'Les criminels, les gangsters et les militaires ne peuve pas arrêter leurs gardes.'.
[14-8-2017] [10:16:35] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Caution: LV is full of exploiters / cheaters so avoid it!' from '' to 'Attention: LV est plaine d'exploiteurs/tricheur évitez là!'.
[14-8-2017] [10:14:41] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Can't take a 'selfie' now!' from '' to 'Vous ne pouvez pas prendre une selfie en ce moment!'.
[14-8-2017] [10:14:16] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Assault Rifles' from '' to 'Fusils d'assaut'.
[14-8-2017] [10:11:04] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of 'Active Fields' from '' to 'Sections active'.
[14-8-2017] [10:10:50] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of '75%% resistance to explosive damage' from '' to '75%% de resistance au explosif'.
[14-8-2017] [10:10:38] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of '60%% resistance to explosive damage' from '' to '60%% de resistance au explosif'.
[14-8-2017] [10:10:11] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of ' Field password:' from '' to ' Section pour le mot de pass:'.
[14-8-2017] [10:09:58] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of ' Field name:' from 'Nom de la section: ' to 'Section pour le nom: '.
[14-8-2017] [10:09:00] [CIT]JaMaW[DT-404!] (jamaw76) submit a 'fr' translation of ' Field name:' from '' to 'Nom de la section: '.
[13-8-2017] [21:25:53] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Find garbage twice as fast in WasteMan' from '' to '[第二装备格] 作为垃圾收集员的寻找垃圾速度快两倍'.
[13-8-2017] [21:25:02] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '[第二装备格]'Shotgun'燃烧子弹限用于LV内' to '[第二装备格] 'Shotgun'燃烧子弹限用于LV内'.
[13-8-2017] [21:24:48] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Halve damage from seasparrow/hunter' from '[第二装备格]从Seasparrow/Hunter减少一半的攻击伤害' to '[第二装备格] 从Seasparrow/Hunter减少一半的攻击伤害'.
[13-8-2017] [21:24:35] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Explosion on 20th bullet against Hunter/Seasp.' from '[第二装备格]第20th子弹在 Hunter/Seasp 上产生爆炸' to '[第二装备格] 第20th子弹在 Hunter/Seasp 上产生爆炸'.
[13-8-2017] [21:24:30] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Explosion on 10th bullet against Hunter/Seasp.' from '[第二装备格]第10th子弹在 Hunter/Seasp 上产生爆炸' to '[第二装备格] 第10th子弹在 Hunter/Seasp 上产生爆炸'.
[13-8-2017] [21:24:17] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] 15%% more pay as 'Cave Miner' + 'Miner'' from '[第二装备格]当'洞穴矿工' + '矿工' 增加15%%收入' to '[第二装备格] 当'洞穴矿工' + '矿工' 增加15%%收入'.
[13-8-2017] [21:23:57] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Auto pick up bales when farming' from '[第二装备格]自动捡起农物当你在采收' to '[第二装备格] 自动捡起农物当你在采收'.
[13-8-2017] [21:23:46] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Carry twice as much meat as Hunter' from '[第二装备格]当猎人时可携带两倍多的肉' to '[第二装备格] 当猎人时可携带两倍多的肉'.
[13-8-2017] [21:23:36] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Carry twice as much meat as Hunter' from '' to '[第二装备格]当猎人时可携带两倍多的肉'.
[13-8-2017] [21:22:54] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] 15%% more pay as 'Cave Miner' + 'Miner'' from '' to '[第二装备格]当'洞穴矿工' + '矿工' 增加15%%收入'.
[13-8-2017] [21:21:38] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Auto pick up bales when farming' from '' to '[第二装备格]自动捡起农物当你在采收'.
[13-8-2017] [21:20:42] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Explosion on 20th bullet against Hunter/Seasp.' from '[第二装备格]第20th子弹在Hunter/Seasp上产生爆炸' to '[第二装备格]第20th子弹在 Hunter/Seasp 上产生爆炸'.
[13-8-2017] [21:20:33] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Explosion on 20th bullet against Hunter/Seasp.' from '' to '[第二装备格]第20th子弹在Hunter/Seasp上产生爆炸'.
[13-8-2017] [21:20:24] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Explosion on 10th bullet against Hunter/Seasp.' from '' to '[第二装备格]第10th子弹在 Hunter/Seasp 上产生爆炸'.
[13-8-2017] [21:19:12] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Halve damage from seasparrow/hunter' from '' to '[第二装备格]从Seasparrow/Hunter减少一半的攻击伤害'.
[13-8-2017] [21:18:31] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[第二装备格]'Shotgun'燃烧子弹限用于LV内'.
[13-8-2017] [21:17:03] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '80%% less damage from Minigun' from '' to '减少 80%% 伤害从 Minigun'.
[13-8-2017] [21:16:37] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '80%% less damage from seasparrow/hunter' from '' to '减少 80%% 伤害从 Seasparrow/Hunter'.
[13-8-2017] [21:16:30] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '90%% less damage from seasparrow/hunter' from '' to '减少 90%% 伤害从 Seasparrow/Hunter'.
[13-8-2017] [21:16:26] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '90%% less damage from Seasparrow/Hunter' from '' to '减少 90%% 伤害从 Seasparrow/Hunter'.
[13-8-2017] [20:55:39] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '* [QuickStats] Total kills: %s' from '' to '* [QuickStats]总共击杀数: %s'.
[13-8-2017] [20:55:09] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '* [QuickStats] Total arrests: %s' from '* [QuickStats]总共逮捕次数:%s' to '* [QuickStats]总共逮捕次数: %s'.
[13-8-2017] [20:54:40] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '* [QuickStats] Total farmer bails: %s' from '' to '* [QuickStats]总共农夫采收: %s'.
[13-8-2017] [20:53:37] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '* [QuickStats] Total arrests: %s' from '' to '* [QuickStats]总共逮捕次数:%s'.
[13-8-2017] [20:52:28] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '$5,000,001 to $10,000,000' from '' to '$5,000,001 至 $10,000,000'.
[13-8-2017] [20:52:16] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '$2,500,001 to $5,000,000' from '' to '$2,500,001 至 $5,000,000'.
[13-8-2017] [20:51:50] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '$1000 cure bonus!' from '' to '$1000 治癒奖金!'.
[13-8-2017] [20:51:21] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Pick the skin you want for this job:' from '' to '选择一个你想用在此工作的皮肤:'.
[13-8-2017] [20:50:35] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Pick a Skin' from '' to '选择一个皮肤'.
[13-8-2017] [20:49:59] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Farmer - Buy Seeds' from '' to '农夫 - 购买种子'.
[13-8-2017] [20:48:52] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Current clothes' from '自定义衣服' to '目前衣服'.
[13-8-2017] [20:48:04] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Food goes down 10x slower' from '食物下降10X速' to '食物下降10x速'.
[13-8-2017] [20:47:55] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Food goes down 10x slower' from '' to '食物下降10X速'.
[13-8-2017] [20:47:33] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Food points: 100' from '' to '食物:100'.
[13-8-2017] [20:47:29] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Food points: 200' from '' to '食物:200'.
[13-8-2017] [20:46:46] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'CIT Job Statistics Panel' from '' to 'CIT工作统计面板'.
[13-8-2017] [20:44:33] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Have Job' from '' to '接受工作'.
[13-8-2017] [20:44:03] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'VIP Recover' from '' to 'VIP刷出'.
[13-8-2017] [20:43:02] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Next criminal event' from '' to '下一個土匪活動'.
[13-8-2017] [20:42:45] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Next level at' from '' to '下个等级需要'.
[13-8-2017] [20:41:58] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Create Room Color' from '' to '创见房间颜色'.
[13-8-2017] [20:41:37] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Create new' from '' to '创建新'.
[13-8-2017] [20:40:59] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Criminal Mission Stats' from '' to '土匪任务统计'.
[13-8-2017] [20:40:31] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Criminal Mission List' from '' to '土匪任务清单'.
[13-8-2017] [20:40:10] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Criminal Level:' from '' to '土匪等级:'.
[13-8-2017] [20:39:22] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Delete Unit' from '' to '删除部队'.
[13-8-2017] [20:38:46] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Toggle Sharing' from '' to '切换分享'.
[13-8-2017] [20:36:06] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Sell Food' from '' to '贩售食物'.
[13-8-2017] [20:35:43] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seeds:' from '种子: ' to '种子:'.
[13-8-2017] [20:35:30] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seed: Hemp. Press '%s' for Herbs' from '种子:大麻。按"%s"表示草本' to '种子:大麻。 按"%s"表示草本'.
[13-8-2017] [20:35:23] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seed: Hemp. Press '%s' for Herbs' from '' to '种子:大麻。按"%s"表示草本'.
[13-8-2017] [20:35:06] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seed: Wheat. Press '%s' for Hemp' from '种子:小麦。按"%s"表示大麻' to '种子:小麦。 按"%s"表示大麻'.
[13-8-2017] [20:34:54] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seed: Wheat. Press '%s' for Hemp' from '' to '种子:小麦。按"%s"表示大麻'.
[13-8-2017] [20:33:56] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seconds:' from '' to '秒数:'.
[13-8-2017] [20:33:35] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Search:' from '' to '搜寻:'.
[13-8-2017] [20:33:31] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Search...' from '' to '搜寻...'.
[13-8-2017] [20:33:18] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Seconds' from '' to '秒数'.
[13-8-2017] [20:33:04] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Screenshots' from '' to '截图'.
[13-8-2017] [20:28:22] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your currently have %s wanted points (%s stars)' from '' to '你目前有 %s 通缉指数 (%s 通缉星)'.
[13-8-2017] [20:27:33] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You have prevented %s from robbing a store.' from '' to '你从行抢一间店面中防止 %s'.
[13-8-2017] [20:25:28] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You are not in an alliance with' from '' to '你们不是同盟'.
[13-8-2017] [20:24:47] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Property' from '' to '财产'.
[13-8-2017] [20:24:23] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You've moved too far away from the house icon.' from '' to '你已经从房屋图标移动出太远的距离'.
[13-8-2017] [20:23:08] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You cannot turf when arrested!' from '' to '你不能佔地盘当你被逮捕了!'.
[13-8-2017] [20:22:32] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'L1 Detective: You've gathered sufficient evidence to determine the killer!' from '' to 'L1 侦探:你收集了足够的证据来找出杀手!'.
[13-8-2017] [20:20:41] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'An SO will place the Mystery Box in a hidden place on the map and then civilians will try to find it. First one to find it, wins the prize provided by State Official.' from '' to '一个SO将会放置一个神祕箱子在地图上并且平民将要尝试去寻找他。第一个找到的玩家将会得到SO提供的奖励。'.
[13-8-2017] [20:19:02] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can not enter this vehicle.' from '' to '你不能进入此交通工具'.
[13-8-2017] [20:18:35] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '%s is trying to bribe you to remove %s stars for $%s' from '' to '%s 尝试贿赂你 $%s 来移除 %s 通缉星'.
[13-8-2017] [20:17:19] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '%s has invited %s.' from '' to '%s 邀请了 %s'.
[13-8-2017] [20:17:03] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Disabled hitmen target messages.' from '' to '禁用杀手目标讯息'.
[13-8-2017] [20:16:11] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can only recover a boat if you're in the water.' from '' to '你只能在水中刷出船只'.
[13-8-2017] [20:15:47] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Note: Businesses will be lost if they run out of resources!' from '' to '注释:你的资源用尽时生意将会失去'.
[13-8-2017] [20:14:30] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can't craft a rocket when not outside.' from '' to '你不是在室外时不能制作一个火箭'.
[13-8-2017] [20:13:44] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can't go AFK when in a turf.' from '' to '你不能用AFK当你在一个地盘中'.
[13-8-2017] [20:13:13] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'In your inventory' from '' to '在你的物品欄裡'.
[13-8-2017] [20:12:23] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Felony Robbery' from 'Felony抢劫' to 'Felony抢劫点'.
[13-8-2017] [20:12:07] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Felony Robbery' from '' to 'Felony抢劫'.
[13-8-2017] [20:11:38] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Quit' from '' to '退出'.
[13-8-2017] [20:11:19] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You are not allowed to use this command.' from '' to '你不允许使用此指令'.
[13-8-2017] [20:10:58] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Use /sc to talk to squad' from '' to '用/sc在小队中讲话'.
[13-8-2017] [20:10:28] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Time until Bayside Marina event starts: %s seconds (%s minutes)' from '' to '在Bayside Marina活动开始前还有:%s 秒(%s 分)'.
[13-8-2017] [20:09:13] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Use '/takess title' to take a ss!' from '' to '使用'/takess title'来拍照'.
[13-8-2017] [20:08:08] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You're not permitted to drive this vehicle when wanted.' from '' to '当你被通缉时不被允许使用此交通工具'.
[13-8-2017] [20:07:08] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You have made $%s from your turfs this 3 minutes.' from '' to '你在三分钟中从地盘赚取了 $%s'.
[13-8-2017] [20:06:01] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You abandoned your scooter and lost everything.' from '' to '你遗弃了你的摩托车并且损失全部的东西'.
[13-8-2017] [20:05:05] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Boxing' from '' to '拳击'.
[13-8-2017] [20:04:45] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can't lock your vehicle because it is too damaged.' from '' to '你不能锁上你的交通工具因为过於损毁'.
[13-8-2017] [20:04:08] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '%s successfully created.' from '' to '%s 成功创造'.
[13-8-2017] [20:03:41] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can find player stats/tab information here.' from '' to '你可以使用stats/tab 来搜寻玩家资讯'.
[13-8-2017] [20:02:53] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Passwords match' from '' to '密码匹对'.
[13-8-2017] [20:02:30] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'The City Route option will only give you bus stops that are located within the current city.' from '' to 'City Route 选项只会供应当前城市内的公交车站'.
[13-8-2017] [20:00:38] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Press U to talk to nearby players' from '' to '按U跟附近的人讲话'.
[13-8-2017] [20:00:13] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Deliver Drugs and Guns (1.5x Money, 50 wanted points)' from '' to '运送毒品和枪枝(1.5x Money,50 通缉分数)'.
[13-8-2017] [19:59:23] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'My Inventory' from '' to '我的物品'.
[13-8-2017] [19:58:42] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Last used player name' from '' to '上一个使用的玩家'.
[13-8-2017] [19:58:22] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'This rock can't be mined!' from '' to '这个矿物不能被挖掘'.
[13-8-2017] [19:57:46] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Can't change skin when not on ground.' from '' to '没有在地面上不能更换皮肤'.
[13-8-2017] [18:41:11] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'This ped has no interaction options' from '' to '这个人物已经没有互动选项'.
[13-8-2017] [18:39:33] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'An outbreak of a virus has been detected! %s people require medical treatment!' from '' to '已经检测到病毒的爆发!%s 人需要受到治疗!'.
[13-8-2017] [18:37:46] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You must be in a vehicle to use this command.' from '' to '你必须在交通工具内使用这个指令。'.
[13-8-2017] [18:37:21] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of '%s has been kicked from your tournament.' from '' to '%s 从这比赛中必踢除了。'.
[13-8-2017] [18:36:15] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You do not have enough money for this property!' from '' to '你没有足够的钱来供应这个财产!'.
[13-8-2017] [18:35:06] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You have extracted %s grams of Gold!' from '' to '你已经提炼了 %s 克的黄金!'.
[13-8-2017] [18:33:47] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Delivery Man is similar to Trucker job, but you will deliver to stores inside your own city. Take a van and reach the store marked on your map, you will load the goods to deliver. This job is synced with your unit.' from '' to '送货人员工作和卡车司机工作是相似的,但你只会运送至城市内的商店。叫一台货车然后到达地图上的标志,你将会上货并需运送。 此工作和你的部队是同步的。'.
[13-8-2017] [18:28:04] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Can't go criminal when off shift. Start shift then go criminal.' from '结束岗位时不能当歹徒,开始岗位再试试' to '结束岗位时不能当土匪,开始岗位时再试试'.
[13-8-2017] [18:26:55] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your account or serial has been restricted to buying / selling $1,000,000 a day.' from '' to '你的帐号或是电脑序号被限制住一日内只能买/卖 $1,000,000 '.
[13-8-2017] [18:24:49] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Press F5 to open the military computer which will tell you everything. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress and new missions may be added.' from '' to '按F5来打开军事电脑,它会告诉你任何东西 然后你会看到任务的细节,如果你从来没有玩过你的任务将会通过基础训练 注释:军事系统还正在发展当中并且新的任务也许会被加入'.
[13-8-2017] [18:17:16] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You will be able to earn money again in %s minutes.' from '' to '过 %s 后,你可以再赚一次钱 '.
[13-8-2017] [18:14:53] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Can't go criminal when off shift. Start shift then go criminal.' from '' to '结束岗位时不能当歹徒,开始岗位再试试'.
[13-8-2017] [17:59:45] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Your health is already full, your food level was raised by 50' from '' to '你的血量已满,你的食物系统增加了50'.
[13-8-2017] [17:57:59] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'You can't use the jetpack when in the cave mines!' from '' to '在洞穴里面不能使用喷射背包'.
[13-8-2017] [17:57:08] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to ''Shotgun'燃烧子弹只在LV'.
[13-8-2017] [17:55:37] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Denied' from '' to '拒绝'.
[13-8-2017] [17:54:22] wG|[email protected]*7O2 (roy6732856) submit a 'zh_CN' translation of 'Pick Color' from '' to '选择颜色'.
[13-8-2017] [16:24:43] [CIT]Vampire|TSF (V4MP1R3) submit a 'pt_BR' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[2° Slot] Balas incendiárias para 'Shotgun' em LV'.
[13-8-2017] [13:40:48] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Account Involved' from '' to 'Account interessato'.
[13-8-2017] [13:40:35] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'to' from '' to 'a'.
[13-8-2017] [13:40:28] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Receivers account name:' from '' to 'Account del ricevitore:'.
[13-8-2017] [13:40:19] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'charges no rental fee. To rent an apartment here click the 'Rent an Apartment' button below.' from '' to 'non costa affitto. Per affittare un appartamento qui clicca il pulsante "Affitta un Appartamento" sotto'.
[13-8-2017] [13:39:46] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Gas transported' from '' to 'Gas trasportato'.
[13-8-2017] [13:39:32] KLM-JC|Mentlegen (Mentlegen) submit a 'it' translation of 'Join Field' from '' to 'Entra nel Campo'.
[13-8-2017] [12:20:52] ACHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You ran out of Wheat to make food!' from '' to 'Zmanjkalo ti je pšenice, da bi naredil hrano!'.
[12-8-2017] [22:50:18] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Quit' from 'is weggegaan' to 'Verlaat'.
[12-8-2017] [22:50:10] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'quit' from 'is weggegaan' to 'verlaat'.
[12-8-2017] [22:48:45] KLM-SC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[2e Slot] Kogels met vuur voor 'Shotgun' in LV'.
[12-8-2017] [22:47:25] |TSF|K90|RF| (killer1990) submit a 'es' translation of '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV' from '' to '[2ndo Slot] Balas incendiarias para 'Shotgun' en LV'.
[12-8-2017] [19:11:27] [MSS]Sensey added new text to translate: '[2nd Slot] Incendiary bullets for 'Shotgun' in LV'.
[12-8-2017] [15:25:44] SCHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You are too far out to sea to catch any fish.' from '' to 'Predaleč ste na morju, da ulovite ribe.'.
[12-8-2017] [15:23:51] SCHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You can only buy food 5 times every 10 minutes!' from '' to 'Hrano lahko kupite 5krat na vsakih 10 minut!'.
[12-8-2017] [15:22:28] SCHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'You have stopped selling hotdogs. Type '/sell' again to sell more hotdogs.' from '' to 'Prenehali ste s prodajo hodokov. Napišite '/sell' ponovno, če želite prodati več hodokov.'.
[12-8-2017] [15:19:31] SCHF-Adrian[CID-TMS] (adrijan1) submit a 'sl' translation of 'Buy food' from '' to 'Kupite hrano'.
[12-8-2017] [12:29:30] KLM-RC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Fuel Tank drivers are responsible of keeping fuel stations around San Andreas always filled up for their customers. Take your 'DFT Tank' and load fuel in the nearest refinery. Then head to fuel stations marked in map to refill their reserves. This job is synced with your unit.' from '' to 'Brandstof Tank chauffers zijn verantwoordelijk voor het houden van tank stations rondom San Andreas. Pak je 'DFT Tank' en laad de brandstof in bij de dichtstbijzijnde raffinaderij. Ga dan naar de tank stations die op de kaart gemarkeerd zijn om het te vullen. Deze taak word gesynchroniseerd met je eenheid.'.
[12-8-2017] [12:24:54] KLM-RC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'You have exceeded the %s maximum amount that can be earned per hour.' from '' to 'Je hebt het maximale bedrag van %s behaald dat mag worden verdiend per uur.'.
[12-8-2017] [12:24:05] KLM-RC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Press F5 to open the military computer which will tell you everything. You will then see details of the mission and if you've never played before your mission will be to pass basic training. Note: The military career is work in progress and new missions may be added.' from '' to 'Druk op F5 om de militaire computer te openen die je alles verteld. Je zult de details van de missie zien en als je nog nooit dit eerder hebt gespeeld, zal je de basisopleiding moeten doen. Opmerking: De militaire carrière is nog bezig en nieuwe missues kunnen worden toegevoegd.'.
[12-8-2017] [12:20:47] KLM-RC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'To work as Hunter you need to venture yourself into forests. Hunting Club owner will mark a specific area in the forest in which the animal was last seen. You need a Country rifle to kill animals. Remember to not go too near the animal and to not enter the area with vehicles or jetpacks, noise will scare animals away. This job is synced with your unit.' from '' to 'Om als Hunter te werken moet je in de bossen gaan. De eigenaar van de jachtclub markeert een gebied in het bos waarin het dier het laatst gezien werd. Je hebt een landgeweer nodig om dieren te doden. Vergeet niet om niet te dichtbij het dier te gaan en niet het gebied binnen komen met voertuigen of jetpacks. Geluiden maken dieren bang, en rennen ze weg. Deze taak word gesynchroniseerd met je eenheid.'.
[12-8-2017] [12:15:36] KLM-RC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Truckers transport finished goods and raw materials over land to and from manufacturing plants, retail, and distribution centers. Truckers are expected to be quality drivers, with the ability to properly operate large vehicles with attached trailers, as well as to be able to endure long drives and drive carefully on highways. In order you begin your job, you will need to enter the truck that corresponds to your job class. You will then be ordered to load up on a shipment at the job site and deliver it to another location. This job is synced with your unit.' from '' to 'Truckers vervoeren kant en klare goederen en grondstoffen over land van en naar fabrieken, winkels en distibutiecentra. Truckers zullen naar verwachting kwaliteitschauffeurs zijn, met de mogelijk om grote voertuigen met aanhangwagens goed te kunnen bedienen, maar ook grote voertuigen met aanhangwagens kunnen verdragen, en langdurige aandrijvingen kunnen doorstaan en goed op snelwegen kunnen rijden. Om je baan te starten, moet je de vrachtwagen kiezen die overeenkomt met je baanklasse. Je wordt dan gevraagd om iets te leveren naar een andere locatie. Deze taak word gesynchroniseerd met je eenheid.'.
[12-8-2017] [12:08:32] KLM-RC|PiNo. (rene007) submit a 'nl' translation of 'Delivery Man is similar to Trucker job, but you will deliver to stores inside your own city. Take a van and reach the store marked on your map, you will load the goods to deliver. This job is synced with your unit.' from '' to 'Delivery Man is vergelijkbaar met Trucker job, maar je levert goederen naar winkels in je eigen stad. Neem een bestelwagen en bereik de winkel die gemarkeerd staat op je kaart, je zult de goederen laden om te leveren. Deze taak word gesynchroniseerd met je eenheid.'.